Aşık Etmek için Denenmiş Bir Usul

Bu konu ayfer06 tarafından 8 sene önce açıldı, 3239 kere okundu ve 732 Cevap verildi.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce

Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. ( 14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.)Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam ediniz,[INDENT]bu konuda çok soru geldiği için cevap veriyorum:-Bu çalışma büyü değildir-Okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur-Çalışmada sadece isimler kullanılacak ( anne adı kullanılmıyor , iki isim varsa ikisi de kullanılacak , kulağa okunan isim okunacak )-Abdest alarak okunursa daha iyi olur sonuçta bu bir dua çalışması ( fakat mecburi değil sadece abdest olursa daha iyi olur )bu konuda daha fazla saçma soru istemiyorum yorumlarda sorulmayan soru var ise sorulabilir – Okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması farketmez sizin için hayırlısı ise onu bırakır size gelir bu konuda gelen çok fazla soru olduğu için bu bilgileri verdim [/INDENT]Okumayı yapıp olumlu ve olumsuz yorum yazılırsa sevinirim,faydalı olunması umudu ile Okunacak dua budur;Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Uygulama yapanlar gelişme ve yorumları yazsın

mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
teşekkürler paylaşımınız için bu duada devet varmıdır
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Evet var huüddam daveti vardır
mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
cevap için teşekkürler saolun
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
rica ederim
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Allah razı olsun bir yuva kurmuş olacaksınız sağolun
bluetooth33
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
huddam daveti buyuye girmez mi arkadaslar buyu yapanın ALLAH tovbesini 40 gun kabul etmez
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
peki hüdam daveti sonucu okuyan ve okunan da ne gibi ters tepki olur hem sevdiğim insana hem de kendime zarar vermek istemem Arkadaşım burda davet vardır biraz yoğunluk olarak ilk günlerde baş ağrısı ve vücudunda DARALMA OLUYOR TESİRİ KARŞI TARAFTA İSE İLK GÜNLERDE DARALMA RUH BUNALIMI VE3 4 GÜNDE MUHABBET SEVGİ AŞK OLUŞUYOR paylaşım sizin değil eski bir paylaşım kendinizin olmayan bir paylaşımı izinsiz olarak almanız vebal almanıza sebep olur ve alıntı yazın hiç olmazsa emeğe saygı diye birsey kalmamış Evet Kardeşim Benim değil ama ben şunu dikkatee alarak paylaşıyorum yorumları ve olumlu olumsuz olanları paylaşıyorum %85 oluymlu yorumlar okudum bir çok sitede Saygı nasıl olur dersen burası ilim sitesi ben size olumsuz birşey paylaştıysam saygısızlık olur huddam daveti buyuye girmez mi arkadaslar buyu yapanın ALLAH tovbesini 40 gun kabul etmez Hüddam daveti ile dua büyüye girmez büyü kişinin iradesini hayvan ve bitkisel vb bağırsak ve et ve üzerine bazı ayetler ve şeytani hüddam la çalışırsan büyüye girer Büyü yapmakta kolay değildir Ayrıca Hüddam yardımlarıyla kişinin elbisesinden ve evine birşey ler muska vb yağlı Anahtar gömersen Ateşle yakılan ekalp ve üzerine ayet külleri onlar büyüdür bazı iplilerle kullnılan darire biçim de bazı şekiller şeytani hüddam isimleri yazaral ve sperm veyahut kan mum damlasıyla yapılan lar onlar çok ağır büyüdür burdaki ayeti merak ediyorsanız fetih ve izace süresi ve zilzal süresi ve esma isimleri ve salavat ve hüddam daveti vardır ben anlattım
asiaLoNeDaRk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 62
8 sene önce
yani şunu öğrenmek istiyorum bu dua sonucu bir cin musallat olup bizim dengemizi bozarmı zarar verirmi bizlere 3,4 gün bunalma olur demişsiniz bu bunalmanın boyutu yüksek olursa kişiler ne yapıcak nasıl atlatacak bulunduğu ruhsal durumu duayı uygulamak istiyorum fakat ciddi manada kaygılarım var...
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Kardeşim ilk sıralarda baş ağrısı olmuyor 2 günü başlıyor 3 günü ise daralma ve 4 günü dfaralman geçiyor ha şu var karşı tarafa ise yoğunluk olarak ruhu bunalıma giriyor ilk gün ve 2 gün iyiye işarettir ve 3 günü duyguları yoğunlaşıyor Anne ismini ilk niyet ederken söyleyeceksiniz sonra isimle ve korunma yapın derim ilk gecede geç uyumada olabilir gelişmeleri yazın ve korunma olaraktaa güçlü salavat ve Ayetel kürsü okuyun sıkıntıya sokan ise burda yoğun muhabbet istiyorsun aşk ve duygusunu çekiyorsun ve benim bu 3 gün fazla kişilere yapmayın tesiri yüksek ters tepme olayıda dikkatli okursan ve saatinde birşey olmaz korunma yapın derim Saygılarımla
asiaLoNeDaRk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 62
8 sene önce
gönül rahatlığı ile okuya biliriz sıkıntı yaşamazsınız diyorsunuz yani...
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Önce Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kılın derim sonra tövbe istigfar duası ve hakkımda hayırlısıysa diyererek ilk niyet felan doğma diyerek duayaya başlamadan niyet edin ve korunma ve Salavat getirin Ayetel kürsü ve duaya başlaytın ilk gün sonrasına gerek yok dua yı okurken Abdestli okursanız daha tesirli olur farkmiyor
asiaLoNeDaRk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 62
8 sene önce
tmm aynen yapıcam bu ara çok fazla okuma yapıyorum günleri bitince bu duaya başlayacağım.. ALLAH razı olsun.. ilginizden dolayı ayrıca teşekkürler
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Allah razı Olsun Kardeşim bende okumaya başladım Allahın izniyle sevdiğime kavuşup bir yuva kuracağım ve sana dua edeceğim inşallah .Sağolasın
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Allah sizden de razı olsun yanlız günlüğünüzü paylaşın ruh daralma olursa şiddetli baş ağrı vb sorunlar olursa paylaşın ve aralıklı yapın 1 den fazla okumayın Not olarak niyetlenirken Anne ismiyle söylüyorsunuz sonra kişi ismi Ha şuda var başka netten aldım ve çok inceledim yorumları bir çok yerde Allah ın iznle oluyor olmayacak diyede kuşku yapmayın olmayabilirde dediğim gibi %85 olasılığı var dua dilemek kulun kabul etmek Allahtandır
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ilk okuduğumda hafif baş ağrısı hissettim okurken
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
unerm kardeşim bende ki gelişmelerle aynı ilk gün baş ağrısı 2 gün ruh ve vücud daralması olacak 3 gün ise bir şey olmayacak iyiye gidiyor 4 günü bekle ve 7 gün 14 aarasını bekle günde 1 oku başka okuma yapma
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Allah razı olsun kardeşim okumaya devam edeceğim .
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Allahtan hayırlısını iste kardeşim olmaz diye düşünme
lazuri
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ayfer hanım ben bu çalışmayı uyguladım.. çok tesirini gördüm ve paylaşandan da ,alıntı yapıp bize ulaşmasına vesile olandan da Allah Razı olsun.. size bizzat teşekkür ediyorum..duacınızım mandalinin ağır eleştirisine bir anlam veremedim.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
benden soğuyan sevdiğimle bugün yazıştım içinde bir sıkıntı olduğunu söyledi
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
benden soğuyan sevdiğimle bugün yazıştım içinde bir sıkıntı olduğunu söyledi UNERM kardeşim biraz 3 gün sıkıntılı gün yaşayacaksın gerisi normale dönecek Allahtan hayırlısını iste Tatrışma olursa karşındaki kırma Birşey olmamış gibi davran hoş tut gerilme sen az yaz normal ol selametle
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
dediklerinizi yapacağım umarım onu tekrar kazanırım ve beni sever bir yuvamız olur .Allah razı olsun
3mr3
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
sayın ayfer06 bu paylastıgınızı ınternette baska yerlerde arastırdım büyüye giriyor diyor siz girmiyo demiştiniz açıklarmısınız ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ben Merak ediyorum büyü nasıldır sence Açıklama yaptım huddam daveti buyuye girmez mi arkadaslar buyu yapanın ALLAH tovbesini 40 gun kabul etmez Hüddam daveti ile dua büyüye girmez büyü kişinin iradesini hayvan ve bitkisel vb bağırsak ve et ve üzerine bazı ayetler ve şeytani hüddam la çalışırsan büyüye girer Büyü yapmakta kolay değildir Ayrıca Hüddam yardımlarıyla kişinin elbisesinden ve evine birşey ler muska vb yağlı Anahtar gömersen Ateşle yakılan ekalp ve üzerine ayet külleri onlar büyüdür bazı iplilerle kullnılan darire biçim de bazı şekiller şeytani hüddam isimleri yazaral ve sperm veyahut kan mum damlasıyla yapılan lar onlar çok ağır büyüdür burdaki ayeti merak ediyorsanız fetih ve izace süresi ve zilzal süresi ve esma isimleri ve salavat ve hüddam daveti vardır ben anlattım
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer06 sımdı benım sorularım olucak bu duayı kesın 7 gunmu okuycaz ve okurken yada okuduktan sonra nelere dıkkat edıcez mesela dıger okumalar yapılmayacak demıssınız negıbı okumalar yapılmayacak ve nedenı nedır evlılık ıcın bu dua okunurmu tamam karsı taraf etkılendı ne gıbı degısıklıkler olur acıklarsanız cok sevınırım sımdıden ALLAH razı olsun... bırde ozel gunlerde okunabılırmı
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Bu duayı büyü sanmayın ha şu vaar davet vardırr dua fetif zilzal izaca salavat ve hüddam daveti ile oluşuyor ilk gün okumada baş ağrısı yapıyor ikinci gün ruh ve kalp daralması yapıyor her iki tarafıda Üçüncü gün ise Ağırlığın gidiyor iyiye işarettir Dördüncü gün ise sabırsız kalıyor Niyetin zaten aşk muhbbet ve deli gibi sana bağlansın etmen bu süre kişiye göre değişir kimisi 4 6 7 günde tesiri görür Allahtan hayırlısını diliyorsun Niyete gelince Evlilik için de Aşk içinde muhabbet ve Gözü senden başkasını görmemesi içinde yarıyor Bu duayı okurken başka dualar okumayın Ağır basar senide karşı tarafıda 7 günü bekle yada 14 ü Özel günlerde okunmaz
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ALLAH razı olsun ayfer06 ınsallah enkısa zaman sonra okuycam pekı etkısı nekadar suruyor? sunuda yazayım sımdı karsı tarafın sınavı var oyuzden pek gorusemıyoruz benım amacın evllık yuce ALLAH tan bunu ıstıyorum ınsallah sız ve sız gıbıler vesılesıyle olmasını dılerım
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
günde sadece bir kezmi okunmalı birden fazla okunursa ne olur ?
bluetooth33
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
1) Hüddam davetinde gelen yüksek ihtimalle cindir (her ne kadar çoğunlukla melek sanılsada) Meleklerinde gelme ihtimali vardır. 2) cinler insan için zararlıdır. 3) Melekler sadece Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne seviyesine gelenlere gözükmeye başlar. 4) Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne seviyesinde değilsen sana melekler gelmez gelen cindir. 5) Cin senin için zararlı olduğundan Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne düzeyinde değilsen (ki tahminimce %99,9 umuz bu düzeyde değil) hüddam çağırma işi senin için zararlıdır.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
1) Hüddam davetinde gelen yüksek ihtimalle cindir (her ne kadar çoğunlukla melek sanılsada) Meleklerinde gelme ihtimali vardır. 2) cinler insan için zararlıdır. 3) Melekler sadece Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne seviyesine gelenlere gözükmeye başlar. 4) Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne seviyesinde değilsen sana melekler gelmez gelen cindir. 5) Cin senin için zararlı olduğundan Nefsi Mülhime - Nefsi Mutmainne düzeyinde değilsen (ki tahminimce %99,9 umuz bu düzeyde değil) hüddam çağırma işi senin için zararlıdır. her ne kadarda yorum yaparsan yorumlarına saygı gösteririm dediğim gibi Rahmani şeytani Hüddam vardır Yanlız Burdaki Hüddamlar Rahmanidir ve ağırlığı şu yöndedir zilzal süresinin anlamını bilirsen anlarsın ve hüddam isimleri biraz ağırdır tesiri uzunmudur sorusuna Sevgisine kalmış yorum tesiri yüksekte olur hiç olmayabilirde Allah izin vermedikçe Ağaçtan yaprak sallanmaz Yanlız not olarak Bir yorum daha yazıyorum tutuyormu diye sorusuna 4 6 7 günü bulur tam sonuncu alabilmek için 7 günü yada 14 günü bekleyin derim Uygulama Abdestli olursa tesiri daha iyi ve çabuk görürsünüz Selametle
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar.Dün gece bu duayı okudum.ve inanılmaz derece sıkıntı yaptı bende.uyuyamadım.gerçekten çok etkili.içten inanarak okudum.bu sıkıntı normalmidir?arkadaşlar.cvp verirseniz sevirim.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
lk gün okumada baş ağrısı yapıyor ikinci gün ruh ve kalp daralması yapıyor her iki tarafıda Üçüncü gün ise Ağırlığın gidiyor iyiye işarettir Dördüncü gün ise sabırsız kalıyor Niyetin zaten aşk muhbbet ve deli gibi sana bağlansın etmen bu süre kişiye göre değişir kimisi 4 6 7 günde tesiri görür Allahtan hayırlısını diliyorsun Niyete gelince Evlilik için de Aşk içinde muhabbet ve Gözü senden başkasını görmemesi içinde yarıyor Bu duayı okurken başka dualar okumayın Ağır basar senide karşı tarafıda 7 günü bekle yada 14 ü
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
cevabın için teşekkür ederim ayfer :) peki bu sıkıntım iyiyemi işaret olmuş oluyo?yani enerjim tutmuş mu çok soru sorduysam kusuruma bakma lütfen.tekrar teşekkürler.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Sen Şüphe duyma günde yanlız 1 oku 7 günü bekle gelişmeleri Allahtan Hayırlısını dile selametle
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Allah razı olsun ayfer arkadaşım.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
günde birden fazla okumanın zararı olurmu ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Fazla okursan Baş Ağrısı üzerinde baskı ve yoğun daralma olur
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
sağolasın bilgi için ayfer kardeşim yani başka zararı yok zaten iki kez tekrar ettim dediğiniz gibi oldu
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bunu deneyen ve sonuç alan var mı,varsa lütfen burda durumunu paylaşabilir mi..
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
merhaba arkadaşlar.ben dün gece ikinci kez okudum.ve inanılmaz derecede okurken yanımda beyaz bır suret belirmiş.annemde vardı yanımda okurken.tam oturduğum koltuk balkona doğru bakıyo.hafif açıktı.bide sevdiğim adam yıne o tarafa doğru yakın bıyerde oturuyo.ellerimi havaya açıp okumaya devam ettım.bırden huddam dediğim yerden sonra istem dışı ellerım o tarafa kalktı ve bırden bulunduğumuz oda sallanmaya basladı.korkmadık ama.devam ettım okumaya.sonra balkonun kapısı acıldı hafıfce ve perdede sallanmaya basladı.hızla bısey gıttı yanımdan.ve balkonun kapısı yıne eski halıne geldi.bu yasadıklarım normal mı?bılen varsa yada ayfer arkadasım cvplarsa cok sevırım.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Hüddam görevlendirmesi yaptığın için karşı taraftaki kişinin sabrı 3 yada 4 gün kalmış 1 den fazla okuma Ağır bastıysa eğer ara ver 1 gün ama iyiyee işarettir duyguları değişecek sana karşı ilk niyette anne ismini kullanıyorsunuz Selametle zarar vermez sana korkma korkarsan korunma yap kesinlikle başka uygulama yapma
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Allah razı olsun senden ayfercim.Rabbim ne muradın varsa versin inşallah.tekrar görüşürüz.gelişmeleri anlatırım.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Allah sendende razı olsun
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
AYFER kardeş bu dördüncü gün okuyorum ama bu gece benle cok ağır tartışmaya girdi
bluetooth33
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
sevgili AYFER06 modum yaptıgım yorumlar ile sizi kızdırmak istemedim sadece inanlara faydalı olmak istedim tıpkı sizin gibi sizi kızdırmak istemezdim tekrar özur dilerim saygılar
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim okuduğum dördüncü gün fakat benle şiddetli kavga etti ayrıldı lütfen yardım et cok zor durumdayım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer kardeşim okuduğum dördüncü gün fakat benle şiddetli kavga etti ayrıldı lütfen yardım et cok zor durumdayım unerm kardeşim öncelikle ben hepinize 7 gün hiç bir şey olmamış gibi karşı tarafa yani sevdiğiniz olur eşiniz olur arkadaşınız olur 7 gün dinlemede kalın kavga etmeyin iletişim yada mesaj yazmayın 7 gün olmaz sa 14 günü tamamlayın ağırlık verirse aralıklı okuyun Selametle
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
dün cok üzerime geldi ve kavga ettik ayrıldım senden dedi okumamın dördüncü günü oldu okumaya devam edeyimmi
lazuri
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
hüddam davetinin ne demek olduugnu bilmiyordum. üç harflileri çağırmamıdır yardım için. sanki ben böyle anladım :( perşembe gecesi evde yanlızdım ve 5. okumamı yapıyordum. bir korku peydah oldu. derken elektirikler kesildi zifri karanlıkda bir hayli korktum. ağlamaya başladım . nas-felak-ayetel kursi okudum. .ardından elektirikler geldi.gece boyu gözümü bile kırpmadım.Allah rizası için 2 rekat namaz kıldım. ferahlamaya çalıştım.. duayı yapma amacım sevgi ve muhabbetimizin artmasıydı aslında ve de kötü niyetli insanlar tarafından bozulmaması için di.çünkü eski eşinin bize bazı sıkıntıları oluyor büyü gibi belkide hislerimde pek yanılmıyorum.bu uygulamanın sevdiğim kişi üzerinde çok olumlu etkileride oluyor gözle görülür bir şekilde hemde... ben böle bir duayı ilk defa yapıyorum.Önce Allah a sonra Ayfer hanım size güvenerek inananarak uyguluyorum. yorumlarınız benm için aydınlatıcı olacakdır.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
dün cok üzerime geldi ve kavga ettik ayrıldım senden dedi okumamın dördüncü günü oldu okumaya devam edeyimmi Biraz sabret keşke sohbet veya yazışma veya görüşmeseydin düzelir 7 günü doldur hüddam davetinin ne demek olduugnu bilmiyordum. üç harflileri çağırmamıdır yardım için. sanki ben böyle anladım :( perşembe gecesi evde yanlızdım ve 5. okumamı yapıyordum. bir korku peydah oldu. derken elektirikler kesildi zifri karanlıkda bir hayli korktum. ağlamaya başladım . nas-felak-ayetel kursi okudum. .ardından elektirikler geldi.gece boyu gözümü bile kırpmadım.Allah rizası için 2 rekat namaz kıldım. ferahlamaya çalıştım.. duayı yapma amacım sevgi ve muhabbetimizin artmasıydı aslında ve de kötü niyetli insanlar tarafından bozulmaması için di.çünkü eski eşinin bize bazı sıkıntıları oluyor büyü gibi belkide hislerimde pek yanılmıyorum.bu uygulamanın sevdiğim kişi üzerinde çok olumlu etkileride oluyor gözle görülür bir şekilde hemde... ben böle bir duayı ilk defa yapıyorum.Önce Allah a sonra Ayfer hanım size güvenerek inananarak uyguluyorum. yorumlarınız benm için aydınlatıcı olacakdır. Arkadaşım ilk 3 gün ağlama ruh bunalımı yaşarsın sonrası düzelir normal ama çok ağır geldiyse okuma derim
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
ayfercim hayırlı günler.ben bişey sormak istiyorum.bugün 4.günüm bu duada severek ve çok inanarak okuyorum hala ses yok.yeni ayrıldık biz.mayısta nişanımız vardı.aramıza başka bır bayan girdi.cok canım yanıyo.5 sene emek verdim.neler çektim.bir Allah birde ben bilirim.sabah namazındada 12 esma duasını okusam olur mu acaba?çünkü bu duadan başka bir uygulama yapmıyorum.tekrar Allah razı olsun sizden.cvbınızı bekliyorum.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Dua gerçekten çok yüksek tesirli o yüzden başka uygulama yapmayın derim günde 1 kez 7 günü doldurun olmadı 14 günü olmadı 40 gün süresi var insanı deli gibi aşık eder Gaybı Allah bilir ben sadece tercübe edilmiş dua paylaştım Okurken ister Abdestli ister Abdestsiz okuyun Abdestli okursanız daha erken sonuç alırsınız
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Allah razı olsun ayfer arkadaşım.cevapladığın için.tüm kalbimle inanıyorum.Rabbim dualarımızı kabul etsin tez vakitte..
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
arkadaşlar,bu duadan sonuç alan varmı,lütfrn yazsın,birde bubun türkçe açıklaması varmı.. şütfen yardım edermisin ayfer bacımn..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
arkadaşlar,bu duadan sonuç alan varmı,lütfrn yazsın,birde bubun türkçe açıklaması varmı.. şütfen yardım edermisin ayfer bacımn.. tercüve edilmiş dua ilk niyette kulllanyorsunuz Anne ismini ve niyetini söylüyorsunuz sonra okumaya 1 den fazla okuma 7 gün devam et tesşrini Allahın izn görürsünüz
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Öncelikle herkese hayırlı günler. Ayfer arkadaşıma tekrar bi şey sormak istiyorum.Sevdiğim adamın hayatında şuan biri var ve bizi ayıran o.öyle canım yanıyoki tarfi yok.daha öncede bahsetmiştim.mayısta nişanımız vardi.bi anda terketti ve bıçak gibi kesti.aileler perişan olduk.yine burada gördüğüm fil suresi ile yapılan ayırma duası var.onu akşamla yatsı arasında okunuyor.onu okusam diğer okudum duaya etkisi yada farklı bir etkisi olur mu? yada sadece bu duaya devam edip beklemede mi kalayım?bugün Allahın izniyle 5.günüm.Allah razı olsun tekrar sizden.Rabbim ne muradınız varsa ihsan eylesin.cevabınızı bekliyorum.hayırlı günler.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
zeyy kardeşim 7 14 dikkat et hiç bir okuma yapma 7 günü doldur işi bozarsın
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
cevabın için Allah razı olsun.Tamam hiçbişey yapmıcam.tekrar Rabbim razı olsun senden.
