Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir

Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir (https://www.ilimalemi.com/)
-   Kur'an-ı Kerim'den Ayetler Ve Bilgiler (https://www.ilimalemi.com/kuran-i-kerimden-ayetler-ve-bilgiler/)
-   -   Kur'an-ı Kerim´in (114) Suresindeki Sırlar (https://www.ilimalemi.com/kuran-i-kerimden-ayetler-ve-bilgiler/6907-kuran-i-kerim-114-suresindeki-sirlar.html)

sevda99 26-12-10 16:00

Kur'an-ı Kerim´in (114) Suresindeki Sırlar
 
FATIHA-I SERIFE´NIN BAZI SIRLARI
* Fatiha-I Serife´yi yatarken okuyan kimse ölümden baska her türlü kötülüklerden korunur.
* Kirk defa yazilarak suda silinerek icilir, hastanin yüzü ve elleri de ayni sui le silinirse, bi iznillah sifa bulur.
* Tehlike anlarinda (10) defa okunur.
* Cuma günü yazilarak tasinirsa cinlerin serrinden korunur.
* Bu sure yazilir, yagmur suyu ile silinerek icilirse, kalp carpisindan ve korkudan sifaya kavusur.
* Kim Fatiha Suresi´ni “Iyyáke nesteeiyn“ e kadar, Sure-Ihlas´I sonuna kadar okuduktan sonra “Allahümmecma ´ beyni ve beyne hácetí kemá cema´te beyne esmáike ve sifátike yá zel celáli vel ikrám“ duasini üc kere okursa, Allah´in izniyle duasi yerine gelir ve bu kisinin duasi da makbuldür.
* Farz namazlardan sonra her gün Fatiha-i Serife´yi (18) defa okuyanin rizki cogalir.
* Temiz bir tabaga yazilir. Yazi gül suyu ile silinir, kulaga damlatilirsa kulak agrisina sifadir.
* Iki rekatlik namazin her rekatinda yediser Fatiha, ücer Ihlas okuyarak namaz kilan kimsenin dilegi bi iznillah hasil olur.
* BAKARA SURESI
Tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif, lám, mim ayeti okunur. Ruhi bunalima karsi üc defa okunur.
* ALI IMRAN SURESI
Borctan kurtulmak ve zengin olmak icin ücer defa okunur.
* NISA SURESI
Akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur.
* MAIDE SURESI
Her türlü zarardan korunmak icin bu mübarek sure 7 defa okunur.
* EN´AM SURESI
Istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur.
* A´RAF SURESI
Dünya ve ahiret mutlulugu icin okunur.
* ENFAL SURESI
Bu mübarek sure, zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak icin 7 defa okunur.
* TEVBE SURESI
Her cesit serden kurtulmak icin 7 defa okunur, yazilir asilirsa o yere hirsiz giremez.
* YUNUS SURESI
Bu mübarek sureyi tasiyan kimsenin düsmani hezimete ugrar.
* HUD SURESI
Zalimden intikam icin 3 defa okunur.
* YUSUF SURESI
Izzet ve saadete nail olup, bahtin acik olmasi icin okunur.
* RA´D SURESI
Düsmanin kahri icin okunur.
* IBRAHIM SURESI
Ahlakin güzellesmesi icin 10 defa okunur.
* HICR SURESI
Ticaretin kazancli olmasi icin 3 defa okunur.
* NAHL SURESI
Azginligin ve fesadin kaldirilmasi icin 10 defa okunur.
* ISRA SURESI
Hilecilerin serrinden korunmak icin okunur. Misk ve safranla yazilarak dili tutulanlara icirilirse sifa bulur.
* KEHF SURESI
Bu mübarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.
* MERYEM SURESI
Bu sureyi 41 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulur.
* TAHA SURESI
Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kismeti acilir.
* ENBIYA SURESI
Her türlü tehlikeye karsi okunur.
* HAC SURESI
Mahserin dehsetinden emin olmak icin okunur.
* MÜ´MINUN SURESI
Bu sureyi okuyan kimseler imani ve itikadi yönden düzelir, imanin kemaline erer.
* NUR SURESI
Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer.
* FURKAN SURESI
Düsmanin perisan olmasi icin okunur.
* $UARA SURESI
Zarardan korunmak icin okunur.
* NEML SURESI
Bu sureyi okuyan kimse düsmanlarin serrinden korunur.
* KASAS SURESI
Azap ve esaretten kurtulmak icin okunur.
* ANKEBUT SURESI
Akli yükselen kimselere okunursa sifa bulur.
* RUM SURESI
Düsmana galib olmak icin okunur.
* LOKMAN SURESI
Dahili hastaliklara karsi 7 defa okunur.
* SECDE SURESI
Yazilarak bir sise icine konur, evin bir kenarinda saklanirsa, her türlü afattan emin olur.
* AHZAP SURESI
