nazara karşi okunacak dua

Bu konu aladdin tarafından 5 sene önce açıldı, 60 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
aladdin
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 67
5 sene önce

Nazar DuasıNazar duası göz değen (nazar değen) kişiler için okunur. Nazar ya da kem göz, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya belâ gelmesine neden olduğuna inanılan görüştür.*Nazardan özellikle çocuklar, hamileler, başarısı yüksek olan kişiler ya da hayvanlar etkilenir.*
Nazar duası değemeden önce korunmak ve değmemesi için aşağıdaki farklı duaları her gün okumak gerekir.
Resûl-i Ekrem’in Okuduğu Nazar Duası*”Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”*
Türkçesi*”Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”
Nazar duası Hz. Muhammed S.A.V.*”Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”*
*Türkçesi*”Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”Nazar Duası Hasan Basrî Hazretleri (Kalem Sûresi, 51-52)*”Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”*
Türkçesi*”Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”*

Yukarıdaki dualar korunmak için okunur eğer nazar değen bir kişi var ise sırasıyla yedişer defa *Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresini yedişer (7) defa okumalıdır.

Fatiha Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm *Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

*Ayetel Kürsi
“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Felak Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Nas Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”*

Bunları okuduktan sonra yukarıda yer alan üç farklı*nazar duası*nazardan korunmak için her gün okunmalıdır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22706 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Furkan Enes
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)