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfercıgım hep aklıma bırseyler takılıyor ılk once ozur dıleyerek baslıyorum sımdı ben sevdıgımle konusuyorum azda olsa cunku sınavı var oyuzden rahatsızlık vermek ıstemıyorum sımdı benım amacım evlılık yapmak bana karsı ılgılı ama bana asık oldugunu soylemıyor sadece benımle olmakdan cok mutlu oldugunu ve dıger sorunlarını unuttugunu soyluyor uyum cok guzel sımdı bu dua okuyunca benımle evlenmek veya asık oldugunu vs ALLAH ızınıyle olacakmı okumam fayda saglıycakmı lutfen bana acıklayıcı cvb yzarsanız mutlu olurum sımdıden ALLAH razı olsun yorumlarda gerı getırmek ıcın ugrasıyorlar ıste kafamı hep karısıyor
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfercıgım hep aklıma bırseyler takılıyor ılk once ozur dıleyerek baslıyorum sımdı ben sevdıgımle konusuyorum azda olsa cunku sınavı var oyuzden rahatsızlık vermek ıstemıyorum sımdı benım amacım evlılık yapmak bana karsı ılgılı ama bana asık oldugunu soylemıyor sadece benımle olmakdan cok mutlu oldugunu ve dıger sorunlarını unuttugunu soyluyor uyum cok guzel sımdı bu dua okuyunca benımle evlenmek veya asık oldugunu vs ALLAH ızınıyle olacakmı okumam fayda saglıycakmı lutfen bana acıklayıcı cvb yzarsanız mutlu olurum sımdıden ALLAH razı olsun yorumlarda gerı getırmek ıcın ugrasıyorlar ıste kafamı hep karışıyor ŞÜPHE DUYUSAN OKUMA DERİM SON PAYLAŞTIÐIM KONUDA TERCBE EDİLMİŞTİR 3 4 gün sonra Allahhın inyle olumlu mesajlar yazılacaktır sen takip et olurmu şüphen varsa
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Ayfer kardeşim dün tekrar barıştık ama hala aşk yok onla pek yazışmamaya calışıyorum bu 5. gün okumaya devam ediyorum
immortalblood
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
ayfer hanım merhabalar .İlk niyet anne ismi ile niyet edilme kısmını anlayamadım.Örnekle açıklarsanız çok sevinirim yani demek istediğim arapça mı niyet edicez yoksa kalpten niyet etmek te yeterli mi ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ayfer kardeşim dün tekrar barıştık ama hala aşk yok onla pek yazışmamaya calışıyorum bu 5. gün okumaya devam ediyorum Tam 7 günü doldur olacakları hiç Şüphesiz Allahın iznle iyi haberler görürsün ayfer hanım merhabalar .İlk niyet anne ismi ile niyet edilme kısmını anlayamadım.Örnekle açıklarsanız çok sevinirim yani demek istediğim arapça mı niyet edicez yoksa kalpten niyet etmek te yeterli mi ? her gün bir okuma niyet edersin Anne ismiyle sonra dua okurken Kişinin İsmini kullanırsın selametle
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
sağolasın ayfer kardeş 7 günden sonra gelişme olmazsa devammı edeyim ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
14 ve 40 gün süresi var
zahmin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 62
8 sene önce
Merhabalar paylasimi yapan arkadaşa katilmiyorum bu bir büyüdür. Varliklarla yapilan bir uygulama evet bugune kadar işe yarayan nadir uygulamalardan biri ,abdestle yapılmasí gereklidir, ayni gun etkisini gosteriyor diyebilirim bu tarz bir islemin en uygun zamanı cuma gecesidir ,diger gecelerde de yapabilirsiniz ... en etkili zamani sabah namazindan sonraki vakit tutsu yakarak etkisini arttiirabilirsiniz bu yaziyi tartisma için yazmadim , sadece yorumumu yazdim, ben bunu bir daha birine yaparmiyim bir daha kesinlikle hayir. Biri beni terketmisti bende aylarca bu uygulamayi yaptim ve intikamimi aldim.surundurdum işim bitti ve hiç bir istek kalmadi o ise bunalimda bu gece tekrarlasam yine etkisi olacak gibi dusunuyorum ..başarılar
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Merhabalar paylasimi yapan arkadaşa katilmiyorum bu bir büyüdür. Varliklarla yapilan bir uygulama evet bugune kadar işe yarayan nadir uygulamalardan biri ,abdestle yapılmasí gereklidir, ayni gun etkisini gosteriyor diyebilirim bu tarz bir islemin en uygun zamanı cuma gecesidir ,diger gecelerde de yapabilirsiniz ... en etkili zamani sabah namazindan sonraki vakit tutsu yakarak etkisini arttiirabilirsiniz bu yaziyi tartisma için yazmadim , sadece yorumumu yazdim, ben bunu bir daha birine yaparmiyim bir daha kesinlikle hayir. Biri beni terketmisti bende aylarca bu uygulamayi yaptim ve intikamimi aldim.surundurdum işim bitti ve hiç bir istek kalmadi o ise bunalimda bu gece tekrarlasam yine etkisi olacak gibi dusunuyorum ..başarılar __________________ Ey zahmin!Ötesi sen berisi aşk Nasıl çıkarım bu yalnızlığın içinden? ßen şehadet ederim ki gözlerin öLümden güzel çok doğru yazmışın yalnız ben size soruyorum Büyü nasıl yapılır Allah aşkına hüddam daveti var yalnız kan sperm yakma yağ bağırsak yok senin fikrinii bekliyorum
zahmin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 62
8 sene önce
Vikipedia diyorki Büyü veya sihir (Arapça: ﺮﺤﺳ ); insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemlerle doğal dünyayı (olayları, nesneleri, insanları) etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistem. Ben diyorum ki buyu sadece dna veya kalintiyla olmaz okuyarak yapilan buyuler var ;sonuçta varlik geliyor bu okumalarda ve mudale var iradeye bilginizi bilmiyorum tartmiyorum yaptigim uygulamalar okumalar bende melankoli hali ve telepati yeteneğimi geliştirdi şu an okuma yapmadan da zihin okuma ve zihin yónlendirme yapabiliyorum cisimleri hareket ettirebiliyorum insanlari ikna edebiliyorum ...
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
kardeşim o zaman dua edersin veya huut Salavatt okursun iradesi dışı oluyor hüddam davetlerni kötüye kullanırsan Allahın iradesine çıkarsan ssenin gibi imtikan peşinde olursan o büyüdür Ben defalarca diyorum fetih zilzal ve izaca salavat esma hüsna geçen bazı ayetler hüddam davetiyle oluşuyor dua
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim devalı dvüşüyoruz neden sence yine ayrıldı benle aysel kaderdişm cok şiddetli kavga ettik yine allah rızası için yadım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer kardeşim devalı dvüşüyoruz neden sence yine ayrıldı benle aysel kaderdişm cok şiddetli kavga ettik yine allah rızası için yadım son 1 gün daha oku düzelir
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer gunaydın ınsallah bu dua yı bugun okuycam ters tepkı olasılıgı varmı sımdıden ALLAH razı olsun
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
İlk gün baş ağrısı ve daralma ççok aşırı fazla 3 . cü gün geçiyor karşı tarafla iyi güzel hoş iletişime geçtiğin an duayı kes
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Ayfer kardeşim olmazsa bir hafta daha devam edeyimmi
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
gelmezse 7 günü doldur yanlız Ayfer kardeşim olmazsa bir hafta daha devam edeyimmi 7 gün dolduysa gün gün oku tam iyi anlaştığın ve duygularını belli ettiği an kes duayı benle iletişime geç
ferahnaz
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 120
8 sene önce
Sevgili Ayfer merhaba. Ben dün 7. okumamı bitirdim. Okuduğum günlerde ne baş ağrısı ne korku ne korkutulma gibi olumsuz etkilerin hiç birini yaşamadım. Gayet sakin ve gayet huzurluydum hem okurken hemde okuduktan sonra. Fakat onda da henüz hiç bir etkisini görmedim. Konuşmuyoruz görüşmüyoruz ama takip ediyorum onu. Sanırım yeni bir kız arkadaşı olmuş ve çok da mutlu olduğunu gösteren davranışlar içinde. Bunu bu sabah farkettim ve ruhum çok sıkılıyor, çok canım yanıyor şu sıralar. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım bir fikir verir misin lütfen?
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
bu gün 7 dolacak dönmezse devam edeyimmi
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
bu gün 7 dolacak dönmezse devam edeyimmi gün gün oku döndüğü yumuşama ve duygularını belli ederse kes duayı
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
tamam cok sağol kardeşim
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
rica ederim
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
ayfercim hayırlı akşamlar öncelikle.bugün 6.günüm okumamda.yanlız inanılmaz bir rahatlama var bende.hatta soğumaya başladım sanırım yada ben mi böyle hissediyorum.bu duadan mı kaynaklıyo.yada benim sıkıntım ona mı geçti? hala ses soluk yok ayrıca.cevaplarsan çok sevinirim.Allah razı olsun şimdiden.cevabını bekliyorum.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfercim hayırlı akşamlar öncelikle.bugün 6.günüm okumamda.yanlız inanılmaz bir rahatlama var bende.hatta soğumaya başladım sanırım yada ben mi böyle hissediyorum.bu duadan mı kaynaklıyo.yada benim sıkıntım ona mı geçti? hala ses soluk yok ayrıca.cevaplarsan çok sevinirim.Allah razı olsun şimdiden.cevabını bekliyorum. çok iyi oldu şimdi taam anlat karşıdaki kişi senle daha önce konuşuyormuydu
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
hayır çok büyük kavgayla ayrıldık.evinin anahtarları ve onda bıraktığım bir takım eşyalarım var.bir hafta oldu kavga ettik.şimdi bana inat başkasıyla birlikte.bugün msj attım eşyalarımı almaya gelicem diye ama cevap vermedi.ayrıca ailesinden öğrendimki dizinde küçük bir sorun vardı ama sorun dahada büyümüş ve diz bağları kan toplamış hastanede falan yatmış.şimdi evinde yanlız bastonla idare ediyomuş.bana çok çektirdi.şimdi ne yapmam lazım ayfer arkadasım.
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1::crybr1:ayfer suan aglıyorum az once tel la konustuk veeee soguk konustu benımle
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
hayır çok büyük kavgayla ayrıldık.evinin anahtarları ve onda bıraktığım bir takım eşyalarım var.bir hafta oldu kavga ettik.şimdi bana inat başkasıyla birlikte.bugün msj attım eşyalarımı almaya gelicem diye ama cevap vermedi.ayrıca ailesinden öğrendimki dizinde küçük bir sorun vardı ama sorun dahada büyümüş ve diz bağları kan toplamış hastanede falan yatmış.şimdi evinde yanlız bastonla idare ediyomuş.bana çok çektirdi.şimdi ne yapmam lazım ayfer arkadasım. son bir daha oku hatırını sor şimdi o açar yumuşar sana ayfer suan aglıyorum az once tel la konustuk veeee soguk konustu benımle Sende arkadaşım son bir daha oku gene aç teli tamam de uğurlar olsun de o sana döner
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam ayfercim Allah razı olsun senden.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Yumuşadığı an senin le güzel irtibata geçerse bana dön ben bir uygulama verecem
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım.msj attım ama dönmedi daha.bide benim rahat olmam normalmi?çok kötüydüm çünkü hayret ediyorum kendime.Tekrar Rabbim razı olsun senden ne muradın varsa versin.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Ayfer kardeşim diğer uygulamayı banada atabilirmisin ayfer kardeşim okumada 7. günü doldurdum malesef gelişme olmak yerine dahada kötü oldu benle kavga etmeye başladı sondurum benle konuşmuyor dünden beri
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
herkese hayırlı sabahlar.ayfer arkadaşım dün gece dediğin gibi msj attım ama cevap vermedi.şimdi ne yapmam gerekiyor.acaba yeni uygulama vericem demişsin onu mu yapsam.yardımların için Allah razı olsun tekrar.çaresizlik çok zor.
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
ya bilmiyorum nevzat arkadaşım yanlış bişey mi yapıyoruz yada sabırsızmıyız anlamadım.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım.msj attım ama dönmedi daha.bide benim rahat olmam normalmi?çok kötüydüm çünkü hayret ediyorum kendime.Tekrar Rabbim razı olsun senden ne muradın varsa versin. zeyy kardeşim Rahat olman çok iyi tam tersi ona döndü Böylece 2 uygulamaya geçeceksin bu duayı 1 gün de 7 defa okuyup sonra muhabbeti keskin dua var lal kardeşimin paylaştığı dua 7 kere Kırmızı muma okuyup ve diğer gün Benim paylaştığım ve elgaytü aleyke mehabbeten minni terkibini anlattığım gibi muma okunacak yanına gelince o kişi yedirme işlemi yapacağız nevzat kardeşim sen okumana devam et hiç bir şey yapma 2 7 gün daHA OKU SENDEKİ İSTEK ONA GEÇSİN Benimde altıncı günüm oldu hiç bir değişiklik olmadı..
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım şimdi hangisini okuyucam tam anlayamadım biraz ayrıntılı açıklarmısın tekrar Rabbim razı olsun senden.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ayfer arkadaşım şimdi hangisini okuyucam tam anlayamadım biraz ayrıntılı açıklarmısın tekrar Rabbim razı olsun senden. SEN ŞİMDİ BU DUAYI 7 KERE OKUYACAKSIN TAKİP ET BENİ
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım bekliyorum.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
paylaştım sen ordan hem bunu hem ona devam et sıkıntı duası okuma olurmu Aslında arkadaşlar siz nerde hata yapıyorsanız bundan güçlü dua yok nette insanı deli gibi aşık eder bu dua bu uygulamayı yaparken hiç bir uygulama yapmayın7 14 40 günde olsa yapmayın derim Ben açtığım terkiplerle getirdim hep
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
tamam ayfer yazdıklarını anlıyorum ruyada cep etmek esmalar kul ın kuntum baslayan dua bunlarda yapmıycaz degılmı cunku ben daha baslamadım malum oze gunumdeyım bırde bunu en guzel etkılı olması ıcın nezaman okunabılır
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım çok keskin bir anahtar başlığı altındaki duayımı yapıcam? bide bu duada 7.günüm bugün.bu duayıda sürekli okuyacakmıyım.Rabbim razı olsun senden.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
7. gün doldu ama hala küs benle barışmadı duaya devam edecem
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
sanırım kırmızı mumla 7 kere okunan terkip.nasıl okuyucam ben bunu Ayfer arkadaşım çok soru sordum ama hakkını helal et.Allah ne muradın varsa versin.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Arkadaşlar keskin dua bundan güçlü dua yok nette
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
yani sadece buna mı devam edeyim Ayfer arkadaşım.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Bu dua insanı deli eder anında tutar o size kalmış başkasını yapmayın diyorum bu duayı okurken karar verin bak 4 tane dua açtım hepside etkili anında getirişyor ama biraz sabır
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim 7 gün doldu ve sonuc olumlu değil okumaya devam edeyimmi ?
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
o zaman ben devam edicem Ayfer arkadaşım sen öyle diyorsan mutlaka etki edecektir.şimdi benim 7.günüm bugün.kaç gün daha okuma yapayım.?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
bunu devam et
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım. Allah razı olsun tekrar.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim okuma şekli ve zamanında yanlışmı yapıyoruz acaba 7.gün doldu devammı edeyim
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer kardeşim okuma şekli ve zamanında yanlışmı yapıyoruz acaba 7.gün doldu devammı edeyim Niyet ederken Anne ismi kişi ismiyle niyet edeceksin ve duayı okurken 1 defadan fazla okumayacaksın
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım yeni haberini aldım hala o kızla berabermiş.canım çok acıyo.ne yapsam bilmiyorum.evinin anahtarları bende eşyalarım onda.msj atmıştım daha önce gelip alıcam diye eşyalarımı ama cevap vermedi bile.ne yapayım ben şimdi tekrar msj atsam mı? çok üzgünüm Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.cevaplarsan çok sevinirim.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ayfer arkadaşım yeni haberini aldım hala o kızla berabermiş.canım çok acıyo.ne yapsam bilmiyorum.evinin anahtarları bende eşyalarım onda.msj atmıştım daha önce gelip alıcam diye eşyalarımı ama cevap vermedi bile.ne yapayım ben şimdi tekrar msj atsam mı? çok üzgünüm Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.cevaplarsan çok sevinirim. Arkadaşım bu dua öyle tesirliki sabırlı olamıyorsun Arkadaşından birzat uzak kalmaya çalış
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım uzak kalıcam.aramıcam bişey yapmıcam.Allahın izniyle inşallah iyi şeyler olur bende haber veririm.tekrar Allah razı olsun senden.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
niyet ederken soyadını söylemeye gerek varmı sadece ismi yeterlimi ?
lazuri
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ayfer hanım... imdat! ben bunu yapdım herşey sizin sölediğiniz şekilde gitti.. 1 haftalık yapdım ve bittiği 2 gün oluyor.. ama bizimki 2 gündür bir tuhaf daha soğuk gibi.. yani ben bunu 2 gun ara verdiğim halde 1 hafta daha yapmam mı gerekır acilen yanıt verirseniz birazdan okuycagım.. lütfenn..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
niyet ederken soyadını söylemeye gerek varmı sadece ismi yeterlimi ? Soy isim kullanılmaz ayfer hanım... imdat! ben bunu yapdım herşey sizin sölediğiniz şekilde gitti.. 1 haftalık yapdım ve bittiği 2 gün oluyor.. ama bizimki 2 gündür bir tuhaf daha soğuk gibi.. yani ben bunu 2 gun ara verdiğim halde 1 hafta daha yapmam mı gerekır acilen yanıt verirseniz birazdan okuycagım.. lütfenn.. Yapma derim başka terkipler oku
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
biz bi sene önce ayrıldk etkili olurmu Ayfer hnm elbette olur yalnız çok dikkatli oku hata yapma iletişime geçtiğin an kes duayı
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
40 gün süresi var
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
6 gün daha oku
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
yani toplamda 14 mü olsun evet
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
ben geçen iki hafta falan okudum kişi isminin geldigi yere
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ben geçen iki hafta falan okudum kişi isminin geldigi yere
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
ben bunu ayrı yaşadığım eşim için bir gece okudum.Sonra okurken telafuzda yanlış mı yaptım acaba diye doğru okudum mu diye şüpheye düştüm.Sonra da tekrar okumadım. tekrar başlayacağım umarım etkili olur
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
ayfer 6 bastan sona kadar olan sayfalari okudum , sabriniza hayran oldum . Büyük Allah im ilminizi artirsin insh. Allah in iyilikleri üzerinizde olsun . Seläm ve dua ile
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
2 hafta önce okudum bir hafta bekledim bir hafta daha okudum dün akşam bitti okumam ilk okudugumda etkisi başlamıştı dün akşam faceden bana yazı yazmış duvarına niyetimi nasıl ettiysen atnısını yazmış baktıgı her yerde beni gördügunu bensız olamadıgını gecesini gündüzünü karıştırdıgını uyuyamadıgını baktıgını her yerde beni gördügünü elinden tutup bırakmamamı inşallah devamıda gelir çok etkili bir dua gerçekten
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
neguzel senın adına cok sevındım ALLAH daım etsın lımon artık darısı bızım basımıza
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
ben nazen 1 bazen 3 bazende 7 defa okudum 7 gün bir hafta bekleyip yine 7 gün yaptım niyetimi nasıl yaptıysam aynını yazmış şok oldum okuyunca
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
lımon38 nıyetımı nasıl yaptıysam aynını yazmıs dıye yazdın nedemek ıstedın anlamadım
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
bensiz yapamasın baktıgı her yerde beni görsün beni hep yanında istesin bensiz yemesin uyumasın yemesin içmesin benden ayrı yapasın diye niyet etmiştim aynını yazmış uyuyamıyor baktıgı her yerde beni görüyor bensiz yapamıyormuş
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
arkadaşım çok sevindim adına.Rabbim bizede nasip eder inşallah.peki günde kaç kere okudun.benim de dün 1 haftam doldu ama yine tekrar başlıcam bu akşam.Rabbim Ayfer arkadaşımızdan razı olsun.ilmine ilim katsın.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
olmuyor sanmayın arkadaşlar yükse tesirli dua ve davet var insanoğlunu Allahın iznle mecbur etmeye bırakır Sakın hata yapmayın bir den fazla kişiye okumayın
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
su anda bska sevgilisi varsa dua etkili olrmu değerli Ayfer hnm
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Sayin Limon Cok sevindim senin adina . Allah in yüceligine bir daha inandim . Bu güzel dua yi bizlerle paylastigi icinde Ayfer hanimdan Allah razi olsun .
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım dün bir haftam doldu duada biliyorsun.bu akşam Allahın izniyle tekrar başlıyorum.yine günde 1 keremi okuyayım yada 3 kere okuyup 3 kereyle mi devam edeyim 7 gün.Allah razı olsun arkadaşım tekrar.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
su anda bska sevgilisi varsa dua etkili olrmu değerli Ayfer hnm Meryemm Kardeşim kişinin iradesine kalmış ve senin okuma istemine bağlı bir niyet okuduğun an insanoğlunun ruhun cesedinin ve gönlünü çekiyor 40 günlük süre vardır insanı deli divane gibi sensiz yapamaz ve seni görmeyince Asla uyuyamaz ha bana sorsanız şuan okumalarda 2 gün 7 gün okumalarında ruh bunalımı yaşar 2 haftada sevgsi gönlü sana yönelir 3 cü haftada ise deli divane olur tabi Allah kabul ederse ha şu var karşı tarafta korunma tılsımı varsa etki etmez günde birden fazla okumalarda çok ağırlık verir diye gün 1 tavsiye ediyorum Kalp sıkışması ruh daralması ve bunalma uykusuzluk gerçekten oluyor
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
olsun dye sabrszlnyrm olurmu dersnz Kardeşim Gaybı ve geleceği Allah bilir bu bir dua çok yüksek tesirli dua davet var kabul olması Allahın eline tercübe ise %85 ben rast gele her konu açmam tutan ve tesiri görülen konu açıyorum önce tercübeye bakarım araştırırım okumalar ve tesirlerini denetler sonra konuyu açarım inş Rabbim dileklerinizi kabul eder zeyy arkadaşım niyet ederken istekli et ve sabırlı okursan kazanırsın
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
tamam Ayfer arkadaşım Allah razı olsun tekrar hakkını helal et.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Helal olsun Rabbim dualarını kabul etsin
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Allah razı olsun amin Ayfer arkadaşım.
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer06 okudum 7 defa suan hafıf basagrısı beyımdekı damaların sıstıgını hıssedıyorum ılk okumam hep aglayarak gectı daha sonrakı okumalarda gıtgıde azaldı aglamalarım ve bugun 1.gunum ALLAH ın ızınıyle ınsallah benımde dualarım kabul olur..........!
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
BU GÜN YEDİNCİ GÜNÜM DOLDU VE HİÇ BİR DEÐİŞİKLİK GÖREMEDİM ONDAN YANA..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
cloverr34 kardeşim inş kabul olur niyetini istekli yap sakın hata yapma bu uygulamayı yaparken başka hiç bir dua okuma sadece bunu oku işi bozarsın
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bana bir şey demeyecekmisin ayfer ablacığım..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
nevzat027 arkadaşım sen ordan oraya çok geçiyorsun sana tavsiye ettiğim duaları yazdım sabırlı ol dedim
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
şimdi sadece bunu okuyorum,yani yedinci günü bitirdim,ne yapayım şimdi..?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
karar seninsana yazdım ya bunu yada başkasını
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bunu devam edeyim mi?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
20 gün oku derim gelişme olur
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
20 gün daha mı yoksa okuduğum yediyi 20n ye mi tamamlayayım?
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
ben okumaya başlamadan koruma yaptım okumaya başlamadan kesinlikle koruma yapın ilk okudugum günler hep onu düşünüyordum ruhum daralıyordu 3 4 gün sonra normmale dondüm koruma sayesinde ben çok rahatım gece 12 den sonra okumak çok etkili oluyor ben okumalarımı 12 den sonra yapıyorum bugünde kalbinin bensiz atmadıgını yazmış şair olmuş döktürüyor facesinde günde kaç defa okuugumuda sormuştunuz gece 12 den sonra 1 3 7 kaç kere okuya bildiysem okudum okuya bilirseniz günde 7 defa okuyun etkisini güçlendiriyor ama mutlaka koruma yapın başta ben tahassantu koruma yapıyorum
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
limon sen ne zaman ayrlmştn
limon38
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 28
8 sene önce
bir sene oluyor simdide mesaj atıyor faceden görüntülüden görmek için
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
gözunaydın limon
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
darısı bize arkadaşım.çok sevindim senin adına..
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer06 dun yatsıdan sonra okudum 7 defa ılk gunumdu bugun basım agrıyor ıcımde garıp bır duygu var her dakıka her sanıye yogun bır sekılde onu dusunuyorum zaman zaman aglamalarım oluyor acaba onada bu sekılde etkılenmıs olabılırmı...? sımdıden ALLAh razı olsun lutfen cvb ınızıbeklıyorum ayrıca dun gece cok zor uyudum ve ruyamda onu gordum bana dogru gelıyordu bununda bır anlamı varmı
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer06 dun yatsıdan sonra okudum 7 defa ılk gunumdu bugun basım agrıyor ıcımde garıp bır duygu var her dakıka her sanıye yogun bır sekılde onu dusunuyorum zaman zaman aglamalarım oluyor acaba onada bu sekılde etkılenmıs olabılırmı...? sımdıden ALLAh razı olsun lutfen cvb ınızıbeklıyorum ayrıca dun gece cok zor uyudum ve ruyamda onu gordum bana dogru gelıyordu bununda bır anlamı varmı Rüyanı anlatma şeytani hüddamlar arayı bozar evet çok baş ağrısı yapar daralma ve çok şiddetli duyguların oluşmaya başlar sabırlı olursan Allah dualarıı kabul eder pes etme duanın tesirini etkilemiş ve gösteriyor
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
tamam ayfer suan yıne aglayarak yazıyorum bırdaha suan ve baska bırıne anlatmam ruyamı o kadar cok yogun duygularım varkı anlatamam evet sabırımı gosterıyorum ayfercıgım asla PES etmıycem
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
tamam ayfer suan yıne aglayarak yazıyorum bırdaha suan ve baska bırıne anlatmam ruyamı o kadar cok yogun duygularım varkı anlatamam evet sabırımı gosterıyorum ayfercıgım asla PES etmıycem Kardeşim kesinlikle başka uygulama yapma sıkıntı pişman etme duaları okuma işi bozarsın ilmin güçlü olsa keşke hadim veyahut hüddam la 45 dk yada 72 saaatte rahmani varlıklarla ak ve bağlaması yaptıracamda sen genede bu duayı pes etme
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım hayırlı akşamlar son yazdığın dikkatimi çektide hadim ve hüddamla 45 dk yada 72 saatte ak ve bağlaması nasıl oluyo?ilmin güçlü olsa dediğin nedir?biraz anlatırmısın?merakımdan soruyorum sadece arkadaşım.Allah razı olsun senden..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Rahmani hüddamlardan yardım alıp kişinin her hangi bir cismini alıp sana bağlamaya yarıyor
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Açıklaman için teşekkürler Ayfer arkadaşım.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer hanım, kişinin bana verdiği bir cisim var. bununla hüddamlardan yardım alabilir miyim acaba? ne yapmam lazım? Yardım alırsın yalnız Havas kitaplarından ilim sahibi olup temiz ve tütsü yapıp oruçlu ve hayvansal gıdalar yemeyeceksiniz sonra rahmani hadim sizinle Allah kısmet ederse görünecek ve sizin emrinizde olacak ve ondan yardım isteyeceksiniz
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Cok sevaba girdiniz ayfer hanim , sizi bu siteye Allah gönderdi . Limon kardesim o kadar sevindimki sizin icin anlatamam . Insh. Diger kardeslerimizinde dertlerine derman olur bu dua. Selam ve dua ile .
