Her Türlü Hacet Ve Dilek İçin(Mucize)Dua

Bu konu edayener tarafından 10 sene önce açıldı, 119 kere okundu ve 48 Cevap verildi.
edayener
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 19
Yanıt Sayısı: 206
10 sene önce

Sevgili Arkadaşlar Paylaşıcağım dua’yı henüz denemedim özel bir durum sebebiyetiyle ama 2gün sonra mutlaka başlıycam sabırsızlanıyorum okumak için bu dua’yı bana öneren çok sevip saydıgım ve önerilerine yürekten inandıgım bir arkadaşım tarafından tavsiye edildi hatta bu duayla bugün tanıştım belki aranızda bilenleriniz vardır…Bu dua’yı bana veren kişi 5 vakit namazın’da ve Mevlütler’de Kuran okuyan güvenilir birisidir… Ve önerdigi Bir çok kişide olumlu sonuçlar alınmış kendiside dahil okuyanlarladan 3 kişi ile görüştüm bugun sordum soruşturdum ama öyle met ettilerki uygulamadan hemen sizlerle paylaşmak istedim… *Dua her hacet ve istek için okunabilir…*Sayısı yok Herkes istedigi gibi 1 veya 3 kez okuyabilir…*Ve isteyen 3 gün yada 7 gün devam ettirebilir tesir açısından daha iyi olur diye düşünüyorum…* Hacet namazı kılınma şartı yok lakin ( fikrimce ve arkadaşımında tavsiyesi hacet namazı ile dahada iyi olur…)*En önemli kısım burası… İnanarak içtenlik ve teslimiyetle bu duayı okumanız… ( olurmu olmazmı karmaşasına düşmemeniz.) şimdi dua göze çok uzun gelebilir Lakin ben okunma sayılarınca ekliycem anlamakta zorluk çekilmesin diye… 1. DUA BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun ( Toplam 7 kez okunmuş oldu ) (1kez)allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün (10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minun (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun (15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey’in in entüm illâ tekzibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn (18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune (24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun (26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici allahümme ekrimni bi kazai havaici(toplam 11 kez okunmuş oldu) *** ve ekrimni bi taatike ve ekrimni bi taatike ve ekrimni bi taatike ve ekrimni bi taatike ve ekrimni bi taatike ve ekrimni bi taatike ***(toplam 6 kez okunmuş oldu) (28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne (29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye’tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun (34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun (37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym zalike takdiyrül aziyzil aliym *** (toplam 14 kez okunmuş oldu) allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke ***(toplam 14 kez okunmuş oldu) (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym (40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni (42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun (43) ve in nese’ nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn (45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune (46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu’ridiyn (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at’ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn (48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm sadikiyn (49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun (50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun (52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun (53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun (55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun (56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel’erâiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun (58) selâmün kavlen min rabbin rahiym *** selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym selamün kavlen min rabbirrahiym *** (toplam 19 kez okunmuş oldu) allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha ***(toplam 19 kez okunmuş oldu) (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya’kilun(69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübiyn(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye’külun(73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efelâ yeskürune(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun(77) evelem yerel’insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym(79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün(80) elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn(81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ***eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet ve hüvel hallâkul aliym (82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey’in ve ileyhi türceûn. AMİN.Duay’la birlikte Hacette Toplam 13 kez okunmuş oldu… Umarım açıklamam işe yaramıştır. ALLAH dua’larınızı ve yürekten dilediğiniz tüm hacet ve dileklerinizi kabul eylesin inşALLAH. İnşALLAH dileklerinize kavuşmanıza vesile olsun bu mucizevi dua…Selam ve dua ile…

SOLAK
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 799
Yanıt Sayısı: 2226
10 sene önce
Çok da düzgün yazmışsın Eda .. Güzel bir paylaşım olmuş. İstifade edenler olacaktır ..
