Fotografla Mecnun Etme Babi

Bu konu creyz09 tarafından 9 sene önce açıldı, 37 kere okundu ve 52 Cevap verildi.
creyz09
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce

Birini kendine ölene kadar aşk ve muhabbetle baglamak istersen;Arabi ayin ilk persembe gecesi saat ucte matlubun fotagrafini onune koyarak yeni bir kilite;41 kez ayetel kursi oku sonra bir kez; “ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.” dedikten sonra;ufurup kilidi ac ve kimsenin gorunmemesi yerde acik koy matlup talipe ebedi olarak yolun her an acik olarak tum adem ve havva nesli ucun bagli kalır.bunu zinnar yapmayalar.zira gunahtir.gaflet olmaya.tecrube olunmustur.kaynak:kitabul cinnul exber

mell
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 128
9 sene önce
büyüye girmiyormu bu uygulama? arabi ayının ilk perşembesi ne zaman ben bunu çok araştırdım ama bulamamıştım yardım edermisiniz arabi ayının ilk perşembesi okumam gerek bir dua vardı ama hangi güne geliyor bulamamıştım bu sayede onuda öğrenmiş olurum yardım ederseniz çok sevinicem
esaret
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 162
Yanıt Sayısı: 3203
9 sene önce
başka sitelerden alinti yapip yayinlamayin...
creyz09
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
esaret kardeşim özürdilerim bidaha tekrarı olmaz [QUOTE=mell;123404]büyüye girmiyormu bu uygulama? arabi ayının ilk perşembesi ne zaman ben bunu çok araştırdım ama bulamamıştım yardım edermisiniz arabi ayının ilk perşembesi okumam gerek bir dua vardı ama hangi güne geliyor bulamamıştım bu sayede onuda öğrenmiş olurum yardım ederseniz çok sevinicem[/QUOTE] mell kardeşim büyüye girmiyor kardeşim bende iyi araştırdım artı uyguladım inançla bekliyorum sonucunu 1 kasımla 2 kasımı bağlayan gece uygulayabilirsin zühre saatinde yaparsan daha iyi olur Allah dualarımızı kabul etsin Günlerin yıldız saatleri PAZAR GÜNÜ: Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir. Saat 2 - Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır. Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır. Saat 4 - Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz. Saat 5 - Zühal'e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir. Saat 6 - Müşteri'ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin talebi muafıktır. Saat 7 - Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz. Saat 8 - Şems'e mensub ve saiddir. Her bir husus için muafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış. Saat 9 - Zühre'nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir. Saat 10 - Utarit'e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey yapılabilir. Saat 11 - Kamer'e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir. Saat 12 - Zühal'in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır. PAZARTESİ: Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır. Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır. Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır. Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir. Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir. Saat 6 - Zühre'ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir. Saat 7 - Utarit'e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir. Saat 8 - Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir. Saat 9 - Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir. Saat 10 - Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar. Saat 11 - Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar. Saat 12 - Güneşe mensup bir mes'ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir. SALI: Saat 1 - Merih'indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır. Saat 2 - Şems'e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir. Saat 3 - Zühre'dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği halde muaffakiyet hasıl olur. Saat 4 - Utarit'e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi için havas okuyup yazmak münasiptir. Saat 5 - Kamer'dir. Ancak nıhıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir. Saat 6 - Zuhal'e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir. Saat 7 - Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu saatte çok güzel yapılır. Saat 8 - Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap. Saat 9 - Şems'in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir zamandır. Saat 10 - Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir. Saat 11 - Utarit'in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir. Saat 12 - Kamer'in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi hep şer işlerine yarar. ÇARŞAMBA: Saat 1 - Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere müsait bir saattir. Saat 2 - Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir. Saat 3 - Zuhal'dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması için sait bir zamandır. Saat 4 - Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur. Saat 5 - Merih'e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir. Saat 6 - Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur. Saat 7 - Züreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla muaffak olunur. Saat 8 - Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır. Saat 9 - Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmaz. Saat 10 - Zuhal'e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır. Saat 11 - Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir. Saat 12 - Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır. PERŞEMBE: Saat 1 - Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup yazmak münasiptir. Saat 2 - Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir. Saat 3 - Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir. Saat 4 - Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir. Saat 5 - Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir. Saat 6 - Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur. Saat 7 - Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır. Saat 8 - Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir. Saat 9 - Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun zamandır. Saat 10 - Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır. Saat 11 - Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır. Saat 12 - Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmaz. CUMA: Saat 1 - Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden fayda temin edildiği vakittir. Saat 2 - Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır. Saat 3 - Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır. Saat 4 - Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek için okunan dualar tesirlidir. Saat 5 - Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek için yapılan şeylere müsaittir. Saat 6 - Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir. Saat 7 - Züreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir. Saat 8 - Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir. Saat 9 - Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür. Saat 10 - Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir iş görülmez. Saat 11 - Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır. Saat 12 - Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri yapmakta beis yoktur. CUMARTESİ: Saat 1 - Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir. Saat 2 - Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaiitir. Saat 3 - Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir. Saat 4 - Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir. Saat 5 - Zühre içindir.Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar. Saat 6 - Utarit zamanı olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder. Saat 7 - Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması uygun değildir. Saat 8 - Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir. Saat 9 - Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz. Saat 10 - Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz. Saat 11 - Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir. Saat 12 - Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan saattir. kardeşler özürdilerim ayları karıştırmışım 1 aralık gecesi okumanız gerekiyor
sefanazan
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 97
9 sene önce
kızımın adına onun yerine ben yapabilirmiyim
sefanazan
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 97
9 sene önce
çok teşekkür ederim, sizde allaha emanet olun
mell
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 128
9 sene önce
creyz09 arkadaşım teşekkür ederim tarihi kaçırdık malesef :((
there
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 89
9 sene önce
gece 3 değil değil mi ,çok şükür yarın 1 aralık :)
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
bu gece saat 3te kapalı kilite ve fotoğrafa bu dualar okunup kilide üfleyip açılacak ve kimsenin göremeyeceği bir şekilde yada toprağa saklıyoruz.peki fotoğraf bilgisayarda falan yada telefonda falan olsa olmazmı yada kişinin hayalini düşünerek yapsak??
janset
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 176
9 sene önce
yani şu saat itibari ile 1 aralıktayız.yani perşembe yi cumaya bağlayan gece yapmalıyız demi arkadaşım.şu anda kilit bulamayacağıma göre.....
kabaruu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 473
9 sene önce
kilidin boyu önemli mi ve tabi ki süresi var mı?
janset
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 176
9 sene önce
kabaruu süresi derken neyi kasdediyorsun arkadaşım.etki süresimi yoksa okunacak sure anlamında mı?
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
Kilidi her ihtimale karşı aldım soruma cevap bulamadığım için kaldı.Nasip değilmiş vardır bundada bir hayır diyorum..
mell
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 128
9 sene önce
perşembe gecesi bugece olmuyor mu ? perşembeyi cumaya bağlayan gece bugun yapsak olmaz mı yardım istiyorum...
Kayıtlı Değil
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 5 ay önce
Konu Sayısı: 31
Yanıt Sayısı: 262
9 sene önce
boyle seylere sevgi ve ask duası degılde büyüsü yazın bence,daha uygun olur!!
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
geç oldu ama temiz oldu:smile:sağlık olsun..
creyz09
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
nasıl anlıymadım okuma yaptınmı yoksa
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
Arabi aylar takvimine baktım doğru ben yanlış anlamışım kusuruma bakmayın.
creyz09
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
estafurullah kardeşim allah dualarını kabul etsin.
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
amin amin amin cümlemizinkini kabul etsin.
creyz09
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
amin kardeşim
seren
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
9 sene önce
mrb. ben bunu sımdı gordum ve esıme yapmak ıstıyorum ama arabı aylarını bılmıyorum bugun dahıl olmak uzere ne zamn yapmalıyım ALLAH rızası ıcın bılgı verırsenız cok sevınırım beklıyorum arkadaslar lütfeeennnn kımse yokmu beklıyorum ben hala bılgı verın ne olur .:( kimse yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
https://www.ilimalemi.com/havas-ilimi-konulari/4828-arabi-aylar-takvimi-8.html#post123608 arabi ay budur 2011e bakacakınız ama bu uygulamayı yapmak istiyorsanız geçtiğimiz geceydi.