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Cok sevaba girdiniz ayfer hanim , sizi bu siteye Allah gönderdi . Limon kardesim o kadar sevindimki sizin icin anlatamam . Insh. Diger kardeslerimizinde dertlerine derman olur bu dua. Selam ve dua ile . Allah razı olsun arkadaşım burdaki Arkadaşlarım keşke biraz sabırlı olsalar ne dediğimi anlayacaklar bu dua inoğlunun ruhunu yerinde oynatır o kadar tesirli ki anlatamam beyin ve zihin fonksiyonları nı irade alttına alan bir davet vardır dua fetih izaca zilzal süresi ve esma hüsna salavatta oluşmakta 7 14 20 30 40 gün sabırlı olsalar ne demekistediğimi anlayacaklar
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Senin niyetlenmen önemli ve o niyeti başkasına verirsen sence olacağına inanıyormusun
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
est cahillik değil bilmek çok önemli bende cevabını verdim inş Allah dualarını kabul buyurur
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer benı aradı gorustukkkkkkkk cok mutluyum ama benım ıstedıklerımı soylemedı asık oldum herseyden onemlısı evlenmek ıstedıgını soylemedı sımdı ayfercıgım duaya devam edeyımmı yanı 7 gune tamamlıyayımmı lutfen acıl cvb yazarmısın
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer benı aradı gorustukkkkkkkk cok mutluyum ama benım ıstedıklerımı soylemedı asık oldum herseyden onemlısı evlenmek ıstedıgını soylemedı sımdı ayfercıgım duaya devam edeyımmı yanı 7 gune tamamlıyayımmı lutfen acıl cvb yazarmısın Yanına getirmeye başarana kadar 7 gün oku bu gecede oku tam duygularını ele geçir
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
tamam ayfercım zaten okumaya basladım aynen dedıgınızı yapıyorum bugun 2.gunum oluyor ALLAH razı olsun yıne aglıyorum sabredıyorum ınsallah sonu selamet olur
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
tamam ayfercım zaten okumaya basladım aynen dedıgınızı yapıyorum bugun 2.gunum oluyor ALLAH razı olsun yıne aglıyorum sabredıyorum ınsallah sonu selamet olur Rabbim inş hayırlısıyla sevdiğini sana eş kılar bunu okurken hiç bir dua okuma başın çok şiddetli ağrıma ruhsal daralma rüya görmeleri olursa aldırma geçecek
efsuni
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
merhaba ayfer , ben 13 gündür yapıyorum bugün 14. gün olacak fakat herhangi birşey olmadı şimdiye kadar. ama duayı okuyup uyuduktan sonra ruyamda görüyorum mutlaka . önceleri soğuk davranıyor ama benimle olmak istiyordu şimdibeni sevdiğni söylüyor yazışıyoruz konuşuyoruz bilinç altımı yoksa başka birşey mi bilmiyorum ki. başka birşey yapmam gerekir mi ?
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Merhaba herkese hayırlı günler diliyorum. Ayfer hanım bayadır bu konuyu takip ediyorum bi kaç sorum olucak bugün başlıycağım için. Öncelikle bnu 7-14-40 demişssiz; hiç ara vermeden mi devam ediceğiz ve 2.si bigünde 7 defa okumanın baş ağrısı sıkılma yoğun bunalma dışında etkisi olur mu ? Allah'ım dualarınızı kabul eylesin.
semati
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
ben bu duayı dun gece okumaya basladım okurken kulagımda bır sınek sesı gıbı bısı hıssettım baktım hıcbısı yoktu odada,gecede kalp carpıntısı oldu devam edeyımmı okumama ıcımdede sevdıgımın gelecegıne daır bır hıs var
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
merhaba ayfer , ben 13 gündür yapıyorum bugün 14. gün olacak fakat herhangi birşey olmadı şimdiye kadar. ama duayı okuyup uyuduktan sonra ruyamda görüyorum mutlaka . önceleri soğuk davranıyor ama benimle olmak istiyordu şimdibeni sevdiğni söylüyor yazışıyoruz konuşuyoruz bilinç altımı yoksa başka birşey mi bilmiyorum ki. başka birşey yapmam gerekir mi ? Kişinin iradesini kontrol altına almışın sevindim Adına cumartesi gecesi kes başka işlem yapma Merhaba herkese hayırlı günler diliyorum. Ayfer hanım bayadır bu konuyu takip ediyorum bi kaç sorum olucak bugün başlıycağım için. Öncelikle bnu 7-14-40 demişssiz; hiç ara vermeden mi devam ediceğiz ve 2.si bigünde 7 defa okumanın baş ağrısı sıkılma yoğun bunalma dışında etkisi olur mu ? Allah'ım dualarınızı kabul eylesin. Nazsu kardeşim 7 gün okumalarda 1 gün çok şiddetli baş ağrısı hissedeceksin fazlasını artırırsan gece uykun gelmez aşırı duyguların olur ve kalp sıkışması olur kendine zarar verirsin yavaş artır okumayı okuma esnasında hiç bir uygulama yapma gelene kadar oku sana duygularını verince duayı bırak o sana bağlanır ben bu duayı dun gece okumaya basladım okurken kulagımda bır sınek sesı gıbı bısı hıssettım baktım hıcbısı yoktu odada,gecede kalp carpıntısı oldu devam edeyımmı okumama ıcımdede sevdıgımın gelecegıne daır bır hıs var Semati kardeşim o yaşamaların normal korkarsan korunma yap ve ilk gece de yaşananları tek tek anlatmıştım yorumlarda Niyeti ve isteğini dile Allah dualarını kabul etsin başarılı olanlar lütfen yazsın ve elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacam olumsuz olanlarada Farklı yöntemlerle tavsiye edecem selamet le kalın
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
bnmki olumsuz ne tavsiye edersnz değerli Ayfer hnm
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
merhabalar ben bunu yapmıştım 2 ay kadar önce ve bunalma sıkıntı hepsi oldu ama en çokta sevinç vardı öyleki ha geldi ha gelecek ,sanki hep yanımdaymış gibi yani yanımda hep onun kokusunu hisettim onunla ilgili çok yoğun duygular yaşadım ve ilk kez bir duada bunları yaşadım ama günü doldu etkisi devam etmesine rağmen ne geldi ne aradı, bütün bunlara bir anlam veremedim varsa bir açıklaması cevaplayıp yardımcı olur musunuz
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
merhabalar ben bunu yapmıştım 2 ay kadar önce ve bunalma sıkıntı hepsi oldu ama en çokta sevinç vardı öyleki ha geldi ha gelecek ,sanki hep yanımdaymış gibi yani yanımda hep onun kokusunu hisettim onunla ilgili çok yoğun duygular yaşadım ve ilk kez bir duada bunları yaşadım ama günü doldu etkisi devam etmesine rağmen ne geldi ne aradı, bütün bunlara bir anlam veremedim varsa bir açıklaması cevaplayıp yardımcı olur musunuz Allahın iradesine karışamam kader kısmet diyecen niyet ederken istekli oku kişinin yıldız günü var ona göre oku bu sefer Allahın izn ile gelir kiminde oluyo kmnde olmuyo hrkeste tutmyo Meryemm kardeşim ben sana yardımcı oldum sen dediğimi yap Allahın iznle duaların kabul olur
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Ayfer hanım kişinin yıldız günü demişsiniz onu nasıl bilcez.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ay doğum ve saat olarak bakılıyor havas kitaplarında hesaplanıyor
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Saatini bilmiyorsak yapamıyoruz yani :/
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Ayfer hanım ben 7gun boyunca vakit namazlarından sonra abdesti ve niyet ederk okudum ama hiç bir gelişme olmadı donmedi :(( 14 ve 40 süresi var derken 7 tane okuduktan sonra tekrar 7 tane dahamı okumam gerekir 14 e tamamlayıp 40 bekleyeceğimizin,açıklarsanız sevinirim,çünkü ilk 7 tane okudum sonuc alamadım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ayfer hanım ben 7gun boyunca vakit namazlarından sonra abdesti ve niyet ederk okudum ama hiç bir gelişme olmadı donmedi :(( 40 süresi var olmayacak diye düüşünme insanoğlunun iradesini ve ruhunu çeken dua
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Sayını artır ve 14 gün de olmazsa dahi 40 günde oluyor gerçi Allah bilir gaybı ve geleceği Allahtan başkası bilemez
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Neyse Ayfer Hanım sorularımla sizi bunltmıcam ben bugün yapıcam sonuçları yazarım gördüğüm kadarıyla bu konuyla diğerleriyle çok ilgileniyorsunuz Allah sizden razı olsun ve yardımcınız olsun iyi günler.
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
14tamamlamak icin 7 gün bekleyip tekrar 7 tane dahamı okuyacağım ?
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ayfer06 size mesaj gönderdm bakarmısınız ?
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer06 bugun aksam okuyacagım dua 3.gun okumam olacak gun ıcerısınde bas agrısı duygu yogunlugu aralıklarla hafıf ıc sıkıntısı aglamalarım oldu sankı kendımı ona okadar baglanmıs hıssı var sankı o benım esımmıs gıbı her an onu dusunuyorum sankı bu dunyada yasamıyorum ruya alemındeyım gıbı hıs mevcut dun uyudugumda sol kulagımda gurultu gıbı seyler hıssettım ve benı uyandırdı zaten dua yapmadan ayetel kursu 8 defa ve okuduktan sonra yıne ayetel kursuyu okuyorum acaba onda da etkıler baslamısmıdır...? ve ınsallah da baslamıstır bılmıyorum ayfer tam yasadıgım duyguları anlatabılmıssımdır
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer06 bugun aksam okuyacagım dua 3.gun okumam olacak gun ıcerısınde bas agrısı duygu yogunlugu aralıklarla hafıf ıc sıkıntısı aglamalarım oldu sankı kendımı ona okadar baglanmıs hıssı var sankı o benım esımmıs gıbı her an onu dusunuyorum sankı bu dunyada yasamıyorum ruya alemındeyım gıbı hıs mevcut dun uyudugumda sol kulagımda gurultu gıbı seyler hıssettım ve benı uyandırdı zaten dua yapmadan ayetel kursu 8 defa ve okuduktan sonra yıne ayetel kursuyu okuyorum acaba onda da etkıler baslamısmıdır...? ve ınsallah da baslamıstır bılmıyorum ayfer tam yasadıgım duyguları anlatabılmıssımdır Senin Yaşadığın duygular normal şuan onun yaşaması an meselesi Allaha dua et duanı kesme
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1:tamam ayfer devam edıcem bak yıne aglıyorum
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
ben 7 gunu tamamladım fakat şuanda ara vermek zorunda kaldım, özel günlerde okunmuyormuş ara vardikten sonra baştanmı başlamalıyım yoksa 7 den sayarakmı devam etmeliyim ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Niyeti tekrarlaman gerekir
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
yıldız günü gün nasıl bilecem
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer dedıgınız gıbı dune nazaran basım catlıycak sekılde cokkkk cok agrıyor
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bende de ilk 3 gün acayip baş ağrısı yaptı,yedi gün bitti ama hala bir değişiklik olmadı karşı trafta..
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
siz bu uygulamadan olumlu sonuç aldnzmı Ayfer hnm denednzmi
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
siz bu uygulamadan olumlu sonuç aldnzmı Ayfer hnm denednzmi Meryemm kardeşim aldım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
niyet etmek çok önemli ve 2 cü günde aldım sonuncu 12 okudum
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
12 gün okudum en fazla okuduğum gün 2 yada 3 fazlasına gerek yok içinizdeki niyet önemli meryemm kardeşim Felandan olma felan kişi beni nerde anarsa ansın nereye giderse benim ismimi ansın aklından çıkmayım bensiz yemek dahi yemesin konuşmasın kimseyle beni hep yanında hissetsin benim olmadığım yerde huzur ve mutlu olamasın benim aşkımdan yüreğine Ateş gibi mukaddes aşk yansın dedim
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
sabır çok önemli kimin de olmaz kiminde olmayabilirde ben yıldız saatini ve gününü biliyordum Hamd olsun şimdi ve ben hep bu duaya konsantra oldum rastgele şunu denesem diye karıştırmadım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Allah inş dualarını kabul eder
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
yorumları okudum sizede mesaj attım ama cvep vermediniz ayfer06 bu uygulama şimdi büyü mü değil mi anlayamadım bir büyü demişsin bir büyü degil demişsin büyü değil ise beni ayrıldıgım erkek arkadasım var benle dalga geçer gibi ikinci kez ayrıldı benden umrunda olmadım duygularımla oynadı ben buna onu yapabilirmiyim ?
andua
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
bende okuyorum bu duayı hala sıkıntılıyım 5 gün oldu birde lütfen biri bana önümüzdeki ilk arabi ayının ilk cumasını yazabilir mi :( tablolardan hiçbirşey anlamadım:S
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
yorumları okudum sizede mesaj attım ama cvep vermediniz ayfer06 bu uygulama şimdi büyü mü değil mi anlayamadım bir büyü demişsin bir büyü degil demişsin büyü değil ise beni ayrıldıgım erkek arkadasım var benle dalga geçer gibi ikinci kez ayrıldı benden umrunda olmadım duygularımla oynadı ben buna onu yapabilirmiyim ? https://www.ilimalemi.com/reputation.php?p=149755 https://www.ilimalemi.com/report.php?p=149755 https://www.ilimalemi.com/newreply.php?do=newreply&p=149755 c4nsu kardeşim ben demedim büyü diye yorumlları tekrardan okursan aydınlanırsın selametle kal
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
Ayfer arkadaşım hayırlı cumalar.bişey sormak istiyorum özel günümüzde bu duaya devam edemiyoruz değil mi? ben 9.okumamı yaptım.10 dan devam edecektim ama özel günüm diye bıraktım.tekrar mı başlamam gerekecek arkadaşım.cevabın için şimdiden Allah razı olsun.
DEFAKTO
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Ayfer hanım kişinin anne ismini bilmiyorum ne yapmalıyım.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
afya
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
ayfer hn uygulamayı dün yapmaya başladım ve akşam rüyamda gördüm işyerinde idik başında 2 yada 3 tane siyah giyimli adamlar vardı bende oradaydım içeride çok yoğun bir sigara dumanı vardı elinde bir çek karnesi vardı bana çek kesti duayla bir ilgisi varmıdır sizce cevabınız için şimdiden teşekkürler.
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
bende sadece bu duaya konsantre olmuştum belkide o yüzden okurken sevdiğimi hep yanımda hisettim sanki nereye gitsem yanımdaydı onu çok yoğun hisediyordum ,ama hiç aramadı , ve çok kötüyüm şimdi nasıl olduğumu anlatamam kalbime bıçak saaplayasım var ve heranım böyle
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1:ayfer basım agrısı bıraz hafıfledı aksam ustune dogru goğus agrısı hafıf daralama basladı bugun 4.okumamı yapıyorum ınsallah ıyıye ısarettır.......!
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
zeyy mrb sen neyaptın bır gelısme varmı...!
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
yfer basım agrısı bıraz hafıfledı aksam ustune dogru goğus agrısı hafıf daralama basladı bugun 4.okumamı yapıyorum ınsallah ıyıye ısarettır.......! Duayı kesme gelene kadar
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
yok cloverr34 arkadaşım ben özel halimden dolayı mecburen bıraktım.haftaya başlıcam Allah kısmet ederse.hiç bir değişim yok.napıcağımı şaşırdım.hayatında başkasıda var.kafayı yemek üzereyim.Allah yardımcımız olsun.
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
AYFER HOCAM..SİZE YAZDIM..
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
zeyy ozel gunun bıtınce tekrar basla sadece ona odaklan baska dua kesınlıkle okuma cokkk ısteklı oku ve sabır et bızlerın sabır etmekten baska caremız yok YUCE ALLAH sabredenlerı daha cok sevıyor elbet bır gun ALLAHIN rızasıyla dıleklerımıze kavusacaz :crybr1::crybr1::crybr1:tamam ayfer dua ya devam edıcem hergecen gun cok ısteklı okuyorum sımdı bır soru soracam ama tabıkı ALLAH bılır acaba ne asamasındayım ahhhh keske onu bır bılebılsammmmm
zeyy
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
8 sene önce
herzaman istekli okuyorum cloveer arkadaşım.tüm kalbimle inanıyorum.Rabbimin izniyle olacağına.sabır etmekten başka çaremiz yok haklısın.Allah sabredenlerle beraber.inşallah sevdiklerimize kavuşuruz Allah dualarımızı kabul etsin arkadaşım.
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
amın amın amın
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
benim yazdığımada cevabınız var mı acaba Allah herkesin duasaını kabul etsin içindende benim aminn
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ilk okumamı şimdi yaptım hafif bi baş ağrısı var ama oda ekrandan çok dikkatli okudugm için oldugunu düsünüyorum ve ayfer06 hacet namazını 7 gün boyuncamı kılacaz?
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
bildiğim kadarıyla tam anlamıyla dönerse bişey okunmıcak vede dönme sinyali felan verirse örnegin belirli bir süredir konusmuyo görüsmüyosanız ve karşı tarafla görüşür konuşur olduysanız okumayı bırakacaktınız yorumlarda böyle dıyordu sanki konuyu acan ayfer06 bilmiyorum yinede ondan öğren yanlış bilgi vermeyeyim.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim 14 gün oldu okuyalı benle tekrar konuşmaya başladı ama gereksiz birşey yüzünde benle tartşıp tekrar ayrıldı.Okumaya devam edeyimmi lütfen bana bir akıl veya yöntem gösterin
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
aynen öle oldu benle tekrar konuşmaya başladı okumayı bıraktım ve 2 gün içinde benle kavga etti
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
14 gün okudum 12 gün konuşmaya başladı ancak 2 gün içinde basit birşeyden kavga etti dün gece ve yine ayrıldı okumaya devammı etmeliyim ?
semati
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
ben 3 aydırmgorusmuyorum:( aramalarıma cvp vermıyor bu uygulamaya basladım fakat suana kadar tık yok durumunuda merak edıyrm, sızın gorusme durumunuz nasıldı o mu aradı,bizimki çok kötu bıttı annesı ayırdı. faydasını görduysen bence okumaya devam et ama durumunu sen daha ıyı bılırsın sevgısı falan nasıl hıssetmısındır
DEFAKTO
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Kişinin anne ismini bilmiyorum ne yapmalıyım.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
geri döndüğünde güzelce muhabbet ederken akşam üzeri cok basit birşey yüzünden kavga cıkarıp tekrar benle konuşmamaya başladı
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
yardım edin lütfen evleneceğim kadınla düzeleceğine daha kötü duruma geldi
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer06 dun aksam 7 gunumu doldurdum ve dun yanıma geldı sadece benı gorur gormez senı ozledım dedı pekı sımdı neyapıcam lutfen lutfen bana cvb yaz ve beklıyorum
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
cloverr34 ciddimisin,çok iyi,çok sevindim bana da moral ve motivasyon kaynağı oldu..
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
nevzat027 ALLAH sahıdım gercekten busekılde soyledı pekı sen hangı duayı okuyorsun
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bende bu duayı okuyorum,14.günüm oldu bi değişiklik te olmadı..
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
bende 13 gün konuşmaya başladık ama 1 gün sonra kavga edip ayrıldı benden
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Kardesim nevzat Ayfer hanimin dedigine göre 40 güne kadar beklemeniz lazim . Allah insh. Dualarinizi kabul eder. Moralinizi bozmayin ,sabir edin . Men sabera zafera . Bismillahirrahmanirrahim , Sabir eden zafer bulur. Udüní istecib leküm . Bana dua edinki karsiligini vereyim Sabir eden zafer bulur.
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Ben 7 gün okudum gelişme olmadı suanda özel durumumdan dolayı okuyamiyorum tekrar başlasam etkili olurum?tekrar başladığım 7 tanemi olur yoksa sayı olarak 14 mü?
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
benim bugun gece 4.cü okumam olacak ve ilk okumamı cumartesini pazara bağlan gece yani 24:00dan sonra ypatım sabah oldu ve aksam oldu saat 18.30 gibi bir tlf görüsmesi yapıyordum baktım kı özel numara arıyor 3 aydır sevgilimle görüsmuyordum 3aydan beri beni özel numaradan arayan yoktu ve gece okudum aksamına özel numara aradı beni şok oldum o an açamadım çünkü telefon görüsmesi yapıyordum hatta beklıyordu kendisi 2 defa aradı hala telim meskuldu sonrada tekrar aramadı pazar gününden beri düşünüyorm beni özel numaradan kimse aramaz bitek o arıyordu 3 aydırda aramıyodu okumamı yaptım aksamına aradı kahretsin ki o an telle konusuyordum açamadım kim olduugnu öğrenemedim ama %90 oydu tekrar aramadı belkide çok kötü bağırdım çağırmıstım en son konusmamızda korktu arayamadı bakalım bekleyecez sabır...
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ben 13 gün okudum tekrar konuşmaya başladı ama aşk falan olmadı arkadaş gibi konuştuk ve ikinci gün basit bir şeyden kavga cıkarıp ayrıldı
hakaniee
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
iyide kardeş dua nerede :biggrin[1]:dua nerede kardeş?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
iyide kardeş dua nerede :biggrin[1]:dua nerede kardeş? Dua İlk 1 de Görende 8 yaşında çocuk sanar seni
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer kardesım bugun 7. okumamı yaptım hıc arayıp soran olmadı bu esnada,okumaya devammı edeyım bırakayımmı 14 günü tamamla ve sayıyı artır Abdestli olarak
ZEYN
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
Ben bir şey sormak istiyorum ve cevaplarsanız çok sevinirim.. Bu duayı bir kez uygulamak yeterlimi yani 7 gün ardarda okuyacaz ve ömür boyu bağlayabilecekmiyiz yada 14 defa arka arkaya okuyacaz ömür boyu bağlayabilecekmiyiz yada nekadar sıklıkla yapılmalı..Cevap verirseniz çok sevinirim
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ben bir şey sormak istiyorum ve cevaplarsanız çok sevinirim.. Bu duayı bir kez uygulamak yeterlimi yani 7 gün ardarda okuyacaz ve ömür boyu bağlayabilecekmiyiz yada 14 defa arka arkaya okuyacaz ömür boyu bağlayabilecekmiyiz yada nekadar sıklıkla yapılmalı..Cevap verirseniz çok sevinirim Bağlama değildir Aşık eden duadır yanına getiren dir siz kendize nasıl bağlayacaksınız onuda siz başaracaksınız
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer sıze msj yazdım cvb vermedınız bakın ptesı yanıma geldı benı gorur gormez senı ozledım dedı sımdı bu dua ya devammı edeyım sızden cvb gelmeyınce devam ettım bugun 9. okumamı yaptım pekı sız ne onerırsınız lutfen cvb ınızı beklıyorum
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer sıze msj yazdım cvb vermedınız bakın ptesı yanıma geldı benı gorur gormez senı ozledım dedı sımdı bu dua ya devammı edeyım sızden cvb gelmeyınce devam ettım bugun 9. okumamı yaptım pekı sız ne onerırsınız lutfen cvb ınızı beklıyorum Duygularını verdiyse duayı kesin
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
tamam ayfer baglamak ıcın hangı duayı okuyayım lutfennnnn
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ayfer06 uygulamayı cumartesini pazara baglayan gece okudum gece 2400dan sonra pazar aksam 18:30 da beni aradı ama o an telf gorusmesı yapıyordum 2 kere aradı bakamadım bıdadah aramadı 3 aydır konusmuyordum bağırıp cagırmsıtım en son.Duayı okuyup ertesı gun aradı ama bıdaha aramadı kaç gündür ilk günden arayabildi ama sadece o aramayla kaldı devamı gelmedi ?
