99 esma 99 dua

Bu konu LâL tarafından 10 sene önce açıldı, 30 kere okundu ve 9 Cevap verildi.
LâL
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1020
Yanıt Sayısı: 1991
10 sene önce

-ALLÂH: Günde zikir sayısı:66 Yıldızı Güneş
Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur.
Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu levha üzerinde iken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez. Balgam hastalığı olan kişi taşırsa balgam hastalığından kurtulur. Kişi 7 gün oruç tutup, gece yarısında 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa; Allah bir melek görevlendirir. O melek, o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi, hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur. Allah ismini kağıda gül suyu, safran ve misk karışımıyla yazıp, üzerinde taşıyanı Allah her türlü kötülükten korur. Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Düşmanlarına karşı galip gelir. Cuma günü oruçlu olarak, sabaha doğru gümüş yüzüğe Allah ismini yazıp, sağ elinin parmağına takan kişinin her isteği insanlar tarafından karşılanır. İşi görülür. Sol elinin parmağına takıp bir mahkemeye giden kişi haksızlığa uğramaz. Allah Cenabı Hakk’ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allah ismi hiç bir isme sıfat olmaz. Cenabı Hakk’ın Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir. Allah ismi 2 şekilde zikr olunur. 1) Ya Allah 2)Allah, Allah… diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder. -ER RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
Günde zikir sayısı : 298 Yıldızı Güneş
Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.
Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 V akit namazların ardından 2500 defa Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur. Er Rahman ismini; misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin her arzusu gerçekleşir.


-ER RAHİM:
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
Günde zikir sayısı :258 Yıldızı : Güneş
Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.
Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur. Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur. 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir. Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar. Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.

-EL MELİK:

Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
Günde zikir sayıs: 91 Yıldızı : Güneş
Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.
Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar. İlim ve marifet sahibi olurlar.

-EL KUDDÛS:

Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
Günde zikir sayısı: 170 Yıldızı Jüpiter
Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.
Ya Kuddüs ismini zikreden kişi şehvetten kurtulur, ahlakı düzelir. Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.

-ES SELAM:

Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
Günde zikir sayısı : 131 Yıldızı :Güneş
Korkulan her şeyden korunmak için okunur.
Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir. Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur. Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzak olur. 66 defa bir kaba yazıp, 40gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur. Günde 360 defa okuyanın her duası kabul olur.

-EL MÜ’MİN:

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
Günde zikir sayısı:137 Yıldızı : Ay
Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.
Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur. Her gün 1132 defa Ya Mü’min ismini zikreden hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulur. 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur. Her gün okumayı adet haline getiren muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olur, dili kötü söz söylemez.

-EL MÜHEYMİN:

Gözeten ve Koruyan
Günde zikir sayıs:145 Yıldızı : Jüpiter
İnsanların düşüncelerini anlar korunur.
Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sı
sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah’ın himayesinde olur.

-EL AZÎZ:

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
Günde zikir sayısı: 94 Yıldızı : Güneş
Düşmanlara galip gelmek için okunur.
Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hem de ruhanilere karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helakı niyetiyle okunursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Hergün evden çıkarken, 94 defa Ya Aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur.

-EL CEBBÂR:

Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
Günde zikir sayısı: 206 Yıldızı: Mars
istek ve arzuların olması için
Ya Cebbar ismini zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Vel İkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taşıyan bütün insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide bulunur.

– EL MÜTEKEBBİR:

Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
Günde zikir sayısı: 662 Yıldızı :Jüpiter
İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karşısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kişi olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar. Kötü davranışları olan ve sürekli haram işleyen kişinin üzerine 262 defa okunursa o kişi davranışlarını düzeltir.

-EL HÂLIK:

Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.
Günde zikir sayısı : 731 Yıldızı : Güneş
İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.
Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur. İyileşmesi zor akıl hastalığı olanlar bu ismi yazıp taşımaları halinde faydasını görürler. Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.