seren
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
9 sene önce
sevgılı nafıye teşekkür ederim bana cevap verdıgın ıcın baktım ama bulamadım .bıde kılıt okuma yapılırken kapalı olcak okuma bıttıgınde kılıde uflerkenmı acıcaz tarıfte oyle yazıyor ama yorumların bırınde kılıt hep acık kalacak denıyor kafam karıstı bu konudada bılgı verırmısınız rıca etsem ... sevgılı creyz bana da cevap verın lutfen kac gundur beklıyorum luuuttfeeennnnn....... peki bugunden ıtıbaren ne zamn yapabılırım bugun 03.12.2011
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
kilit hep açık kalıcak okumaya başlarkende bitirirkende arabi ayın ilk perşembesi geçtiği için seneye yapmak zorundasınız.başka okumalarda yapabilirsiniz.
seren
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
9 sene önce
2012 de yanı hep aralık ayınamı denk gelıyor o zamana kadar bosar esım benı .sevgılı nafıye anlatıyım ben sana aramız cok ıyıydı ama evlendık daha yenı esım bı soguk bı kufurbaz oldukı kı sorma vurdumduymaz durup dururken kavga cıkaran nıe yapıosun dedıgımde ben yaparım ben erkegım dıyor dayak evden kovma sokaga atmalarda cabası sonra zamn gecıo melek oluyo ben dayanamıom annem bı kac kez sahıt oldu kadın hasta oldu benım yuzumden bızde boşanma hos karsılanmadıgından ole olmadı gıdıyorumda dıyemıyorum napıcagmı sasırdım anlıycagın bana gore tavsıye edebılecegın bı dua varsa ALLAH rızası ıcın yaz ne olur.
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
Aşağıdaki linki tıkla ve yorumlarıda oku İnşallah faydasını görürsün. https://www.ilimalemi.com/dilek-dualari/18769-ayriysaniz-okuyun-ici-sikilsin.html
endless
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 71
9 sene önce
Sevgili kardeşim sanırım bir yanlış anlaşılma var; arabi ayın ilk perşembesi deniyorsa 12 arabi aydan herhangi birinin ilk perşembesi bu terkip yapılabilir anlamında denilmiştir.Yani sanırım ki bir sonraki yılbaşını beklemeye gerek yok. Eğer hicri veya arabi yılın ilk perşembesi deseydi o zaman dediğiniz gibi olurdu.
mell
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 128
9 sene önce
bu konuya açıklık getirirseniz gercek çok kişi faydalanıcak çok iyi olucak
nafiye
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 207
9 sene önce
2 aralık gecesi okunacaktı malesef geçti.
masteryodax
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 23
Yanıt Sayısı: 129
9 sene önce
peki bundan sonra şubatın kaçında ve saat kaçta okunması uygun olur merak ettim? 4 şubata denk geliyor değilmi.peki saat kaçta olacak?
metumetu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 42
9 sene önce
bildiğim kadarıyla bu perşembe olmalı.çünkü yeni aya yeni girdik.1-2 gün önce girdik yani
dostoyevski
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
başka sitelerden konu alıp burayı doldurmak hoş olmuyor. zaten akşamları 2-3 saat dolaşıp duruyoruz nette. sanmayın ki takip edilmiyorsunuz.
zambak11
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 156
9 sene önce
Arkadaşlar yorumlar yapılmış ama ne deneyen var nede sonuç alan...ayrıca bende ilk defa gördüm böyle bir duayı...başka bilgisi olan yokmu bu dua hakkındaa..
zambak11
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 156
9 sene önce
eline davul almakla ne ilgisi var...bu duanın kerametini sordum..araştırdım bi bilgi yok bu dua ile ilgili...çokk derin bilgilere sahipsin ki bilinmeyen bir dua paylaşmışsın :)) pardon sen paylaşmamışsın...:)
mahmud
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
bu formül temelden hatalı tamamen al yapıştır.isimler eklenecek1 2.cisi duada imla hatası bol.3.cüsüde zaman tayini gerçek değil.bu işler bu kadar basit mi acaba yada öylemi zannediliyor.arapça bilmeyenlerin konu açmaması gerekir.yönetimdeki kardeşlerimiz ilgilenirse iyi olur. saygılar
mahmud
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
okunacak olan bu şekil olmalı "ya vedud ya zel arşil kerim ya beduh ya zel arşil azim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukit ya muğis ya hennan ya mennan ve el kaytu aleyke kızın adı binti ana adı ala mehebbeti senin adın ibni anne adın minni ve li tusni ala ayni.es saah el vahan el acel." selametle metu kardeş
melisa11
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 4
9 sene önce
merhabalar bende yapmak istiyorum arapca takvimini ve saatini bilmedigim icin hangi gunu ve saati yapmam lazim yardimci olursaniz sevinirim allah emanet olun hayirli sabahlar
zambak11
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 156
9 sene önce
şunu da önemle unutmayınn....yapan kişi eğer bayansa önce ERKEÐİN adı....Sonra KENDİ adı....Eğer yapan kişi erkekse Önce BAYANIN adı sonra KENDİ adı...aman karıştırmayın yine :)) bu arada İBNİ erkeğein adı içindir....Binti bayanın adı içindir....örnek...ahmet ibni ayşe yani (ayşe oğlu ahmet) esra binti fatma yani (fatma kızı esra) demektir...
