Dabbet-ül Arz Bilgisayar ilişkisi

Bu konu mucit41 tarafından 9 sene önce açıldı, 20 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
mucit41
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 181
Yanıt Sayısı: 25
9 sene önce

Dabbet-ül Arz Bilgisayar ilişkisi Dabbet’ül Arz, İslam kaynaklarında Ahir Zaman’da meydana çıkacağı bildirilen, hakkında kesin bilgiler bulunmadıgı için cismi ve varlığıyla ilgili tartışmalara konu olan Kuran’da da adı geçen bir varlıktır..Dabbet’ül Arz hakkında canavar ve yaratık diyenler de var, bilgisayar ve iletişim teknolojileri diyenler de…Öncelikle Dabbe kelimesinin anlamı nedir, bunu öğrenelim :“DEBB VE DEBİB: Hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlarda ve çoğunlukla haşerelerde, yani böceklerde kullanılır. İçkinin vücuda yayılması ve bir çürüklüğün etrafına bulaşması gibi, hareketi gözle tesbit olunamayan şeylerde de kullanılı…r. “Dabbe” kelimesi de bundan fail olmak üzere asıl lügatte “mâyedübbü”, yani debbeden, hafif yürüyen, debelenen demek olur. Ve şu halde tren, otomobil, bisiklet gibi otomatik şeylere de, lügatın aslına göre “dâbbe” demek uygun olabilecekse de dil de kullanılışı hayvanlara mahsustur. Hatta örfde dört ayaklı hayvanlarda ve onlar içinde özellikle atta daha çok kullanılmıştır. Bununla beraber “Allah, her hayvanı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünen, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür…” (Nûr, 24/45) âyetinden anlaşılacağı üzere her hayvan hakkında kullanılır. Hayvan kelimesi ile eşanlamlı gibidir.”ELMALILI M.HAMDİ YAZIR“Dabbe”nin ayette ifade edilen özelliklerini tahlil ettiğimizde şunları görürüz:1. Dabbe, “debb” eden; yani hareketli, canlı, bir varlıktır.2. Dabbe, yerden, topraktan (minelard) mamuldür.3. Dabbe, “konuşan” ve belli bir mesaj veren bir şey ya da varlıktır ve bu konuşması tüm insanlara ve insanlığa (nasa) yöneliktir.Şimdi de Dabbet-ül Arz hakkındaki İslami kaynaklarda geçen tanımlayıcı kaynaklı bilgileri sunalım :“…Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek. Peşine düşen onu yakalayamıyacak, ondan kaçarsa kurtulamayacak….(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,Pamuk Yayıncılık, s. 277)“Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek.”(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,Pamuk Yayıncılık, s. 277)Şeytanı öldüreceği (fikren yok edeceği) hususundaki beyanat hatırlanacağı vechiyle (üzere) yukarıda geçmiştir.(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,Pamuk Yayıncılık, s. 278)Hüzeyfe (ra)’dan: “… Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak.”(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)Ebu Hureyre (ra)’dan: “Dabbet-ül Arz’da her türlü renk mevcuttur… “İbni Abbas (ra)’dan: “Yüzü insan yüzüne benzer, Gagası kıllı…” “Kuyruğu günlerce topraktan cıkmayacak kadar uzun”Ebuz Zübeyr (ra)’dan nakletmiştir: “… Gözü hınzır gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi …”“O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız, o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.” (Neml Suresi, 82)Yani Dabbe, insanlara iman hakkında bilgi veriyor. Bilgi veren bir varlık.Kur’anda ve Hadislerde Dabbe hakkında kısaca şu bilgiler verilir:Ahir Zamanda ortaya çıkacağı,Topraktan