Çok Kuvvetli Aşk Duası

Bu konu qatro tarafından 10 sene önce açıldı, 64 kere okundu ve 36 Cevap verildi.
qatro
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 38
Yanıt Sayısı: 104
10 sene önce

Aşağıdaki berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk ve muhabbet konusunda da oldukça etkilidir.Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalması arzu eden bir kimse, her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzeirne okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır. Gerekirse buna yedi gün yada yedi gece devam edilir. Beklenen netice en mükemmel şekilde alınacaktır.Berhetiyye duası şudur:Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ðalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ðayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim ve ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim

one01
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 105
10 sene önce
2 yazılmış 2 defamı okuncak
one01
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 105
10 sene önce
ceyda bu ne isimleri
kabaruu
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
çok bilmemekle beraber tahminen dua ile ilgili hadim cinlerinin isimleri meali yapılmadan okunmamalı bencede.
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Arkadaşlar bu dua çok etkili ve rahatsız edici dua olduğunu bir zat araştırdım karşı tarafa etkisi %100 tutuyormuş şu var çok iyi bilen kişiyle yada korumaya alıncak o kişi
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Sevimm Ben cin ismi diye bahsetmedim ssadece çok kuvettli korumaya alın dedim %100 tutuyor dileğin Allah bilirde sadece yardımı o isimlerden alıyorsun uygulacak Arkadaşlara uyarı şiddetli sevmesini sağlayan Aşk duasıdır yanlız ilk gün bunalıma girme ihtimaliniz yüksek koruma duuasıda var onu kesinlikle okuyun ve hayırlısını isteyin uygulmalar yaparken de başka uygula yapmayın olmaz
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Aşağıdaki berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk ve muhabbet konusunda da oldukça etkilidir. Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalması arzu eden bir kimse, her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzeirne okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır. Gerekirse buna yedi gün yada yedi gece devam edilir. Beklenen netice en mükemmel şekilde alınacaktır. Berhetiyye duası şudur: Berhetiyye Duası ve Sırları Sırları: Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir. Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı. Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır. Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır. Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız. Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir. *** Duası: Bismillahirrahmanirrahim. Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm. İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye (Amaç) Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.) Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi) Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü) El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri) Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri) Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri) Bi hakkı (İstek) Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri Heyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen.. E'l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate
MUAZZAM
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 51
10 sene önce
Sayın has parantez içindeki acıklamaları anlamadım
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Berhetihîn ->>>662 Kerîrin ->>>430 Tetlîhin ->>> 845 Turânin ->>> 266 Mezcelin ->>> 80 Bezcelin ->>>42 Terkâbin ->>>702 Berheşin ->>>507 Galmeşin ->>>1370 Hutûrin ->>>825 Kalnehûdin ->>>195 Berşânin ->>>553 Kezhirin ->>>935 Nemuşelhîn ->>>1026 Berhayûlen ->>>254 Beşkeylahin ->>>962 Kâzmezîn ->>>154 Engalelitin ->>>1130 Kabâratin ->>>703 Gayâhen ->>>1017 Keydehûlen ->>>76 Şemhâhirin ->>>1146 Şemhahirin ->>>1165 Şemhahîrin ->>>561 Bikehtahûnihin ->>>112 Beşârişin ->>>803 Tunîşin ->>>365 Şemhabarûhin ->>>1750 dediğim gibi potalax arkadaştan yardım alın benden değil hüddamla ben uğraşmıyorum fazla sormayın yada uygulamayın çok tehlikeli yardım alarak yapın (DİKKAT) Uygulamaya Geçmeden Önce: Tesirli Bir Tahassun Duası: Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır. Birinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İkinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*
polatax
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 286
10 sene önce
Sanki bu forumda zaten vardı gibi geliyor bana Sayın Has40.