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1:afer06 en son yazdıgım msj ın cvb ını verırmısınız not: sankı bana tam olarak duygularını acıklayamadı bana oyle gelıyor zaten aglamaktan gozlerım sıstı lutfen
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
fer06 en son yazdıgım msj ın cvb ını verırmısınız not: sankı bana tam olarak duygularını acıklayamadı bana oyle gelıyor zaten aglamaktan gozlerım sıstı lutfen https://www.ilimalemi.com/reputation.php?p=149889 https://www.ilimalemi.com/report.php?p=149889 https://www.ilimalemi.com/newreply.php?do=newreply&p=149889 Canım benim Hiç gelmeyen insanları getiriyor dua ve aşık ediyor gerisi size kalmış ben daha paylaşırım ama büyü işine girmeyin diye paylaşmıyorum
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Merhaba Ayfer Hanım Son olarak birşey sorucağım. Diyorsunuz ya 7-14-40 gün. Okumalarda 7 olmazsa 14 gün okuyun diyorsunuz peki. 14 de olmazsa 40. güne kadar okuycakmıyız yoksa 14 gün okuyp bırakcakmıyız daha doğrusu gelene kadar okunması yönünde mi :/
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Merhaba Ayfer Hanım Son olarak birşey sorucağım. Diyorsunuz ya 7-14-40 gün. Okumalarda 7 olmazsa 14 gün okuyun diyorsunuz peki. 14 de olmazsa 40. güne kadar okuycakmıyız yoksa 14 gün okuyp bırakcakmıyız daha doğrusu gelene kadar okunması yönünde mi :/ Kardeşim 3 6 13 17 günlerde Allahın izn geliyor 40 süresi var okumalarda geldiği zaman duygularını verdiği an duayı kesin
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
merhabalar bunu yeniden okumak istiyorum , bunun okunduğu günlerde esmalarda okunabilir mi zararı olurmu ayfer hanım
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1:tama ayfer ozaman bu duya devam edeyım sızın paylastıklarınıza bakayım en samımı duygularımla yazıyorum neolursunuz bana yardım edın neolursunuz.......!
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
14okuma bitince donmezse 40 güne kadar okumaya devamım edeceğiz .yoksa 40 gün okumadan bekleyeceğizmi?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
14okuma bitince donmezse 40 güne kadar okumaya devamım edeceğiz .yoksa 40 gün okumadan bekleyeceğizmi? 14 günde dönmezse 40 güne kadar okuyacaksınız yani 22 de döndü diyelim o zaman duayı keseceksiniz
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
AYFER 06 bende aynı şekilde devam edeyim mi,başka uygulamaya geçeyim mi,lütfen yardımına ihtiyaım var..bu gün 16 .günüm doldu.bu duanın..
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
bu duayı okıyupta kesin sonuç alan varmı,yorumlardan anladığım kadarıyla geliyor tekrar 2 gun sonra yine gidiyor,kesin sonuç alan varmı?
DEFAKTO
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Arkadaşlar ben anne ismini bilmiyorum. ne yapmam gerekli yardım ederseniz çok sevinirimm.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Anne ismini Bilmen şarttır
zine
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
banada cevap yazar mısınız lütfen , iki soru sordum cevap alamadım
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
ayfer hanım bu duayı yarım bırakılınca bişey olurmu,? suana kadar sayısı 9 oldu 9 da bıraksam ters tepermi bana karşı daha çok soğuması gibi cevaplarsanız sevinirim, tesekkürler
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer hanım bu duayı yarım bırakılınca bişey olurmu,? suana kadar sayısı 9 oldu 9 da bıraksam ters tepermi bana karşı daha çok soğuması gibi cevaplarsanız sevinirim, teşekkürler Duygularıyla gelirse sorun olmaz
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer bacım banada yardım edermisin lütfen,özelden de yazdım size..
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer dun aksam 10 a tamamladım okumamı sımdı ne yapıcam lutfen bana cvb yzın devammı yoksa baska dualaramı geceyım...!
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Niyet bir kere olur Anne ismiyle sonra kişinin kendi ismiiyle ifade edersin
c4nsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ayfer06 nerde yanlıs yapıyorum bılmıyorum ya yanlıs yapıyorum yada daha zamanı var verdigin uygulamayı şu sekilde yapıyorum hergün önce 4 rekat hacet namazı kılıyorum hacet namazından sonra hacetimi diliyorum sonra niyetimi anne ismiyle söyliyorum ilk basta sonra salavat cekip ayetel-kursi okuyup uygulamayı okuyorum bitincede ekrandakı resmine üflüyorum uygulama ıcerısınde anne ısmı kullanmıyorum hergün bu sıralamada yapıyorum ama ilk gün okudum ertesi gün aksam aradı bakamadım ama ondan sonra dahada aramadı nerde yanlıs var anlamıyorum yada daha zamanı var anlamıyorum cevaplarsanız sevinirim
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
bir kere getirir duygularını hissettirir ve o anda bir dah okunmaz sıkar ve bir dahada gelmez yani geldiği an yada aradığı an okumayın duayı
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer06 lütfen bana yardım edip yönlendirirmisin,kaç kerdedir yazıyorum cevap alamıyorum..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer06 lütfen bana yardım edip yönlendirirmisin,kaç kerdedir yazıyorum cevap alamıyorum.. Kardeşim Sen o duadan o duaya çok geçiyorsun hiç ummadık işlerle çok uğraşıyorsun ben diyorum ki 1 terkiple uğraş sen aynı anda 3 4 terkple Allah yardımcın olsun Allahın rahmetine sığın
havinn
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
8 sene önce
Ayfer hanım ben bu uygulamayı 1 gece yaptım yorumlardan dolayı bıraktım yarım bırakan arkadaşlara duygularıyla gelirse sorun olmaz demişsiniz bıraktıktan sonra yüzümü bile görmek istemedini söyledi duaya bağlamak nekadar doğru bilemiyorum ben sizin diğer mumla yapılan uygulamayı yapmak istiyorum oraya yorum da yapmıştım ama bana yardımcı olursanınız çok sevinirim
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
ayfer hanım size 2sorum olacak bu duayı okurken başkaca dua okumayın yazmışınız,bu duayı okurken kendim için nazardan ve buyuden korunma duaları okuyabilirmiyim ? 2. sorum ise bugun iyibarıyle 12.okumamı yapacagım ama okumadan sonra o kişiden soğudumu hissettim,istegim azaldı gibi bu olumluya işaretmi,acaba duygularım karşı tarafamı geçmiştir ? şimdiden teşekkürler .
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer hanım size 2sorum olacak bu duayı okurken başkaca dua okumayın yazmışınız,bu duayı okurken kendim için nazardan ve buyuden korunma duaları okuyabilirmiyim ? 2. sorum ise bugun iyibarıyle 12.okumamı yapacagım ama okumadan sonra o kişiden soğudumu hissettim,istegim azaldı gibi bu olumluya işaretmi,acaba duygularım karşı tarafamı geçmiştir ? şimdiden teşekkürler . 1 soruna cevap korunma yapabilirsin 2 Soruna evet doğru soğuma ve isteksiz olabilirsin
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Karsı taraftada soğukluk olurum peki ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Karsı taraftada soğukluk olurum peki ? Tam tersi olmuyor sıcaklık oluyor
yara
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
bugün benimde 11.günüm.. 3 ile başladım sayıyı 9'a çıkardım..bende de soğukluk oldu ona karşı..halbu ki onun yaptıkları unutulacak şeyler değildi lakin ben bu duaya başladıktan sonra adamın bana yaptığı işkenceleri unuttum nerdeyse..sevdiğim geri geldi mi,hayır..biz aynı sokakta oturuyoruz karşılaşmamak için elimden geleni yapıyordum bu duaya başladıktan sonra denk geldim 2 kez duaya güvenerek belki konuşur dedim.bırakın konuşmayı yüzüme bile bakmadı..
ruyaa
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Büyü diyenler olmuş umarım değildir bende bu akşam başlayacağım inşallah Allah'ın izni ile gerçekleşmesini temenni ediyorum Günde 1 kez mi okuyacağız?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Günde 1 kez mi okuyacağız? günde 1 den fazla okumamaya çalış ilk günlerde yoğun baş ağrısı olabilir Selametle
ruyaa
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Teşekkür ederim bu uygulamayı yaparken ya cami esmasını 1000 kez okusam onun için ters teper mi yoksa bu uygulamadan sonra mı yapmalıyım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
el yami ebced değeri 114 tür 1000 defa okumaya gerek yok gene de sen bilirsin
ruyaa
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Evet ama bir uygulama gördüm, yanıma getirmek için 1000 kez okumak istiyorum... Sakıncası olur mu?
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
ayfer acıl cvb dun yıne karsılıklı gorustuk gorusme ehh ıyıydı sımdı okumayı bıraktım hatta 3 gun oldu okumuyorum bundan oncekı gorusmeden sonra bırkere okudum ve bıraktım sımdı bu kısı kendıme baglamak ıstıyorum tavsıye edebılecegınız duaya yonlendırırmısınız lutfen cvb nızı beklıyorum ayrıca ayfer bu dua yı 11 kez okdum baska duaya gecmek ıcın kac gun beklememız gerekıyor
pamuk611
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 24
Yanıt Sayısı: 45
8 sene önce
40 gün süresi var demissiniz, 40 günmü okunacak bu dua yoksa belirli bir sayı yetermi, niyetinizde önemlidir.
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer acıl cvb dun yıne karsılıklı gorustuk gorusme ehh ıyıydı sımdı okumayı bıraktım hatta 3 gun oldu okumuyorum bundan oncekı gorusmeden sonra bırkere okudum ve bıraktım sımdı bu kısı kendıme baglamak ıstıyorum tavsıye edebılecegınız duaya yonlendırırmısınız lutfen cvb nızı beklıyorum ayrıca ayfer bu dua yı 11 kez okdum baska duaya gecmek ıcın kac gun beklememız gerekiyor 102 Fatiha oku ve 786 Besmele ve 1000 defa salavat getir Suya yada içecek olan bir şeye o sana bağlanır
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer hocam,lütfen 5 dakkanızı ayırıp bna yardım edermisiniz,,
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Ayfer Hanım bu duayı özel günlerimizde okuyamıyoruz. Peki özel günümüz geçtikten sonra kaldığımız sayıdan mı yoksa baştan mı alıyoruz :/
ruyaa
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Günde 1 den fazla okuyabilir miyiz? Bugün daha 2. günüm akşam okumamı yapacağım sabah içime çok sıkıntı çökmüştü bu duadan herhalde
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Bugün 14 okumamı bitirdim ama ses Seda yok ,sanırım bana karsı biraz duygusu varsa onuda kendi elime yok ettim gibi geliyor,,bu dua duyguları değiştiren bir duamı ..bana karsı sevgisi varsa bile kendi elimle yok ettim gibi geliyor,,,ayfer hanım ayrıyken beni seviyorsa bunu okuyarak duygusunu ters yonde değiştirmiş olabilir miyim ?
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
bu duayı özel günlerimizde okuyamıyoruz. Peki özel günümüz geçtikten sonra kaldığımız sayıdan mı yoksa baştan mı alıyoruz :/ birisi cevap verebilir mi ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
bu duayı özel günlerimizde okuyamıyoruz. Peki özel günümüz geçtikten sonra kaldığımız sayıdan mı yoksa baştan mı alıyoruz :/ birisi cevap verebilir mi ? Bu Dua Özel günlerde okunmaz
semati
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
s.a. ayfercim nolur cvplarmısın.bnm 9 günlük bir okumam oldu ve ozel gunumden dolayı dvm edemedım yani okumaya basladıgım gunden beri 16. gunum ve ben 3 gundur cok kotu durumdayım sureklı ağlıyoum ıcım daralıyor o kısı aklımdan hıc cıkmıyor ona karsı cok yoğunlaşttım dun dayanamayıp bn msj attım cvp yazmadı bile,ben ondan beklerken onu bn aradım ve cvp alamadım neden boyle ooldu onda hıcmı bır faydası olmadıkı ne yapayım ölücem inan ki nolur banaa akıl ver
semati
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
ben başladım 9 gun okudum bıraktım ozel gunum dolayısıyla
noirfi
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
merhaba arkadaslar bu un basladim allah isllah kabul eder duami
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
benim sevglm geri döndü Ayfer hnma ve herkese cok tesekkr ederm kmse umudunu kaybtmsn mücadele etsin
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
benim sevglm geri döndü Ayfer hnma ve herkese cok tesekkr ederm kmse umudunu kaybtmsn mücadele etsin Allah mutlu ve hayırlı gelecek daim etsin
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
amin darısı herkesn başına:))))
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
ben bunu 11 gun okudum snra 5 günde 51 yasin okudum kardesm
didimtsts
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
allah mutlu etsin meryem,,inşallah bende bir umut bekliyorum bakalım
meryemm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
8 sene önce
saol cnm umudunu ytrme
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
ayfer kardeşim 13 gün okumuştum geri dönünce kesitim okumayı fakat 3 gün içinde şiddetli şekilde tartışıp ayrıldık okumaya devam edeyimmi lütfen yardım edin!
alexhilal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 10
8 sene önce
HAyız günnündede okuna bilirmi ?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
s.a. ayfercim nolur cvplarmısın.bnm 9 günlük bir okumam oldu ve ozel gunumden dolayı dvm edemedım yani okumaya basladıgım gunden beri 16. gunum ve ben 3 gundur cok kotu durumdayım sureklı ağlıyoum ıcım daralıyor o kısı aklımdan hıc cıkmıyor ona karsı cok yoğunlaşttım dun dayanamayıp bn msj attım cvp yazmadı bile,ben ondan beklerken onu bn aradım ve cvp alamadım neden boyle ooldu onda hıcmı bır faydası olmadıkı ne yapayım ölücem inan ki nolur banaa akıl ver Kardeşim Neden Arıyorsun o bunalımda rahatsız olduğu için mesaj çekmiyor ben yazdımda aramayın diye bu duayı gelene kadar okuyun ektra 102 fatiha 7 Salavat getirin 114 Ya Cami zikiri çekin yapacağan bu Gayret sabırlı davranın o Alahın izniyle gelir neden Anlamıyorsunuz ayfer kardeşim 13 gün okumuştum geri dönünce kesitim okumayı fakat 3 gün içinde şiddetli şekilde tartışıp ayrıldık okumaya devam edeyimmi lütfen yardım edin! Senin hatan bu dıayı okurken baka terkiplere geçmen ben diyorumki sana başkasına geçme diye geldiği an bile yazma hemen duygularını verme geri çekil oo sana gelir Sana bu duayı oku eksra 1001 ihlas ve salavat çek ya cami zikrini çek yapacağın budur HAyız günnündede okuna bilirmi ? Hayır okunamaz
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ben bugün 6. okumamı yapacağım inşallah,bu sabah bir sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlarıyla konuşmalarını gördüm çok sinirliyim falan yazmış tam da duayı okuduğum saatlerde,acaba bu okuduğum duadan mı kaynaklı inşallah öyledir dua etki etmiştir yarın bir haftalık okumam bitecek ve ertesi gün artık günde 7 kez okumayı düşünüyorum ayfer ne dersin günde 7 kez okuyup 14 güne tamamlasam? Gelipte duygularını belli ettği an duayı kes olurmu 102 fatiha 7 Salavat getirin 114 Ya Cami zikirinı her okuyusla berabemı okuyAlım bırde ayferım bnm ozel gunum bıttı yenıden mı sıfırdan başlayayım Evet yeniden niyet etmen lazım
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
sağolasın ayfer kardeşim okumaya yeniden devam edeceğim başka caremde kalmadı bütünüyle uzaklaştı benden bu sefer
ruyaa
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Okurum gelene kadar sabırla okurum ama gelmeme gibi bir ihtimal de var değil mi?
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer 06 hocam.. benim bu gün 26. günüm ve bir değişiklik olmadı..40 tamlayayım mı,lütfen yardım. ve bundan basşkada uygulama yapmıyorum..lütfen yardımmm..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer 06 hocam.. benim bu gün 26. günüm ve bir değişiklik olmadı..40 tamlayayım mı,lütfen yardım. ve bundan basşkada uygulama yapmıyorum..lütfen yardımmm.. Neden olmadığını söylşeyim senin bir çok yorumlarını ve sorularını takip ediyorum büyü havas ve ve bir çok şeyde yardım istiyorsun bir duaya odaklanmıyorsun milletinki nasıl oluyorda seninki olmuyor önce kendinde ara sorunu geceleride çok korkutulursun bazı havas ilmiyle uğraşma derim yardım alarak uğraş derim selametle
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer 06 hocam.. çok teşkr ederim,başka bir uygulama yapmadan bu duaya yoğunlaşacağım,..40 a tamamlayacam. bu arada arada iki gün okumadan atladım ve her iki günde yoğun bunalım yaşadım.ara vermeyle ilgili olabilirmi?
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer 06 hocam.. çok teşkr ederim,başka bir uygulama yapmadan bu duaya yoğunlaşacağım,..40 a tamamlayacam. bu arada arada iki gün okumadan atladım ve her iki günde yoğun bunalım yaşadım.ara vermeyle ilgili olabilirmi? Bak kardeşim bu dua insanoğlunun ruhunu iradesini çekiyor sen ise yoğun tempoyla okusn ordan oraya atlamadan ekstra dan hergün 102 fatiha oku olacakları Allahın izniyle görürsaün
Nazsu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Selam arkdaşlar. Ben bu duayı 9 gün okudum ve snrasnda özel durumdan dolayı bıraktım. Geçen gün niyetine okuduğum kişiye mesaj attım ve öyle konusmaya basladık benmle görüşmek istedi. Görüştük gayet iyiydi aramz geri dönme konusunda bana mahcup olduğu için duygularını veremiyor diye düşünüyorum çünki beni büyük haksızlık yaparak yüzüstü bırakıp gitti şimdi görüşüyor ve konusuyoruz Allah'a inanın ve Rabbim'den dileyin Rabbim sabredenlerle beraberdir... Bide durum şuki nasipse gelirmiş çinden yemenden, nasip değilse kayar gidermiş elinden. Herşeyin hayırlısı olsun sizin için Allah'ım dualarınızı kabul eyler inşallah amin amin amin.
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
çok tşkrler ayfer hocam,allah ne muradınız varsa versin inşallah..
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
ayfer hanım merhaba ben 2 gun okudum... bugun 3. gunum... bas agrısı daralama olmadı fakat dun gece hıc uyuyamadım... cok uykum oldugu halde tam uykuya dalarken sıcrayarak gerı uyandım 3 kez... bugun sanırım uykusuzluktan basım agrıyor :) ama ben ınanıyorum devam edeceğim insallah... benım aklımdakı tek soru su ; bır bayan bunu 40 gune tamamlayamaz kı hıc... sonucta en fazla 28 gunde ara vermemız gerekır... bence ara verdıkten sonra yıne devam edılmelı dıye dusunuyorum... sızler daha ıyı bılırsınız ama... bır de ben bu duayı okudukca okuyasım gelıyor sankı... okurken mutlu oluyorum. ayfer hanım ayrıca sız bu duayı okurken koruma yaptınız mı? bır de bana dua edın :) bunu okuyan herkes ınsallah nıyetım ıcın dua etsın... sagolun tesekkurler
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer hanım merhaba ben 2 gun okudum... bugun 3. gunum... bas agrısı daralama olmadı fakat dun gece hıc uyuyamadım... cok uykum oldugu halde tam uykuya dalarken sıcrayarak gerı uyandım 3 kez... bugun sanırım uykusuzluktan basım agrıyor :) ama ben ınanıyorum devam edeceğim insallah... benım aklımdakı tek soru su ; bır bayan bunu 40 gune tamamlayamaz kı hıc... sonucta en fazla 28 gunde ara vermemız gerekır... bence ara verdıkten sonra yıne devam edılmelı dıye dusunuyorum... sızler daha ıyı bılırsınız ama... bır de ben bu duayı okudukca okuyasım gelıyor sankı... okurken mutlu oluyorum. ayfer hanım ayrıca sız bu duayı okurken koruma yaptınız mı? bır de bana dua edın :) bunu okuyan herkes ınsallah nıyetım ıcın dua etsın... sagolun tesekkurler 40 gün okumanız şart değil 40 gün okuma süresi var Kişinin Size gelmesi Aşık olması 3 7 12 14 21 28 30 40 gün Arasında Aşık olup gelme süresi var yanlız geldiği an duayı kesin okumayın geldikten sonra 102 fatiha okuyun Selametle
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
tesekkurler ayfer hanım
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Bu dua sayesinde eşimle barıştım sağolun Ayfer Hanım.Ama özelden nasıl mesaj atıcam,çözemedim.Dün yazdığım profil mesajı oldu...
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
Allah bir daha ayırmasın kaç gün okudun tertug kardeşim
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Amin.4.gün okumamda aradı.Gerçi bizdeki sorun ailesi maalesef.Şimdi onların olduğu şehire taşınıyoruz.Oğullarından soğusunlar falan demiiyorum sadece hayatıma müdahele etmemelerini istiyorum.İnanarak okuyun okuduktan sonra da başka şeylere odaklanmaya çalışın.
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
arkadaşlar ltfn bana yardımcı olursanız çok sevinirim..ben bu duayı okumak istiyorum,ancak yapılan bazı yorumlar beni çok tedirgin etti...okurken korkutulmak ya da istenmeyen durumlarla karşılaşmak istemiyorum...gerçekten bu kadar tedirgin olacağım bi durum var mı,rahatszlık duydunuz mu...
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
arkadaşlar ltfn bana yardımcı olursanız çok sevinirim..ben bu duayı okumak istiyorum,ancak yapılan bazı yorumlar beni çok tedirgin etti...okurken korkutulmak ya da istenmeyen durumlarla karşılaşmak istemiyorum...gerçekten bu kadar tedirgin olacağım bi durum var mı,rahatszlık duydunuz mu. ilk başta ruhu bunalıma girebilirsin yada sonra kalp sıkışması oluyor daralma ilk 7 gün normal
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
Ayfer06 hocam, öncelikle herkese,her konuda yardımın için çok ama çık teşkr ederim.benim 30. günüm ve son iki gecemi uyumada güçlük çekiyor yada uyuma esnasında irkiliyorm,bu konuda ne yapmam lazım,devam edeyim mi,lütfen yardım..
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
yfer06 hocam, öncelikle herkese,her konuda yardımın için çok ama çık teşkr ederim.benim 30. günüm ve son iki gecemi uyumada güçlük çekiyor yada uyuma esnasında irkiliyorm,bu konuda ne yapmam lazım,devam edeyim mi,lütfen yardım.. 3 gece 7 defa Tarık Süresini oku
dilara1984
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
8 sene önce
ayfer abla bugün benimde 2.günüm dün hafif bi baş ağrısı vardı dün gecede uykudan aniden uyandım oda dua okudum ve üzerimde koruma cevşen olduğu halde bide ben hacet namazı kılmadım duanın ortasında kılsam veya erkek arkadaşım döndüğünde kılsam olurmu
zeliha01
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Ben bu duayı 5 gün okudum ama hayız gününden dolayı bırakmak zorunda kaldım...Tekrardan başlayacağım okumaya ama o okuduğum 5 günde okurken içim daralıyordu ve de o gün sıkıntılı oluyordum bu normal midir ?
furkan3892
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
slm arkadaşlar allahın selamı hepinizn üzerinizde olsun öncelikle sizden yardım istiyorum sizden ben 16 gün önce sevgilimden ayrıldım ama bana bi faydası oldu yarabbim e sığınmayı öğrendiim ama onu çok seviyorum ve ondan vazgeçemiyorum bana yardım edin 6 gün sonra da askere gideceğim çok kötü durumdayım arkadaşlar bildiğiniz duaları yazarsanız bana çok iyilik yapmış olursunuz allahım hepinizin dileğini duasını kabul etsin inşallah bana yardım edin lütfen uyku uyuyamıyorum hep korku ile kalkıyorum devamlı korkarak kalkıyorum yardım edin :(
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
teşekkür ederim cvbınız için, ruhi bunalım ve kalp daralmasının ötesinde farklı durumlar olmaz değil mi? benim asıl korktuğum o...bi de ben ayetel kürsi koruması yapmayı düşünüyordum fakat 7 defa okunması yanlış mı,dualar tek sayıda okunur diye biliyorum ,doğru olanı 8 tane okumak mı? çok özür dileyerek bi soru daha sorucam ama; eğer çok daralırsak okumalarda snrasında rahatlamak için okuyabilceğimiz bi dua önerebilir misiniz... Ben sana dedim 7 defa gece tarık süresi oku bu kadar korkmazsın
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Ayfer hanım size özelden mesaj gönderemiyorum.Allah razı olsun biz barıştık.Ama dediğim gibi sorun ailesi bunun için önerebileceğiniz bir dua varsa paylaşırsanız çok sevinirim.
furkan3892
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
slm arkadaşlar allahın selamı hepinizn üzerinizde olsun öncelikle sizden yardım istiyorum sizden ben 16 gün önce sevgilimden ayrıldım ama bana bi faydası oldu yarabbim e sığınmayı öğrendiim ama onu çok seviyorum ve ondan vazgeçemiyorum bana yardım edin 6 gün sonra da askere gideceğim çok kötü durumdayım arkadaşlar bildiğiniz duaları yazarsanız bana çok iyilik yapmış olursunuz allahım hepinizin dileğini duasını kabul etsin inşallah bana yardım edin lütfen uyku uyuyamıyorum hep korku ile kalkıyorum devamlı korkarak kalkıyorum yardım edin :( AYFER HANIM ÖZÜR DİLEYEREK İKİNCİ AYNI MESAJI ATIYORUM AMA BANA YARDIM EDERMİSİNİZ NE YAPMAM GEREKİR BENİM
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ne yardım korkuların içinmi
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
Ayfer hanım beni neden hep pas geçiyorsunuz
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Ayfer hanım beni neden hep pas geçiyorsunuz Buyur kardeşim
tertug
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
8 sene önce
öncelikle tekrar tekrar teşekkür ediyorum eşimle barıştık.Sorun ailesi.Bunun için bana önerebileceğiniz bir dua var mı.Ailesiiyle kavga etsin küssün soğusun değil derdim.Ailesini işlerimize karıştırmasın yeter.Tekrar teşekkür ederim.
furkan3892
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
hayır ayfer hanım 16 gün oldu sevdiğim evlilik düşündüğüm kızdan ayrıldım ve çok kötü durumdayım şuan 4 gün yemekten kesildim hiç ağzıma bi lokma bile alamadım şuan da zor zoruna yiyorum ailem in zoru ile bana geri dönmesi için ne yapmayalım allahın da izni ile 5.6 günüm var askere gitmeme çok köyü durumdayım ayfer hanım
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
bu duayı okuyabilirsiniz
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
Kardeşim Tarık süresinin anlamı sihirle alakalı büyüyle alakalı cinle Ayetel kürsü ise tam korunmayla alakalı
furkan3892
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
ayfer hanım ne yapmam gerek bnm
ayfer06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 204
8 sene önce
ayfer hanım ne yapmam gerek bnm Kardeşim oku diyorum okumuyorsun neyi ne yapım diyorsun git kızın yanına kendimi vururum de Allah Allah yaşınız 11 mi ya bu kadar anlamıyorsunuz
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
ayfer bacımız neden yasaklandı acaba..
