Sevmediğin İki Kişinin Birbirinden Ayrılması İçin Büyü

Bu konu WwiccaA tarafından 5 sene önce açıldı, 45 kere okundu ve 5 Cevap verildi.
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
5 sene önce

Sevmediğin İki Kişinin Birbirinden Ayrılması İçin Büyü, beraber olmalarını istemediğin ve ayırmak istediğin, bir arada olduklarında sıkıntı ve sorun yaşadığın iki kişinin biribirlerinden ayrılmaları birbirlerini birdaha asla görmemeleri ve nefret etmeleri için aşağıdaki dua gece vakti şer bir saatte alınmış bir parça verimsiz toprak üzerine 630 defa okunur ve bu toprak ikiye ayrılır. İki ayrı parçaya kişilerin isimlerini ayrı ayrı söyleyerek 1 er defa daha okunur ve bu topraklar birbirlerinden çok uzak bir yere serpilir. Dua budur: Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.

Aviation
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce
Bunu uygulayip Sonuc alan oldumu?
evn21
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 27
4 sene önce
niyet nasıl yapılmalı
sarahh
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 15
4 sene önce
Of denemek istemiyorum. İşe yaradı mı?
godislove
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 42
4 sene önce
Deneyen oldu mu? İşe yarıyor mu?
evn21
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 27
4 sene önce
neden konuyu açan tam bilgi vermiyor ki ��
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22683 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye zenobia
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)