– EL BÂRİ’:

Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan
Günde Zikir Sayısı : 214 Yıldızı : güneş
İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.
Ya Bari’ ismini 7gün 100defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir. Şifacı olur. Ağır işler kolaylaşır. Ya Bari’ ismini 45360 defa abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür. Başı ağrıyan kişi El Bari’ ismini gümüşe yazıp başında taşırsa baş ağrısından kurtulur

– EL MUSAVVİR:

Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
Günde zikir sayısı:336 Yıldızı Satürn
Maksat ve merama ulaşmak için
Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz. Sanatkarsa sanatında başarılı ve üstün olur. Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer. Ya Musavvir ismini zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur. Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.


EL ÐAFFÂR:

Mağrifeti pek çok
Günde zikir sayısı: 1281 Yıldızı : Venüs
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur. Günde 1200 defa okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Sinirlenip herşeye parlayan kişiler bu ismi okursa öfkeleri yatışır. Kurşun levha üzerine yazıp üzerinde taşıyan zalimlerin şerrinden korunur.
– EL KAHHÂR:

Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
Günde zikir sayısı: 306 Yıldızı Mars
Zalimleri kahretmek için
Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak
olur
– EL VEHHÂB:

Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
Günde zikir sayısı: 196 Yıldızı Venüs
Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.
Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

– ER REZZÂK:

Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
Günde zikir sayıs: 308 Yıldızı Venüs
Bol rızıklı ömür için okunur.
Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak ismi okunarak üflenir. Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar.

-EL FETTÂH:

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
Günde zikir sayıs: 489 YILDIZI : Merkür
Maddi manevi hayırlar için okunur.
Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 defa okunur. Düşmanının dost olması niyetiylede utarit saatinde 489 defa okunmaya devam edilirse düşmanı dost olur.

-EL ALÎM:

Her şeyi çok iyi bilen
Günde zikir sayısı: 150 Yıldızı j üpiter
ilim zenginliği için okunur.
Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

-EL KÂBID:

Sıkan, Daraltan
Günde zikir sayısı: 903 Yıldızı Jüpiter
Zalimin zülmünden kurtulmak için
Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

-EL BÂSIT:

Açan, Genişleten
Günde zikir sayısı:72 Yıldızı Venüs
İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.
Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.

– EL HÂFIZ:

Yukardan aşağıya indiren alçaltan
Günde Zikir Sayısı : 1481 Yıldızı: Güneş
Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.
Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

– ER RÂFİ’:

Yukarı kaldıran, yükselten
Günde Zikir Sayısı : 351 Yıldızı : Güneş
İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.
Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

– EL MUİZZ:

İzzet veren, ağırlayan
Günde Zikir Sayısı : 117 Yıldızı : Güneş
Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.
Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

– EL MUZİLL:

Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden.
Günde zikir sayıs:770 Yıldızı: Mars
Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

– ES SEMî’:

Herşeyi iyi işiten
Günde zikir sayısı: 180 Yıldızı :Jüpiter
Duaların kabulu için okunur.
Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

– EL BASÎR:

Her şeyi iyi gören
Günde Zikir Sayısı : 302 Yıldızı: Güneş Acziyetin kalkması için
okunur.
Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

– EL HAKEM:

Hükmeden, hakkı yerine getiren
Günde Zikir Sayısı : 68 Yıldızı Güneş
Haklı davasını kazanması için okunur.
Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

EL ADL:

Çok Adaletli
Günde Zikir Sayısı : 104 Yıldızı: Güneş
Adaletli olmak için
Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

-EL LATÎF:

En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
Günde Zikir Sayısı :129 Yıldızı: Venüs
Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.
Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir

– EL HABİR:

Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Günde Zikir Sayısı : 812 Yıldızı : Satürn
Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

– EL HALÎM:

Halim Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren
Günde Zikir Sayısı : 88 Yıldızı: Satürn
Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.
Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

– EL AZİM:

Çok Azametli
Günde Zikir Sayısı : 1020 Yıldızı : Güneş
Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

– EL GÂFÛR:

Affı ve mağfireti pek çok
Günde Zikir Sayısı : 1286 Yıldızı : Güneş
Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.
Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.