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
arkadaşlar ben okumaya karar vermiştim yalnız yine kafam karıştı :(( dün gece bu duayla ilgili başka forumlarda yazılanlarada baktım, kişiye ait olan bir sitede çok gzl yorumlar var, ancak başka bi sitede ismini vermem sakıncılı olur heralde bilmiyorum, insanlar çok kötü şeyler yazmışlar, çok korkutuladuklarını, musallat gbi bi durum olup nasıl geri göndericez falan die baya bi korkmuşlar ve orda duaya büyü denmiş...ancak şöyle bi durum var; ve yensurekallahu narsan aziza ( narsan ateş demektir) ayetin aslı (ve yensurekellahu nasran aziza ayetin türkçesi şudur Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin ) uygulamada verildiği şekliyle okursanız şöyle bir anlam çıkıyor ( ve ALLAH sana üstün ve onurlu bir ateşle yardım etsin ) alıntı burası ordaki duada ve burdaki duada;narsan die geçiyor tek bi sitede nasran yazıyor..burdaki anlam bozukluğu olduğu için mi aaba insanlar kötü etkilendi...ben bu konularda bilgili değilim ama araştırmadan bişy yapmak istemiyorum,tam okumaya karar verip yapılan kötü yorumlar okumak beni çok etkiledi :( bilen birileri varsa cvp verirse sevinirim, töbe Allah korusun gelip gitmezler falan öle ihtimal var mı ya :(
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
arkadaşlar kimse yok muuu lütfen cvp verin :((
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Ayfer 06 Hanim neredesiniz , Hasta misiniz yoksa . Selam ve hürmetler
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
yapra, öncelikle şu cümleleri anlaşılan bir dille yazsan da ne demek istediğini anlayalım..
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
okumaya devam ediyorum fakat telefondan ben yazmadığım halde mesej atıp defol seni istemiyorum falan gibi şeyler yazıyor ne yapmalıyım okumaya devammı ? bugün 24 gün oldu!
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
sen yazmadıgın halde neden sana msj yazıyor kı... ne desek boş... hayırlısını ıstemek gerekir... ben cok üzlüyorum özellıkle bugun cok özlüyorum bılmıyorum neden... ama sabredıyorum... arama sen de sabah namazına kalk Allaha dua et canı gönülden... ALLAH YARDIM ETSİN!
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
Sen Arkadaşının gerçek Anne ismini biliyormusun kardeşim havva diye okuyorsan tesir etmez yapra arkadasım bu duayı sıtesınde yayınlayan hocanın konusunun altındakı tum yorumları okudum ben... anne ısmı gerekmez dıyor??? zaten en basta acıklamada da anne ısmı olmadan dıyor... sonradan zaman ıcersınde ılla da anne ısmı olması gerek dıye yorumu yapan kısıler cıkardı... ben anlamadım kı hangısıne ınanacagız... ama tabı duayı ılk yayınlayan kısı daha ıyı bılır bence ...
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
[QUOTE=yapra;150377]ilk niyette Anne ismiyle niyet edilecek kardeşim ben yayınladım bu duayı özelden yardım etmekten ceza aldım[/QUOTE] kardeşim önceki yorumlara baktın mı bilmiyorum ama narsan kelimesinin nasran olması doğrudur değil mi
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
benım soyledıgım kişi temmuz 2011de yayınlamıs yapra sızden once yayınlamıs ama baska bır sıtede tabı... ve o anne ısmı gerekmıyor dıyor... hıcbır sekılde gerekmıyor dıyor...
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
:crybr1::crybr1::crybr1:hosgeldın yapra ben yıne aglamaya basladım hersey cok guzel gıderken yıne karıstı suan neyapacagımı bılemıyorum bu duayı 10 gun okudum gayet ıyıydı bırbırımıze karsı duygulu oldugumuzu hısseddım ve bıraktım ve tekrar basa donduk gıbı gelıyor sımdı neyapayım soyleyın............................baska bır terkıp yazacagınızı yazmıssınız nezaman yazacaksınız lutfen yalvarırım sıze lutfen cvb yazın
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
[QUOTE=yapra;150384]doğru olanı budur Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir :crybr1::crybr1::crybr1:hosgeldın yapra ben yıne aglamaya basladım hersey cok guzel gıderken yıne karıstı suan neyapacagımı bılemıyorum bu duayı 10 gun okudum gayet ıyıydı bırbırımıze karsı duygulu oldugumuzu hısseddım ve bıraktım ve tekrar basa donduk gıbı gelıyor sımdı neyapayım soyleyın............................baska bır terkıp yazacagınızı yazmıssınız nezaman yazacaksınız lutfen yalvarırım sıze lutfen cvb yazın konuyu açtım ama çok güçlü kendine güveniyorsan korunma tılsımın varsa oku başın çok ağrır Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.[/QUOTE] peki kardeşim benim bu konularda bilgim yok,bu duayı okuyuncada başımızın ağzrıma ihtimali var mı..o yüzden karar veremiyorum...ayetel kürsi veTahassantu koruması yapsam yeterli mi
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
evet anne ismiyle okuyorum ama düzeleceğine devamlı daha kötü oldu ilişkimiz ne yapacağım şaşırdım
fragrance
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
Tahassantu duası heryerde aynı yazmıyor ve özellikle şöyle bi fark var Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad denilirken parmaklar teker teker kaptılacak,Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf harfleri okunurken de parmaklar tek tek açılacak....böylemi okunuyor, yoksa direk okuyacak mıyız bunu yapmadan..yardımcı olursanız sevinirm
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Sayin yapra tekrar sizi aramizda gördügüm icin cok sevindim . Allah razi olsun sizden .Selam ve sevgiler .
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
benim sorumu atladınız 24 gün oldu okuyalı iyiye gideceğine tamamen kötü oldu niyetimde anne adı kullaıyorum devammı edeyim okumaya?
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
8 sene önce
aynen düzeleceğine daha kötüye gidiyor bir yerde yanlış yapıyoruz ama nerede
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
24 gündür okuyorum ama düzeleceğine daha kötü oldu senden nefret ediyorum demeye başladı bir akıl verin lütfen devammı etmeliyim okumaya
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
8 sene önce
benimkide aynı sana kin ve nefret doluyum benden uzak allaha yakın ol diyor yüzüme bakmayı bırak telefonlarıma bile çıkmıyor
egelisk
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 87
8 sene önce
Ya demiyim demiyim diyorum, dayanamıyorum... Yapmayın bu uygulamayı!!!!! Herşeyi mahvedersiniz, yapmayın... Okurken kendi yaşadığınız sıkıntıları, iç daralmalarını düşünün.. Aynısını ve belki daha şiddetlisini sevdiğiniz yaşıyor.. Sizin o kadar yüreğiniz daralsa, döner misiniz? Ben bunu ( daha bu konularda tecrübesizken) yıllar evvel bir defa yaptım.. Ayrıydık ama iyi kötü irtibatımız vardı, bir nasılsın diye araydı, kandilde, bayramda.... Bunu okudum ve gidiş o gidiş!!! 3 sene oldu... Yapmayın bunu.. Bu yapacağınıza efendimize salâtu selam getirin, onun hürmetine Allah'tan isteyin... Hacet namazları kılın, ismi azam okuyun, esmaül hüsna okuyun, Yasin okuyun, yasinli ayetel kürsili, fatihalı, inşirahlı uygulamalar yapın, en güzeli... Ama nacizane fikrim, hacet namazları kılın. Namazda "ben geldim rabbim" diyoruz ve O sana "hoşgeldin" diyor.. O'nun en çok olmamızı istediği yerde, secdede ettiğin dua hiç geri çevrilir mi??? Hele ki bir de araya O'nun en çok sevdiğini koyduysak, efendimizin hatırı için demişsek? "Allahım vedud isminle onun kalbine sevgimi koy, cami isminle birleştir bizi, sen herşeye kadirsin.. Sen hayret verici şeyler lütfedersin ya lâtif, ya bediussemavati vel ard, öyle bir sevsinki hayretim artsın" diye edin duanızı, bakın ne mucizeler yaşıyorsunuz... Hepiniz Allah'a emanet olun...
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Paylasimlari okudukca cok üzülüyorum , kardeslerim bence namaz kilin yaradana icinizden geldigi gibi dua edin . Allah hepinizin dua larini kabul etsin Insh. Selam ve dua ile .
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
benim sormak istediğim şu 30 gündür okuyorum ama bir kaç kez dönmesine ragmen benimle konuşmasına ragmen şimdi tamamen bitirdi ve benle görüşmüyor.40 günlük okumadan sonrada dönmezse ne yapılacak yani umudumu keseyimmi ?
TGB822
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
unerm Allaha sığın lütfen... hakkında hayırlısı ne ıse o olsun... Allah bu sabrının selametini versin inşallah...
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Semra 06 hanimda terketti bizi , artik hic alakadar olmuyor . Kardeslerim Sabir dertten kurtulmak icin anahtardir . Hepinize selam ve sevgiler
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
zaten uzun zamandan beri sabrediyorum ne yapacağımı şaşırdım
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
8 sene önce
Sayin kardesim unerm , bol bol ibadet et ,baska seyler düsün . Imkanin varsa seyahate cik . Dogru insan sallanir , ama devrilmez . Selam ve sevgiler
nevzat027
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
8 sene önce
bi şey çıkmaz bu tür şeylerden kardeşlerim.. ben 40 gündür denemediğim kalmadı..boşşşş,boş olmadığını ispatlasın biri lütfenn
yaz001
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
8 sene önce
bu 7 kere yı 2 gün içine yayarak okusak herhangi bir sakıncası olumu?
unerm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 75
8 sene önce
40 gün okudum bıraktım düzeleceğine iyice bozuldu ilişkimiz !şimdi ne yapmam gerekiyor birileri bana bir yol söylesin onu kaybetmek istemiyorum
cloverr34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 65
8 sene önce
arkadaslar bızım aramızda bozuldu bakın burada bır dua daha var onıkı esma ona basladım sızde bır gozatın ınsallah yuce RABBIM dualarımızı tez zamanda kavusturur
isp32isp32
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
tşk edrim deneyeceğim tşk ederim denicem inş olur bu geceden itibaren başladım eğer o benim için hayırlı ise bi ömür yanımda olsun istiyorum
adisyon
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
Bu dua çok etkili bir dua ben sonuç aldım gibi daha bitmedi ama inanarak korkmayarak yapın hiçde birşey olmuyor hocaya da sordum buyu muyu de degıl yapın allah yardımcınız olsun
cancan65
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
duayı okurken onun aramasını beklemeden arayıp bana karşı duygularında değişme olup olmadığını öğrenebilir miyim. yoksa sadece onun aramasını mı beklemeliyim
zeynepkaraca
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
arkadaşlar benim bir kaç sorum olucak öncelikle bende okuyorum bu gece 3.duamı okudum. allah izin verirse benimde dileğim gerçekleşecek. yalnız ben ilk 2 duayı anne adını söylemeden okudum bu geceki yani 3.duamın başında annesininde adını söyleyerek okudum. baştan mı başlamalıyım, yoksa 7ye tamamlamalımıyım yardım ederseniz çok seviniim
ayselya
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
7 sene önce
teşekkürler
dilara1984
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
7 sene önce
ben şuanda 4444 salevatı tefriciye okuyorum bu duayıda okusam bi sıkntı olurmu banada yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü bende çok zor durumdayım okumadığım dua kalmadı en son selavatı tefriciye okuyorum bunuda okursam ağır gelirmi karşı tarafa
grace5
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 165
7 sene önce
Peki üzerinde buyu varsa yinede tutarmi arkadaşlar
dilara1984
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
7 sene önce
ben bu duayı okumaya başladım bugün 2 günüm arada bir kalbim de sıkışma oluyor normalmi sizce devam edeyimmi yoksa bırakayımmı
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
ben bu duayı okumaya başladım bugün 2 günüm arada bir kalbim de sıkışma oluyor normalmi sizce devam edeyimmi yoksa bırakayımmı dilara kardeşim önce Abdest Alacaksın 2 Rekat hacet namazı ve duaya başlarken ilk niyette Anne ismi ve kişi ismi niyet edeceksin okurkende kişi ismi ve kendi isimleri okuma esnasında çavi buhuru yada Amber tütsü buhuru yakacaksın ve çevirgel duasını da devam edeceksin alınan sonuç budur
dilara1984
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
7 sene önce
teşekkür ederim namaz kılıyorum normalde ama iş yerinde okuduğum için abdestli okuyorum ama hacet namazı kılmadım ozaman ben kılıyım bugün kılsam devam etsem olur değilmi yoksa tekrar mı başlıyım baştan
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
dilara kardeşm Tekrardan olur bu gece uygun gündüzleri okunmaz Yastı namazından sonra Hacet dile ve duayı okurken çavi buhuru yada amber buhuru yak tesiri güçlü olur okuma esnasında çevirgel duasıyla birlikte yapılır o zaman olumlu sonuç alırsın
missbonfb
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
bugün okumamın 5. günü evet bı bunalım hali var ama daha olumlu bişey yok. sevgilim bana çok soğuk ve ters davranıyor ben ararsam arıyor.. buraya yenı uye olodum ve bu dua ıle uyguladıgım bıkac başka dua ve büyülerde var. inş bende etkisini görürüm bende... ne olur bana dua edin :(
sakc
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
ben benimle evlenmek istemesi için dilekte bulunabilirmiyim bu yazmış olduğunuz duayla ayrıca bayanlar özel günde okuyabilirmi cevaplarsanız çok sevinirim Allah razı olsun
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
etsik olan çevirgel duası ve tütsü yapmak bu kadar
rukk6
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 3
7 sene önce
Başka dualarla birlikte okunabilinir mi? Bundan başka bir dua daha okunsa olur mu?
selim
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 51
7 sene önce
emeginiz icin tesekkürler.
nurdeniz
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
ben 21 ekim 2013 sözlendim 21 aralıkta nişanım vardı fakat sözlüm bana evlenmek istemediğin söyleyip terk edip gitti sonra ben bu duayı okumaya başladığımım 7 gunu işde msj attı eşyaları şu postaeye yolla dedi tc kimlik numarı yazıp işde hayattta başarılar dilerim hoşcakal dedi sizce ben ne yapapyım okumaya devammmı yada bu ne yapmak istiıyor
nurdeniz
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
yooo tabiki herkes gibi bende gelsin aşık olsun tatlısını yesin düğününü yapsın diye okuyorum iyide bundan 20 gun önce altınlar sende kalsın hediyem olsun diyen adam şmdi bana işde emanetleri gönder diye msj atıyor ustacığım bence senin aklından zorun varr neden ayrılmaya okuyayımki
alin
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
anne ismini bilmiyorsak havva oğlu diyerek nıyetlenemezmiyiz
edminil
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 32
7 sene önce
Ben bunu yaptım temelli koptuk Allah rızası için bunu çevirecek bir dua bilen yok mu?
Area8
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 188
7 sene önce
uygulama eksik diye sizleri uyariyoruz halen yapayımmi diyorsunuz.
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
Ruhaniler derken zatlardan bahsediyorsun değilmi Arkadaşım fein tevellev fekul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Anne adı yada kişi ismi nerde kullanılacak yada niyetlemi
croywac
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
sorum olacak bazı sitelerde duanın eksikolduğu yazıyor tam hali bu mudur
Ales
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Bugün başladım bu duaya.7 defa okudum.Etkisini görürsem yazarımm
mer can
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
7 sene önce
ben yaptım dün akşam bitti inşallah hayırlı olur.. ben bu siteden aldım okudum.. yazandan ve vesile olan bu siteden Allah razı olsun..
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
Bunun Tam hali Çevir Gel duası ile beraberdir gecede okurken tütsü yaparsın işlemin tamamı budur
Ales
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Dün mesajınızı görmedim evet arkadaşın dediği gibi çevirgelle birlikte okunuyor. Yalnız ben okurken son cümlelerinde annem birşey sordu cevap vermek zorunda kaldım duam kabul olmuş mudur?
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
İnanma Tek bir Allahtan iste kafanı Rabbimle meşgul et dertleş onun sevgisi şefkati bambaşka isyan etme olmuyormu bir sebebi varki olmuyor Allah hiç bir kuluna taşıyamayacağı yükü vermez Ne istiyorsanız Allahtan isteyin
ilmi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
merhaba yeni katıldım aranıza ben bir vekf yaptırmıştım eşimin geri dönmesi için hala ses seda yok 45.gün bugün bu duayı okusam sıkıntı olur muçok çaresizim
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
313 Ayetel Kürsü Oku bunu okuma üzerinde olan o 2 vekfi de vekf olduğuna inanma hayalini görüyorsan hep onu düşünüyorsan bereketsizlik yavaş yavaş gelecektir imha et o vekfi ve merak ettim hangi ilde yaptırdın ve hocanın adı nedir
ECEEGE
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Merhaba,ben bu duayı 30 gün boyunca okudum ve dün aradı güzel konuştuk ve haftaiçi görüşücez konuşucaz dedi.Şimdi okumaya devam etmelimiyim daha yüzyüze gelip konuşmadık daha çok net birşey yok.Bu duaya onunla yüzyüze görüşene kadar okumalımıyım yoksa bana iyice bağlanması için başka bir okumamı yapıyim ne olur çok acillllll
krmzgl
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Ayfer abla ben sınıfımdaki kız aşık oldum elimde değil onu seviyorum bana aşık olabilmesi için bu duayı okuyacağımda okumadan önce niyet getirmek gerekir mi? gerekiyorsa nasıl niyet edeyim?
sehervakti
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
sevdiğim kişi yurt dışında ve sanırım sevgilisi var ... ve okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması fark etmez demişsiniz yani onu bırakıp beni sever mi?? Ve okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur demişsiniz yani okursam etkili olur mu ? cevaplarsanız çoook sevinirimmm Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın: sevdiğim kişi yurt dışında ve sanırım sevgilisi var ... ve okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması fark etmez demişsiniz yani onu bırakıp beni sever mi?? Ve okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur demişsiniz yani okursam etkili olur mu ? cevaplarsanız çoook sevinirimmm Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın: sevdiğim kişi yurt dışında ve sanırım sevgilisi var ... ve okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması fark etmez demişsiniz yani onu bırakıp beni sever mi?? Ve okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur demişsiniz yani okursam etkili olur mu ? cevaplarsanız çoook sevinirimmm Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın: sevdiğim kişi yurt dışında ve sanırım sevgilisi var ... ve okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması fark etmez demişsiniz yani onu bırakıp beni sever mi?? Ve okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur demişsiniz yani okursam etkili olur mu ? cevaplarsanız çoook sevinirimmm Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın: ayfer06 lütfen cevap verin..
nezle
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
arkadaşlar bence bu duada hüddam yok nedenini sorarsanız ben bu duayı 2013 senesinde sevdiğim insanla aramızın düzelmesi için okudum hemde ongün boyunca abdestli olarak ve bir şekilde olumlu oldu yani aramız düzeldi ama daha sonrasında sevdiğim adama başka bir kadın tarafından büyü yapıldı o da bunun farkına varıp üzerindeki büyüyü bozdurdu şimdi aramız iyiydi ama bu seferde maddi sıkıntılar yüzünden arada sırada ufak sıkıntılar yaşıyoruz sonuç olarak bu duayı okuduğunuzda cin gelmiyor duayı okurken inanaraka allaha sığınarak okuduğunuzda kesin sonuç alıyorsunuz
dehan
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
7 sene önce
Arkadaslar merak edenler icin soyleyeyim bn bu uygulamayi yaptim size yalan soyleymm cok umitli niyet ederek veya cok istekli de okumadim acikcasi cunku bnim ofkem sevgimden agir basti gurur yapip ta okudum ama ikinci okumada biraktim zaten karsi traftan soguyunca devam etmk istemedim geri donmesinide istmedim o sogukluk olusunca acikcasi. 20 gun sonra telf caldi mesajlar geldi yani okudugum sahis in geri donme cbalari vs.demem o ki benim o kdr manevi bir bagim veya cok fazla yasanmisligim yoktu o insanla.. eger sizin koparamayacgnz baglariniz varsa gerckten sevdgniz deger verdginiz biirileri varsa ve cikmazdaysaniz tavsiye ederim..cok tesekkur ederim ayrica paylasan arkda kesinlikle arsivnizde bulunsun.
dehan
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
7 sene önce
Arkadaslar merak edenler icin soyleyeyim bn bu uygulamayi yaptim size yalan soyleymm cok umitli niyet ederek veya cok istekli de okumadim acikcasi cunku bnim ofkem sevgimden agir basti gurur yapip ta okudum ama ikinci okumada biraktim zaten karsi traftan soguyunca devam etmk istemedim geri donmesinide istmedim o sogukluk olusunca acikcasi. 20 gun sonra telf caldi mesajlar geldi yani okudugum sahis in geri donme cbalari vs.demem o ki benim o kdr manevi bir bagim veya cok fazla yasanmisligim yoktu o insanla.. eger sizin koparamayacgnz baglariniz varsa gerckten sevdgniz deger verdginiz biirileri varsa ve cikmazdaysaniz tavsiye ederim..cok tesekkur ederim ayrica paylasan arkda kesinlikle arsivnizde bulunsun. Arkadaslar merak edenler icin soyleyeyim bn bu uygulamayi yaptim size yalan soyleymm cok umitli niyet ederek veya cok istekli de okumadim acikcasi cunku bnim ofkem sevgimden agir basti gurur yapip ta okudum ama ikinci okumada biraktim zaten karsi traftan soguyunca devam etmk istemedim geri donmesinide istmedim o sogukluk olusunca acikcasi. 20 gun sonra telf caldi mesajlar geldi yani okudugum sahis in geri donme cbalari vs.demem o ki benim o kdr manevi bir bagim veya cok fazla yasanmisligim yoktu o insanla.. eger sizin koparamayacgnz baglariniz varsa gerckten sevdgniz deger verdginiz biirileri varsa ve cikmazdaysaniz tavsiye ederim..cok tesekkur ederim ayrica paylasan arkda kesinlikle arsivnizde bulunsun.
yovana
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 69
7 sene önce
Kardesim ben gunluk 1000 defa ya allah ya vedud ya camii esmasini cekiyorum, Aksamlari bu duayi da okusam olurmu?? Yani bir sakincasi varmi..Rabbim cumlemizin duasini kabul etsin insallah��
yovana
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 69
7 sene önce
Cevap verebilecek biri yokmu:thumbsup[1]:
yovana
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 69
7 sene önce
Saolasin kucuk kardes:biggrin[1]::biggrin[1]:...Allahim tum dualarini kabul etsin Insallah.
bluesky03
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Ben onu çok seviyorum ama o beni sevmediğini söylüyor bi de yemin ettim bir daha asla seninle gorusmiycem dedi is yerinde olduğu için hergün karşılaşıyoruz onu bu şekilde kendime baglayabilirmiyim benden nefret ediyor gibi
ridd
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Ben yaklaşık bir haftadır okuyorum.ama niyet etme diye bir şey yapmadim.nasıl niyet etmemız gerekiyor .
