Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > HAVAS İLMİ > Havas İlimi Konuları

Havas İlimi Konuları Havas ilimi önemli konuları ve üyelerin yardım istekleri

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 15-12-12, 23:07   #1 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 05-03-11
Mesajlar: 427
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
havasmeraklisi is an unknown quantity at this point
Standart COK FARKLI ALANLARDA SECME DUA ; ZIKIR VE SALAVATLAR

medyum hakan
COK FARKLI ALANLARDA SECME DUA ; ZIKIR VE SALAVATLAR

DUA-İ ŞAHMERAN
Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum * Allahu la ilahe illa Huvel aliyul Hakim.Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim * Allahu la ilahe illa Huver RahmanürrahimAllahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad * Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim * Allahu la ilahe illa Huvel Azizur Rahim.Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu * Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.Allahu la ilahe illa Huvel Fettaul Alim *Allahu la ilahe illa Huvel Azizul Alim.Allahu la ilahe illa Huvel Hannanul Mennanul Deyyan * Allahu la ilahe illa Huvel Adirul Kahiru.Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim * Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arşil Azim.Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kuddüs * Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.Allahu la ilahe illa Huvel Baisul Varis * Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.Huvel Hayyu la ilahe illa Huve Fadiu MuhlisineLehuddiyn * Subhane birahmetike ya erhammerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.(işbu Şahmeran duasını her kim ki kısmet için okursa kısmeti açılır, satılmayan mal için okursa kısa bir zamanda malı satılır. Herhangibir niyet için okursa ol niyeti hasıl olur.Bahsetmiş olduğum bu duanınazameti çok büyüktür.Okuyan kimse hiç bir zaman mahrum kalmaz.Çok defa denenmiştir.Bu duayı yedi gü aralıksız devam edin, bu askarisidir.İş için 7 gün, satılmayan mal için on bir defa, kısmet açmak için yirmibir defadır.
**********
İSM-İ AZAM DUASI
Bismillahirrahmanirrahiym*Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Ya hayyü ya kayyumu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn. Allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahıdun la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahımiyn. Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
**********
HACET VE DİLEK DUASI
Bismillahirrahmanirrahiym* Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim* Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim
**********
BÜYÜK HACET DUASI
Allahümme inni eselüke tevfika ehlil hüda ve amele ehlil yakin.Ve münasahata ehlit tevbeti ve azme ehlissabri ve cidde ehlil haşyeti ve talebe ehlirrağbeti ve teabbüde ehlil verai ve irfane ehlil ilmi hatta ehafeke.Allahümme inni eselüke mehafeten tahcüzüni an masıyetike hatta amele bitaatike amelen estehıkku bihi rıdake ve hatta ünasihake bittevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leken nesihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fil ümuri husne zannin bike Sübhane Halikın nuri.Dünya veya uhrevi herhengi bir dileği , muradı olan kimse iki veye dört rekat namaz kılar. Allaha hamdu sena ve peygamberimize salat selamdan sonra hacet duasını okur. Muradının olması için Allaha dan niyaz eder.
**********
BÜTÜN DUALARI İÇİNE ALAN BÜYÜK DUA

ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKE Bİ ENNE LEKEL HAMDÜ LA İLAHE İLLA ENTEL MENNANU YA HANNANU YA MENNANU YA BADİASSEMAVATİ VEL ARD YA ZEL CELALİ VEL İKRAM.YA HAYYU YA KAYYUMU LA İLAHE İLLA ENTESSUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKE Bİ ENNİ EŞHEDÜ ENNEKE ENTALLAHULA İLAHE İLLA ENTEL VAHİDUL EHADUL FERDUSSAMEDELLEZİ LEM YELİD VELEM YULED VELEM YEKÜN LEHU KÜFÜVEN AHED ELİF LAM MİM ALLAHU LA İLAHE İLLA HÜVERRAHMANİRRAHİYM YA ZL CELALİ VEL İKRAM YA ERHAMERRAHİMİYN ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKE Bİ ENNEKE ENTALLAHU LA ,İLAHE İLLA ENTEL VAHŞDUL EHADUL FERDUSSAMEDULLEZİLEM YELİD VELEM YULED VELEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN AHED LA İLAHE İLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKE LEH , LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDU , YUHYİ VE YUMUT , BİYEDİHİL HAYR VE HÜVVE ALA KÜLLİ ŞEY İN KADİR,LA İLAHE İLLALLAHU LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHL ALİYYİL AZİM VALLAHU EKBER ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD,,ESELÜKE BİSMİKEL EAZZİL ECELİL EKREM RABBİ RABBİ YA RABBİ YA RABBİ LA İLAHE İLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKE LEH , LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDU , YUHYİ VE YUMUT , BİYEDİHİL HAYR VE HÜVVE ALA KÜLLİ ŞEY İN KADİR, ELHAMDÜLİLLAHİ VE SUBHANALLAHİ VELHAMDULİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHIL ALİYYİL AZİM.

*********
DÜŞMANA KARŞI
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM,
ALLAHÜMME RABİSSEMAVATİSSEBĞİ VE RABBİL ĞARŞIL ĞAZİMİ KÜLLİ CAREN MİN ŞERRİ …(DÜŞMANIN ADI ) İBNİ FÜLAN(ANNE ADI)…VE MİN ŞERRİL CİNNİ VEL İNSİ VE ETBEİĞİM ENYAFRUTA ALEYYE AHADÜN MİNHÜM GAZZE CARUKE VE CELLE SENEUKE VELE İLAHE GAYRUKE
***************
Dualarin hepsini içine alan bir dua
1495. Ebû Ümâme radiyallahu anh söyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir sey ezberleyemedik. Bunun üzerine: - Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onlari ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl-i Ekrem söyle buyurdu: - O dualarin hepsini içine alan bir duayi size ögreteyim mi? Söyle deyiniz:
Allâhümme innî eselüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min serri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel-müsteân, ve aleykel-belâg, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh: Allahım! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden diledigi hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sıgındıgı serlerden biz de sana sıgınırız. Yardım ancak senden beklenir. Insanı dünya ve âhirette muradına ulastıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allahın yardımıyla kazanılabilir.
***************
ZALİME KARŞI
ALLAHÜMME ENTEL AZİZÜL KEBİRU VE ENE ABDÜKEZ ZELİLÜD DAİFÜLLEZİ LA HAVLE LEHU VELA KUVVETE İLLA BİLLA ALLAHÜMME SAHHİR Lİ FÜLALEN(ZULMEDENİ ADI VE İBNİ-ERKEKSE,BİNTİ KADINSA, ANNE ADI SÖYLENİR)KEMA SAHHARTE FİR’AVNE Lİ MUSA VE LEYYİNLİ KABLEHU KEMA LEYYENTEL HADİDE Lİ DAVUDE FE İNNEHU LA YENTİKU İLLA BİİZNİKE NASİYETUHU Fİ KABDATİTE VE KALBÜHÜ Fİ YEDİKE CELLE SENAE VECHİKE YA ERHAMERRAHİMİN.

***************
UNUTKANLIKTAN KURTULMAK ve zekanın açılması için bu dua okunur.

(Bismillahirrahmanirrahim),Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetehna leke fethen mubina) Dokuz defa okunacak. (Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.) Bin defa okunacak.Sonra evvela: (Subhane rabbiyel a'la.) denecek. Sonra, (Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine, kale li ezkari himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin.) okunacak.Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: ( Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.Kaynak: Mecmuatül Ahzab)
**********
KARINCA DUASI
Bismillahirrahmanirrahiym“Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”
**********
KORUNMA DUALARI
HER GÜN SABAH AKŞAM 3 ER KEZ OKUNUR)

RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7)

Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur… Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar…
İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; “BÜYÜ” yapıldığından şüphelenenler, cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150’şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler… Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla
CİNLERE KARŞI TEK SİLAH
bu duânın yaymış olduğu beyin dalgalarıdır…
Şayet CİNLİ olduğundan şüphelendiğiniz bir kişi yanında veya birkaç arkadaşinızla bu duâyı içinizdn bir süre okursanız, sonuçlarını görürsünüz…
Bu konuda sıkıntıda olan kişinin yanında birkaç kişi toplanıp da her biri 300’er defa bu duâyı okursa ve arka arkaya üç gün devam edilirse büyük fayda elde edilir… Ayrıca bu dua etme sırasında ortada bulunacak bir suyun beyin dalgalarından içilmesi de yararlı olur.
**********
ŞEYTANI KAHREDEN DUA

Allahümme inneke sellatte aleyna adüvven basıyran bi uyubina yerana hüve ve kabilühu min haysü la nerahüm.Allahümme fayishü minna kema ayestehu min rahmetike ve kannıthü minna kema kannattehu min afvike ve ebıd beynena ve beynehu kema ebadte beynehu ve beyne cennetike inneke ala külli şeyin kadiyr
**********
*DERT BELA FİTNE VE HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN;okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. GÜNDE SABAH AKŞAM 3 DEFA OKUNUR

Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velfissemâi ve hüvessemîul alîm "
***********
*TÜM YARATIKLARIN ŞERRİNDEN ALLAHA SIĞINMAK,BİR YERE GİDEN KİMSE OTURDUGU ANDA;
okursa o yerden kalkıncaya kadar ona hic bir zarar gelmez

‘’EUZÜ BİKELİMATİLLAHİTTAMMATİ MİN ŞERRİ MA HELAK,,
***********

*NAZAR DEĞMİŞ BİRİ İÇİN GÜNDE 3 KEZ ÜZERINE OKUNUR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM,

‘’VE İN YÜKADİLLEZİYNE KEFERU,LE YÜZLİKUNEKE Bİ EBSARİHİM,LEMMA SEMİUZZİKRA,VE YEKULUNE İNNEHU LEMECNUN VEMA HÜVE İLLA ZİKRUN LİL ALEMİN(SADAKALLAHUL AZİM)
************
*DERT VE BELADAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA;

‘’LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZ_ZALİMİN,
************
EĞUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANRRACİM,BİSMİLLAHİRRAHMANİRR AHİYM

İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin vela havle vela kuvvete illa billahil aliyilaziym.