there
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 89
9 sene önce
peki bu bir çeşit büyümü ? Ve şuanda 24/01/2012 deyiz ne zaman yapılabılır büyü değilse .
mahmud
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
bu formülün etkili olacağını zannetmiyorum
mahmud
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
okunacak olanı düzelttim.daha önce dediğim gibi etkili değil.daha güçlü bir okuması var.asıl formül bu değil.fotoğrafa okumak zaten havas değil.
caneriko
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 12
9 sene önce
arkadaşlar anlayamadığm bir şey var cevaplarsanız sevinirim . günler ve saatler 12 saat olarak yazılmış ama bir gün 24 saat bunu nasl uygulaycağız ...
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
arkadaslar bu duanın yanlıs oldugu eksık oldugu soylenıyor lutfen acıklama yapın ınsanlar zor durumda bende dahıl ALLAH rızası ıcın.....
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ALLAH razı olsun forumcualı bılgılerınle bızlere ısık tuttugun ıcın
Aynur84
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
bu uyduruk bir uygulama bunun gibi cok uygulama var munecim kendinden uydurup cinnul ehper diye bir kitap yok bu yalan yazmis ama ahbarul cinn kitapi var yani cinlerden haberler kitapi boyle uygulamalara aldanmayin hem eksik ve hemde yalan
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
aynur84 bakın bu sıtede umut bekleyen ınsanlar okadar fazlakı bırbırımıze saygı gostermelıyız degılmı...? madem bu dua nın yanlıs ve yalan oldugunu vurguluyorsun ozaman dogrusunu yazın ve bızler ona gore uygulamaya gecelım cvb yazarsan memnun olurum...
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
8 sene önce
en yakın perşembe gecesi nisan ayının 11 inde yani çarşambayı perşembeye bağlayan gecemi yapılacak yoksa perşembeyi cumaya bağlayan gecemi yapılacak bu dua
ipsoslu filozof
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 21
Yanıt Sayısı: 59
7 sene önce
hocam tüm adem havva nesli, kapanır demişsin yapan kişiye kapanır değilmi
yolcu06
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
Arkadaşlar bunun yapılma zamanı bu çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 03:00 da bugün ben yapıyorum bakalım ne olacak. İnşallah temennim duam kabul olur. Olmazsa .......
PASHAA
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 38
6 sene önce
ilginc bir uygulama, bende deneyecegim, insallah faydasini görürüm, bu arada arabi aylarin hangi günlere geldigini bilmeyen arkadas o kadar cok ki hep ayni soru, can dostlarim, evinizde hic takvim yokmu ??? orada zaten bugünün tarihi yazdigi gibi hicri yani arabi aylari ve günleride yaziyor, Lütfen biraz da sizler birsey icin caba gösterin Hocalarimiz zaten bize bilgilerini Ilimlerini paylasiyorlar, terbiyesizlik yapmak istemiyorum ama sanki herseyi belese ister gibiyiz, kusuruma bakmayin biraz acik ve direk yaziyorum ama, sayfanin bastan sona kadar hep ayni seylerin soruldugunun farkina vardim, ve böyle seylerin yanlis yalan dogru olmadigini iddia eden arkadaslarada sunu diyeyim daha 100 sene önce insan ucacak denseydi gülerdik, daha düne kadar TV yoktu Radyo yoktu vs. vs. bu ilim dalidir bu bilimde bilgimiz olmaya bilir ama bilenler eli yatkin olanlar herseyi yapabiliyor ben bizzat sahid oldum ve bazi seyleri bizzat kendim yasadim ve gördüm, burasi yeri olmadigi icin yasadiklarimi yazmayacagim, ne olursa olsun zaten niyetten önce inanmak yeter, hem birini büyülemek icin bir sey yapmaya gerek yok, sadece düsüncen bile yeter ki biz ona NAZAR diyoruz o bile bir anlamda büyüdür sepek , karsi tafa kötü etkisi vardir darilip kizmayin bana ama