– EŞ ŞEKÛR:

Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
Günde Zikir Sayısı : 526 Yıldızı : Ay
Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.
Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

– EL ALİYY:

Pek yüce, Pek yüksek
Günde Zikir Sayısı : 110 Yıldızı : Güneş
Zilleten kurtulmak ve ilim için
Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

– EL KEBÎR:

En büyük, pek büyük
Günde Zikir Sayısı :232 Yıldızı : Jüpiter
Hürmet görmek için okunur.
Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.
– EL HAFÎYZU:

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
Günde zikir sayısı: 998 Yıldızı: Satürn
Nefsinin ve malının korunması için okunur.
Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

– EL MUKÎT:

Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Günde Zikir Sayısı :550 Yıldızı : Güneş
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

– EL HASÎB:

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
Günde Zikir Sayısı : 80 Yıldızı: Venüs
Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.
Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

– EL CELÎL:

Celalet ve Ululuk sahibi
Günde Zikir Sayısı : 73 Güneş
Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.
Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

– EL KERÎM: Kerim

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Günde Zikir Sayısı : 270 Yıldızı : Venüs
Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.
Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.
– ER RAKÎB:

Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
Günde Zikir Sayısı : 312 Yıldızı : Venüs
Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.
Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara vakıf olur. Kalb gözü açılır, kuşların konuşmalarını anlar.


EL MÜCÎB:
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
Günde Zikir Sayısı : 3025 (55X55) Yıldızı : Jüpiter
Duaların kabul olunması için okunur.
İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)
– EL VÂSİU:
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr
Günde Zikir Sayısı :137 Yıldızı : Ay
Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.
Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.
-EL HAKÎM:
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
Günde Zikir Sayısı : 6084 (78*78) Yıldızı : Venüs
İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.
Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa.
– EL VEDÛD:
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
Günde Zikir Sayısı :400 Yıldızı : Venüs
Herkesin sevgisini kazanmak
Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.
– EL MECÎD:
Şanı büyük ve yüksek
Günde Zikir Sayısı :3249 (57*57) Yıldızı : Venüs
İzzet ve şerefin artması için okunur.
Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur,Sedef hastalığından kurtulur.

– EL BÂ’IS:
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
Günde Zikir Sayısı:573 Yıldızı : Güneş
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.
Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.
– EŞ ŞEHÎD:
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
Günde Zikir Sayısı:319 Yıldızı : Güneş
Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.
Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer. Veya alın bölgesinden bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkar olur. Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır. Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur. İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur. Zulme uğrayan kişi 1ay süreyle 319 defa Ya Şehid ismini zikredip, o kişiye beddua ederse zulumden kurtulur; zulmedende cezasını bulur.
– EL HAKK:
Hak ve hakikatın kendisi, gerçeklerin gerçeği.
Günde Zikir Sayısı :108 Yıldızı : Güneş
Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı ve durumu düzelir. Batıldan uzak olur.
– EL VEKÎL:
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

Günde Zikir Sayısı : 66 Yıldızı: Venüs
Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.
Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.
– EL KAVİYY:
Pek Güçlü
Günde Zikir Sayısı :116 Yıldızı: Mars
Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.
55- EL METÎN:
Çok Sağlam
Günde zikir sayısı:500 Yıldızı : Venüs
Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.
Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler. Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar. Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy Ya Metin isimleri onar defa birlikte okunarak, Allah’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir.
– EL VELİYY:
Sevdiği kullarının dostu
Günde Zikir Sayısı : 2116 (46*46) Yıldızı : Satürn
Her işinde Allah’ın yardımı için
Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.
– EL HAMÎD:
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
Günde Zikir Sayısı : 3844( 62X62 ) Yıldızı Jüpiter
Kazancın genişlemesi
Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.
– EL MUHSÎ:
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Günde Zikir Sayısı : 148 YILDIZI : Güneş
Zekanın kuvvetli olması için okunur.
Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.
– EL MÜBDİÜ:
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
Günde Zikir Sayısı : 57 Yıldızı: jüpiter
Her işte muvaffak olmak için okunur.
Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir. İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur. Bir işe başlamada karar veremeyen 1000 defa bu ismi zikrederse karar verme gücü kazanır.