Esirgeyen bağışlayan Allahın adıyla;
Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.onun tasarrufu olmadan hiçbir zerre yerinden oynamaz.
Her niyet için 21 gün süreyle günde 21 kez okunur.
**********
Bir kimse, sabah-aksam 100 defa okursa, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz
" Sübhânallahi ve bihamdihi
(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.)
**********
*Yeryüzünde yapılacak en büyük dualardan;
Sübhânallahi ve bihamdihi subhanallahilğaziym esağfirullah ve etübü ileyh’’

"Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
***********
Günde 25 defa okuyan sehit olarak ölür.

Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt "
*********
Sabah-aksam 7 defa, okuyan cehennemden kurtulur.

" Allahümme ecirnî minennâr "
***********
Sabah-aksam 10 defa, okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.

" Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm "
**********
Korkan biri 100 defa okumalı

" Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ."
**************
ZENGİNLİK İÇİN

SABAH NAMAZI İLE GÜNEŞ DOĞMASI ARASI

SUBHANALLAHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLAHİLAZİM ESTAĞFİRULLAH
OKUNUR

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN
100 İHLAS,100 SALAVATTAN SONRA,

YA ĞANİYYU,YA HAMİDU,YA MÜBDİÜ,YA ÜIDÜ,YA RAHİMU,YA VEDÜDÜ AGNİNİ Bİ HALALİKE AN HARAMİKE VE EKFİNİ Bİ FADLİKE AMMEN SİVAK
DUASI OKUNUR.
**********
*SIKINTILI ANLARDA

‘’LEYSELLEHE MİN DUNİLLAHİ KEŞIFETUN,,
155-355-755 KERE GİBİ OKUNUR

VEYA

2 REKAT NAMAZ KIL
1. REKATTA,FATİHA-İNŞIRAH
2.REKATTA,FATİHA-ASR VEYA KEVSER
ARDINDAN 3 AMENRRESULU
3 İNŞIRAH,

ARDINDAN ŞU DUA OKUNUR:

İLAHİ Bİ AHASSİ ENBİYAİKE VE Bİ DEMİ ŞÜHEDA İKE ESELÜKE ZİYADETEN FİLİLİMİ VE TEVBETEN KALBEL MEVTİ VE RAHATEN İNDEL MEVTİ VE NECATEN MİNENNARİ VE DUHULEN FİL CENNETİ VE AFİYETEN FİDDÜNYA VEL AHİRETİ Bİ RAHMETİKE YA RABBEL ALEMİN İLAHİ Bİ HAKKI HÜSEYİN VE AHİNİ VE CEDDİHİ VE EBİNİ VE ÜMMIHI VE BENİHİ HALİSNİ MİMMA ENE FİH BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN.
***********
GNDE 3 KEZ RUH SAĞLIĞINI KORUMAK VE İÇ HUZURU İÇİN OKUNUR

"Allahü rabbî lâ şerikeleh"

"Anlami:"allah,rabbimdir.onun şeriki(ortaği)yoktur.""Şerikeleh" duasini okursa,bütün bu bu (sayilan)felaketlerden kurtulur.Allahü teâla,bir sebep halk eder,bu duayi okuyan kulunu selamete çikarir.Yüce "peygamberimiz aleyhisselam"şöyle buyurmuştur:"her kim,bir sikinti,bir keder,bir hastalik,bir felaket,bir şiddetve musibetle karşilaştiği zaman,"allahü rabbi la şerikeleh"okumuştur.

**********
Stres sıkıntı, bunalım anında okunan dua:

"Allahü, allahü, Rabbi la üsrikü bihi şey a"

manası : benim Rabbim ( sahibim) Allahtır Allah O na hiç bir şeyi ortak tanımam.
**********
KEDERLİ ANLARDA

*Ya Hayyü ya Kayyum, birahmetike estegıysü"(günde 3 kezokunur rızk için)
manası: Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım rahmet ve merhametinle yardımını diliyorum.(Efendimiz var gücüyle dua ettiği zamn " ya Hayyu ya Kayyum" derdi"
abetting anlarda
***********
*YA BEDİASSEMAVATİ VEL ARD YA MALİKÜL MÜLK YA ZEL CELALİ VEL İKRAM
**********
*Bismillahirrahmanirrahim

Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin. La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil azim. Ya fettah.

Borçtan ve sıkıntıdan kurtulmak için:
Sabah namazından sonra bir tesbih okunur,

Bismillahirrahmanirrahim
Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin.
bir tesbih bitince;

Allahümme mufettihal ebvab iftehlena hayradbab okunur.
3 kez tekrarlanır.
**********
*MÜMİNİN HER HACETİ İÇİN YETER)

*RADIYTUBİLLAHİ RABBEN,VE Bİ İSLAMİ DİYNEN.VE Bİ MUHAMMEDİN SALLALLAHU TEALA NEBİYYEN

*ALLAHUMMAĞFİRLİ,VERHAMNİ,VEHDİNİ,VE AFİNİ VERZUKNİ.
**********
*HER İŞE BAŞLARKEN

“Rabbi yessir vela tu assir rabbi temmim bilhayr,” duası ile başlar.Yani Allah’ım işimi kolaylaştır ,güçleştirme
‘’Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar Rabbenağfirli li valideyye vel mü’miniye ve yeme yekumun hisab..
*********
*SEVABI ÇOK BÜYÜK DUA)

SUBHANALLAHİ VE Bİ HAMDİHİ,ADEDE HALKİHİ VE RIDA NEFSİHİ VE ZİNTE ARŞIHİ VE MİDADE KELİMATİH
**********
*BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM,

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. vahlul ukdeten min lisani ve yefkahu kavli”(SADAKALLAHUL AZİM)
“Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni”
Kendini ifade edebilmek ve derdini anlatabilmek ve anlaşılmak niyeti ile Sabah akşam 3 kez okunur.
***********
Rabbi Necini Minel Kavmiz Zalimin.
Şad, Şeydali, Ya rüha, Evradin, Ya Ruh, Bi izzeti, Ba Ruh. ( Cebrail a.s nin duası )
**********
*Dilek için 21 kez okunur.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM,
İNNİ RABBİ LATİFULLİMA’YEŞA’Ü(SADAKALLAHUL AZİM)
**********
*Yeryüzünde söylenebilecek en büyük dullard biri,günahların affı ve allahın rızasını kazanmak niyeti ile gece gündüz ,her ibadet ve duadan once okunur.

*Allahümme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim.)
*Lailahe illallah.) ,(Muhammed-ür Rasulullah)
*********
RIZK BOLLUĞU VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN Okuyan fakirlik görmez;

*La ilahe illallahü el melikül hakkul mubin
*Muhammedurrasulullahi sadikul vadil emin

**********
*EĞUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANRRACİM,BİSMİLLAHİRRAHMANİR RAHİYM
İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin vela havle vela kuvvete illa billahil aliyilaziym.
Rızk bolluğu ve her niyet için 21 gün süreyle günde 21 kez okunur.
*********
RIZK İÇİN SIKÇA OKUNUR
*Allahümmekfini bi halalike an haramike ,ağnini bi fadlike ammen sivak.