aRWeN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 338
10 sene önce
çok değişik daha önce ne duydum ne de gördümm. Allah razı olsun canım bunu bizle paylaştığın için. 2sorum olcak şimdi; :rofl[1]: eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet ve hüvel hallâkul aliym -----> Bu kısmı her hacetten sonra okuyor muyuz yoksa 13ten sonra sadece 1kere mi? Bir de şunu sorucam hacet muhabbet içinse; .... ibni ... bi muhabbeti ... binti .... diyeceğiz bunda sorun yok. Ama başka bir dileğimiz varsa türkçe olarak söyleyebilir miyiz? Heaven artık beni dövcek ama ben şimdi yazarken farkettim birşeyi daha. Bu hacet 81.ayete eklenmiş.. (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ *** eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet Bu 2boşluğu anlayamadım. 81'i ''bela kelimesine'' kadar 1kez okuyup yarım bırakıp, sonra yeniden bu kez haceti de katarak 13kere mi sölücez?
aRWeN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 338
10 sene önce
Sağol kuzum bu kısmı çözdük :) şimdi muhtemelen aynı anda yazdığımız için henüz göremediğin 2.sorum var :))))
aRWeN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 338
10 sene önce
Çookkk sağol canım benim. Allah razı olsun senden. İnşallah dualarımız kabul olur :thumbsup[1]:
macbeth
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
bu duayı ben de biliyorum. çok faydalı bir okuma olduğu söyleniyor. Allah razı olsun paylaşım için.Allah kabul etsin.
Fırtına
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 91
Yanıt Sayısı: 1697
10 sene önce
emeğine sağlık eda evet faydasından şüphe olunmasın ancak seninde yazdığın gibi hacet namazı kılınırsa daha uygun olur böyle bir konuyu sormana bile gerek yokmuş :smile:
aRWeN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 338
10 sene önce
evet zaten sorulabilcek bütün soruları da ben sorduğuma ve edayener arkadaşım da çok net açıkladığına göre, bundan sonraki bütün yorumların : ''okudum ve dualarım kabul oldu dileğime kavuştum'' şeklinde olmasını temenni ediyoruzz :)))
Fırtına
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 91
Yanıt Sayısı: 1697
10 sene önce
ahhhh nerde o günler :biggrin[1]: ogün sitede kutlama yapar hediye dağıtırız :biggrin[1]:
edayener
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 19
Yanıt Sayısı: 206
10 sene önce
Ah Ahhhh ikinizinde ağzından yada en dogrusu parmaklarınızdan demeliyim :))) ballar damlıyor inşALLAH inşALLAH inşALLAH inşALLAH bundan sonraki tüm yorumlarrrrr olduuuuuuuuu olduuuuuuuuuuuuuu dileğim kabul oldu! diyenlerin sayısıyla dolup taşssın inşALLAH ;) Söz veriyorum lokma döktürücem ve hepinize paketleyip :D adrese teslim yaptırıcam :)
umutsuz
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 78
10 sene önce
Başlamadan önce hacetimizi söylemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Okuma içerisnide söyleyeceğiz. Doğru mu anladım Emeğinize sağlık bu arada. Gerçi değerlendirme yapmıştım ama bir de buradan teşekkür etmek istedim
zezo
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 125
10 sene önce
canım benim yeni üyeyim ama galiba ihtiyaca binaen bu dua çıktı, inş. şuanda başlayacğım okumaya, allah senden razı olsun bu paylaşımın için, eğer etkili olursa hemen yazarım zaten, hakkını helal et allah arzı olsun kardeşim, okumamı yaptım inş. rabbimde kabul eder, tez zamanda o kişiyle kavuşurum inş. burada hemen yazacağım.,a.r.o
LâL
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1020
Yanıt Sayısı: 1991
10 sene önce
Çok güzel bir paylaşım olmuş edayener emeğine yüreğine sağlık arkadaşım Rabbim razı olsun
inmezler
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
10 sene önce
s.a arkadaşlar alllahın selamı ustunuzde olsun bende okudum bu duayı allah kabul eder inş ama gonulden işten okunca olmuyacak şey yok ama hayırlısı demek lazım allah zorda kalanlara yardım eder ama hakılıysan karslıgın varsa zorlada guzellık olmaz derler içten yapılan dualarımız kabul olsun amin
ferahnaz
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 120
10 sene önce
Sevgili Edayener; bu dua her hacet için okunur mu? Mesela bulunduğu mevkii den daha yüksek bir mevkiye çıkmak için...Benim buna ihtiyacım var...:sad:
ferahnaz
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 120
10 sene önce
Teşekkür ederim Arwen.
***Ravza***
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 76
10 sene önce
Emeğine sağlık. Allah gönlünüzdekini nasip etsin inşallah.