birsey söylerken LTF düsünerek konusun, bazen cok kirici oluyorsunuz farkinda degilsiniz, hersey zaten Allahin iradesinde, ben ne yaparsam yapayim yaradan müsade etmedimi olmaz, bastan Allaha iman sonra ayetlerine iman ve büyük bir inanc, ve istemesini bileceksin Hocalarimiz bize hangi ayetle hangi zamanda nasil isteyecegimizi bize acikliyorlar, gidin ordan burda bir kedi kesin öyle yapin sunu yiyin demiyorlar ki sonucta hepsi Kurani Kerimin bir ayeti bunlarin olmayacagina inanmak affiniza siginarak söylüyorum sapiklikdir ve Allahin kelamini inkardir, bunun sadece günahi bunu hak etmeyene okunmasidir ama Allahin sevgili kuluysaniz yaptiginiz duayi Yaradan kabul etmiyor istediginiz olmuyor buda sizin icin demek daha hayirli, az düsünün, ona bakacak olursaniz hepimizin her attigi adim bugünün sartinda günah, kusuruma bakmayin bazi arkadaslar costurdu beni, sizlerden cok özür diliyorum, Hakkinizi Helal edin arkadaslar, Allahim niyetinizi hayirlara vesile kilsin yaptiginiz dualari Kabul buyursun, Aminnnn. Allaha emanet olun, selametle.
PASHAA
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 38
6 sene önce
Selamün Aleyküm arkadaslar sizlere cok güzel haberlerim var, uzun zaman bakmadim sebebide bazi calismalar yapmistim sonuc bekliyordum, gerci sevgilimden 3 ay ayriydim ama bir mucize diyebilirim, sevdigimin kesinlikle geri gelmez deyip te aci cektigim anlar bitti, gece yarisida kendimce Allaha dua edip yatmistim yani daha duam dilimde yeni bitmisti telefonuma mesaj geldi, saskinlikla teli elime aldim baktim ki, beni asla aramaz dedigim sevdigim, bana mesaj atmis ve beni görmek istedigini yazdi cok kibar ve cok nazik bir sekildeydi yazi, bende kabul ettim ve görüstük ve 5 sene icinde hemen hemen hic duymadigim iltifatlar ediyordu beni cok sevdigini bensiz yapamayacagini kaüanmak istedigini ama genede benden ayrilamadigini söyledi baristik gene beraberiz cok mutluyum, ben bir kac calisma yaptim buraya yazdigimda bunlardan birtanesi birde 40 cm lik ipe okunan bir islem var onuda yapip boynuma kolye gibi astim birtane tasa yazdim yüksek yere koydum birtanede rüzgara asilacak bir fatiha var onu yaptim ama kesinlikle söylenenler oluyor bende hangisi tuttu bilmiyorum ama oluyor, Allahim sizlerden Razi olsun, cok sevincliyim, birde Fekacin Mehmetin davetini yaptim ama bunu sevgilim icin degil üzerimdeki SIKKINTILarin issizligimin gitmesi ve bereket icin yaptim oda oldu, söylenildigi gibi korkutucu hic birseyi yok sadece abdest alin ve sabirli olun 2-3 saatte okunup bitiyor, cok sükür aklimin ucundan geciremeyecegim is teklifi aldim ve o is icin staj görüyorum bunu 3 gece yaptim ve isim oldu sonrada gene bir 3 gece daha yaptim bunuda zihin acikligi ve kavraya bilme anlaya bilme kabiliyeti icin farkindayim oda oldu derslerimi felaket kolay anlayip anladigimi isleme sokabiliyorum herkeze tavsiye ederim birde niyetlenirken somut sonuc almak istiyorsaniz niyet ettim Allah rizasi icin benim hakkimda hayirliysa bu istedigimi bana nasip et yada ver diye niyet ettim, Allah kulum sen iste ben vereyim diyor ama isterkende dikkat etmek lazim Yaradan kulunun istedigini harfi harfine veriyor sonra pismanlik duymayin, dogru seyi dogru zamanda dogru sekilde isteyin arkadaslar ben cok mutluyum Allahim gerisini hayirli kilsin , bu sevincimi bu mutlulugumu sizlerlen paylasmak istedim, Saygilar, Sevgiler Hoscakalin
totu
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
ben bunu yaptim ama olmadi
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22676 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Pinar06
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)