**********
SAGLIK VE AFİYET İÇİN;
allahümme inni es'elükessıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulkı verridae birahmetike ya erhamerrahimin
**********
ZELZELE DUASI
Allah Rasulu (s.a.v.)deprem,sel,kasırga gibi felaketler için şu duayı yapmıştır :
*''Allahummahfazani min beyni yedeyye ve min halfi ve'an yemini ve'an şimali ve min fevki ve e'uzu bi'azametike en uğtale min tahti.''
Allah'ım!.önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan,gökte n ve yerden gelebilecek bütün afetlerden beni koru.
***********
HER ZAMAN SAĞLIKLI OLMAK VE TUZAKLARDAN KORUNMAK İÇİN
*''Allahümme inni eselükel afiyete fiddünya,ve ahıreti,allahümme inni eselükel afve vel afiyete fi dini ve dünya vel ahireti allahümmeinni eselükel afve vel afiyeti fi dinive dünyaye ve ehli ve mali allahümmestur avrati ve min rav’ati allahümmahfuzni min beyni yedeye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzu bi azametike en uğtale min tahti,allahümme eğnini bil hilmi ve zeyyini bil himi ve kerrimni bittakva ve cemmilni bil afiyeti.
**********
HER ZAMAN OKUNACAK ÖNEMLI DUA
Atek allahümme minennar,alliums elhimni ğilmen ağrifu bihi ev emruke ağrifu bihi nevahiyke verzukni allahumme belağate fehminnebiyyine ve fesehate hıfzılmürselin ve sürğati ilhamil melaiketil mukarrabiyn ve ekrimni allahümmebi nuril ilmi ve surğatil fehmi ve ahricni minezzulumetil vehmi ilennuri veftıhli ebvati rahmetike ya rabbel alemin amin.Velhamdulillahil rabbil ğalemin bi hürmeti.
**********
*(Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.)
*********
*(Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ
fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)
***********
*Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.)
***********
*(Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!)
*********
*(Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]
***********
*Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]
*********
*(Bir kimse, sabah-aksam yüz defa
"Sübhânallahi ve bihamdihi"
derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.)
**********
*(Evden çikarken
"Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah"
diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.)
*********
(Lâ havle.
*********
.. okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa
*Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.)
**********
*(Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm"
derse, Allahü teâlâ isini kolaylastir
*********
*Her gece yatarken yüz defa,
"Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber"
okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir. **********
*PEYGAMBER EFENDIMIZIN HERGUN COKCA OKUDUGU
DUA;
ALLAHÜMME İNNİ ES'ELÜKE BİHAKKİSSA'İLİNE ALEYKE
‘’SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLALLAHÜ
VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM,,
***********
LA İLAHE İLLALLAH;
demek 99 derde devadır , 99 belayı kaldırır
**********
*HER TURLU ZARARLARDAN KURTULMAK ICIN HER GUN 500KERE;
LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH
OKUMAYA BAŞLARKEN VE BİTİRDİKTEN SONRA 100 SELEVATI ŞERIFE OKUNUR .
*(Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her sey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsidan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmis sevabi verilir.)

**********
Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa okursa, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.
" Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm "
Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
**********
*Sabah-aksam,Yataga girince 3 defa ,günde 100 defa ,okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar çok olsa da, affolur. Istigfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
" Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh "
**********
*SABAH AKSAM
İHLAS SURESINI,FELAK VE NAS SURESINI 3'ER DEFA OKU.BUNLAR BELALARI AFETLERI ISTEMEDIGIN SEYLERI VE SIKINTILARI GIDERIR
**********
*SIKINTILI IKEN SIKINTILI ZAMANIMIZDA 10 DEFA;
SABAH AKŞAM 3 KERE;

HASBUNALLAHU VE NI'MEL VEKIL DEYINIZ

HASBİYALLAHÜ LA İLAHE İLLA HÜVE ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞIL AZİM
OKUNURSA ALLAHÜ TAALA OKUYANIN UZUNTUSUNU GIDERIIR
*********
*GÜNDE 3 KEZ OKUMALI ,MUSİBETE UĞRAMA DURUMUNDA KALKMASI NİYETİ İLE 100 KEZ OKUNUR
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİĞUN ALLAHÜMME İNDEKE AHTESİBU MUSİBETİ FECURNİ FİYHA VEBDİLNİ BİHA HAYRUN MİNHA
Manası:
’Allahım senden geldik sana döneceğiz,allahım üzerimizdeki musibetleri kaldır,hayırla değiştir,sevabını ver,,
**********
UNUTKANLIK İÇİN
*HER KİM SABAHLARI YARIM NOHUT KADAR BEYAZ GÜNLÜK YERSE VE ARKASINDANDA 7 DEFA BU AYETİ CELİLEYİ OKUMAYA DEVAM EDERSE CENABI MEVLA OL KİMSEDEN HEM
UNUTKANLIĞI KALDIRIR VE HEM DE ZEKASI KUVVETLENİR.
"YA ZEKİYYU TAHİRİNE NECCİNAMİN KÜLLİ AFETİN Bİ KUDSİKE YA KERİM.YA KUDDÜS."Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym ve bihamdihi estagfirullah.ve etubğ ileyh
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, selâm verip namazdan çikinca üç defa istiğfâr eder ve
**********

"Allâhümme ente's-selâm ve minke's-selâm tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm:
Allahım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın" derdi. *********
*Semâvât ve yerler yaratılmadan dört bin sene evvel Arşi azamın etrafında şu âyet yazılmıştır. "Ben Azimüşşan tevbe eden ve îman edip de salih amel işleyen ve sonra hidayete giden kimseyi muhakkak affederim." [Allâhümme ente Rabbî lâilâhe illâ ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike meste da'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbi fağfırlî innehû lâyağfıruzzünûbe illâ ente]
Mânâsı: Ey Allah'ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben de Senin kulunum. Zat'ı Ecelli âlâ'na verdiğim sözde elimden geldiği kadar sebat etmeye çalisiyorum. Yaptığım günahların şerrinden sana sığınırım. Sana karşi yaptığım günahları itiraf ediyorum. Yâ Rabbî, beni mağfiret et çünkü Senden başka günahları affedecek ilâh yoktur.

***********
*BU İSTİĞFARI OKUMANIN FAZİLETİ GAMBERİMİZİN FAZİLETİ HAKKINDA YEMİN ETTİĞİ İSTİĞFAR

Resûlullah (SAV) Efendimiz hiçbir şeye yapmadıkları yemini bu istiğfar için yaparlar: "Vallahi bir insan bunu gündüzleri üç defa okur vefat ederse cennete gider" yalnız akşamları “inni asbahtü” yerine “İnni emseytü” diye okumalıdır. (Taberani, Evsat Kebir kitaplarında rivayet etmiştir) ‘’Allâhümme lekel hamdü lâilâhe illâ ente RabbÎ ve ene abdüke âmentü bike muhlisan leke dînî innî asbahtü (emseytü) alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü etûbü ileyke min seyyii amelî ve estağfiruke bi zünûbilletî lâ yağfiruhâ illâ ente,,
Mânâsı: Ey Allah'ım, sana hamd olsun, senden başka ilah yoktur. Sen, benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ve ben sana halis olarak iman ettim. Sabah ve akşam sana söz verdiğim ve vad ettiğim halde hasbel beşer, yaptığım fena amelimden sana tevbe eder, estağfirullah derim. O günahlarım ki, senden başka onları kimse affetmez.