– EL MUÎD:
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
Günde Zikir Sayısı :124 Yıldızı: Satürn
Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.
Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.
– EL MUHYÎ:
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
Günde Zikir Sayısı :68 Yıldızı: Venüs İşlerin başarılı olması için okunur.
Ya Muhyi ismini hergün 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur. Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder. Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.
– EL MUMÎT:
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
Günde Zikir Sayısı : 490 Yıldızı : Mars
Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.
– EL HAYY:
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
Günde Zikir Sayısı : 324 (18*18) Yıldızı : Güneş
Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.
– EL KAYYÛM:
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
Günde Zikir Sayısı :156 Yıldızı : Jüpiter
Allah’ın izniyle her istekleri olur.Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.
– EL VÂCİD:
İstediğini istediği anda bulan
Günde Zikir Sayısı :196 Yıldızı : Satürn
Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.
Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
– EL MÂCİD:
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
Günde Zikir Sayısı (48X48)2304 Yıldızı: Venüs
Kazancın bolluğu için okunur.
Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.
– EL VAHİD:
TEK . Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan.
Günde Zikir Sayısı : 3669 (63*63) Yıldızı : Mars
İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.
– ES SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
Günde Zikir Sayısı :134 Yıldızı : Jüpiter
Hiç kimseye muhtaç olmamak
Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 Defa okuyan salaha erer. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.
– EL KÂDİR: Kadir
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Günde Zikir Sayısı :305 Yıldızı Güneş
İstediğini yapmaya gücü yetirmek
Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.
– EL MUKTEDİR: Muktedir
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
Günde Zikir Sayısı :774 Yıldızı : Güneş
Her işte başarılı olmak için okunur.
Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.
– EL MUKADDİM:
İstediğini ileri geçiren, öne alan
Günde Zikir Sayısı : 184 Yıldızı : Satürn
Daima yükselmek için okunur.
Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.
– EL MÜAHHİR: Muaahhir
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
Günde Zikir Sayısı : 847 Yıldızı: Satürn
Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.
Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.
– EL EVVEL:
İLK
Günde Zikir Sayısı : 37 Yıldızı : Güneş
Her hayır işinde birinci olmak için okunur.
Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.
– EL ÂHİR:
SON
Günde Zikir Sayısı :801 Yıldızı : Mars
Ömür uzunluğu için
Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.
– EZ ZÂHİR:
Herşeyde görünen aşikar
Günde Zikir Sayısı : 1106 Yıldızı Satürn
Her meselenin zuhuru için
Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.


EL BÂTIN:
Herşeyden gizli
Günde Zikir Sayısı :62 Yıldızı : Ay
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

– EL VÂLÎ:
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
Günde Zikir Sayısı :47 Yıldızı : Güneş
Sözünün tesirli insanların sevmesi için
Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.

– EL MÜTEÂLÎ:
Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce.
Günde zikir sayısı:551 Yıldızı Satürn
Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

– EL BERR:
Kullarına şefkatli olan, iyilik yapan.
Günlük okuma sayısı:202 Yıldızı : Venüs
Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur. Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur. Dilleri hikmetlenir. Makamı, mertebesi, derecesi yükselir. Alkolik ve isyan halinde olanlar günde 700 defa Ya Berr ismini zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.

– ET TEVVÂB:
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
Günde Zikir Sayısı :409 Yıldızı : Jüpiter
Tövbelerin kabulu için
Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

– EL MÜNTEKİM:
Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
Günde Zikir Sayısı :630 Yıldızı : Mars
Zülüm ve fenalıktan korunmak
Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

EL AFÜVV:
Çok affeden
Günde Zikir Sayısı:156 Yıldızı : Güneş
Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.
Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

– ER RAÛF:
Çok lütüfkar Çok esirgeyen
Günde Zikir Sayısı:287 Yıldızı Satürn
Hiçbir varlıktan zarar görmez.
Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

– MÂLİKÜL MÜLK:
Mülkün ebedi sahibi
Günde Zikir Sayısı :212 Yıldızı : Merkür
mal ve kazanca zarar gelmez
Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

-ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM:
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Günde Zikir Sayısı :1100 Yıldızı Güneş
işlerin kolaylığı için okunur.
Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

-EL MUKSİT:
Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
Günde zikir sayısı:209 Yıldızı Jüpiter
Eşler arasını düzeltmek için okunur.
Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.