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
hocam uygulamayı yaptktan sonra cok sevdı ama uzun surmedi 10 gun falan.simdi tekrar yapsam sorun olurmu?yoksa dahamı bekliyim? uygulamayı tekrarlamak istersek kac gun beklicez?
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Biraz daha bekleyip tekrar deneyin.
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Duaları ömürlük bir beklentiyle yapıyoruz ama bazen kısa sürebiliyor o nedenlede tekrarlamak gerekiyor.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
narsan ve nasran arasnda fark varmı? bide sanirım duanın etkisi bitti.eskiden gornce kosar boynuma sarılır operdi.şimdi ise oturdugu yerden sadece el sallıyor yanima gelmiyor.biliyorum cok soru soruyorm.ama aşk bu.gece uyutmuyor bile kız hocaya gitse hoca benim ona büyü yaptıgımı ortaya çıkarırmı?
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Hocaya gitse tabi hocasınada bağlı ama ortaya çıkabilir.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
yandk desene.boyle aşkın allah belasını versin.beni ne hale koydu.kız da kuzenim.ögrenilerse ne olur halim.tesekkur ederim
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Kızın davranışları nasıl sana karşı belki karşılıklıdır.
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Ters tepmiş olabilir herşeyi doğru yaptığınızdan emin olun.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
uygulamayı 1 hafta aralıksız yaptm ve ilk günden itibaren etkisi başladı.uygulama bittignde 3.4 gun devam etti sevmeler ozlemeler falan.hergece 12den sonra okuyordum ama bazen saat değişkligi oluyordu.mesela bazen 00 30 da bazen 00 2 de bazende 00 3 te.bundan ters tepmiş olabilirmi?her okumadan oncede 1 defa ayetel kursi okuyordum korunma olarak.sizce nerde yalnış olabilir?bide onun baş agrıları neye işaret ediyor?biraz açıklayabilirseniz minnettar kalırım
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Olabilir çünkü her saatin ayrı bir anlamı var.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
peki tam olarak hangi saati secmeliyim?bide sanırm baş ağrısıyla ilgili bilgisiz kalcam xd yinede tesekkür ederim ilginiz için
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
peki ne yapalım tam olarak bende bilmiyorum.ne yapmamız gerekiyorsa yapalım .kimsenin hakkını yemiyelim.ama aşık olduğumuz ve acı çektiğimz bi gerçek.ne olur bu dua hakkında yardım edin.inanın size dua edicem.tesekkur ederim sayın admin soruma bi göz atsanız lütfen xD
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Aşk ve muhabbet saatlerinde yapın. Sitemizde saatleri bulabilirsiniz.
CeyCe
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Kesinlikle en etkilisi buydu diyebilirim 6 ay önce okudum sadece 1 hafta herseferinde aynı saate denk getirerek okuduktan 2 hafta sonra sonuç aldım kesinlikle beni görmeyen konuşmayan biriydi yanımdan ayrılmaz olmuştu ama şuan yani 6 ay geçtikten sonra ilgisi yok oldu şuan ne yapmalıyım tam karar veremedim tekrar bu çalışmayı yapmak etki edermi bilmemiyorum..Yardım edin Allah rızası için..
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Bir çalışmanın eksik halinin etkisi eksik olmaz, eğer eksikse o çalışma hiç olmaz arkadaşım.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
sana katılyorum wwicca.fakat bi sorum olcak.bu uygulamayı hergün yapsam yani 2 ay boyunca bi terslik olur mu?mesela daha önce 1 hafta yaptım etkisi 10 gün sürdü.bide korunma için ne yapmalıyım?çünki bende etkilenyorum yani derinden aşık oluyorum.tersmi tepiyor ne anlamadm.biraz açıklarsan cok sevinirim.tesekkürler şimdiden
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Ayetel kürsi korunması yap. Sen etkilendiğin için daha çok aşık olmuyorsun onu kazanmak için bir çaba sarfediyorsun ve karşılığını beklediğin için beynin ona daha çok aşık olduğunu düşündürüyor sana. Aslında yavaş yavaş iş takıntıya gidiyor, bizde geçtik bu yollardan. 1 ay dene sonucuna bakalım.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
ben normalde uygulamadan once bir defa ayetel kürsi okuyordum zaten ama yeterlimi?yani 3 defa okusam daha iyi ourmu?bide bu takıntı olayı sürermi oyle.çünki aklımdan bile çıkmıyor hep onu düsünüyorum.çok soru soruyorsam affedin :D
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
1 tane yeter. Yıllar sürebilir bu sana bağlı.
Sina
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 18
7 sene önce
wwicia sana nerden ulaşabilirim
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
bi defa ayetel kursi bi defada duayı okuycam.ve her gece saat 1 de uygulucam.bir ay boyunca devam edecem aksilik olmazsa.insallah daha iyi olur.tesekkur ederim
abirisebil
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 23
Yanıt Sayısı: 129
7 sene önce
yapmayın günah haram sizi sevmeyen birisini size aşık etmeniz haramdır vesselam
abirisebil
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 23
Yanıt Sayısı: 129
7 sene önce
bildiğim kadarıyla bu bir hüddam daveti ilk sayfada bir arkadaş yazmış o zaman her zaman Rasulullah s.a.v in de dedği gibi zarardasın demektir uğraşma bu işlerle seviyosa evlenirsin olur biter flörtle uğraşma
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Profilime mesaj yazarak bana ulaşabilirsiniz.
pinaresra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
rica etsem bizede yardımcı olurmusunuz sevdigimizden ayrıldık..duaya basladık 9 gun oldu arkadasımında 12 gün oldu..bir gelişme olmadı.sadece arkadasımın eskı sevgilisi hattını kapatmıstı onu actırmış.acaba bır yanlışmı yapıoz okuyanlar kısa sürede etkisini görmüş..birde aşk saati varmış o ne zaman..şimdiden tesekkürler...
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Nasıl yaptığınızı bilemeden yanlışın ne olduğunu bilemem ama gününe saatine uyun ve dua ise abdestli olun öncesinde iki rekat namaz daha iyi olur ve esma ile kuvvetlendirin. Birde kolay bir iş değil sizin enerjinizde çok önemli bunda.
pinaresra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Aşık etmek için denenmis usul olan o duayı okuyoruz ben iki rekat namaz kılıyorum gece yarısından sonra okuyorum arkadaşım da gece yarısından önce okuyor peki buna destek olarak baska islem yapmayın yazılmis daha önveki yazılarda siz eger yapılıyorsa hangi esmaları öneriyorsunuz çok tesekkürederim çok yardıma ihtiyacımiz var allah razı olsun Çok özür dilerim yalnis okumuşum bende fazlası ile heyecan var arkadaşım bana göre daha cok sakin okurken çok heyecanlanıyorum bife okuduğum ilk zamanlar rüya yolu ile korkutuldum şuan iyiyim ama güzel rüyalar görüyorum yardımcı olursanız çok sevinirim
pinaresra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Yardım edecek kimse yokmu
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
7 sene önce
ne kul hakkından bahsediyorsun tam halini söylüyorum çevirgel duası ile beraber ve tütsü yapılıyor mandalin de Avukatlığı yapıp Allahın katında kul hakkı deyip savunuyor k.bakmayın çoğuda üçkağıtçı Ramazanlar hürmeti adına doğru yazan yok 1001 fatiha okuyun sevdiğinniz kişiyi Allaha hacet eyleyin abuk subuk işlerle uğraşmayın ben çok havas ilmiyle uğraştım gelmedi ve başarılı olan da sihir değil duadır 1001 fatiha yada 313 ayetel kürsü yada 1000 defa esma hüsna yada Farz namazları Bismillâhirrahmanirrahim Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. (HUD - 123)
pinaresra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Çok tesekkürederim nurbanu Özelden yazdım sana lütfen yardımci olursan çok sevinirim
uslu
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 67
7 sene önce
[QUOTE=ayfer06;149272]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. ( 14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.)Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam ediniz,[INDENT]bu konuda çok soru geldiği için cevap veriyorum: -Bu çalışma büyü değildir -Okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur -Çalışmada sadece isimler kullanılacak ( anne adı kullanılmıyor , iki isim varsa ikisi de kullanılacak , kulağa okunan isim okunacak ) -Abdest alarak okunursa daha iyi olur sonuçta bu bir dua çalışması ( fakat mecburi değil sadece abdest olursa daha iyi olur ) bu konuda daha fazla saçma soru istemiyorum yorumlarda sorulmayan soru var ise sorulabilir - Okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması farketmez sizin için hayırlısı ise onu bırakır size gelir bu konuda gelen çok fazla soru olduğu için bu bilgileri verdim [/INDENT]Okumayı yapıp olumlu ve olumsuz yorum yazılırsa sevinirim,faydalı olunması umudu ile Okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Uygulama yapanlar gelişme ve yorumları yazsın[/QUOTE] bunu cok güvendigim birine sordum ve bana dediki arabca okumasini bilmiyorsan tesiri cok zor cünkü latince ceviri ile arabca okusnusu fakli olurmus, bende o zaman ne yapalim dedigimde ise size tavsiyem su dedi muhabet dualari ayni mekan ve ayni saatte uygulanir ve kesinlikle ezber okunur telafuzda bir hata dahi okuma seklini degistirebilir o neden le bildigin dua oku okuki faziletini yasiyasin bana aktarilani yazmaya calistim yoksa tesirli oldugunu söyledi.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
Beyler ramazanda etkisi nasil olur?bazilari tutmaz diyorda
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
Anlamadim.nasıl yani büyü gbi yakar atar.olmaz mi yani?tesekkur ederim simdiden
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
sagol forumcu ali.sadece oldugu gbi okuycam.yakma gomme yok zaten.bi sorum olacak.bu uygulamayı 2 defa uyguladım 1.nde etkisi yirmi gün falan sürdü cok sevdi ama etkisi btnce bişi olmamiş gbi davranmaya basladı.2.nde yine bi hafta okudum etkisi on gun surdu ve bitti.sorun okumadamı acaba yoksa yapılış saatnde mi?bide bir defa ayetel kürsi ile korunma yapiyorum ama sanki ben de cok baglanyorum.yani şimdi bile aklmdan ckmıyor.cok soru soruyorm mazur gorun xdd tesekkür ederim
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
7 sene önce
Forumcuali Kardesim , ben sahsen ümüdimi yetirdim , Paylasimlarin insallah dertli diger arkadaslara sifa olur . Allah sizden razi olsun
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
7 sene önce
Bundan 5 yıl önce diğer bütün sitelerde gördüğün duaları ben yazdım. Kitapları bir bir internete ben geçirdim. Sonrasında oradan alıp paylaştılar bazende değiştirdiler. Kendi açmadığım konu olduğu için kaynağından emin olamıyorum ama konuyu okudum ve sağlam olduğunu düşünüyorum deneyebilirsiniz.
Cizmelikediy
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
2 senelik bir. Ilişkiden çıktım, ayrı sehirlerde okuyoruz bir önceki ayrılışımız da Yemin etmişti peygamber torunu olsan bitti diye çevirgel yaptım, 5. Haftada 1 yıl sonra barıştık yaz tatilinde iki kez görüştük sonra isim olmadan bir ilişki istedi kabul edemedim benim farklı oldugumu söylüyor ama cok soğuk hatta buz, en son bunu yapmaya başladım salya sümük geçti ilk üç gün ani uykudan uyanmalar v.s mesaj attım cok güzel konuştuk, tabi o soğukyu neden böylesine eski seni özledim dedim, zamanla dönülür eski muhabbetlere hiç birsey olmamış gibi devam etmek yüzsüzlük değilmi dedi.. Aklım kalbim ruhum ona ait.. Cok çaresizim gururu mu kıramıyor beni mi sevmiyor.. Sevemiyor
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
7 sene önce
Korunmayi tam olaraj nasil yapmamz lazim bilen birileri varsa yazsin lutfen.ben uygulamadan once bi defa ayetel kursi okuyorum karsi tarafa gecici bi etki yapiyor fakat bende kalici bi etki yapiyor.sanki ben daha cok etkilenyorum.bilgilendrin lutfen.tesekkur ederim
mandalin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 73
7 sene önce
Gerekli açıklamaları ve bilgileri defalarca yazdım geçmişe bakıp okuyun
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
6 sene önce
allah rızası için bi daha yaz bulamadm.korunma bi ayetel kürsi ile yetiyormu baska bişidemi okumam gerekiyor etkilenmemem için?çünki ben de çok etkileniyorum.tesekkür ederim
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
6 sene önce
54 sayfa yazı var baştan başlayıp okursanız bimeniz gereken sormayı unuttuğunuz şeyleride görürsünüz.
nobelem
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
6 sene önce
hocam o kadar yazdn onuda yazaydn iyiydi xd zaten hergun on defa girıp çıkıyorm 5 gundur sayfaları incelerken uykuya dalıyorm
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
6 sene önce
Sevgi emek ister arkadaşım biz nelerde uyuya kaldık bir bilsen. Kimsenin önüne al budur uygulama şu kadar yap diyemeyiz.
meteorr
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Bu duanin gecici olmasinin sebebi eksik oldugundan tam halicevirirgel ve tutsu yakma vede bu duada Ve yansurekallâhu narsan azîzâ yazilmis dogrusu nasran olacak buna dikkat etmek gerekir
hakan60
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 39
6 sene önce
teşekkür ederim
urum
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 24
6 sene önce
bence denemeyin ben yaptım divane oldum. Allah kurtardı tımarhaneden.. olan size oluyor karşınızdakinde bir gram değişiklik yok
Demirleydi90
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Ben bunu yapmak istiyorum ama üzerimde muska var acaba bir etkisi olur mu?
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
6 sene önce
lütfen ikili tartışmalara girmeyin
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
Ben bu duayi 2 gundur okuyorum gunde 1 defa ilk gün hiç uyuyamadim bugun ise oyle bi başım gözlerim agrıyorkii çok pis bir agırlık var ustumde sankii acaba bu iyiye mi işaret ha birde benim sevdigimle aramdaki sorun ilgi sevgi yuzunden .... Bilemiyorum şuan aklım karmakarişik .... Biriniz bana yardimci olsun lutfennn ??????
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Bu duanın azimet hadim Hüddamı yokki neden bu kadar takıntılı oldunuz yada savunuyorsunuz çoğuda olumsuz yanıt alıyor
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Gözle kaşla arasında açılmasıyla aşk muhabbet anında tesir ve geri dönme duaları varmış bu dua hangi duadır Birde kısmet açılması için tesirli dua dua varmı
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
nurbanu kardesime katiliyorum bende lutfen tesirli geri döndüme duasini bilen varsa paylasabilirmi.benimde arkadasimla aram bozuk onun icin okuyacagim.tekrar beni aramasi icin.9 aydir benimle küstü tekrar barismak istiyorum uzgun kardeşim mübarek yardımederiz diyorlar yada paylaşırsak iyi olmaz diyorlar yahu Biride çıkıpta dürüstçe yardım eden yada uygulamayı tavsiye eden kişi yok Mandalin desem Avukatlık yapıyor Allahın ayetleri satılırmı Allah rızası için yardım edilir
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Ben sadece Geri barışması ve Helallık almayı istiyorum o kadar Niyetim bu Allah adına yemin ederimki
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Lafla sözle yardım eden çok Allah razı olsun hepinizden
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
lufrn biri bana yardimci olabilirmi ..?. lutfennn acill ??
edaheves
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
ben dun basladım bugun 2 ci gün bugun adet oldum ne yapmam gerekiyor
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
hastayden okunmuyoo icinde ayet var cnm ???
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
kimse yokmuuu ????
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
kimse yok mu bu duayi en az kac gunara vermek gerekitr
askicin1230
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
yanı huddam yapınca bıze bısey olurmukı ? yanı kısacası carpılırmıyız ben korkuyorum cinlerden vs mesela ayfer abla pekı omur boyu baglamak ıcın sureklı benı sevmesı ve nıkahına alması ıcın bıldıgın dua varmı ? lutfen yardım et ne olur
yolcu06
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
Sayın Hocalarım benim anlayamadığım, algılayamadığım bir mesele var. Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Şimdi sevgi, aşk duası, büyüsü filan deniliyor. İşe yarıyor yada yaramıyor asıl mesele bu değil. 2-4-6 ay yada 1-3 yıl hiç görüşmediğimiz yada görüşemediğimiz sevdiğimiz kişiye bunları yapınca biz bu sevdiğimiz kişinin aklına nasıl geliyoruz. bizimle görüşmeyen kişiye bu dualar bize bağlanmasını sevmesini aklına gelmemizi nasıl sağlıyor. Bir türlü bu kısmı anlayamadım. bu nasıl oluyor lütfen beni bu konuda aydınlatırmısınız.
aylinn
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
S.a ben bu davete baslayacagim fakat bir de fakacin mehmet daveti var. Hangisini yapmaliyim sizce?etki olarak hangisini onerirsiniz?deneyen var mi? Durumum cok ciddi nohut ya da mum hicbiri etki etmiyor.4aydir kocamla ayriyiz.ne yapmaliyim?yardimci olursaniz cok sevinirim
denizer
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 64
6 sene önce
Davet degil ama kuduriye duasini denedin mi ben okumustum eskiden ve istedigim kisiyle gorusmustum tavsiye ederim.inceledim.kari koca muhabbeti icinde tatli biseye 10kez okuyup yemek gerekiyomus.yedirme sansin yoksa oyle oku bence ben okumustum sonra mesaj attigimda istedigim yere gelmisti
aylinn
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Arastiriyim bunu.tesekkur ederim. Sanirim zaten bu davet calintiymis.fakacini yapip sonuc alan var mi peki?
gelmedi
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Merhabalar Ben bişey sormak istiyorum soğutma büyüsü yapılmış birinde de etkili olurmu acaba
SevdaNL
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Arkadaslar merhaba.. Hollanda'dan yaziyorum ben. Uzun zamandir burada ki yazilari takip ediyorum. Aynen bende sizler gibi derinden kalp acisi cekiyorum. Burada Ayfer hanima oncellikle cok tsk etmek istiyorum. Sagolsun ki.. sabirla ve inancla bu duaya devam etmemizi bircok kez yazmis.. Bende basladim ve dun 5 inci gunumdu.. 7 gun hersekilde devam etmeye niyetlenmistim. Karsi taraf tum umitlerimi yok etmis olsada, inandim, inanmak istedim ve kalpten okuyarak, dileyerek devam ettim duaya. 2 inci gun kendisine dayanamayip nasilsin yazdim.. Yazmaz olsaydim.. aldigim cevaplar mahvetti beni.. resmen def ol.. def ol yazmisti. Kesinlikle gorusmek istemiyordu. Bir anda beni her yerden bloke etti.. resmen bloke etti.. Dunyam yikildi.. Bende o sinirle son olarak FB den uzunca yazip kendisini sildim ve bloke ettim. Unutmayalim ki, karsida ki insan hayatimda gordugum en inatci ve gururlu kisi..! Yani onun benimle tekrar gorusmek istemesi icin bir mucize olmasi gerekiyordu. Simdi biraz once sok oldum.. Adam benim tel. de ki bloke mi kaldirmis.. kaldirmis ya ! :) Ya baktim evet.. online ama birsey yazmiyor.. Bende yazmiyorum.. bekliyorum.. Bundan sonra ki gelismeleride sizlere aktaririm ama inanin bu bile bi mucize.. Kesinlikle umidinizi kayip etmeyin.. her aksam saat 0.00 den sonra abdestli bi sekilde 2 defa okudum ve yurekten niyet ettim.. Basagrisi.. asiri yogun duygular yasadim ve bugun dahi yasadim ama sonuc bu.. Allah herkesin kalbinde kini gonlundekini nasib eder insallah.. Hepinizin duasi kabul olur insallah..
Cananim
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Ayfercim Allah razi olsun 7 gün yaptim yazmayan kişi artik hergün yaziyor... 3 Yildir beraberiz artik evlilik teklif gelmesi gerekiyor bende şaşirdim gönlü olmasa buluşmaz düşünüyorum etkisinide gördüm 7 günde şimdi ne yapsam
Sinanay
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 16
Yanıt Sayısı: 107
6 sene önce
Ben bunu baska bir sitede gördüm bü calismada eksik var diye yaziyor
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Eksik değil Tam hali çevirgel duası ile beraber sıkıntı veriyor daralma karşı tarafa ise bilmiyorum
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün.
Sinanay
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 16
Yanıt Sayısı: 107
6 sene önce
Peki karsi taraf cok ve kisa zamanda etkisini göster Icin nasil okusam daha iyi olur yardimci olursaniz sevinirim arkadaslar ben bü 2 Gün oldu okuyorum Icim daraldi kalbim küt küt atiyor bü iyimi yoksa kötümü ?? Yardimlarinizi bekliyorum arkadaslar ben bü 2 Gün oldu okuyorum Icim daraldi kalbim küt küt atiyor bü iyimi yoksa kötümü ?? Yardimlarinizi bekliyorum
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
7 Günlük okumada kişinin okuma esnasında göğüs ağrıları ve daralma oluyor Benim ise 8.ci gün okuma sürem Karşı tarafı etkisini bilmiyorum Nasıl tesir etti gelecekmi ALLAH bilir
Sinanay
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 16
Yanıt Sayısı: 107
6 sene önce
Vallahi bende merak ettim bakalim nasil olucak
mericeyn
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
hergün 37 defa el-evvelü denmeli. duaların kabulü tez ılsyn diye. neden 37 bilmiyorum ama her duadan snra okunmalıymış.bişey kaybetmezsiniz.yüce Allahın izniyle adet haline getirin
Sinanay
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 16
Yanıt Sayısı: 107
6 sene önce
Benim bügün 1 hafta oldu hergün 1 sefer okudum ama maalesef hic bir haber yok bir tik bile yok
burcudemirci
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 9
6 sene önce
Arkadaslar ben ankarada bir hocaya bir islem yaptirdim 6 gunde sonuc aldim kim olursa olsun gidin yuz yuze gorusun.