**********

SEYYİDUL İSTİĞFAR

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûuleke binı’metike aleyye, ve ebûu bizenbiy fağfir liy zünûbî, feinnehu lâ yağfirüzzünûbe illâ ente birahmetike yâ erhamerrâhımiyn.
Anlamı:
Allâhım! Rabbim sensin, TANRI yoktur. Yanlız sen varsın, beni sen yarattın, şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahdü vaad üzere sâbitim. (Allâhım) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım, bana ihsan buyurduğun ni’metini zât-ı ulûhiyyetine îtiraf ederim. Günâhımı da îtiraf ederim. Binâenaleyh günahlarımı bağışla. Çünkü günâhları bağışlamak sana aittir.
***********
ALLAH OKUYANIN SEKSEN SENELIK GÜNAHINI BAGISLAR
CUMA GÜNÜ AŞAĞTDAKİ SALAVATLARI GETİRİP SONRA DUAYI OKUYANIN HER MEŞRU DUASI KABUL OLUR
‘’ALLAHÜMME SALLI ALA MUHAMMEDIN ABDIKE
VE NEBIYYIKE VE RESULIKEN-NEBİYYİL-ÜMMIYYI,,
‘’ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMEDIN
VE ALA ALİ MUHAMMEDİN SALÄTEN TEKÜNÜ LEKE RIDAEN
VE Lİ HAKKİHIİ EDAEN
VE ATİHİL VESİLETE VEB’ASHUL- MEKAMEL MAHMUDELLEZİ
VEADTEHU VE ECZİHİ ANNA MÄ HÜVE EHLÜHÜ EFDALE
MA CEZEYTE NEBİYYEN AN ÜMMETIHI
VE SALLİ ALA CEMİYİ İHVANİHİ
MİNEN NEBİYYİNE VES SALİHİYNE
YA ERHAMER RAHİMİYN,,
SONRA ŞU DUA OKUNUR;
‘’LA İLAHE İLLA ENTE,YA HANNAN,YA MENNAN,YA BEDİASSEMAVATİ VEL ARD,YA ZEL ‘-CELALİ VEL İKRAM,,
SONRA DİLEK VE DUALAR NİYUAZ EDİLİR.
**********
CUMA NAMAZINDAN SONRA SÖYLE DUA EDILIRALLAHÜMME YA GANIYYÜ YA HAMIYDÜ YA MÜBDIÜ YAMÜIDÜ YA RAHIYMÜYA VEDUDU AGNINI BI HALALIKE AN HARAMIKE VE BI FADLIKE AMMEN SIVAK
MANASI:EY GANIYY EY HAMIYD EY MÜBDI EY MÜIYD EY RAHIYM EY VEDUD ALLAHIMBENI HELALIN SAYESINDE HARAMINDAN KORU FADLINLA SENDEN BASKASINA MUHTAC ETME AMINFAZILETI:KIM BU DUAYA DEVAM DEDERSE ALLAH ONU KIMSEYE MUHTAC ETMEZVE ONU UMMADIGIYERDEN RIZIKLANDIRIR
**********
7 SALAVATLAR (BÜYÜK SALAVATI ŞERİFELER)
ÇOK MÜHİM BİR İSTEĞİ OLAN KİMSE ,HER SABAH NAMAZINDAN ÖNCE ABDES ALIP, KIBLEYE KARŞI OTURUP, SEYYİDÜL İSTİĞFARI 7 KEZ OKUYUP ,
SEYYİDUL İSTİĞFAR
Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûuleke binı’metike aleyye, ve ebûu bizenbiy fağfir liy zünûbî, feinnehu lâ yağfirüzzünûbe illâ ente birahmetike yâ erhamerrâhımiyn.
Anlamı:
Allâhım! Rabbim sensin, TANRI yoktur. Yanlız sen varsın, beni sen yarattın, şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahdü vaad üzere sâbitim. (Allâhım) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım, bana ihsan buyurduğun ni’metini zât-ı ulûhiyyetine îtiraf ederim. Günâhımı da îtiraf ederim. Binâenaleyh günahlarımı bağışla. Çünkü günâhları bağışlamak sana aittir.
ALLAHTAN HUŞU İLE AFFOLMAYI İSTEDİKTEN SONRA ,BESMELE ÇEKIP BİRER DEFA OKUMAYA DEVAP EDERSE, VEYA DUALARINDAN ÖNCE OKURSA , Bİ İZNİLLAH MEŞRU VE HAYIRLI DİLEKLERİNE KAVUŞUR.

1 -Bİ ADEDİ ELF SALEVATI
(600 BİN SALAVAT-I ŞERİFE DEĞERİNDE BİR SALAVAT)
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma`düüdat velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.
2 -SALAT-I MÜNCİYE
Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’il-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.
Mânâsı:
“Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”

3-SALAT-I NARİYE ( Salat-ı tefriciyye )
Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

Mânâsı:
“Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-i münciye, salât-i nâriye ve salât-i fethiyye’ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-i Hak dilekleri kabul eder. Salât-i Münciye’nin hatmi 1000, salât-i nâriye’nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.

4-HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

5-SALAT-I FETHIYYE
Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.
Mânâsı:
“Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca

6-KUDRETTEN TAŞ ÜZERINE YAZILAN SALEVAT
” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.

Mânâsı:
” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin. ”
Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşin üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır.

7-Bİ ADEDİ ELF SALEVATI ( 1.Salavatin aynisi )
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma`düüdat velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

**********
CUMA GÜNLERİ 11 KEZ OKU

LAHİLESTİLÜL FİRDEVSİ LEHLEN VE LA LAKVA ALA NARİCCAHİYM FEHEBLİ TEVBETE VAĞFİR ZUNUBİ FE İNNEKE ĞAFİRİZZENBİL AZİM
**********
*SABAH NAMAZINDAN SONRA 4 KEZ OKU

ALLAHÜMME ESBAHTU ÜSHIDE VE ÜSHIDÜ HAMLETE ĞARŞIKE VE MELAİKETİKE VE CEMİĞİ HALKIKE Bİ ENNEKE ENTALLAHU LA İLAHE ENTE VAHDEKE LE ŞERİKE VE ENNE SEYYİDİNA MUHAMMEDEN ABDÜKE VE RESULUKE

************

‘’Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatik'' ...
**********
GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ’NİN TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞU SALAVAT-I ŞERİFE ,OKUYAN DELALI HAYRATI OKUMUŞ SAYILIR

Bismilahirrahmanirrahiym
*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin
şeceratil aslin nuraniyyeti
ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti
ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti
ve menbeıl esraril ilahiyyeti
ve hazainil ulumil istifaiyyeti
sahıbil kabdatil asliyyeti
ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti
menin deracetin nebiyyune
tahte livaihi fehüm minhü
ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi
adede ma halakte ve rezakte ve emette
ve ahyeyte ila yevmin teb’asü ,men efneyte
ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira*

**********
DÜNYA VE AHİRET RIZKININ BOLLUĞU İÇİN
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih*
***********
BÜTÜN PEYGAMBERLER ŞEFAATÇİ OLACAKTIR
Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve iysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn.

**********
SALAVAT-I FATİH(120.000 SALAVAT GÜCÜNDE)
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*
***********
SALAT-I TEFRİCİYYE
Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve husnül havatimi ve yüsteskal ğamamü bi
vechihil keriymi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli
ma’lumin lek*

**********

SALAT-I MÜNCİYE
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin salaten tünciyna biha min cemiy’ıl ehvali vel afat* Ve takdıy lena biha cemiy’al hacat* Ve tütahhiruna biha min cemiy’ıs seyyiat* Ve terfeuna biha indeke a’led deracat* Ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiy’ıl hayrati fil hayati ve ba’del memat*İnneke ala külli şey’in kadir* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* Hasbünallahü ve nı’melvekil* Nı’mel Mevla ve nı’men nesıyr*gufraneke Rabbena ve ileykel masiyr*
**********
ŞEFAAT-I NEBİ’YE NAİL OLMAK
Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh*

**********
GAM VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN
Allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel küraba
**********
*********
BELALARDAN KORUNMAK İÇİN
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti*
**********
EMİR BUHARİ HAZRETLERİ’NİN MUSİBETLERE
KARŞI OKUDUĞU SALAVAT
Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim* Ya ıddeti ınde şiddeti* Ve ya ğavsi ınde kürbeti* Ve ya harisi ınde külli musiybeti* Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti* ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn* Velhamdülillahi rabbil alemiyn.*
*********
YETMİŞ BİN MELEK SABAH SEVAP YAZARCezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh*
*********
SALAVAT-I VASL OTUZ BİN SALAVAT-I ŞERİFE
GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üshidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*
***********
NUR DUASI
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, aşağıda gelen duanın büyük sırları ve faziletlerinin olduğundan bahsetmektedir.Mana bakımından da azametli bir duadır. Gönüllerde Allah Resulü’nün aşkını artıran bir duadır:
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed*Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti hılmi Muhammed* Ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya müafi aşşik muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya allahü ya allahü ya allahü ya Allah*
**********
(SALAVAT-I MELEVAN)
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar*
*********
FELAKETE UĞRAMA TEHLİKESİNE KARŞI
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha kurbeti ve tunkizuni biha min vahleti ve tukilu biha asrati ve tubda biha haceti
15 gün süre ile günde 15 kez oku,bitince gusul al,Yarabbi duamı kabul etmen niyetiyle deyip duanı yap,2 rekat namaz kıl 7 fatiha oku.
***********
ELA YA'LEMU MEN HALEKA VE HUVEL LATİFUL-HABİR
cumlesindeki ozellik hastaya yarar saglar, belayi defeder, musibetleri cevirir, fakirligi onler,Makam mevki icin,Defineler, hazinerler icin,Dunya ve ahirette arzun ne ise 12.000 defa okunmasi tavsiye edilmistir.Bu surede bir nice esrar vardir
***********
AHİDNAME DUASI
Allah Resulü(s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Kim şöyle derse Allah Teala o kimseyi cennetine dahil eder”
Allahümme fatıres semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeh* İnni a’hedü ileyke fi hazihil hayatid dünya* İnni eşhedü la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek* Ve enne muhammeden abdüke ve rasulük*Fe inneke in tekilni ila nefsi tükarribni mineş şerri ve tübaıdni minel hayri ve inni la esiku illa bi rahmetik* Fec’al li ındeke ahden tüveffinihi yevmel kıyameh* İnneke la tuhliful miad*(Kenzul-Ummal, sh-228)
*********
*Okuyan kimse, kötülüklerden korunur. Tüm Duaların başinda ve sonunda okunur.
" Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr "
***********
*‘’Allahu ekber allahu ekber,la ilahe illallahu ,vallahu ekber,allahu ekber ve villahil hamd,,
*********
*Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber,
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim,
hasbiyallahu ve niğmel vekil,niğmel Mevla ve niğmen masir,ğufraneke Rabbena ve ileykel masir.
*********
Borç sıkıntısına veya ruhi bunalıma düşünceAllahümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve eûzü bike min galebeti’t-deyni ve kahri’r-ricâl.(Allahım! Derin üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, ağır borç içinde ve insanların kahrı altında ezilmekten sana sığınırım.)
*********
YEDİ AYETLERLE DUA