-EL CÂMİ’:
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
Günde zikir sayısı:114 Yıldızı : Jüpiter
Küsleri barıştırmak için
Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

– EL ÐANİYY:
Çok zengin ve herşeyden müstağni
Günde Zikir Sayısı :1060 Yıldızı : Güneş
Büyük servet ve geniş rızık okunur.
Ya Ðaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

– EL MUÐNİ:
Dilediğini zengin eden.
Günde zikir sayısı:1100 Yıldızı : Venüs
Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

– EL MÂNİ’:
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Günde Zikir Sayısı : 161 Yıldızı : Satürn
Kaza beladan uzak olmak için
Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

– Ed DÂRR:
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
Günde Zikir Sayısı :1001 Yıldızı : Mars
Zararlı kişinin kahrı için
Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

– EN NÂFİ’:
İstediğine fayda sağlayan, O’nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen.
Günde Zikir Sayısı :201 Yıldızı : Satürn
Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

– EN NÛR:
Alemleri nurlandıran,aydınlatan.
Günde Zikir Sayısı :256 Yıldızı : Jüpiter
Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

– EL HÂDÎ:
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
Günde Zikir Sayısı :400 (20X20) Yıldızı : Güneş
çocukların itaatkar olması için okunur.
Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

– EL BEDî’:
Örneksiz yaratan
Günde Zikir Sayısı :86 Yıldızı : Jüpiter
Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

– EL BÂKÎ:
Varlığının sonu olmayan
Günde Zikir Sayısı :113 Yıldızı : Güneş
Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

– EL VÂRİS:
Bütün servetlerin gerçek sahibi.
Günde Zikir Sayısı:707 Yıldızı : Venüs
Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

-ER RAŞÎD:
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
Günde Zikir Sayısı :514 Yıldızı : Güneş
İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

– ES SABÛR:
Çok sabırlı.
Günde Zikir Sayısı :298 Yıldızı Güneş
Başladığı işi kolay bitirmek için
Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.
anjela
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
10 sene önce
allah razı olsun kardeşim allah dualarınızı kabul eylesin yar ve yardımcınız olsun
havasmeraklisi
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 95
Yanıt Sayısı: 332
10 sene önce
esmalari cekerken ya takisi ekliyecekmiyiz yoksa orjinal halililemi cekecegiz. örnegin 302 defa el basir mi diyecegiz yoksa 302 ya basirmi diyecegiz
havasmeraklisi
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 95
Yanıt Sayısı: 332
10 sene önce
tesekkür ederim arkadasim. masallah size,bir tavsiyede bulunum size, esmalari cekmeden en az 5 kuran sayfasi okuyun, cok faydasini görürsünüz.. tabi daha cokta okuyabilirsiniz.niye diye sormayin , esmalarin etkisinin ne kadar artigini göreceksiniz.
SOLAK
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 799
Yanıt Sayısı: 2226
10 sene önce
Zaten esmalar etkisini 3 ay içinde çok net gösteriyor ..
birbey
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 630
10 sene önce
Rabbimin tüm isimler varlığımızın gerçek nedeni ni açıklıyor ALLAH razı olsun
beyza56
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 162
9 sene önce
Allah razi olsun
kabaruu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 473
9 sene önce
-EL BÂSIT: Açan, Genişleten Günde zikir sayısı:72 Yıldızı Venüs İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur. Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır. bunu karşı taraf için okumamızın ne gibi faydası olabilir?
Kayıtlı Değil
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 31
Yanıt Sayısı: 262
9 sene önce
Kalp gözü açılır konusunda biraz yanılmışsınız düzeltmek istediğim .Bende sizin gibi biliyordum fakat öğrendim doğrusu .Şimdi kalp gözü bu kadar kolay açılmaz yani allahu teala sevdiği kullarına bu lutfu bağışlar ve o kişiler evliya olur yani bakalım bunu hakediyormuyuz ? Sadece bu zikri çekmekle olucak iş değil iyi bir müslüman olmamız lazım kolay kolay açılmaz .Selametle
BlackneSS
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 96
Yanıt Sayısı: 365
9 sene önce
güzel bir konu.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22676 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Pinar06
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)