Neww
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
çok değişik bu duayı görmemmiştim rica etsem adını alabılırmıyım kopyalıpyıp çıkartıcam ama yeni üyeyim yapamıyorum :(
aRWeN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 338
10 sene önce
new kısa olarak yaz sure zaten yasin suresi bak ben sana yazayım sen de kağıda yaz : Her birine BESMELE ile başlayarak Yasin suresi 1.ayetten 9.ayetin sonuna kadar 7kere oku (1kez)allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün. DİYECEKSİN. Sonra YASİN SURESİNİ, KALDIÐIN YERDEN YANİ 10AYETTEN BAŞLAYARAK 27.AYETİN SONUNA KADAR 1 KEZ OKUYACAKSIN Sonra 11 KEZ allahümme ekrimni bi kazai havaici diyeceksin Hemen ardından 6 KEZ ve ekrimni bi taatike diyeceksin Yasini okumaya yine kaldığın yerden devam edeceksin 28.ayetten başlayarak 38.ayetin sonuna kadar okuyacaksın Sonra 14 KERE [COLOR=white]zalike takdiyrül aziyzil aliym diyeceksin[/COLOR] [COLOR=white]Hemen ardından yine 14 KERE [COLOR=white]allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke diyeceksin[/COLOR][/COLOR] [COLOR=white][COLOR=white][/COLOR][/COLOR] [COLOR=white][COLOR=white]Yasine 39.ayetten başlayarak 58.ayetin sonuna kadar okuyacaksın [/COLOR][/COLOR] Sonra 19 KEZ selamün kavlen min rabbirrahiym diyeceksin Hemen ardından 19 KEZ DE allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha diyeceksin Tekrar Yasine başlayacaksın 59ayetten başlarak 81.ayetin BELA kelimesine kadar 1kere okuyacaksın Sonra 13 KEZ [COLOR=#008000][COLOR=white]eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet diyeceksin(kırmızı yazan yerde hacetini söyleyeceksin)[/COLOR][/COLOR] [COLOR=red][COLOR=#ffffff][/COLOR][/COLOR] 13kez okuduktan sonra 1kez [FONT=Arial Black]ve hüvel hallâkul aliym [/FONT] [FONT=Arial Black][FONT=Comic Sans MS]diyeceksin [/FONT][/FONT] [FONT=Comic Sans MS]Yasinin kalan son 2ayetini yani 82.ve 83.ü ayeti de 1kere okuyup, AMİN diyerek bitireceksin [FONT=Calibri][/FONT][/FONT]
yagmur
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 50
10 sene önce
Emegine saglik kardesim.
Periş
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 150
10 sene önce
Teşekkürler paylaşımınız için sağ olun. Allah herkesin isteğini nasip ettsin inşallah
zfrkara1453
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
10 sene önce
selamın aleykum millet bir tayin işim var normal şartlarda başvurdum keyfi olarak olumsuz yanıt verdiler olması nı çok istiyorum çünkü hayatımı buna göre planladım devamlı dua ediyorum buradaki ilim sahibi olsun olmasın bütün arkadaşlardan benim bu işimin olması için dua istiyorum allah hepinizin işlerini kolaylaştırsın sız den razı olsun..
hayalperest
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 6
10 sene önce
Çok güzel,Allah razı olsun.tez zamanda dileğinize kavuştursun inşallah.izninizle not edip okuycam.tşk. Çok güzel,Allah razı olsun.tez zamanda dileğinize kavuştursun inşallah.izninizle not edip okuycam.tşk.
karaca
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 63
10 sene önce
faydasını görenler yazar inş. bende cok begendım duayı eda kuzenın faydasını gördumu aslında msjlaşabıleydık sana bı dua söleyecektım nasıl edıp yazacagımı bılemedem canım
tolgareis
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
arkadasım cok saol ama bu duayı insanlar kotü emellerı icin kullanabılırler bıraz daha dıkkat lutfen yanlıs anlasılmamak dılegıyle ben denıcem
karaca
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 63
10 sene önce
deneyeceğım demeyın lutfen yaptıgınız duanın kabul olması için allaha sığının
bab-ı sır
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 80
10 sene önce
Allah razı olsun guzel bır paylasım olmus
mavisia
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 12
10 sene önce
arkadasim toplam kez yasini 9.kisma kadarmi okuyoruz yoksa 7kez yasini tumden okuyup 7.de ekledigin dualarlami devam ediiyoruz,hos gayette acik yazmissin ama kafalar dolu olunca insan anlayamiyor....