1-Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun
2-*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ibadihi ve hüvel ğafurur rahiym
3-*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin
4-*Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratin mustekıym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilu rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim
5-* Bismillahirrahmanirrahiym* Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym
6-* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun*
7-Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la iahe illa huvve aleyhi tevekkeltü ve heve rabbil ğarşil aziym.(7 kez okunacak) Her dilek için okunur,her gün okumayı adet edinmenin çok büyük faydası görülür.
**********
SEKİNE DUASI
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Bismillahirrahmanirrahiym* Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun*Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra* ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum* Ve innellahe biküm le raufur rahiym* İnnellahe kane tevvaben rahiym* İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber(19 defa)* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn*
***********
CENNET`ÜL ESMA DUALARI
``Allah`ın isimleriyle (korunma) kalkanları`` manasına gelen cennetül esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazretleri Ali Efendimize dayanmakta ve pek çok dua kitaplarında yer almaktadır.bu duaları Nakşibendi meşâyıhı da tavsiye buyurmaktadır.dikkatlice ve usulüne göre yanlışsız okunursa neticeleri elde edilir.bu dualar sabah ve akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir.

RİYAZAT EHLİ OLUP AÇLIĞI VE SUSUZLUĞU GİDERMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vellezi hüve yut`ımünii ve yeskıyn.

YAĞMUR İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve enzele leküm mines-semaai maaen.

YAPILAN SİHİRLERİ BOZMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün min şerinneffasaati fil`ukadi.

HASTALIKTAN ŞİFA BULMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lilleziyne âmenüü hüden ve şifaaün.

SITMA,ATEŞ VE HARARETİ SÖNDÜRMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yaa naaru küünii berden ve selaamaa.

VEBA VE TAUNDAN EMİN OLMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün evemen kâne meyten fe ahyeynaahü.

MÜNKİRLERİN İNKÂRINI DEF ETMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve yühıkullahül hakka bi kelimaatihii.

ZALİM DÜŞMANDAN İNTİKAM ALMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün men aade fe yen tekımüllâhü minhü.

ZALİM DÜŞMANIN DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün elyevme nahtimü alâ efvaahihim.

ZALİM DÜŞMANIN GÖZÜNÜ BAĞLAMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ağşeynaahüm fehüm lâ yübsıruun.

DÜŞMANIN DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün summün bükmün umyün fehüm lâ yubsıruun.

CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif annâ azâbe cehennem.

ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet sekretülmevti bil hakkı.

ŞERLERİN HAYRA İSYANLARIN İTAATE DÖNÜŞMESİNİ İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün asâ rabbünâ en yübdi lenâ hayraa.

BİR BÜYÜKTEN İHSAN İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ahsin kema ahsenallahü ileyk.

HAPİSTE OLANLARI ÜZÜNTÜDEN KURTARMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün iyyâke na`büdü ve iyyâke nesteıyn.

DALÂLETTEN HİDÂYETE VE SIKINTIDAN SELÂMETE ERİŞMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ihdines-sıraatal müstekıym.

ALLAH`IN NİMETLERİNE TAM MANASIYLA ŞÜKRETMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün velhamdü lillâhi rabbil`âlemiyn.

kaynak:Abdülkadir dedeoğlu dua kitabı.

ŞIFA AYETLERİ

*Bismillahirrahmanirrahiym
* Ve yeşfi sudura kavmin mü’minin
*Ve yüzhib ğayza kulubihim
* Ya eyyühen nasü kad caeküm mev’ızatün min rabbiküm ve şifaün lima fis suduri ve hüden ve rahmetün lil mü’minin
* Yahrucü min bütuniha şerabün muhtelifün elvanühü fihi şifaün lin nas
* Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin* Ellezi halekani fe hüve yehdin
* Vellezi hüve yut’ımüni ve yeskıyn
* Ve iza merıdtü fe hüve yeşfin
* Kul hüvellezine amenu hüden ve şifa
* Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn
* Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme emery
* Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn
*birahmetike ya erhamer rahimiyn.Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”

**********
NUR DUASI
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed*Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed* Allahümme nevir ayni bi hurmeti hılmi Muhammed* Ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya muafi aşik muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya allahü ya allahü ya allahü ya Allah*
***********
CÜNNETÜL ESMA
Bismillahirrahmanirrahiym* Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* Se yec’alüllahü ba’de usrin yüsra*
***********
*STKTNTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

LA İLAHE İLLALLAHU YA HAYRİL HALAS ,MUHAMMEDÜRRASÜLLULLAHİ Bİ HAKKI HIDRIN İLYAS,YA FETTAH,ALLAHÜMME’FTAH ALEYNA BA’BEL HAYRİ Bİ HAKKI İNNA FETEHNA LEKE FETHAN MÜBİNA VE YENSURAKE’LLAHU NASRAN AZİZA LA İLAHE İLLALLAHUL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN,MUHAMMEDÜRRASULULLAHİ SADİKUL-VA’DİL EMİN Bİ LUTFİKE YA RAHMANU VE KERİMİKE YA RAHİME’R-RAHİMİN
***********
HER DİLEK İÇİN
EĞUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM,
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM,
’YA ALLAH,YA RAHMAN,YA RAHİM,YA HAYY,YA KAYYUM,YA HANNAN,YA MENNAN,YA ZÜL CELALİ VEL İKRAM
**********
KUDURİYE DUASI
Her türlü istek,dilek ve murat için )BismillahirrahmanirrahimAllahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa vesahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin Kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya Kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimBismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm Kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.AminRIZIK VE BEREKET İŞ VE KISMET AÇIKLIĞI İÇİN

ALLAHÜMME YA LATİYFÜ 129 KERE
ALLAHÜMME YA KERİMÜ 270
ALLAHÜMME YA METİNÜ 500
VEHHABÜ 14
REZZAK 308
GANİ 1060
SAMEDÜ 143
MUGNİ 1100
Abdestli ve niyet ederek OKUNUR
*********
SINAV KAZANMAK İÇİN
ABDESTLİ OLARAK ŞU DUA OKUNUR."RABBİ ZİDNİ İLMEN VE FEHMEN VE EL-HİKNİ Bİ`S-SALİHİN.RABBİŞRAHLİ SADRİ VE YESSİR Lİ EMRİ VAHLÜ`L-UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHÜ KAVLİ.YA HAFIZ,YA RAKİB,YA NASIR,YA ALLAH.RABBİ YESSİR VE LA TÜASSİR,RABBİ TEMMİM Bİ`L-HAYR."
**********
SİHİR VE TÜM SALDIRILARA KARŞI
Sihrin bozulmasına varıncaya kadar, bütün saldırılara karşi sabah ve akşam olmak üzere- :
Bismillâhirrahmânirrahîm. Hassantu nefsi ve ehli ve men hadaranî ev ğâbe annî bilhayyillezî lâ yemut, ve elce’tü zahrî fî hıfzî zêlike lilhayyil kayyûm ve asbahtu (akşam okununca ve emseytü) fî civêrillehillezî lâ yurâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihi ve damânihillezî lâ yuhfaru damânun indehü, festemsektü bil urvetillêhil vüskâ,
Rabbi ve Rabbissemêvêti vel ardi, lâ ilâhe illê hüve fettehizhü vekîle, tevekkeltü alallâh, va’tasamtu billêh ve fevvadtu emri ilallah, ni’mel kâdirullah, fallahu hayrun hafizân ve hüve erhamurrâhimîn ve sallallahu alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem, adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midêde kelimêtih.
(ve 7 defa) lekad cêeküm rasûlummin enfüsiküm azîzün, aleyhi mâ anittüm harîsün, aleyküm bil mü’minîne raûfurrahim, fein tevellev fekul hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azîm.
BÜYÜNÜN BOZULMASI İÇİN
7AYETEL KÜRSİ
3İNŞIRAH
3İHLAS
3FATİHA
3NAS
3FELAK
SONRA;
FE EVCESE FİL NEFSİ HİYFETEN MUSA KULNA LA TEHAF İNNEKE ENTEL ‘AA’LA VELKI MA Fİ YEMİNİKE TELKAF MA SENAU İNNEMA SENAU KEYDÜSSAHİRİN VELA YUHLİFUSSAHİRU HAYSU ETA
SONRA BAKARA SURESİ ELİF LAM MİM DEN ………….MÜFLİHUN A KADAR
SONRA VE KUL CAEL HAKKU VE ZEHEKAL BATILU İNNEL BATILA KANE ZEHUKAN OKUNUR , ÜFLENIR.