Sabir
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 156
6 sene önce
Sag olun ama amasi var. Sitede adres vermek yasak
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
11.ci gün daha gelişme olmadı
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
6 sene önce
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören bana aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlı olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansın ve bağlı olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansın bağlı olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansın tutuşsun, kendinin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmeti için bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün.
sess
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Bunu yaptım tskler etkili gerçekten
sess
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
İbni erkek icin , binti dersen bayan olur
Cevlikli
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
güzel ve faydalı dua emeğinie sağlık
Bagwell2
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce
Merhaba ben okudum ama ilk günde daralma ve bas ağrısı olmadı acaba yanlıs mı okudum
karabela
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
:crybr1:Selam kardesim benim bugun ikinci gun ve başim cok agridi isin kotusu wcye gittim hastalanmisim bittikten sonra devam etsem mahsuru olurmu Bide bn anne ismini söylemedim koruma falnda yapmadim bise olurmu acil cvp bekliyorum
karabela
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
Ayfer hanim tekrar ben bnim sorum dun okudum duayi bas agrim ol esimin evlencegini duydum msj yazdim bana dogru olmadigini dedi yanima geldi ev almis gosterdi bni sevdigini. Soyledi birlikte oldugu kizdn ayrilip sana doncem dedi simdi bn simdi duaya devam edeyimi 2 okudum hasta olmusum suan devam edeyimmi etmiyimmi bide ikiyi okudum sikinti basti cok fena devam edeyimmi bni sevdigini tm demesede evde birlikte oturcaz dedi ne olur cvp aklim karistii
karabela
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
Gece 2 30 du ama bi seferde eklilermi ikiyi okudugumda saat ikiydi hasta olsugum icin biraktim ama fena oldum kalbim sikisti bn inaniyorum tuttuguna ilk gunden
Kemalarslan
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce
WwiccaA yardımcı olursan sevinirim bugün bu konuyu gördüm ve geri getirme konusunda bana yardımcı olan bu işlerde bilgili bir ablama sordum bu duayı bana 41 biber al ve çekirdeklerini çıkartarak içlerine anne ve kendi adını yaz oku sonrada hergün 8 er tae yak etkili olur dedi. Duayı sorduğumda ise çok kuvvetli faydası mutlaka olur dedi
anahtar
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
5 sene önce
Arkadaşlar ben denedim bisey olmadı . olan varsa yazsin
wacanses
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
arkadaşlar ben bu duaya bu gece başlamak istiyorum bu gece muhabbete uygun saatler hangi saatlerdir acba bilen varmı şimdiden tesekkür
papatyas54
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
7gun okudum bitti bi degisiklik olmadi beklemelimiyim yoksa daha okuyimmi ?? Lutfen yardim edin
nazan1919
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
arkadaşlar deneyen ve bilgisi olan biri varsa lütfen bana yardımcı olsun
Olucak
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
Arkadaslar bn duayı dha ilk okudum ama bnde can skıntısı oldu ya cnm çok skkın ndn acaba bln var mı
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Ben bu duayı okudum oldu ve şimdi çok mutluyum inşallah sizi de olur. Ben bu duayı tam 7 gūn okudum 8 inci gūn tutu her gūn abdes alıp 2 rekat hacet namazı kıldıp niyet ederek okudum ve oldu bu duayı paylaşandan allah razı olsun bu sitede adı gecen herkese ayrı ayrı teşekūr ederim
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Mertcan305 sadece duayımı okudun bazi yerlerde arkasına çevirgel okunacak yazmışlar sen bunu yaptınmı niyetini tam olarak nasıl ettin biraz açıklarmısın rica etsem
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
ses 8586 sadece duayı okudum niyeti anne adı ile ve sevdiğin kişinin adını niyet ediyorsun sevdiğin kişi senin için deli divane oluyor ben cevirgel duasını hiç okumadım soracağınız soru varsa tekrar size yazabilirim allah herkesin duasını kabul etsin inşallah
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Ses 8586 arkadaş evet günde 1 kere okudum ve okuma saati hep yatsı namazından sonra okudum evet bende de 2 gün çok şiddetli baş ağrısı yaptı baş ağrısı böyle giderse bırakmayı düşündüm ama bırakmadım ve 4 üncü günü onu çok çok düşünmeye başladım hiç aklımdan çïkmıyordu kendi kendime düşün meye başladım acaba bu ışte terslikmi var diye ama öyle bir şey olmadı ilk olarak sevdiğim kişi beni aradı ve buluşup benimle konuşmak istedi ve her şey yoluna girdi ve şu anda beraberiz hiç bir sorun yok şimdilik arkadaşım
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
etkisi yakında geçer sonra neden gitti bu dersin buraya ne çok idda ediyorsun Avukatlık yapıyorsun BU dua işe yarıyormu derseniz yarıyor Zilzal süresinin azimeti var yani davet yalnız bunu yaparken safran 30 gram misk 30 gram kafurun 2 paket cin elması 30 gram cin tırnağı 21 adet cin ruhu 50 gram civan perçemi 2 paket yarasa kanı 50 gram bunu yapaken safran gül misk temiz kağıda yağıda yazın sonra dediğim tütsüleri yaparken 7 gün boyunca yastı namazından sonra okuyun
Asuman35
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ben bu duayı 6 gündür okuyorum ama anne ismi söylemedim nerde söyleyecegım Mrb anne ısmini bende söylüyorsunuz tam olarak Atilla cvp
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
ÖRNEK ATİLLA İBNİ AYŞE HATİCİ BİNTİ AYŞE
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
Evet kul hakkından korkmayanlar insanlar devam edin bitince etkisi neden bitti diye gelip dolanacaksiniz kul hakkı yokki sen sadece savcı gibi davranıyorsun madem diyorsun sana soru Zilzal süresi satılırmı nasıl yapılış şeklini hangi tütsüleri kullanılacağınıda verdim konu kapandı
gulsen0909
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ben bu duayı namaz kılma dan yaptım yasin âyetel kursi de okudum namaz klip tekrardan ni yapmam lazım yeniden
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Cimmam bende tam olarak bilmiyorum yorumlara bi bak istersen soran olmusmu bunu... bende bi soru sorcsm bugün 14 günüm ben devam etcekmiyim bırakcakmiyim 7 14 21 30 40 yazıyor ama 14 te bırakan var lütfen bilen biri cvp versin bizde 3aydir ayriydik suan görüsüyoruz ama arkadas olarak sevgili diiliz acilll cvp verirseniz sevinirim
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Bildiğim kadarıyla etki etmesi için 40 hun okumanın lazım heryerde araştırdım 40 hun diyor kardeşim ses8586 okuyunca ara verebiliyor muyuz ben de onu öğrenmek istiyorum Arkadaslar 7 defa pes peşe mi okuyoruz 5 dk versek birsey olur mu bilgisi olan var mi
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Ben hep günde 1okudum sayı artıyormu??? Yorumlara bir bakın özel günde ara verince bildigim kadariyla tekrar niyet edip kaldigin yerden devam ediyorsun ama emin olmak için yorumlara bi bakın.
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Bu duanın etkisini tam anlamıyla bilen varmı??? Biraz açıklama yapabilirmisiniz?? 14 gün okudum bıraktım ben geldi ama sevgili diiliz aramız bir küs bir barışık acill cvpp crybr1:
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Şaka gibi ama gerçek arkadaşlar ben iki gündür okuyorum uyuyamiyorum hergün 7 defa okuyorum son anda yaridayken birşeyler oluyor bana elim kolun her yerim uyuşukluk oluyo gece yine aynı şeyler oluyor canım çekiliyor sanki iyi mi kötü mü anlamadım ama devam edeceğim
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
sademnur aynen devam ediniz 7 gün sonra etgisini görürsün inşallah bu dua ayı abdes alıp 2 rekat hacet namazı kılarsan daha çok etgili olur bu duayı yatsı namazından sonra okursan daha iyi olur ve çevirgel duası nı da okuyabirsin kardeşim ALLAH dualarımızı kabul etsin inşallah sademnur soracağın bir şey varsa yanıtlayabilirim ayrıca ayfer hanıma çok çok Tşk ederim onun sayesinde sevdiğine kavuştum ALLAH ondan razı olsun inşallah sizlerinde duası kabul olur Bu sitede emeği geçen herkese ayrı ayrı Tşk ederim sayenizde çok mutluyum ALLAH sizlerinde dualarını kabul etsin inşallah saygılarımla
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Cevirgel okumu yorum çünkü ilk başta bu dua ile başladım cevirgel sonradan okusam olur mu bilmiyorum ki yatsı namazın dan sonra okuyorum hergün namazı kiliyorum tama aklıma takılan bir şey var niyette anne ismini söylüyorum sonra sadece kişi ismi mi yoksa anne ismiyle mi ben dua arasın da da anne ismini söylüyorum yardimci olurmusunuz lütfen
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Banada yardımcı olun ben günde 1kere 14 günü tamamladım persembe günü sevdigim geldi ama arkadas gibi suan bıraktım okumayı devam edecekmiyim???
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
sademnur kardeşim duayı okumadan önce ayetel kūrsū ve ihlas sūresi ile kedine koruma için oku ondan sonra sevdiğin kişinin anne ismi ile falandan doğma ve sevdiğin kişinin ismini niyet ederek beni sevsin bana aşık oldun bana geri dönsūn diye içinden gelen niyeti ediyorsun sonra bu duayı okuyorsun hakında hayırlısıysa olur inşallah allah yapacağın duayı kabul eder inşallah ses8586 kardeşim neden duaya ara veriyorsun ara vermemen gerekir benim sevdiğim geldiği halde ben halen duaya devam ediyorum
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
14gunü bitirin demislerdi tekrar yarın baslasam bi sakıncası olurmu mertcan305
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Âyetel kursi okuyorum zaten duayi okurken sıkıntı basıyor 5 dk dinlenip devam ediyorum olur demi oyle korunma duası da okuyorum ses8596 kardeşim 14 gün birsey olmadiysa 40 gün okumanın gerekiyor yorumlar da Ayfer 06 öyle söylüyor mertcan kardeşim çok sağol Cevirgel duasını okumaya başlasam mi böyle mi devam etsem kafam karıştı Ayfer bunu yapinca başka bişey yapmayın yazmış cevirgel nasıl kaç defa okunur ki bilen var mı arkadaşlar
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Arkadaslar başka sitelerde evli degilseniz yapmayın ters teper gider baskasina aşık olur diye yaziyor bi bilgisi olan var mı
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
14 günde aradı biz görüstük bi hafta ama sevgili boyutunda diiliz henüz
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Çevirgel okudun mu ses kardeşim
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Ilk 7gunde 2 kez okudum mecbur olmadigı icin devam etmedim ona siz okudunuzmu??
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Ben 4 günü okumaya başladım cevirgel duasını ama 7 defa okudum
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
sademnur günde 7 kez oku ben yaptım oldu
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Ben 14 gunu persembe gunu bitirdim cuma cmtsi okumadim suan özel günümdeyim bitince tekrarmı baslıcam 40'a tamamlamak için. Yoksa sil baştanmı başlıcam.
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
7 defa oku okuduğun süreyi tamamla 40 dan devam et
ses8586
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 18
5 sene önce
Yani günde 7defamı okucam artık
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Nurbanu 4 gün öğrendim ve 4. Gün dem itibaren 7 defa cevirgel mi okuyayım normal de hergün duayı 7 defa okuyorum sen nasıl yaptın
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Cevirgel duası 1 defa okunuyor mus cuma günleri salavat ezan arası 7 defa okunuyor
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
ben günde 2 defa okudum
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Ben diğer duayı 7 cevirgel 1 defa okuyorum inşallah olur allah dualarim izi kabul etsin
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
okuyun ne kadar okursanız etgisi o kadar artar duayı 7 defa çevirgel duası nı bir defa okumanız yeterli olur ama sizin enerji niz de çok önemli duada en önemli nokta narsan ve nasran bölümüne dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar ALLAH herkesin yapmış olduğunu duaları kabul eder inşallah
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Ben okuyorum ama hiç birşey olmuyor ki daha da uzaklaştı sanki
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
sademnur ümit ini hiç bir zaman kesme ALLAH inşallah okumuş olduğun duaları kabul eder bende bir zamanlar senin gibi idim ben ümit imi ALLAH tan kesmedim hep dua ettim çok şükür okumuş olduğum dualar kabul oldu bu duayı nasıl okuduğunu bilmiyorum ama bu dua gerçekten çok çok etgili bir dua
siyah lale
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
5 sene önce
Kardeşim sizin yaptığınız da doğru değil neye kime güvenecek bunu paylaşanlardan allah razï olsun derken yüzyıllardır süre gelen bir süreçten bahsediyoruz sadece bir kişiye mal edemeyizki madem haram edecek neden zamanında yayınlamış sonuçta burdaki dualar kur andaki dualar ayetlerden alıntı değilmi
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Allah in dualari bunlar ne kul hakkı hoca mi yazmış duayı arapça yayinlasin çevirmek çok zor değil allah aşkına kul hakkı diyip komiklesme söyleyecek çok şey var ama sana herkes hersey söylemiş hala ayni şeyleri bozuk plak gibi söyleyip duruyorsun anlamadigin için susuyorum dua paylaşmak günah olmaz kul hakkı olmaz sevap olur hiç birşey bilmiyorsan bunu bil.
sademnur
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Sen anlamiyorsun gerçekten ben de dua tam hali var ve ben havas ilmi nden anlayan hocaya da sordum dua ların kul hakkı olmaz paylaşmak sevaptir hem de büyük sevap sana daha fazla cvp veremicem anlamiyorsun ne desek
Dani
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Merhaba Sademnur, Acaba, duanin tam halini yayinlayip yada ozelden gonderebilirmisiniz ? Yada eksik olan kismini soyliyebilirmisiniz? Tesekur ederim, Bozuk turkcem icin ozur dilerim ana dilim degil
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Ya bir türlü anlam veremiyorum hep mandalina arkadaş da bu duanın orjinal i ve tam hali varmış gibi konuşuyor sademnur arkadaşın dediği gibi bozuk plak gibi ikide bir ortaya çıkıp aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun belkide çok kişide tam hali var kardeşim aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun 8kim ne yaparsa yapsın kardeşim belkide bu duaya çok ihtiyaç ı olan insanlar var ama sen ne anlarsın insanların halinden ikide bir ortaya çıkmandan bıktık artık sen en iyisi otur oturduğun yerde kimsenin işine de karışma mandalin kardeşim
Yagmur22
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Gelen varlik dua etki göstermeye baskayip biz bu duayi birakinca gider mi. Kardesim bilen varsa bu duanin tam halini yazip gondereblirmi. Yani bu ilk sayfadaki duada eksikler varmi yokmu. Duaya bu sekilde baslayabilir miyim. Allah razi olsun.
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
Davet var duada yalnız içiniz şüphe etmesin tam hali dua okurken günde 1kere cuma günü ise 7 kere çevirgel duası ve 1 kere de bu dua okunur yalnız saat veriyorum güneş saatin de okuyun rahman rahim olan ALLAH ın adına yemin ederim ki tam hali dua bu NOT : Mandalin anca Avukatlık yapıyor Ben Allahın değil Şeytanın laneti üzerine olsun diyorum kendine nedenmi dikkatli ce her yorum da kul hakkı diyor anca siz ona değil bana inanın gerisi ALLAH a kalmış kuran da okunan Zilzal süresi ve azimeti olan dua da kul hakkı var başka hiç bir şey yok artı yasin süresinin ayeti ve salavat tetirgin olursanız dua kabul olmaz boşlukta okuyun inanrak okuyun
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Yağmur 22 kardeşim eğerki bu duayı korkarak okuya caksan en iyisi sen bu işten vaz geç bu duayı okuyacaksan enerji de çok önemli ve sakin bir kafayla okuman gerekli ve bu duayı okurken abdesli ve iki rekat veya dört rekat hacet namazı kılarsan daha iyi olur ve niyet etmen gerekir nurbanu kardeşimin dediği gibi bu dua tam hali allah nurbanu kardeşimin yar ve yardımcısı oldun allah herkesin duasını kabul etsin inşallah
Yagmur22
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Ayfer kardeşim. Ben 3003 ya vedud okuyorum 10 gün oldu. Ara verme mi gerekir. Birde bu dua sïrasinda cin musallatina felan ugrarmiyiz
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
Cinler kolay kolay musallat olmaz kardeşim dünyada cinler ve insanlar var yalnız onlar bizden daha güçlü Cinlerin gelmesi için özel tütsü yapman lazım Tütsü malzemeleri safran 30 gram misk 30 gram kafurun 2 paket cin elması 30 gram cin tırnağı 21 adet cin ruhu 50 gram civan perçemi 2 paket yarasa kanı 50 gram Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün.
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
Mandalin yazmış bana özelden sen kimsin kafana göre at koşturuyorsun burada
Yagmur22
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Bana mi diyorsun at koşturma diye.. Estafrllah at koşturmak değil değer verip merak ettiğim için öğrenmeye çalıştığım için burdayım. K.bakmayın yalnız siz sitenize üye olanlara hep böyle sokak ağzı mi konusursunuz? :S
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
Mandalin yazmış bana özelden sen kimsin kafana göre at koşturuyorsun burada
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Yağmur 22 kardeşim sen galiba yanlış anlamışsın nurbanu kardeşimin o kelimeleri sana yazmamış Mandalin yazmış bana özelden sen kimsin kafana göre at koşturuyorsun burda diye yazmış sende o kelimeleri sana yazmış diye anlamışsın Yağmur 22 kardeşim sen yanlış anlamışsın galiba
Yagmur22
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Çok özür diliyorum. Yanlış anladım galiba gerçekten çok çok özurdiliyorum. Bende anlam verememistim zaten. K.bayin.
mertcan305
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
inanın çok etgili bir dua ne zaman okuduğum zaman tutmuştur bu dua tam halli inşallah sizlerinde duaları kabul olur.
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
merve 2238 kardeşim tam hali nurbanu kardeşim vermiş zaten çevirgel duası ile birlikte siteyi takip edersen görürsün merve kardeşim ALLAH herkesin duasını kabul etsin inşallah
Demidemet
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
Arkadaşlar yardım. Duadan sonra öbür duayı okurken filanca yerine sevdigimizin adını mı söyleyeceğiz? Ayrıca bu dua bence de etkili. Dün okudum ilk. Başım hâlâ ağrıyor. Eniştemi de dün gece 2 de bir şey uyandırmış. Korkmuş. Ben onlarla kalıyorum şu an. Arkadaşlar duanın tamamını günde 1 kez okuyacagiz di mi? Bi de saat kaçta okursak iyi olur? Bakalım faydası olacak mı? Düşman oldu bana. Çok ezdi, hayatıma girdi, mahvedip çıktı. Bakalım ne olacak?
Demidemet
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
Arkadaşlar bunu uygulayıp sonuç alan var mı?
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
5 sene önce
Bu dua nin tam hali o mu? Mertcan [QUOTE=Mertcan305305;164859]merve 2238 kardeşim tam hali nurbanu kardeşim vermiş zaten çevirgel duası ile birlikte siteyi takip edersen görürsün merve kardeşim ALLAH herkesin duasını kabul etsin inşallah[/QUOTE] ilgin için çok tsk ederim duayı tam hali kesin o mu kardeşim eğer osa size okadar dua ederim ki gerçekten? [QUOTE=nurbanu;164805]Cinler kolay kolay musallat olmaz kardeşim dünyada cinler ve insanlar var yalnız onlar bizden daha güçlü Cinlerin gelmesi için özel tütsü yapman Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün. [/QUOTE] Fuarın tam.hali bu mu arkadaşlar lütfen biraz yardım. Etsin allah içn ben hiç bilmiyorum burdaki.arkadaslardan allahım. Razi.olsun ne murati varsa Rabbim. Nasip etsin insallah
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
merve 3238 kardeşim nurbanu kardeşim in dediği gibi tam hali bu dua galiba çevirgel duası bunu değil diğer çevirgel duasını hep okudum okuduğum zamanda sevdiğim kişi hep gelmiştir inşallah sizin de okumuş olduğunuz dualar kabul olur nurbanu kardeşim Tütsü malzemeleri safran 30 gram misk 30 gram kafurun 2 paket cin elması 30 gram cin tırnağı 21 adet cin ruhu 50 gram civan perçemi 2 paket yarasa kanı 50 gram sevdiğimiz gitmemesi için mi kulanacağız bu tütsüleri ben uygulamak istiyorumda
nurbanu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 46
Yanıt Sayısı: 191
5 sene önce
nurbanu kardeşim Tütsü malzemeleri safran 30 gram misk 30 gram kafurun 2 paket cin elması 30 gram cin tırnağı 21 adet cin ruhu 50 gram civan perçemi 2 paket yarasa kanı 50 gram sevdiğimiz gitmemesi için mi kulanacağız bu tütsüleri ben uygulamak istiyorumda Bakım yapıyorsun ve Tesiri etkili Tütsüler Büyük Cin isimleri geliyor ve onlardan yardım alarak bağlama yapıyorsun
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Slm arkadaşlar.. Bende Aşık etme için denenmiş usulu uyguluyorum bugün 7. gün.. henüz bir gelişme yok.. sevdiğim insanla uzun zamandır arkadaşız ama sevgili olarak az bir zaman geçirdik sorunlar oldu sebepsiz.. Birçok yazı okudum nette bununla ilgili açıkçası çok net sonuçlar almış yorumlar görmedim tabi olmayacak birşey değil bu.. Mertcan kardeşim hangi duayı okudun.. Zilzal süresi ile olupta cevirgel duası ile birleşmiş olanımı... yoksa yukarıdaki 2. olan yasinle başlayanı mı.. ben zilzal süresi olanı okuyorum... Birde bazı yazılarda şunu gördüm eğer evli değilseniz okumayın diyorlar yoksa ters teper gidip başkasına bağlanır diyorlar.. sıkıntı verdiği için yakınındakine gider gibi söylemler var...
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Çok etgili bir dua zilzal duası ile başlayan dua yı önce okuyorsun ardından çevirgel duası ile tamamlıyorsun ben hep bu duaları okuyup sevdiğime kavuşmuşumdur inşallah sizlerin de dualarını ALLAH kabul eder sevdiğinize kavuşursunuz inşallah bu duaları yayınlayan kardeşlerime sonsuz Tşk ler ederim hep onlara dua ediyorum inşallah sizlerinde duasını ALLAH kabul eder saygılarımla
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
5 sene önce
ama duanın tam hali dediniz sonra çevirgel anlamadım ki ?? [QUOTE=nurbanu;164912]nurbanu SANA ÇOK ÖNEMLİ BİRŞEY SÖYLEMEM GEREKİYOR NURBANU BEN BU DUAYI HİÇ BİLMİYORUM BENDE SEVDİGME OKUMAK İSTİYORUM AMA DURUMUM ÇOK KÖTÜ LÜTFEN NURBANUCUM BANA YARDIMCI OLABILIRMISN ACİLLLLL ? ALLAH SENDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH:sad: [QUOTE=Mertcan305305;164910]merve 3238 kardeşim nurbanu kardeşim in dediği gibi tam hali bu dua galiba çevirgel duası bunu değil diğer çevirgel duasını hep okudum okuduğum zamanda sevdiğim kişi hep gelmiştir inşallah sizin de okumuş olduğunuz dualar kabul olur nurbanu kardeşim Tütsü malzemeleri safran 30 gram misk 30 gram kafurun 2 paket cin elması 30 gram cin tırnağı 21 adet cin ruhu 50 gram civan perçemi 2 paket yarasa kanı 50 gram sevdiğimiz gitmemesi için mi kulanacağız bu tütsüleri ben uygulamak istiyorumda[/QUOTE] MERTCAN KARDEŞİM BU DUA ÇEVİRGEL LE OLMAZKİ ÇEVİRGELSE TÜRKÇEDE ÖYLE DUASI AMA BAŞKABİR DİLE CEVİRDİGİNDE GELMEZSİN DÖNMESİN DİYOR BUNU ARAŞTIRAN BİRİ DEMİŞ ?? SİZCE BU DUANI:rofl[1]::wallbash[1]::sad:N TAM HALİ BUMU ?? LÜTFEN ARKADAŞLAR KİMSE YOKMU .ŞUAN DURUMUM ÇOK KÖTÜ .SEVDİGİMLE BİZİ AYIRDILAR BİZE HAKSIZLIK ETTİLER. LÜTFEN KİMSE YOKMU BENDE DUANIN TAM HALİNİ İSTİYORUM LÜTFEN ÇOK İHTİYACIM VAR. BURDAKİ KARDEŞLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM LÜTFEN. CANIM ÇOK YANIYOR DÜN RESMEN AGLAMAKTAN GÖZLERİM ŞİŞTİ YEMİN EDERİM İSTEKSİZCE BU AGLAYIŞLARIM BENİ GİTGİDE ÖLDÜRUYOR. ERİTİYOR ELİMDE OLMADAN .BEN ANLAMADIM BİRİ BANA YARDIMCI OLABİLİRMİ ?? :( :( :(
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
alpkar 77 kardeşim anlatayım sana önce abdes alıyorsun sonra 2 rekat hacet namazı kılıyorsun ve sevdiğin kim ise niyet ediyorsun niyet ederken sevdiğin kişinin anne ismi ile birlikte söylemen gerekir ben bunu hep yatsı namazından sonra yaptım sonra aşık etme duası nı yani zilzal duası ile başlayan duayı ayetel kürsü ile koruma yapıyorsun duayı 1 veya 7 defa okuyorsun ve ben çevirgel duasını da 1 kez okudum 6 gün okudum 7ci gün sevdiğim kişi geldi inanın çok etgili bir dua çok mutluyum ALLAH nurbanu kardeşim den razı olsun ona hep dua ediyorum sevdiğin kişiyi gitmemesi için bir dua var yani bağlama duası onu da bana deyil başka kardeşlerime sorun artık ben bu kadarını biliyorum ALLAH herkesin duasını kabul etsin inşallah
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Allah razı olsun Mertcan kardeşim.. Evet tüm inceliklerini biliyorum.. hacet namazı dahil..ben bu işlere yabancı değilim aslında ama bu tip birşey için ilk kez uğraş veriyorum... şu an 13.deyim inan sıkıntı çok..bende hissiyat biraz fazla karşı tarafta bir etki olsa ben hissediyorum hani birşeyin oluduğunu hisseden insan hafif umursamaz olur ya öyle olur bende.. işin garip tarafını söyleyeyim.. bi kız var ona pek ilgim yok çok efendi biri dün akşam o çekingen kız msj yazdı bana şaştım.. sanırım çevremi etkiliyor... 41. güne kadar gidip bırakacağım.. şuan depresyon hat safhada bende çünkü içimdeki acı gitse rahatlayacağım.. umarım tutar..
NameLessWarrior
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 15
5 sene önce
ben yaptım yine olmadı, artık yapacak büyüde kalmadı, 3 ay geçti artık soğumayada başladım zaten, yapacak bişi yok ben pesssssssssss ettim umarım sizlerinki tutar, nalet olsun bu sevda nalet olsun bu hayat, seni çok sevmiştim sen nedan bene böle yaptın. nokta :)
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
ben kendim aradım sevdiğim insanı.. açtı konuştuk tabi herhangi bir aşk konuşması değildi nasılsın falan.. açmamazlık yapmazdı sadece arayı biras düzeltmek içindi aramam.. tabi okumalarda 14. gündeyim gerçekten tutuyor mu bilmiyorum herkeste... genelde olumlu yorum okudum bunla ilgili....