mamül olduğu,Konuşabilen, bilgi veren bir varlık olduğu,İnsanların imanen en yıprandığı , bilgiye ulaşmakta zorlandığı bir dönemde ortaya çıkacagı,Bütün dünyada istediği her eve girebileceği,Kimsenin onun hızına yetişemeyeceği,Bir adımda dünyanın diğer tarafına gidebileceği,İmanlı ve imansızları ayırt edip mühürleyeceği,Her türlü renkten kendisinde barındıracağı,Şeytanı öldüreceği (Fikren yok edecegi),Kuyruğunun günler kadar uzun oldugu,Kulağının fil kulağı gözünün de domuz gözü gibi olması,İnsana benzemesi,Ve başının göğe değdiği..Şimdi, Dabbe hakkındaki iddaaları bu bilgiler eşliğinde biz de analiz edelim.Öncelikle, Dabbet-ül Arz’ın büyük bir canavar oldugu iddaasına bakalım.Böyle bir iddaa aklı başında bir müslüman tarafından kolay kolay kabul edilemez görünüyor.Çünkü, bir adımda dünyanın diğer ucuna gidebilen bir canavar, ortada ne şehir bırakır ne insan. Böyle bir canavarın var olması, aklın ihtiyarını kaldırır ve Allah’ın sınav ortamını bozmuş olur. Bu sefer herkes Allah’a inanır. Sınav olmanın manası gider. Yine bir adımda dünyanın diğer ucuna gidebilen ve başı göğe değen bir varlık evlere nasıl girer, nasıl sığar? Değil mi? Demek ki bu şey büyük bir canavar değil. Zaten bu anlatım tarzı Allah’ın dünyayı yaratmasıyla kurdugu nizama da aykırı düşüyor.Peki bir diğer iddaaya bakalım : Dabbe, Bilgisayar ve diğer iletişim teknolojileri mi ?Bu iddaa daha makul görünüyor. Çünkü Dabbe hakkında verilen kaynaklar bir şekilde Bilgisayar ve ona uyumlu diğer İletişim Teknolojileriyle uyuşuyor.Nasıl mı? Şimdi Dabbe hakkındaki bilgilerle Bilgisayarın özelliklerini karşılaştıralım..1. Dabbe İnsanlara iman hakkında bilgi veriyor. Bilgi veren bir varlık.https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/321104_214003971993846_156149834445927_547018_98655821_n.jpg[/img]Topraktan mamül ve parçacık hareketlenmesiyle çalıştıgı için Dabbe denilen Bilgisayar’ın da kabloları kılları andırmaktadır. Öyleki kablolar bakırdır ve topraktan mamüldür.Diğer hadislerde “Kuyrugunun çok uzun olduğu, yer altından uzadıkça uzadığı” bilgileri verilmiştir. Bu da İnternet ağının uluslararası bağlantısıdır zira bir ülkeyi diğerine bağlayan kabloları döşemek bile aylar sürmektedir.Yani Dabbe’nin kuyrugu günler süren bir çalışmayla bile topraktan çıkarılmamaktadır.Bu ifade de günümüz internet ağı kablolarına uymaktadır. Nitekim dünyanın istediği yerine istediği anda ulaşabilen ve parçacık hareketlenmesi sebebiyle dabbe adı verilen topraktan mamül varlık Bilgisayardır. Türkiye’de konuşulan bir ses aynı anda dünyanın her yerinde duyulabilmektedir. Üstelik bu sesi kovalayan yakalayamadıgı gibi, önde gitmek, yani kaçmak isteyen de yetişemez. Bu olay tamamen İletişim Teknolojilerine işarettir.7. Şeytanı öldüreceği(fikren yok edeceği)[IMG]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/300863_214012135326363_156149834445927_547050_2118811172_n.jpg [/IMG]Şeytanın sistemi olan Darwinizm, materyalizm, ateizm; internet yoluyla dünyaya ulaşan ve Allah’ın birliğini ve yüceliğini anlatan Bilimsel ve İmani yayınlar vesilesiyle tamamen yerle bir olacak, şeytanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır.8. Müminlere vurdugu mühür yüzlerini parlatırken ve kafirlere vurdugu mühür onların yüzlerini karartacak.