VEYA

2DUHA
2İNŞIRAH
2TEKASSÜR
10ASR
10NASR
10İHLAS
3FELAK
3NAS
3SALAVAT
3FATİHA
VEYA
FATİHA,AYETEL KÜRSİ,KAFİRUN,İHLAS,FELAK,NAS,SURELERİ 7 ŞER KEZ OKUNUR

VEYA
41TANE 41İHLAS 1681
41 TANE 41 FELAK 1681
41TANE41NAS 1681
OKUNUR
***********
NAZAR DEĞMİŞ BİRİ İÇİN
3 KADİR
3TEKASSÜR
3 İHLAS
3 FELAK
3 NAS
3 SALAVAT
3 FATİHA
OKUNUR

VEYA
‘’VE İN YUKADİLLEZİNE KEFERU VE YUZLİKUNEKE Bİ EBSARİHİM LEMMA SEMİUZZİKRA VE YEKULUNE İNNEHU LEMECNUN VEMA HUVE İLLA ZİKRUN LİL ALEMİN..
GÜNDE 3 KEZ OKUNUR.
*********
Bu beyti 7 defa okuyan kimsenin Allah işlerini kolaylaştırır, bağlı işlerini çözer. Allah (C.C.); kazancına, malına, ticaretine, bereket ihsan eder.Ve barilenallahüme fi cem`ı kesbina ,

''Ve hulle ukudel usri biyayuhin irtehat ,,

************************************************** *******************************
SABAH AKŞAM YASİN,
AKŞAM YATSI ARASI VAKIA
YATSIDAN SONRA MÜLK
CUMA GÜNÜ KEHF
CUMA AKŞAMI DUHAN
İKİNDİDEN SONRA NEBBE
HER GÜN KEHF SON SAYFA
HER GÜN SECDE
CUMA GÜNÜ TAMAMINI OKUMAK SÜREKLİ KORUNMA VA ŞIFA REFAH İÇİN NREÇETEDİR

TÜRKÇE DUA

*YARABBİ ÜMMETI MUHAMMEDİN -EŞ-COCUK-ANNE-BABA-KARDEŞ-
AKRABA -KOMŞU VE YAŞANTIMIZDA YER ALANLARIN TÖVBELERİNİ
ŞÜKÜRLERİNİ DUALARINI KABUL EYLE,
*HASTALARIMIZA ŞIFA,BORÇLULARIMIZA EDA,GÜÇLÜKLER İÇERİSİNDE
OLANLARA KOLAYLIK SABIRVE BÜTÜNÜN HAYRINA ÇIKIŞLAR NASİB
EYLE,
*NEFSİMİZ VE ŞEYTANIN HİLELERİNE ALDANIP KURUNTUYA KAPILIP,
*ALTIMIZDAN,ÜSTÜMÜZDEN,SAĞIMIZDAN,SOLUMUZDAN,ÖNÜMÜ ZDEN
VE ARKAMIZDAN GELECEKLERE KARŞI KORU,
*GÖZÜMÜZÜ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR DAHİ GAFLETE DÜŞMEKTEN
ESİRGE,GAFLETE DÜŞMÜŞLERDEN KORU,DÜŞTÜĞÜMÜZ ZAMANLARDA
AFFET,
*SENDEN GELDİK SANA DÖNECEĞİZ ,ÜZERIMIZDEKI MUSİBETLERİ
KALDIR,HAYIRLA DEĞİŞTİR,SEVABINI VER,
*TÜM YARATTIKLARININ ŞERRİNDEN VE GAFLET İÇİNDE OLANLARIN
TÜM AZALARINDAN ,EMANETİN OLAN MADDİ VE MANEVİ
TÜM VARLIĞIMIZI TAM SIFALARININ TECELLİLERİ İLE KORU,
*EY SEBEPLERİN SEBEBİ RABBİM,KİMSEYE ,HARAMA MUHTAC
ETME,SON NEFESİMİZE KADAR ŞUURLU VE AYAKTA TUT,
*TÜM YARATTIKLARINA SUBHANALLAH,TÜM VERDİKLERİNE HAMD İLE
ŞÜKRİLLAH,TÜM GÜNAHLARIMIZA ETAĞFİRULLAH,ŞÜKREDEN SADAKA
VEREN ZENGİNLERDEN EYLE,
*SENİN İZNİN OLMADAN HİÇBİR ZERRE YERİNDEN OYNAMAZ,SEN EN
GÜZEL VEKİLSİN,ŞAH DAMARIMIZDAN DA YAKINSIN ,
*BEDENSEL,RUHSAL,EKONOMİK ŞIFA VE REFAH İÇİNDE
İNANÇLI,SAĞLIKLI,GÜÇLÜ,ONURLU,ARINMIŞ GÖNÜL DOSTLARIYLA ,
DENGELİ VE VERİMLİ YAŞAMLAR İÇİN YOLUMUZU DAİMA AÇIK TUT,
*İKİ DÜNYALIK GÜZELLİKLERİ VE ZENGİNLİKLERİ EMANET ETTİĞİN
İLMİNLE AYDINLANMIŞ ,ŞÜKREDEN SADAKA VEREN ZÜRRİYETLER
NASİB EYLE,
*ÜLKEMIZI,DÜNYAYI KORU,HIRS , ŞEHVETTEN ARINDIR,TOPLUMLARA
BÜTÜNÜN HAYRINA OLAN KADERLER VER, KADERLERİMİZİ
KOLAYLAŞTIR,NEFSİ EMMARENİN ELİNDE BIRAKMA,İLİMİNLE
AYDINLAT,
*EFENDİMİZ H.Z MUHAMMED(SAS)’İN EHLİ BEYTİNİN VE MÜBAREK
NAZLI KULLARININ YÜZÜ HÜRMETİNE DUALARIMIZI KABUL EDİLİR
DUALARDAN EYLE,AMİN.(DUALARIN KABULU İÇİN EL-FATİHA)

MULK SURESI

(Tebareke)Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın (4) sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm azâbes seıyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasıyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü ( tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kılü ma künna fiy ashabis seıyr (11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr (12) innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basıyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym (23) kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teşkürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn (26) kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen ye’tiyküm bimâin meıyn (Allâh-u Rabbül Alemin)Guzellesmek icin:Mulk Suresini okuyan kimsenin yuzunun guzelligi Hz. Yusuf peygamberin guzelligine benzer.
Kabir Azabi:Mulk suresini okuyan kabir azabi gormez, kabir azabini engelliyicidir, kurtaricidir.
Define: Mulk suresini okumaya devam eden kimse define ve hazineler bulur.Hadim:Mulk suresini okumaya devam eden kimse Hadimini musahhar eder.
Hasta:

''ELA YA'LEMU MEN HALEKA VE HUVEL LATİFUL-HABİR,,

cumlesindeki ozellik hastaya yarar saglar, belayi defeder, musibetleri cevirir, fakirligi onler,Makam mevki icin,Defineler, hazinerler icin,Dunya ve ahirette arzun ne ise 12.000 defa okunmasi tavsiye edilmistir.Bu surede bir nice esrar vardir.
*************************
FELÇ İÇİN
‘’SELAMÜN KAVLEN MİN RABİRRAHİYM ,,
(818) KERE suya okunup o su 7 gün boyunca içilir,

VEYA
ZİLZAL SURESİ 41 KERE FELÇLİ OKUNUP SÜRÜLÜR.
********************
SECDE AYETLER İLE İLTİCA
HAYIRLI BİR DİLEĞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GECE YARISI ABDEST ALARAK KUR’N-I KERİMDEKİ 14 SECDE AYETİNİ HEPSİNİ AYRI AYRI BESMELE ÇEKEREK BİRER DEFA OKU VE BİR DEFA SECDEYE GİT SECDEDE ŞU DUATI OKU

‘’EUUZU Bİ RIZAAKE MİN SEHATİKE VE EUUZU Bİ MUAAFATİKE MİN UKUUBETİKE VE EUUZU BİKE MİNKE,,
HUŞU VE GÖZYAŞI İLE İÇİNDEN DİLEĞİNİ GEÇİR,ALLAHUEKBER DİYEREK SECDEDEN KALK
Kuran-ı Kerim'de secde ayeti bulunan sureler ve ayet numaraları:
1. A'râf Sûresi: 206. âyet2. Ra'd Sûresi: 15. âyet3. Nahl Sûresi: 50- âyet4. İsrâ Sûresi: 107. âyet5. Meryem Sûresi: 58. âyet6. Hac Sûresi: 18. âyet7. Furkan Sûresi: 60. âyet8. Neml Sûresi: 25. âyet9. Secde Sûresi: 15. âyet10. Sâd Sûresi: 24. âyet11. Fussilet Sûresi: 37. âyet12. Necm Sûresi: 62. Âyet13. İnşikak Sûresi: 21. âyet14. Alak Sûresi: 19. Âyet