janset
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 176
10 sene önce
sayın polatax eksik dediniz ya verilen uygulama için eksik olan bölüm neresi. ve acaba ilk verilen uygulama neden has40 arkadaşımızın verdiği uygulamadan daha kısa hangisi doğru açıklarsanız çok seviniriz.teşekkür ederim
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
DİKKAT) Uygulamaya Geçmeden Önce: Tesirli Bir Tahassun Duası: Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır. Birinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İkinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik* Aşağıdaki berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk ve muhabbet konusunda da oldukça etkilidir. Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalması arzu eden bir kimse, her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzeirne okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır. Gerekirse buna yedi gün yada yedi gece devam edilir. Beklenen netice en mükemmel şekilde alınacaktır. Berhetiyye duası şudur: Duası: Bismillahirrahmanirrahim. Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm. İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye (Amaç) Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.) Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi) Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü) El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri) Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri) Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri) Bi hakkı (İstek) Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri Heyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen.. E'l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate
huzursuzz
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 129
10 sene önce
[QUOTE=ceydayalcin;121360]eheheh sıyırık bu yahu :) sürekli aynı şeyi yazıp duruyor[/QUOTE] forumlara beğen butonu eklenmesini talep ediyorum zira ben bu yorumu pek beğendim:)) farklı bir konuya geçiş yapmam gerekirse süpermodum beğendiğim için alıntı yaptım ama bu genel bir yorum olacak..yakma vs işlemler bende büyüyü çağrıştırıyor tabii her yakma işlemi büyü olacak diye birşey yok ama eğer öyleyse büyüler başlığı altına yazılmasını talep ediyorum paranoyak oldum büyümü değilmi diye..böyle oluncada her uygulamanın altına büyümüdür diye sormak durumunda kalıyorum sorması mesele değil ama hep benzer sorulara cevap vermek sıkıcı olsa gerek..
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
2 GÜN NEDEDİM AMA BİRAZ ÇOK RAHATSIZ ETTİİ ŞİMDİ İYİ TUTTU SANIRIM dikkat edin ama çok etkili niyetinizi getiriliyor ceyda hanım arkadaşımız dan ne ister anlamam gider
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Defalarca diyorum çok Dikkatli yapın Sevmesini istenilen kişi çok şiddetli aşkla gelebilir 7 tamamlayın uygulamayı yapan arkadaşlara diikat ve son derece etkili dua karşı taraftaki kişiyi beyin sel olarak ve ruhi olarak Aşkını ve sevgisini ömür boyu etkiliyorsunuz çok dikkatli uyguluyın
kabaruu
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
sanırım bu uygulamada da birşey yanlış olursa diğerleri gibi ters teper.
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
konuyu Açan Arkadaşımız çok etkili dua vermiş Bunun sonuncu mükelmel Ama davet var bu duada çok tehlikeli ama ben korumayı verdim zaten
innocent
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 28
10 sene önce
arkadaslar ben tesirli bı dua arıyorum bunu yapsammmıkı bugun okadr üzgünümkü sevdigim kişinin hayatında bi başkası varmış yani kandırıldım onlar mutlu olsun desemde kalbim acıyo canım yanıyo ayrıca ters felan olam korkusu var zaten adam elimdn kaydı gitti sabah beri aglamaktan kendimi hiç iyi hissetmiyorum allahından bulsun desemde seviyorum vazgecemiyorum napacamı şaşırdım yokmu bana yardım edecek lütfen cok çaresizim:(((
HAS40
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 48
10 sene önce
Kabaru kardeşim sen bu duayı yaparsın eş adayın ise robot gibi olur döner ama sevgiyle Rabbimim razı olduğu aşk la birde davet de gönderdiğin terkiple karar senin kardeşim oluyormu diyorsan ben anlatıyorum ters tepki yaparsa kurtuluşuda olmuyor yaparken 7 kere okuyun rahatsız ediilmeyin diye söylüyorum günde yada 3 günde fazla okumayın size musallah olurlar kurtuluşu zordur kuran bile okurken bağırırsınız ve ben hocayıım diyenlere kanmayın para yediirmeyin defalarca uyarıyorum burda ilimle uğraşan kardeşlerimiz vardır onlarda bilir
asyam
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
10 sene önce
