Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > HAVAS İLMİ > Cinlerden Korunma Ve Doğa Üstü Varlık Duaları

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 22-04-11, 23:15   #1 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 23-08-10
Mesajlar: 49
Konular: 35
Tecrübe Puanı: 0
nargiz is an unknown quantity at this point
Standart Büyük Cinlerden Kurtulma Duası

medyum hakan
Büyük Cinlerden Kurtulma Duası

Tedavide bulunan kişi sağ elini hastanın başına, alın tarafından koyarak, sağ kulağına hadis-i şerifte bildirilen rukye ayetlerini yavaş yavaş okur. Rukye ayetleri şunlardır:
Bismillahirrahmanirrahıym*El hamdü lillahi rabbil alemin*Er rahmanir rahıym*Maliki yevmiddin*İyyake na’büdü ve eiyyake nestaıyn*İhdinas sıratal müstekıym*Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim velad dallin,
Elif lam mim*Zalikel kitabü la raybe fih*Hüden lil müttekıyn*Ellezine yü’minune bil ğaybi ve yükıymünes salate ve mimma rezaknahüm yünfikun*Velezzine yü’minune bi ma ünzile min kablik*Ve bil ahirati hüm yukınun*Ülaike ala hüden min rabbihim*Ve ülaike hümül müflihun*Ve ilahüküm ilahün vahıd*La ilahe illa hüver rahmanür rahıym*İnne fi halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilleti terci fil bahri bi ma yenfeun nase ve enzelellahü mines semai min main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fiha min külli dabbetin ve tasriyfir riyahı ves sehabil müsehhari beynes samai vel erdı le ayatin li kavmin ya’kılun*Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm*La te’huzühu sinetün ve la nevm*Lehü m afis semavati ve ma fil ard*Men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznih*Ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yühıytune bi şey’in min ılmihi illa b ima şa*Vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*Ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym*
Amener resulü b ima ünzile ileyhi min rabbihi vel mü’minun*Küllün amene billahi ve malaiketihi ve kütübihi ve resülih*La nüferriku beyne edahin min rusülih*Ve kalü semı’na ve ata’na ğufraneke Rabbena v ileykel masıyr*La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha*Leh ama kesebet ve aleyha mektesebet*Rabbena la tüahızna in nesiyna ev ahta’na Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kem a hameltehu allezine min kablina*Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*Va’fü anna*Vağfir lena*Verhamna*Ente Mevlana fensürna alel kavmil kafirin*
Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst*La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym*İnne rabbekümullahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisen veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatin bi emrih*E la lehül halku vel emr, tebarakellahü rabbül alemin*E fe hasibtüm enmena halaknahüm ebesen ve enneküm ileyna la türceun*Fe tealellahül melikül hakk*La ilahe illa hüve rabbül arşil keriym*Ve men yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hısabühü ınde rabbih*İnnehu la yüflihul kafirun*Ve kul rabbiğfir verham ve nete hayrur rahımin*Ves saffati saffa*Fez zaciati zecra*Fettaliyati zikra*İnne ilaheküm le vahıd*Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık*İnna zeyyennes semaed dünya bi zinnetinil kevakib*Vehıfzan min külli şeytanin marid*La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib*Dühuran ve lehüm azabün vasıb*İlla men hatıfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb*Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le raeytehu haşian müstesaddian min haşyetillah*Ve tikel emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun*Hüvellahüllezi la ilahe illa hu*Alimül ğaybi veş şehadeh*Hüver rahmanür rahıym*Hüvahüllezi la ilahe illa hu*El melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir*Sübhanellahi amma yüşrükün*Hüvellahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül Hüsna*Yüsebbihu lehü m afis semavati vel ard*Ve hüvel aziyzül hakiym*Ve ennehü Teala ceddü rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleda*Kul hüvellahü ehad*Allahüs samed*Lem yelid ve lem yuled*Ve lem yekün lehü küfüven ehad*Kul eüzü bi rabbil felak*Min şerri ma halak*Ve min şerri ğasikın iza vekab*Ve min şerrin neffasati fil ukad*Ve min şerri hasidin iza hased*Kul euzü bi rabbin nas*Melikin nas*İlahin nas*Min şerril vesvasil hannas*Ellezi yüvesvisü fi sudurin nas*Minel cinneti ven nas*
Bu rükye ayetleri cinde bir etki meydana getirir. Eğer cin zayıf bir cin ise sataştığı hastadan ayrılır. Ayrılmaz ise acı duyar, ayetlerin basıncından çırpınmaya başlar. Duyduğu bu acı hastaya da yansır. Onun da bedeninde cindeki gibi ızdıraba neden olur ve bunun sonucu olarak hastadan feryatlar yükselir. Titreme görülür, kaçmak ister, gözleri dalar. Bedendeki bu arıza ve ızdırapların en önemlisi gözlerdeki donukluk halidir. Bu da cinin tedaviye cevap verdiğini gösterir.
Tedavinin bu aşamasından cindeki etki derecelerini takip ederiz. Birinci, ikinci ve üçüncü derece tepkilerde ise cinle diyalog devam eder. Bu diyalog süresince insanla konuşulur gibi bu cinle konuşulur. Bu konuşma, kendine ve başkasına zulmeden insanla konuşma gibi bir şeydir. Böylece hastalık yapan cinle tanışmış oluruz.
Cine adını, dinini ve hastaya niçin girdiğini sorarız. Bir sihir işi mi? Sihirbazlar tarafından mı görevlendirilmiş, kendi içgüdüsüyle mi sataşmış? Hastanın bedenine verdiği acı ne tür bir acıdır? Bunları bir bir öğrenmeye çalışırız.
Bir diyalog aracı ile cinden alınan cevaba göre tedaviye devam ederiz. Cini de doğru yola çağırırız. Yaptığının haram olduğunu, bu eylemi ile büyük cezalara müstehak olduğunu kendisine anlatırız. Allah’tan korkması gerektiğini uygun bir dille bildiririz. Hatalarını düzeltmesi için gerekli nasihatte bulunuruz. Bunları eğer cin Müslüman olduğunu söylerse yaparız. Müslüman olmadığı anlaşılır ise İslam’ davet ederiz. Kabul ederse ne ala, etmezse okuduğumuz duaların zalimleri ve inkarcıları helak edeceğini ve kendisinin de sonunda mahvolmaya mahkum olduğunu hatırlatır, açıkça tehdit ederiz. Ancak bunu zorla İslam’a girmesi için değil, hastayı bırakması için yaparız.
Etkileme türlerinin her derecesinde cinden hastayı terk etmesi istenir. Ancak hastayı terk ederken gözünden terk edişi onun sağlığı için sakıncalı olduğundan, buna izin verilmemeli ve çıkarken hastaya acı vermemesi istenmeli; gözlerinden başka, koltuk altlarından ve karın bölgesinden de çıkmaması istenmeli, sadece el ve ayak parmaklarının uçlarından çıkması istenmelidir.
Bu işlem başarıya ulaşırsa, cinin bedenden çıktığından emin olmak için rukye ayetlerinin ve cine acı ve azap veren diğer ayetlerin okunmasına devam edilir. Sonunda hastanın cinden kurtulduğu kesinlik kazanırsa hastanın bütün acı ve ızdırapları kaybolur. Daha önce duymadığı bir rahatlık duymaya başlar.
Cin, hastanın bedeninden çıkmamakta ısrar ederse, hastanın omuzlarına, dirseklerine, böğürlerine, boyun kısmının her iki tarafına elle sıkıştırma yapılmalıdır. Ancak hastaya acı verecek şiddette değil. Çünkü bu durumda hastaya acı veren sıkma, sıkıştırma cine de aynı şekilde acı verir ve göstereceği tepki derecesi hastayı da etkiler.
Bu işlem sonunda cin, hastadan çıkmayı redederse veya etki ve tepki derecesi dördüncül dereceden olduğu anlaşılırsa hastaya şu sureler okunarak devam edilir:
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
nargiz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:40.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.