ZENGİN OLMAK İÇİN;
SABAH NAMAZINA KALKIP GÜNEŞ DOĞARKEN UYKUDA OLMAMAK,ZEKAT VE SADAKAYI BOL VERMEK,İSTİĞFARI ÇOGALTMAK SURETİYLE;
SABAH NAMAZININ FARZI İLE SÜNNETİ ARASINDA

9 AYETEL KÜRSİ
19 BESMELE
FERDÜN KAYYUMUNHAKEMUN ADLUN KUDDÜSÜN VE TERZÜKUMEN TEŞAAU BİĞAYRİ HİSAAB
OKU
100SUBHANALLAHİ VEBİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM VE BİHAMDİHİ ESTAĞFİRULLAHEL AZİM VE ETUBU İLEYK.
OKUNUR

RİCAL-İ GAYB DUASI
Herhangi bir dilek için sakin bir yerde 2 rekat namaz kılınır,ihlasla rical-ı ğayb’ın seyeran ettiği yöne arka dönülerek okunmalıdır.
Ayın
7,14,22,29 unda doğu,
6,27,28 sinde eyyan,
13,15,23,30 unda kuzey,
5,13,20 sinde bayed,
4,12,19,27 sinde batı,
8,11,18,26 sında güney,
7,19,16,24 ünde bükna
Tarafına müteveccih olurlar.
Bir işin tahakkuku istendiğinde denk gelen güne göre sırtını dönülüp

‘’Allah Teala’ya ve sonra size dayandım .Yardımcım sizsiniz.Allaha niyaz edin muradımı hasıl etsin,,
Her ne murat varsa söylenir,hak teala’nın muradına nail kılması beklenir.
Bismillahirrahmanirrahiym,
Esselamü aleyküm ya ricali gayb
Esselamüaleyküm ya ervahalmukaddeseti
Esselamüaleyküm ya Nukabaü
Esselamüaleyküm ya Nücebaü
Esselamüaleyküm ya Büdelaü
Esselamüaleyküm ya Avtadü
Esselamüaleyküm ya İmamamani
Esselamüaleyküm ya Kutbu
Esselamüaleyküm ya Efradü
Esselamüaleyküm ya Ümenaü
Einuni eğıysüni vehement vehssılu
muradi kümü ala havaice bi-hürmeti Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi ve selleme sellemekümüllahü teala fiddareyn.
Bu dua okunur.
---------------------

RAMAZAN DUASI

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM,
Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham Yâ Bâriül Musavvir Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd Yâ Haliym innehû le aliymün haliym Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş Yâ Şefi,men zellezi yeşfeu indeh
Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’ YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk Yâ Samed, Allâhüs samed Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

DUANIN FAZILETI :
RESULÜ EKREM (S.A.V) BIR GÜN OTURURLARKEN HUZURUNA CEBRAIL (A.S) GELEREK $ÖYLE DEDI ´´EY ALLAHIN RESULÜ! ALLAHÜ TEALANIN SANA SELAMI VAR , BU DUAYI ÜMMETINE HEDIYE OLARAK VERDI .BUNU OKUYAN BIR MÜMININ GÜNAHI , AR$ VE KÜRSI AGIRLIGINCA OLSA, ALLAHÜ TEALA ONUN GÜNAHLARINI AFFEDER .$AYET BORCU VARSA ,BORCUNU ÖDEMEYE MUVAFFAK KILAR . BU DUA ÖLEN BIR MÜMIN KULUN ÜZERINE OKUNURSA , ALLAHÜ TEALA ONUN ÜZERINE YÜZBIN RAHMET INDIRIR .MELEKLER TARAFINDAN O KIMSEYE NURDAN TABAKLAR GETIRILIR .ONA $ÖLE DERLER:´´SEN HIC KORKMA ,BIZ SANA MÜJDE VERMEK ICIN GELDIK .KIYAMETE KADAR BIZ SANA ARKADA$LIK YAPACAGIZ ´´. KIM BU DUAYI RAMAZAN AYININ BA$INDA, ORTASINDA ,SONUNDA VEYA SON CUMA GECESINDE HER NE NIYET VE DILEK ICIN OKURSA , ALLAHÜ TEALA ONUN DILEK
VE NIYETINI GERCEKLEŞTIRIR .
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile
*Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum* Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur* Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin* Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!* Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!* Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.* Allah insanları kurtuluş yurduna çagirir* Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim* Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir* Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir* Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin* Zat'ına karşi söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin* Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim!* Ey herşeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur* Hay ve Kayyum olan Rabbim!* Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!* Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim! * Ey yapılan bunca isyana karşi sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin* Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir* Herşeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin* Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır* Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin* Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin* Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin* Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin* Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin* Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin* Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşilıksız veren ancak sensin* Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin* Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle* Ey herşeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin* Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin * Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin* Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin* Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin* Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşisında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin* Ey yoktan var eden Allah'’m! Yoktan var eden ve bilen sensin* Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin* Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin* Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin* Ey yücelten!Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin* Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşinsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir* Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!* Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin* Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin* Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin* Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin * Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir* Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin * Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin* Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin* Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin* Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin * Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin* Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin * Ey maddi ve manevi her çesit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin * Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin * Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin* Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin* Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın* Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir* Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir* Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin * Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur* Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın * Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.
AREFE-TEVRİYE-KURBAN BAYRAMI GECESİ-MUHARREM AYI
Arefe günü yapılacak işlerden bazıları şunlardır:1- Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir. Camiden çiktiktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebî)
1. Aşura günü oruçlu olmak
2. Genel vücud bakımını yapmak, tırnakları kesip saç ve sakalı düzeltmek
3. Sabahleyin gusül abdesti alarak evden çikmak(ALLAHU TEALA ZEMMZEMİ BU GÜN TÜM SULARDAN AKITIR)
4. Gözlere sürme çekmek
5. Aşura günü kuşluk vaktinde her rekâtında Fâtiha Sûresinden sonra 15 kere İhlas, ve 1 er defa Nas ve Felâk sürelerini okuyarak 4 rekat namaz kılmak.
6. Bir âlimi ziyaret edip ondan nasihat ve dua etmesini istemek
7. Akrabaları ziyaret etmek
8. Hastaları ziyaret etmek
9. Çoluk çocuga ikramda bulunmak
10. Muhtaç kimselere sadaka vermek
11. Yetimlerin gönüllerini alıp başlarını okşayıp ihtiyaçlarına yardımcı olmak
12. İhlâs Sûresini besmele ile birlikte 1000 defa okumak
13. Gelecek sene her türlü felaketlerden korunmak ve sâlih amel işleyenlerden olmak için öncelikle kendisi ve ailesi için ardından da bütün ümmeti Muhammed için dua etmek.

AŞURE GÜNÜ DUASI

ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN...VESSALETÜ VESSELAMÜ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ ECMAİN...ALLAHÜMME ENTEL BEDİYÜL GADİM....EL HAYYUL KERİM...EL HANNANÜL MENNAN...VE HEZİHİ SENETÜN TECİDETÜN ES ELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM....VEL AVNA ALA HEZİHİL NEFSİL EMMARETİ BİSSÜ İ VEL İŞTİĞALE BİMA YUGARRİBÜNİ İLEYKE YA ZEL CELALİ VEL İKRAM...Bİ RAMHMETİKE YA ERHAMER RAHİMİN...VE SALLLAHÜ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ VE EHLİ BEYTİHİ ECMAİN...
MANASI
...Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur...Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun..Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan...Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım...İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim..ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım....Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et...ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

Önemli not... Şeyh Şiyaübddin-i Sühreverdi.(k.s) Dan nakil edilmiştir ki,Her kim bu duayı Aşüre günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur..Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar..ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur...

KADİR GECESİ

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.” [Taberani]“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.” [Taberani]
“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.” [Müslim]
- Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini nasıl değerlendirmeli?
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.3- Bir iki sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı.4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.5- Az da olsa sadaka vermeli.6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

BERAT GECESİ

1-Yatsı ve Sabah namazlarını mutlak surette cemaatle kılmalıyız ki, geceyi sabaha kadar ibadet etmiş olalım.
2- Geceyi oruçlu olarak karşilayalım ve ertesi günü de oruç tutalım.
3- Bir günlük kaza namazı kılalım
4- Berâat gecesinde 100 rek'atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.
Hayır NamazıNiyet
"Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber'Kılınışı
Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunurİki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanırHer rek'atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir.(Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.
İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere
Salevât-ı şerîfe: 14 kere
Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere
Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
Lekad câeküm...' (besmeleyle): 14 kere
14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra
1 Yâsîn-i şerîf
İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbil-felak...' (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbin-nâs...' (besmeleyle): 14 kere
Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym: 14 kere

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir):
14 kere
Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr.
Mânâsı:
Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine
ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“
Bunlardan sonra duâ yapılır.