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Bence çok çok etgili bir dua ne kadar çok okursanız etgisi o kadar artar ve sizin enerji niz de çok önemli
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Mertcan kardeşim geberiyorum desem yeridir:))) bide bugün aradım kendisini işte.. acaba ne olur diye heyecandan ölüyorum... bir hafta içinde gel dışarıda oturalım dicem.. aslında onun aramasını bekledim ama dayanamadım..
NameLessWarrior
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 15
5 sene önce
valla benim düzenlemediğim tertip kalmadı, bu uğurda tımarhanelik olmadan vazgeçtim bu aşktan, sizde baktınız olmuyor önünüze bakın arkadaşlar, dünyadaki tek kız yada erkek o değil dünya nüfusu 7 milyar elimi sallasam ellisi diyerek mutluluğun peşinden koşun, deymeyecek insanların değil, hayatımda biri için büyü yapıcaksın deseler totomla gülerdim bu sitelerin müptelası oldum çıktım, değmiyor arkadaşlar giden gidiyor, sende öyle aval aval arkasından bakıyosun :( dönenler ise aşkı bitmediğinden yada başkasını bulamadığından dönüyor, siz hiç başkasını bulduğu halde büyü yardımıyla tekrar eski sevgilisine dönen duydunuzmu? ben duymadım.
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
alpkar 77 kardeşim vallah senin için kendi adıma çok üzüldüm inşallah sevdiğin kişi ile aran düzelir siteyi takip edersen nurbanu kardeşim in verdiği tütsü malzemeleri var istersen onları uygula nurbanu kardeşim tarif olarak yazmış ama nasıl uygulama yapılıyor onu bende bilmiyorum bilseydim her konuda kardeşim e yardımcı olurdum ALLAH yardım cın olsun inşallah selametle
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Namelass sana katılıyorum kardeşim aslında öyle..fakat bir umut diyerek peşinden gidiyoruz o kişinin.. Çok etkili yöntemler varda biz onu yapanlara rastlamadık.. Mertcan sağol kardeşim.. Misk anber gibi tütsülerde oluyor.. şimdi benim işim okumadan çok nasıl stratejik davranacağım ona bakıyor şimdi gel dışarıda oturalım dicem ona ne der bilinmez.. aynı işyerinde çalıyoruz ama yollar denk düşmüyor.. fakat dün telefon açmazdı aradım nasılsına iyi yanıt verdi.. tabi boynuma sarılmadı. birde yolda gördüm gözlerinde iyi bir ışık vardı olacak belki ama ben gebercem sonunda:===)))
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
alpkar kardeşim inşallah olur olursa senin adına çok sevinirim eğer ki sen gözlerinde bir ışıltı gördüysen umudunu hiç bir zaman yitirme inşallah olacak
alpkar77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
5 sene önce
Amin inş. hayırlısı ne ise hepimiz için o olsun.. çok yoruyor insanı.. sorular sorular... kendi kendine cevaplar.. bazen diyorsun ki ya değer mi? Sabır kalmadımı bende kalmayacağım..
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
5 sene önce
Bence hersey önce İNANMAKTAN gelir önce inancımız tam olsun olacağına inanin.ben bugün allahın izniyle başlayacam .İnşallah kardeşlerim. Sizinde dileginiz olur sevdiğiniz dönerde çok mutlu olursunuz inşallah bende sevdiğim için okuyacam hadi bakalim
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Nurbanu kardeşim tütsü ile yapılan uygulama yı tarif edebilir misin ben uygulamak istiyorum da ALLAH senden razı olsun kardeşim
burchun
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Yorumlarin hepsini okudum kafam cok karistı Ben cevirgel yapmistim geri dondu cok iyiyiz ama aile engel evlenemiyoruz b uygulama etkili olurmu acaba
nazlibircan
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
arkadaslar asagıdaki sıralamaların hangisi doğru.. 1- Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün. 2- Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. diye devam eden çevirgel duasımı...yoksa 3 unude birleştirebilirmiyiz Elhamdülillâhi leke ya Allahü ,,,, oğlu ,,,, ın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine ,,, oğlu ,,, ın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için ,,, oğlu ,,, ın ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm naile oğlu şaban ın bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.
pinhball
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
bu duayı 7 gün aralıksız olarak mı okuyacağım?
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
arkadaşlar gerçekten çok çok etgili bir dua ben yaptım oldu ALLAH ayfer hanıma'dan ve nurbanu kardeşim'den razı olsun bizimle bu çok etgili dua yı paylaştığı için inşallah tüm kardeşlerimin duası'da kabul olur inşallah
ATMACA123
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ben duayı okumaya yeni başladım olumlu şeyler oluyormu faydasını gören varmı acaba Bu duayı yapıyorum yeni başladım olumlu etkiler alıyirmusunuz yorumlarda inanarak içten yapıyorum Dua nin hepsi bumu hocam başka okunacak dua varmı Ben yapıyorum duan in tamamı bumu olumlu şeyler olursa paylasicam
serhan90
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
merhaba arkadaşlar. ben bu duayı okumaya başlayalı 5 gün oldu. ben okurken hep anne ismi ile okudum. çevirgel duası ile tamamlama da yapmadım. şimdi tekrar başlamam da herhabgi bir sıkıntı olur mu ? sadece kendi isimlerimiz ve çevirgel duası ile tamamlayarak okuyacağım. birde bu duaya başlamadan nasıl niyet edeceğiz ? ne diyerek ?
Mertcan305305
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
serhan90 siteyi takip edersen nasıl uygulayacağını kardeşlerim tarif etmiş ALLAH herkesin yapmış olduğu duası nı kabul etsin inşallah
ceho24
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
5 sene önce
Teşekürler mandalina
ellael
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ayfer hanim Benim 5 yillik iliskim vardi ayni evde yasiyorduk 5 yildir. Parmagim kanasa akli cikardi. Yazin annesi bursada hocaya gitti cocuklarimin isi yolunda gitmiyor diye. Hoca da bakmis size buyu yapilmis kari koca ama alkol aldiguniz icin cocuklariniza gecmis demis. 3 tane muska birde su icin yazi yazmis. Muskayi benim nisanlim sol gogsune degil cebine koydu sudan icti ama eksik yapti. Adam 1 haftada bambaska biri oldu 20 yasinda bi lezbiyenle beraber oldu yuzume bakmaz oldu 1 ayda 8 kilo verdim umrunda olmadi. Bi ara cok dua ettim bana geri dondu sonra yine birakti o kiza gitti. Ona asik olmus ben simdi calistigim yerde kaliyorum gecen gun merdivenlerdeb dustum donup bakmadi aramadi nasil oldub diye. Bu adam benim 5 yildir beraber oldugum adam degil inancli bi insandi bu kadar vicdansiz degildi. Lutfen bana geri donmesi icin ne yapmam lazim yardim edin Kim hoca isim verirmisiniz numara bisey lutfen
Makbus77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Merhabalar Ayfer hanim ben anne adini bilmiyorum bugun 2.gunum sevdigimin adini soyadiyla okuyorum acaba olurmu benimle iletisimde sik olmasa da yaziyor konusmuyoruz ama kaciyor baglanmaktan korkuyor yanitlarsaniz cok memnun olurum simdiden Allah razı olsun
Makbus77
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Bu dua yarimmi tamami bu kadarmi baska sitede bu sekilde yarim devamini ucret karsiligi veriyorlar devami nasil tam olanini bilen yazabilirmi yardimci olurmusunuz lütfen acil cvp
ferhunde88
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
eşimden ben ayrıldım çok pişmanım beni afetsin geri dönmek istiyorum ama o bu konuda çok katı ne yapabilirim?:crybr1: beni tekrar istesin diye hangi duayı okumalıyım
ebruliderya
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
ben bana iyi gelen uygulama ile sevdiğime kavuştum çok şükür darısı aşk acısı çekenlere...
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
ben bu duayı okuyalı 12 gün oldu.etkisini gördüm mü bir kısmen evet.okuduğum ilk 7 gün çok kötü durumdaydım sürekli baş ağrısı ve ruh bunalımı yaşıyordum ve benden sürekli kaçıyordu.7.günün akşamı beni aradı ertesi günü davet etti o kadar çok kötü bir görüşme oldu ki ağlayacaktım neredeyse.ikinci hafta sürekli iletişim halinde olmaya başladık.yani yanıma geliyor veya mesajlaşıyorduk ama normal bir şekilde ve bende acayip şekilde soğukluk oldu her karşılaştığımızda yüzüne bakmaz oldum en son bana umarım bu arkadaşlığımız dostluğumuz hiç bitmez diye yazmış ama hala aşkla sevgiyle ilgili bir tık yok
kaan6375
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
SAYIN DUYGULU31 BİR FAYDASI VARMI DENEMELİMİYİZ SİZCE
Kade
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Lutfen yardım edın bende bu gun okumaya başladım ... Cok kotu seyler oldu aramızda ben duayı bır kere okudum bu gun ama hıc etkı etmedı bana hafıf başim agrıdı hepsı bu bu akşam uc kere okuycam hata 7 kere venus ya da jupıter saatınde anladım karalıyla ama etkısı gecıcı ya da tam oturmuyor 😞😞😞 aynı zamanda rızık boluk ıcın fekacın mahmet devetı duası yapıcam pazar ona başlıycam ama aılem ıcın onunla bır alakası yok acaba o hangı sı daha etkılıdır lutfen yardım edın lutfen evlenıcektık ya hersey okadar guzeldı lanet olsun olup olıycak bır seyden kavga etık bıtı resmen 😞😞 lutfen bırı yardım etsın
Maralim
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ayfer hanim ben evliyim baskasini asik oldum cok seviyorduk birbirimizi aramizda bisi gecmedi sadece kafede falan bulustuk evlenecektik beni aramaz sormaz oldu telefonlerima cvp vermez oldu sitenizi gunlerdir takip ediyorum bugun uye oldm 4 gundur bu duayi okuyorum bu surecte 313 ayetul kursi ve baska dualarda okudum surekli icimde sıkıntı kollarimda uyusma ve aglayasim geliyor karsi tarafta etkisinimi gosteriyor lutfen yardimci olun
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
az önce karşılaştık yine yanından geçtim hiç yüzüne bakmadım ama o bana baktı.bakalım bugün 14.gün ne olacak
kaan6375
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
bende bu gece başlayacağım inş kavuşurum sevdiğime. yalnız o değilde annesinin ismini nerde söylemem gerkio duada öyle birşey yok yani nerde söyleyeceğimiz yazmıo
Kade
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Lutfen bırı yardım etsın
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Arkadaşlar lütfen biri yardım etsin ben bu duayı okudum hala da okuyorum.ancak benden uzaklaştı bırakın mesajlarıma bile cvp vermez oldu whatsappa bile girmiyor artık.ilk başta bütün yan etkilerini yaşadım.ama hala tık yok
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
müjdeeee müjdeeee duam tuttu geldi arkadaşlar sakın pes etmeyin devam edin
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Hadi gözün aydin duyguli kardesim darisi bizimbasimiza kacgun okudun ek dualar okudunmu bilgilenidirrmisin. Bende cok aci cekiyorum
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
hayır sadece bunu okudum.az önce yanıma geldi lütfen bana trip yapma seni arayacağım dedi ve bakıştık.ayın 7 sinden beridir okuyorum pes etmeyin
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben 8gundur cevirgel duasiyle birlikte ikisini okuyorum aksam dediki seni tanidigim ve bitirdigim gune kadar hepsi gercekti dedi biraz zaman ver bir gun tekrar gorusecegiz dedi zamana ve bana birak dedi bana inandirici gelmedi
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
valla geldi ama duymak istediğim sözleri hala söylemedi biraz daha okumayı düşünüyorum duayı
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben 14 gunu tamamlayacagim 40 gun bekleyecegim bakalim hayirlisi 7 gun cok bunalimdaydim bugun daha iyiyim acaba bendeki bunalim onami gecti
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Evet sendeki bunalım ona geçer.benimkinde de öyle olmuştu.bugun iyiydi ama Bence kesinlikle inanarak okuyun gerçekten etkisi var
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Bu dua ile birlikte cevirgel duasini okuyorumya acaba şahmaran duasinidami okusam veya 14 gunu tamamlayip r0 gunmu beklesem offf Allahim nasil bir acıdır bu ayfer hanim şahmaran duasinida okusammiki Arakadaslar bende surekli aglamam geliyor agliyorum sizdede oluyormu ve bendeki duygular sıkıntılar ondada oluyormu acaba bi firkriniz varmi duayi okumam bugun 9.cu gun ve halen bir ses seda yok
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Nieki hayirdir kavgami ettiniz
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
ya bilmiyorum etmedik ama çok umursamaz bir tavır sergiledi
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Biz hic görüsmuyoruz bu daha aci veriyor sabredelim bakalim
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Az önce karşılaştık bu seferde daha farklı bir tavır sergiledi yüzüne karşı ya Vedud okudum
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ne deyim arkadasim mevlam bize sabirversin bugun ben cok sukur daha iyim ben onu goremiyom konusamiyom yazamiyorum duami devam ediyor bekliyorum Duygulu hataydamisin 31plaka
deydipes
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
ayfer hanım duayı 6gündür okuyorum hala karşı taraftan bi ses yok 14e tamamlamayı düşünüyorum ama regl günüm yaklaştı ara verip regl bittikten sonra mı devam edeyim. bide 4.günümde abdest almadan önce kulağıma farklı bi dilde fısıldamalar geldi ama korkmadım sakindim. teşekkür ederim.
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Arkadaslar artik yazdiklarima dahi cvp vermiyor bende aksam dedimki cvp vermeye tenezzul etmedige gore demekki degerim kalmamis deyip birsuru sey yazip tamamen bitirdim 11 gun okudum hic ise yaramadi bosu bosuna kendim uzuldum agladim sıkıtıntı cektim
tarcin
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ayfer hanim annesinin ismi ile direk okumadim sadece kendi ismini soyledim 4.gunum dunde bugunde 7kere okudum korunmalarida yapiyorum..eksik yer var yazilmis sanki yorumlarda gunaha girmeyim cevap verirseniz cok mutlu olurum simdiden tsk ederum
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
özel günüm dolayısıyla duayı bırakmıştım dün akşam yine başladım evet tekrar başa döndüm.baş ağrım bugün fazlaca.ama içim çok fazla sıkıntılı değil.o ise geldi bugün tekrar ve gergindi.yani ilk günkü belirtiler yine başladı.ben ise yine her zamanki gibi pas vermedim ne olacak bilmiyorum.ama duanın etkisini inanıyorum
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Bugun benim 14 bitti ve ben haken ara ara cok agliyorum icim halen ara ara cok bunaliyor ve ondan hale ses yoknapsam devammi etsem yoksa 40 gun beklesemmi
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Kesinlikle bekle etkisi var inan ben yaşadım az da olsa belki de hatam geldikten sonra duaya devam etmem oldu ama tekrar başa sardim.bakalim ben duanın etkisine inanıyorum.mesela yaşadığım bugün ilginç olan şey arkası dönüktü bir şeylerle uğraşıyordu ben odaya girdim ve aniden dönüp bana baktı.yani burada duanın gücüne bir kere daha inandim Duaya devam et o gelene kadar gerçekten gettitiriyor
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
40 a tamamlayamayacgiz malum 21 remi tamamlayayim
yasinfb
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
5 sene önce
Arkadaşlar bu dua çok tesirli ben sonuç aldim çok şükürleroolsun rabbime
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Yasin kardesim kac gun okudun kac gunde etkisini gordun
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
az önce karşılaştım arkadaşlar acayip sinirli ve gergin suratı beş karış bana sadece günaydın dedi ve kafasını çevirdi:wacko[1]:
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Hadi insallah :) darisi benimbasima bende devam edeyim ozaman geldigi gune kadar
yasinfb
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
5 sene önce
Valla bu gün 4.günüm olacak duanın tesiri şu bu duanın 2.gününde sevdiğim kızla konuşurken birden bencçok kötü oldum daraldım nefes alamıyorum dedi sebebi ise bu duaya basladigim 2.gün duayı tam 3 kere okudum bir günde bende daralma oldu biraz bas ağrısı oldu ama karşı taraftaki sevdiğim kıza biraz ağır geldi o yüzden nefesi daralip kötü oldu yani demek isteğim şu dua çoktesirli ve kuvvetli neyse devam ediym kız aarkadaşım kendine geldiğinde yani 3.gün o kadar mutlu şekilde konusuyoruzki ve diyorki beni asla bırakma ben senin hep yanındayım dedi çok iyi aramız ama gerçekten inanarak yapın ve sakin ve sesiz ortamda yapın
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
darısı başıma ben ikinci kez başladım duaya özel günümden dolayı kesmiştim.2.günümdü dün bugün yüzüme bakmıyor yaaaa.gergin çok
yasinfb
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
5 sene önce
Duygu kardesim bak karamsarlığa kapılma bak sadece niyet ederken gözlerini kapat ve o kadar içten okuycaksın ha bak su var ilk günler bu duadin vermiş olduğu ruhu bunalımdan dolayı o sekil davranıyor biraz sabret sana bir şey söylüym benim kız arkadaşım gibi biri ikna olduysa sizinki hayli hayli olur ALLAHIN izniyle
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben ilk hafta sadece 1 kez bu duayiokudum ikinci hafta 3 bu duayi uc cevirgelle devam ediyorum bugun 15 gun ilk hafta cokbunalimdaydim dayanamiyip yazdim hepten kavga ettik simdi hic ses seda yok Birde ben anne ismini bilmiyorum sadece kendi ismiyle okuyorum acaba ondanmi olmuyor Birde ben anne ismini bilmiyorum sadece kendi ismiyle okuyorum acaba ondanmi olmuyor
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Bilmiyorumki ögrenememde Allahim icimdeki sevgiyide biliyor artik napim devam edeyim Bu duadan baska carem yok cunku
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
ya bişey diyecem bana yüz vermemesi benle konuşmaması normal mi acaba ya ilk 14 gün uyguladım geldi ama sonra basit birşeyden dolayı yine gitti ben okumaya devam ediyordum.sonra özel günümden dolayı bıraktım pazar günü tekrar başladım.dün baş ağrısı oldu bende ama bu sefer çok rahatım yani okurken biraz sıkıntı ve çarpıntı yapıyor ama o kadar o ise şu an bana acayip soğuk beni görmemezlikten geliyor
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Bu hafta onun dogum gunu acaba dogum gununde arasam veya mesaj atsam adim atmis olsam veya hic aramasam aramami beklese o beni arayana kadar hic aramasam napsam arkadaslar bi akil verin nolur ayfer hanim nerde bisi soylese
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
ya bende ilk zamanlar gördüm önceleri de yine soğuk davranıyordu ama bu kadar değildi.16.günün sonunda yani geçen hafta salı günü hatta burada müjdeyi vermiştim seni arayacağım lütfen bana trip yapma demişti.ama daha sonra ufak bir gerginlik oldu aramızda ve sonra özel günüm girdi araya okuyamadım.pazar günü tekrar başladım ama hiç yüzüme bakmıyor gerçekten çok üzüldüm görmemezlikten geliyor.ben de bu duanın etkisine inanıyorum hele ilk okumaya başladığımda yani daha öncesi bir hafta çok kötü bir durumdaydım.zaten ikinci hafta bana geldi ve geldiği gibi de tekrar gitti.şu an ise bazen boşlukta gibiyim bazen de içim daralıyor bazen düşünüyorum bazen aklıma bile gelmiyor nasıl bir iştir anlamadım.şimdi bakalım ne olacak bir de bilmiyorum okuyanlara da sorayım istedim ben bu duayı her okuduğumda gecesi onu rüyamda görüyorum.dua etmediğim zamanlar hiç görmedim ama her bu duayı okuduğumda mutlaka rüyama giriyor
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Duygu aynisini banada dedi ozaman bana trip atma arayacam seni dedi bekle dedi kiz biz ayni kisiyi asik olmayalim olurmu olur yani benimki istanbulda siz nerden
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Yok cnm değil adanadan
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Benim iyice psikojim bozuldu babama bile soyledim ben onu cok seviyom bogulcak gibi oluyom hic iyi deilim die babam seni okutayim dedi bazen cok aglayasim geliyo ezan okunurken dua ediyom agliyom icmin daralmasi bikac gundur gecti bende gecen hafta cok asiri kotuydum
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Bugun okurken içimden sanki biseyleri sökuyorlar gibi oldu ben okudukça kalbim çarptı ve tarifsiz bir heyecan oluştu bir de hafif bir baş ağrısı bu nedir ki acep bugün içimde garip bir heyecan var niyeyse yine onu rüyamda gördüm gece her dua okuduğum gecesi rüyama giriyor bu duaya ilk başladığımda sinirli ve gergindi hatta ortalıkta gözükmüyordu yine ortalıkta yok :wacko[1]:
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Aksam faceden yazdim cvp vermedi okumamis bile goruldu yok ses seda yok hic
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
olur merak etme biraz sabırlı ol ümidini kesme.okumalarını arttır yani bir kere okuyorsan 3 veya 7 ye çıkar
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
3 bu duayi ardindan 3 cevirgel duasini okuyorum dun ve bugunde ya mukaddim okuyom insallah kabul olur mevlam herkesi sevdigine kavustursun
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
amin inşallah
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Hala tık yok benimkinden 5 gün oldu başlayalı ne arıyor ne soruyor iş için gelen adam gelmez oldu kayiplarda
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben bikac kere yazdm hep azarladi ugrasamam senle aramada yazmada dedim icimde eskisi gibi bisiler kalmadi
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Sürekli aynı rüyayı goruyorum hep bana mesaj atıyor hayırdır inşallah bilen biri varsa soylesin lutfen Mesaj yazdım az önce cvp vermedi bile Evet mesajima cvp verdi soğuk bir şekilde ama bu da bir başarı
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Bizcok buyuk kavga ettik bittiyaaa offfff yenidenmi baslasam baska duami etsem
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
evet gördüm bugün 10 gün oldu okuyalı ama hiç yüzüme bakmadı ve yine suratı beş karışş evet sonunda bakıştık ama çok boş baktı yani biraz gergin biraz mutsuz tuaftı bakışları ama yine de bakıştık umarım en kısa sürede yine düzelir
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
dün akşam yazıştık bu aralar gergin olduğunu söyledi.mesajlarımız normaldi yani ne sıcak ne soğuk hatta bir ara mesajında bana canım dedi.şöyle bir düşündüm evet yazışırken biraz mutlu daha doğrusu gülümseme işareti gönderip durdu ama yüzyüzeyken yüzüme bakmadı.gergin olması duanın etkisi olduğunu işaret ediyor ben umudumu kesmedim devam edicem yanıma gelene kadar evet bugün yanıma geldi arkadaşlar ilk geldiğinde gayet iyiydi bakışları mutlu bir şekildeydi bende sürekli karşısında dua okudum ya vedud çektim yüzüne üfledim çaktırmadan tabi :biggrin[1]:iyiydik yani hatta canım dedi ama tabiki duygularını hala söylemedi ama bakışlarından mutlu olduğunu gösterdi
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Senin adinacok sevindim cnm ins daha iyi olursunuz ben ozel gundendokayi birakmistim 2 gundur cevirgell duasiyla birerkez okuyorum ama yanindada esmaul husnalari cekiyorum bakalim hayirlisi
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
kesinlikle ümidini kesme canım inanki etkisi var yürekten inan pes etme sakın.daha bakalım ne olacak şimdilik bişey yok sadece normal bir şekilde konuşuyoruz hayırlısı olsun hepimiz için ha beklediğim gibi değildi ilk yaptığım uygulamadaki oldu başı diyebilirim.akşam mesajı ben attım önce çok soğuk değilde çok sıcak da değildi normaldi ama stresli ve sıkıntılı olduğunu söyledi.bugün ise ilk geldiğinde yanıma bakışı farklıydı sonra toparladı kendini ama ilk geldiğinde çok mutlu bir şekilde baktı.yine de allahtan ümit kesilmez bekleyip görecez ama kesinlikle bu duanın etkisi olduğuna kesinlikle inanıyorum.
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Ben dayanamiyorum mesaj atiyom cvp vermiyor okumaya devam edecem
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
sabahleyin yine okudum ve geldi yine bakışları normaldi.sonra yine karşılaştık gülümsedi bana oku bak gerçekten etkili bir dua.getttiriyor ha bana gelip duygularını açmadı henüz iş için yanıma geliyor ama umarım o da en kısa sürede gerçekleşir
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Biz buyuk kavga ettikya birbirinize hakeret falan bitti tamamen daha okumuyorum ben
duygulu31
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 31
5 sene önce
Valla cnm bende de bir değişiklik yok sadece gettitirdi hepsi o kadar ben de birakacagim.benim de umudum kalmadı.aska sevgiye dair hiçbir şey yok
Hazalimmm
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5