Bu berhetiyeyi yıllardır bilirim her yerde ne kadar etkili olduğunu okudum ama cesaret edemedim bir türlü okumaya,zaten okumaya geçmeden önce azimeti varmış onun okunması gerekiyormuş riyazet li falan bu kadar basit değil yani okudum hemen oldu olmuyormuş malesef.Böyle işlere kalkışmadan önce baya bir pişmek gerek bence en azından havas ilminde biraz yol almış olmak gerek böyle her terkibe balıklama atlarsak bir sonuç alamadığımız gibi kalan yarım aklımızda gider mazallah:))
HAVASULHAK
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
[QUOTE=qatro;120981]Aşağıdaki berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk ve muhabbet konusunda da oldukça etkilidir. Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalması arzu eden bir kimse, her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzeirne okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır. Gerekirse buna yedi gün yada yedi gece devam edilir. Beklenen netice en mükemmel şekilde alınacaktır. Berhetiyye duası şudur: Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ðalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ðayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim ve ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim[/QUOTE] değerli arkadaşım son cümlesi yanlış onu lütfen admin veya mod arkadaşlara söyleyin düzeltsin cünkü yanlış kelime anlamı değişir hem emeke hem göz nuruna yazık >hüzzemiul alim<< dogrusu hüvessemiulalim << selametle vesselam
esaret
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 162
Yanıt Sayısı: 3203
10 sene önce
diğer kaynaklarda da hüzzemiul alim olarak geçiyor değerli üyemiz.
L288
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 27
10 sene önce
Ben bu duayı yapmayı düşünüyorum Etkilimi Arkadaşlar
pervincik
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 22
7 sene önce
Ayni mum mu olsun yoksa hergun birimi.bizmi sondurmeliyiz mumu yoksa kendi kendiliyinden mi sonmeli?
burchun
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 13
7 sene önce
ben bu duayı yapmak istiyorum ama sayılara anlam veremedim 2 kez mi okuyacağız?
mstfm
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
Iyide burda nasil yapilacagi yok
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Evet 2 ler 2 şer kez demek
mstfm
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
Arkadaslar bnm bi sevgilim var ve ciddi dusunuyoruz bi hoca vardi ya kaderinde baska biri var dedi ama ben sevdigimle evlenmek istiyorum ne yapmaliyim allah rizasi icin yardim ltfn hangi duayi okuyim ben sevdigimle evlenmek istiyorum bilen varsa soylesin faydasini goren varsa
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Kaderinde olanı yaşayarak görürsün kaderindeki sevdiğinse zaten evlenirsin çok kafa yormana gerek yok :)
sibel35
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 722
7 sene önce
Güzel arkadaşlarım, bende bu siteden dualar ettim Allahın izniyle. Önce sevdiğim kişiyle barıstık, sonra nişanlandık, sonunda da evlendik. 2,5 aylık evliyim.. Allah sizlerinde duasını tez zamanda kabul eder işl. Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmezmiş zaten..
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
hangi duaları okudunuz
forcest
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Banu hanım siteniz ilgimi cekti ,kısa sürede arıyacağım sizi saygılar
Kade
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Lutfen biri cvp yazsin allah askina bu mum olayi her gece mi yakiliyor bur mum mu ya da biz mi sonduruyiruz
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben bisi sormak istiyorum ben bugun 14cu gun olarak izazulzulatil duasini okuyorum hicbir gelisme yok aksine kavga ettik simdi napmaliyim 40 gun baska bir dua islem yapmayin bekleyin diye tazmis ayfer hnm nolur yardimcii olun
sosyolog
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
arkadaşlar bu büyü mü yoksa dua mı
xscortelx
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 7
3 sene önce
45 kere bir muma mı okunacak tam anlamadım da yardımcı olurmusunuz
xscortelx
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 7
3 sene önce
Teşekkür ederim Allah razı olsun ben başlıktaki değil de bunu okuyorum doğru mudur Duası: Bismillahirrahmanirrahim. Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm. İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye (Amaç) Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.) Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi) Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü) El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri) Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri) Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri) Bi hakkı (İstek) Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri Heyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen.. E'l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22706 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Furkan Enes
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)