Dilekleriniz İçin Esma-i Şerife-i Cenab-ı Risalet Penahi.

Bu konu zeinarda tarafından 3 sene önce açıldı, 62 kere okundu ve 1 Cevap verildi.
zeinarda
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 72
Yanıt Sayısı: 322
3 sene öncePeygamber-i Zişan Efendimiz (ŞA)’in ismi şerefleri

İşlerinden herhangi birinde müşkilâta düşüp o müşkilâttan ne türlü ve ne şekil kurtulacağında şaşıran bir kimse Fahr-i Kâinat sallâllahü aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek isimlerini okuyup Resûl-i Ekrem Hazretleri ile Cenâb-ı Hakk’a tevessül eder, yardımına sığınırsa biiznillâhi teâl o müşkilâtından , o sıkıntısından halâs olur.

Şu şekilde okunacaktır:
Cma günü sabah namazını kıldıktan sonra dört rekat,ALLAH rızası için namaz kılıp secdeden hiç kalkmadan.Niyet ettim Ya Rabbim Senin rızanla şu niyetimin…………..yerine gelmesi için ESMA-İ ŞERİF-İ okumaya başlıyorum diyorsunuz ve ardından,bir defa Âyetel’-Kürsi,üç defa İhlâsı Şerif,bir defa da Fatiha-i Şerif okuyorsunuz,okuduktan sonra aşağıdaki Esma-i Şerifeyi okumaya başlar ve her ismi okuduktan sonra (sallâllahü aleyhi ve sellem) demeniz gerekiyor.


ESMA-İ ŞERİFE-İ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHİM

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ menismühü seyidina

Sallallahü aleyhi vesellem

Muhammedün,Ahmedü Hamidün,Mahmûdün âhyedün

Vahıydün,Mâhın,Hâşirin,Akıbin,Tâh Hâ

Yâsin,Tâhirün,Müttahirün,Tayyibün,Seyyidün

Resûlün,Nebbiyün,Resûlürrahmeti,Kayyimün,Câmi’un

Muktefin,Mukfiyyin,Resûlil melâhımi,Resûlürrâhati

Kamilün,İkliylün,Müddessirün,Müzzemmilün,Abdullahi

Habiybullahi,Safiyullahi,Neciyyullahi,Keliymullahi

Hatemü’l-anbiyai,Hatemü’r-Rüsili,Muhyin,Müncin

Müzekkirün,Nasirun,Mensûrun,Nebiyyü’r-Rahmeti

Nebiyyü’-t-Tevbeti,Hariysun aleyküm,Ma’lûmün,Şehiyrün

Şehiydün,Meşhudün,Beşiyrün,Mübeşşirün,Neziyrün.

Münzirün,Nurün,Siracün,Mısbahun,Hüden,

Mehdiyyün,Müniyrün,Da’ın,Med’uvvün,Müciybün,

Mücabün,Hafiyyün,Afüvvün,Veliyyün,Hakkun,

Kaviyyün,Emiynün,Me’munün,Keriymün,Mükrimün,

Mekiynün,Metiynün,Mübiynün,Müemmilün,Vüsulün,

Zû,Kuvvetin,Zû Hürmetin,Zû Mekanetin,Zû Izzin,Zû Fadlin,
Müta,ın,Mütıy,un,Kademü sıdkun,Rahmetün,

Büşra Gavsin,Gaysin,Giyasin,Nı’metullahi,Hediyetullahi,

El’urvetül vüska,Sratullahi,Sıratün Müstakıymün,

Zikrullahi,Seyfullahi,Hızbullahi,ennecmüssâhikü

Mustafâ,Muctebâ,Münteka,Ümmiyeün,Muhtârün

Eciyrün,Sebârün,Ebülkaasımi,Ebütâhiri,Ebüttayyibi

Ebû İbrahîyme,Müşfi’nn,Şefiy’un,Sâlihun,Muslihun ,

Muheyminün , Sâdikun , Müsaddikun , Sıdkun , Seyyidül-

Mürseliyne,İmâmül müttekıyne,Kaaidül ğarrül mühacceliyne

Halilürrahmâni,Birrün,Münebbirün

Veciyhün,Nesıyhun,Nâsıhun,Vekiylün,Mütevekkilün

Şefiykun,Mükıymüssünneti,Mukaddisün,Rûhulkııdsi

Kafin , Müktefin

Baliğun , Mubelliğun , Şâfin , Vâsilün , Mevsûlün

Sâbikun,Sâikun,Hâdin,Mühtedin,Mukadimün

Aziyzün,Fadilün,Mufadilun,Fatihun,Miftâhın

Miftâhul cenneti Aalemül iymâni,i Ilmül yekıyni

Deliylül hayrati,Müsahhıhul hasenâti,mukiylül aserati,

Sufûhun anizzellâti,Sâhıbüş şefâati,Sâhıbül mekami

Sâhıbül kademi,Mahsûsünbil’ızzi,Mahsûsun bilmecdi,

Mahsûsün bişerefi,Sâhıbüsseyfi,Sâhıbül faziyleti,

Sâhıbül izâri,Sâhıbül hucceti,Sâhıbüs sultani,

Sahibürridai,Sahibüd derecetir refiy’ati,Sahıbüttaci,

Sahıbil mığferi,Sahıbül livanİ,Sahibül mi’raci,

Sahibül kadıybi,Sahıbül bürakı,Sahıbül alameti,

Sahıbül bürhani,Sahibül beyni,Fasıyhullisni,

Mütahhirül cenani,Raufun,Rahıymün,İznün hayrün,

Sahıyhul islami,Seyyidül kenneyni,Aynün na’ıymi,

Aynül ğarri,Sa’dullahi,Sa’dül hakkı,Hatıbül ümmemi,

Allemel Hüda,Kaşifül kürebi,Rafiur rütebi,Izzül arabi,

Sahıbül fereci,Sallallahü aleyhi ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen kesiyran.

Okuyup bitirdikten peygamber-i zişan efendimize hediye ediyorsunuz ve Ya Rabbi şu niyetim için…….. peygamber efendimizin nefesiyle okudum yine Peygamberi Zişan efendimizi vesile kılıyorum sen kabul Eyle ya Rabbi niyetimi diyorsunuz.
Not:Bu işlemi sakın olaki gayri meşru işlerinizde uygulamayınız mazallah diyorum,gerisini siz düşünün artık.

WinterBird
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
3 sene önce
Sallahu aleyhi ve sellem kısmını tam olarak nerede söyleyeceğiz? Anlamadım da?
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22700 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Merveqqq
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)