bihterQ
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 514
Yanıt Sayısı: 1881
10 sene önce
1. DUA BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun (8) inna cealnâ fiy a'nakihim aglâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun *** önce burası 7 kez okunmalı mavisia
gunesinkizi
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 6
Yanıt Sayısı: 47
10 sene önce
bu uygulama sadece 1 keremi yapılacak yoksa devam edilecek bi sayı varmı 3 yada 7 gün gibi
melek11
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 50
10 sene önce
Paylaşmış olduğun dua gerçekten çok güzel we eminin oldukça etkilidir Eda..Çok ta iyi anlaşılır bi şekilde yazmışsınn tşkrr..:)
missyass
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
10 sene önce
Yasin suresi her derde deva sanki :) paylşım için teşekkürler..
dozyurt
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 15
10 sene önce
arkadaslar gercekten cok güzel bi tertip bn okumustum baya oldu bu tertıpı yazan kısıden allah razı olsun sitenıze bayıldım..
goldenstar
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 18
Yanıt Sayısı: 688
10 sene önce
Allah razı olsun kardeşim hemen okumaya başlayacagım ,inş rabbim kabul ederde bu sıkıntılardan kurtulurum :crybr1: rabbim kimseleri evladınla imtihan etmesin cok zor ne olur sizlerde dua edin evladım dogru yolu bulsun :(
makbule
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 42
10 sene önce
sevgili kardeşlerim ben bu yontemli kızım yarın iş gorüşmesine gidecek onun için okusam olurmu bu geçe
makbule
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 42
10 sene önce
cok sag ol kardeşim başlıgı okudum ama yinede yanlış bir işlem yapmak istemedigim icin bilgi almak istedim
Ferhat28
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 24
10 sene önce
son kısımdaki hacet yazan kısımda her seferinde hacetimizimi tekrar edicez acaba
edminil
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
10 sene önce
Sayın hocam The Whisper ben bunu okusam olur mu?Teşekkürler.
angellove
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 90
10 sene önce
emeğine sağlık allah razı olsun kardeşim
hanzadederin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
10 sene önce
bu dua bende denicem hemen yapmak istiyorum
melody
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
o kadar güzel yazmışsın ki duanın yapılışı ile ilgili hiç bir şüphe kalmıyor akılda...okurken de hiç şüphe etmemek lazım gerçekten inanarak olacağına güvenerek yapmamız lazım..keza Allah'tan birşey isteyip de yapamayacağı gibi bir şüphe olamaz elbette..Allah hepimizin duasını kabul etsin inşallah en kısa zamanda..teşekkürler tekrar çok güzel bir paylaşım olmuş eda kardeşim..:)
hanzadederin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
10 sene önce
hacet yazan yere isteğimizi söyliyecez lütfen cvp yazarmısınız baştamı niyet edicez
asel ebrar
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 42
10 sene önce
bu duayı okuyup da güzel sonuçlar alan üyelerimiz bizimle paylaşsa keşke
egelisk
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 87
10 sene önce
çok uyguladım, Allah razı olsun..
masteryodax
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 23
Yanıt Sayısı: 129
10 sene önce
eda eline sağlık.bende okudum inşallah duam kabul olurda size yazmak nasip olur.lütfen dua ederken benide ekle duam hayırlı bir şey içindir.teşekkürler
ZEYN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
BEN DUAYI GÖREMİYORUM NEDEN ACABA
ilknurkosar04
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 90
9 sene önce
Duanin okunmasi icin özel birgün/saat varmi?
February123
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
merhaba ben bu duayı 7 gün yaptım şuan allahımın duamı kabul etmesni bekliyorum sevgilimle 5 ay önce ayrıldık ve üniversite okumaya baska şehre gitti barışmak için okudum sizde okudunuz mu dualarınız oldu mu? birde bu duadan sonra günde 99 kez ayetel kürsiin 82.ayetini okumak dileğin hızlı gerçekleşmesini sağlar die bişey okudum acaba sizde biliyor musunuz
aytekin
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
olumlu sonuç alan varmı yazabilirlerse sevinirim faydasını gören varmı ben çok kötü durumdayım bana yardım edin
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22690 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye cabbar131
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)