[IMG]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/310636_214014775326099_156149834445927_547053_390672118_n.jpg [/IMG]İnternete girdiklerinde Allah’ın varlığının delilleriyle, Kuran ayetleriyle ve İslam ahlakını anlatan eserlerle karşılaşan ve Peygamberimiz (s.a.v)’in mührünü karşılarında gören müminlerin hidayetleri artacak, imanları daha da kuvvetlenecektir. Kafirler ise Dabbe’yi küfre kullanacaklarından dolayı yüzleri kap kara kararacaktır.Bilgisayarı ilim,irfan ve ahlak öğrenmek için kullananlar nurlanacak; küfre, azgınlığa ve sapkınlığa kullananların yüzü de kararacak.Aynı zamanda her Bilgisayarda mutlak bir damga, bir mühür yani bir IP bulunmaktadır. Bu IP ile Bilgisayarların sahiplerine uluşılabilmekte, kişinin yaptıkları tespit edilebilmektedir. Her eve girip herkese damga vurmasından maksat IP veya E-Posta adresi de olabilir.. Zira mühür demek, kişinin imzası yani adresi demektir.9.Ondan kaçan kurtulamayacaktır.[IMG]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/304446_214011408659769_156149834445927_547049_2090573321_n.jpg” alt=”” />Günümüzde bilgi iletiminde, bilgisayarın hızına erişebilmek mümkün olamamaktadır. Ve Dabbe’nin çıktığı dönemde, Kuran’ı ve Müslümanların tebliğini dinlemek istemeyenler bile, bilgisayarlar evlerine kadar girdiğinden, Allah’ın Yüce kudretini ve Kuran ahlakını mutlaka öğrenmek zorunda kalacaklar, kaçamayacaklardır.10. Dabbe’nin başının göğe değmesi..Bilgisayar, uydu teknolojisyle uyumlu çalışmaktadır. Bilgisayar üzerinde uydu yayını yapılmakta, günler süren bir mesafe saniyeler içinde önünüze getirilmektedir. Başının göğe değmesinden kasıt Uydu ve Bilgisayar gibi iletişim teknolojilerinin ilişkisine işaret olabilir.11. Dabbe’nin her eve girecek olmasıGünümüzde hemen hemen her evde bir Bilgisayar bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin sürmesiyle bir çok eve daha girecektir. Zira artık devlet politikaları bile Bilgisayarlara uydurulmaktadır. Günümüzde alışverişler bile Bilgisayar ortamından yapılabilmektedir. Hayatı kolaylaştırması, bilgiye kolay ve cabuk ulaştırması yönünden kullanışlı olan Bilgisayarın bulunmadıgı evin kalmaması düşünülmektedir.12. Dabbe’nin hareket etmesi, debelenmesi…Topraktan mamül Bilgisayarın içinde milyonlarca, hatta milyarlarca parçacık hareketlenmesi gerçekleşmektedir. Bununla birlikte hareket eden bir çok araç ve icat de Bilgisayar yardımıyla hareket ettirilebilmektedir.13. İnsana benzemesi..Bildiğiniz gibi bilgisayarlar, mikrofon yardımıyla sesleri duyarken, hoporlör yardımıyla de ses vermekte, bu vesileyle bilgisayarlarla konuşma yapılabilmektadır. Yine kamera yardımıyla görüntüleme yapılabilmekte, istenilen yeri göstermektedir.Kısacası; duyma , görme ve konuşma açısından insana benzemekte,bir nevi insan özellikleri taşımaktadir.14.Dabbe’nin ahir zaman’da ortaya çıkması..Bilgisayar, insanların bilgiye ulaşmada zorlandığı bir dönemde çıkarak insanlığa önemli derecede etki etmiştir. İnsanlara bilgiyi sunmasıyla teknolojik, bilimsel ve sosyal kalkınmalar hızlanmıştır.Bilindiği gibi dönemimiz ahir zamandır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22677 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Paker
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)