5- Berâat Gecesi, bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınır.

Miraç Gecesi Namazı

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.
Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.
Miraç Gecesinin Gündüzünde Kılınacak NamazMiraç gecesinin gündüzünde öglen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat namaz kılınır.
Bu namazın;birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.


Regaib Gecesi

Namazı Nasıl Kılınır? Regâib Gecesi Namazı:
Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak namaz 12 rek’attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:
Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır. On ikinci rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere

“ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilir.
Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denir. Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere

“Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere

“ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)
Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.
Madem Receb ayı günahların affedildiği aydır. Bağışlanmanın yolunu ve istiğfarın nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor.
Rivayete göre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.

“Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşurâ.”

Mânâsı: “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” (7)
Üç aylar birer dua ve niyaz mevsimidir.
En güzel duaları başta sahabiler olmak üzere İslâm büyüklerinden ögreniyoruz. Hz. Ali'nin Receb ayında şu şekilde dua ettiği rivayet edillir:

“Allahım, salat eyle Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın üzerine; hikmet yıldızları ve devamlı nimet ve ismet kaynağı ehl-i beytine.
Allahım, beni her türlü kötülükten koru. Beni unutkan etme ve gaflet üzerinde bırakma. Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme. Benden razı ve hoşnut ol. Senin mağfiretin zalimler içindir, ben de nefsime zulmettim.
Allahım, beni bağışla, beni bağışlamakla Sana bir zarar gelmez. Bana nimetlerini ihsan et, bana vermekle senin ihsanın azalmaz. Senin rahmetin geniş ve boldur. Hikmetlerin ise hoş ve güzeldir. Allahım, bana sıhhat ve afiyet ver. Güven ve huzur ihsan eyle. Şükür ve takvaya ulaştır.
Allahım, Senden sabır ve doğruluk istiyorum. Bana işimde kolaylık ver. İşlerimi güçlükle gördürme. Aileme, çocuklarima ve kardeşlerime iyilik ve ihsanda bulun. Onları mü'min ve Müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nasip eyle.”
Bazı Selef büyükleri de Receb ayı gecelerinde şöyle dua etmişler:
“Allahım, Sana mahzun gönlümle, isteklerini kabul buyurduğun dostlarının duası ile niyaz ediyorum. Zatına eriştirdiğin ve Senin rızanı isteyenlerin dili ile Senden talep ediyorum. Umarım Senin ululuğundan, Seni bileyim ve kulluk edeyim.
Yâ Rab, bu gecenin rahmet ve bereketinden sevap ve mükâfatından beni nasiptar et.
Allahım, kullarından istediğine, istediğini verirsin, kim Seni onlara ikram etmekten alıkoyabilir? Ben fakir ve âciz bir kulum. Fazl ve kereminden nimetlerini ümit ediyorum. Sana sığınırım ve ancak Senden yardım dilerim
Yüce Mevlam, bu gece kullarına çok rahmet ve bereketini döker, saçarsın. Allahım, Sana yalvaran dilleri, Sana kalkan elleri boş çevirme. İyilik ve yardımınla faydalandır bizi. Nimetlerinle donat hepimizi.
Allahım, salât eyle Muhammed ve evladına, eşlerine ve dostlarına, bitip tükenmeyen rahmet ve bereketinle. Yâ Rabbe'l-Âlemin!”

Recep Ayı İbadetleri

Recep Ayı Girdiğince Yapılacak Duâ
Okunuşu:
"Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"Açıklaması:"Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır". Amin!..
Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir.

Recep Ayı Orucu

Abbad ibnu hanif anlatıyor: “Said İbnu Cübeyr Rahimehullah'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.İbnu Abbas Radıyallahu Anhüma'yı dinledim, şöyle demişti:
- Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”
Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşildığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Recep Allah'ın ayıdır;
Şaban benim ayımdır,
Ramazan ise ümmetimin ayıdır".
Recep ayının niçin Allah'ın ayı olduğu sorulduğunda: -
"Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Birkimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Alla-ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:
-Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
-Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
-Büyük huzura çikilan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.”;
Resuhullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorarlar:
“Ya Resulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
- O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın.
Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir"
Recep Ayı Namazı

Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır.
Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır.
İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır.
Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur.
Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yokturŞaban Ayının Fazileti

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.(1)
Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.
Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur.
Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir.
Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşir.
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
"Şaban benim ayımdır."
"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.
Şaban Ayının Fazileti

lâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.
Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.
"Şaban benim ayımdır."
"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.
"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur" cevabını verirler.
Basta Hz. Âise Validemiz olmak üzere Sahabilerin beyanına göre Peygamberimiz bazan Şaban ayının tamamını, çok kere de çogu günlerini oruçlu geçirirdi. Zaten diğer günler, bilhassa Pazartesi ve Perşembe günleri de oruçlu bulunan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam maddî ve manevî pekçok hikmetinden dolayı oruç ibadetini sıkça yapardı.
Hz. Âise başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler:
"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."
Yine Hz. Âise, İbni Mâce'de geçen başka bir rivayetinde de, "O (Resul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek nihayet Şâban'ı Ramazan'la birleştirirdi"

Şaban ayında oruç, namaz, sadaka gibi ibadetlerin ve diğer imâni ve İslâmî hizmetlerin fazla yapılmasının bir hikmeti de, devamında gelecek olan Ramazan ayı için zihnen, bedenen ve ruhen bir hazırlık ve alışkanlığa sebep olmasıdır.
"Receb ve Ramazan ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim."
. Bu aylarda tutulan oruç farz ve vacip olmayıp sadece sünnettir. Peygamberimize uyarak sevap ve mükâfatına nail olmak için oruç tutmaya
Bayram . Bayram namazı Güneş doğduktan ve kerahet vakti çiktiktan sonra, ögleye kadar kılınır. Herhangi bir sebeple ilk günü kılınamazsa ertesi günü kılınır. Bayram namazı Cuma namazı gibi ancak cemaatle kılınır. İki rekattır. Şöyle niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için kurban bayram namazını kılmaya, uydum imama.'' Bundan sonra tekbir alınır. Birinci rekatta "Süphaneke" okunur. Sonra imam açıktan, cemaat tarafından da gizlice üç defa "Allahü ekber" diye tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yukarı kaldırılır, sonra yanlara salıverilir. Üçüncü tekbirin peşinden eller yanlara salıverilmeyip bağlanır. İmam Fatiha ve sure okur; cemaat dinler. Sonra diğer namazlarda olduğu gibi rukû ve secde yapılır. İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve sûre okur. Sonra birinci rekatta olduğu gibi üç defa tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller yukarı kaldırılıp yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir ile rukûa gidilir ve secdeler yapılarak oturulur, tehiyyât ve salli barik okunur, sonra selâm verilir.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:

Konu havasmeraklisi tarafından (15-12-12 Saat 23:12 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard Arda Mesaj Yazılması
havasmeraklisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Okunmamış 18-12-12, 01:48   #2 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 11-03-12
Mesajlar: 74
Konular: 0
Tecrübe Puanı: 0
mrlcn is an unknown quantity at this point
Standart

emeklerıne saglık, Allah razı olsun
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mrlcn isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 18-12-12, 06:54   #3 (permalink)
ÜYE
 
hayat39 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15-12-11
Mesajlar: 385
Konular: 4
Tecrübe Puanı: 0
hayat39 is an unknown quantity at this point
Standart

Emegine saglik havasmeraklisi cok guzel paylasim vede degerli vaktini zamanini verdigin için sana tesekkur ederim Allah razi olsun hakkini helal et
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
hayat39 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 20-12-12, 17:18   #4 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 05-03-11
Mesajlar: 427
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
havasmeraklisi is an unknown quantity at this point
Standart

Ecmain sizdende ALLAH gani gani razi olsun.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
havasmeraklisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 19-01-13, 14:32   #5 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 05-03-11
Mesajlar: 427
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
havasmeraklisi is an unknown quantity at this point
Standart

cok farkli dua ve salavatlar var . günceliyorum
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
havasmeraklisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 19-01-13, 14:36   #6 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-06-10
Mesajlar: 393
Konular: 85
Tecrübe Puanı: 0
Dicle is an unknown quantity at this point
Standart

Kandillerde okunacak dualarda var içinde çok teşekkürler Allah razı olsun.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
Dicle isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 20-01-13, 23:18   #7 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 05-03-11
Mesajlar: 427
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
havasmeraklisi is an unknown quantity at this point
Standart

Ecmain sizdende Allah razı olsun.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
havasmeraklisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:53.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.