Nasip ve kismetin acilmasi icin 7 defa okunur.
* SEBE SURESI
Bu sureyi okuyan kimse cin serrinden emin olur.
* FATIR SURESI
Bu mübarek sure-I celileyi okuyan kimse mahlukat tarafindan sevilir.
* YASIN SURESI
Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muradina nail olur.
* SAFFAT SURESI
Bu sureyi okuyanlarin rizki cogalir, darlik cekmez.
* SAD SURESI
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanlarin serrinden emin olur.
* ZÜMER SURESI
Halk icinde aziz muhterem olmak icin okunur.
* MÜ´MIN SURESI
Kötü insanin serrinden emin olmak icin yedi defa okunur.
* FUSSILET SURESI
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
* $URA SURESI
Bu sureyi okuyan kimse hasmini maglup eder.
* ZUHRUF SURESI
Yedi defa okuyan kimse her muradina nail olur.
* DUHAN SURESI
Üc defa okuyan her dilegini elde eder.
* CASIYE SURESI
Iftiradan kurtulmak icin okunur.
* AHKAF SURESI
Bu sureyi okuyan cin serrinden emin olur.
* MUHAMMED SURESI
Zarardan kurtulup, saadete nail olmak icin okunur.
* FETIH SURESI
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müskülünü halledip her muradina nail olur.
* HUCURAT SURESI
Hastaligin sifa bulmasi icin 7 defa okunur.
* KAF SURESI
Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.
* ZARIYAT SURESI
Yetmis defa okuyan kitlik yüzü görmez.
* TUR SURESI
Bu sureyi okuyan Hakka yaklasir, dertlerden kurtulur.
* NECM SURESI
21 defa okuyan her muradina nail olur.
* KAMER SURESI
70 defa okuyan kimse zalimin serrinden kurtulur.
* RAHMAN SURESI
Hayir kapilarinin acilmasi icin 70 defa okunur.
* VAKIA SURESI
Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik cekmez,kazanci bereketli olur.
* HADID SURESI
Ruhi bunalimdan kurtulmak icin 75 defa okunur.
* MÜCADELE SURESI
Bu sure bir avuc topraga üc defa okunarak düsman tarafina sacilirsa,düsman hezimete ugrar.
* HA$IR SURESI
40 gün kirkar defa okuyan her türlü muradina nail olur.
* MÜMTEHINE SURESI
Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur,borclu ise borcunu kolaylikla öder.
* SAF SURESI
70 defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur.
* CUMA SURESI
Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi acilir.
* MÜNAFIKUN SURESI
Nifaktan kurtulmak, serre hedef olmak icin 7 defa okunur.
* TEGABÜN SURESI
Nefes darligina karsi suya yedi defa okunarak icilmeli.
* TALAK SURESI
Üc defa okuyan refikasi ile güzel gecinir.
* TAHRIM SURESI
21 defa okuyanin düsmani dost olur.
* MÜLK SURESI
44 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabi cekmez.
* KALEM SURESI
Serden korunmak ve her murada nail olmak icin 71 defa okunmali.
* ELHAKKA SURESI
Ahiret mutluluguna ermek icin 71 defa okunur.
* MEARIC SURESI
Zafer e ermek icin 180 defa okunur.
* NUH SURESI
1000 defa okuyan kimse düsmanini kahreder.
* CIN SURESI
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastaligindan ve evhamdan sifaya kavusur.
* MÜZEMMIL SURESI
40 defa okuyan kimsenin rizki ummadigi yerden gelir.
* MÜDDESSIR SURESI
Bu sure-i celileyi okuyan nefsi emmarenin sultasindan kurtulur.
* KIYAME SURESI
Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.
* INSAN SURESI
70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarinin zümresine nail olur.
* MÜRSELAT SURESI
7 defa okuyan göz hastaligina yakalanmaz.
* NEBE SURESI
Ikindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.
* NAZIAT SURESI
Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-I Tevhid ile kapar.
* ABESE SURESI
Yakine ermek icin 7 defa okunmalidir.
* TEKVIR SURESI
Müsküllerin halli icin 7 defa okunmalidir.
* INFITAR SURESI
Her murada nail olmak icin 21 defa okunur.
* MUTAFFIFIN SURESI
Aglayan cocugu susturmak icin 5 defa okunur.
* IN$IKAK SURESI
Dogumun kolay olmasi icin 7 defa okunur.
* BURUC SURESI
Fitneci ve hasedcilerin serrinden kurtulmak icin 10 defa okunur.
* TARIK SURESI
Cinlerin serrinden kurtulmak icin 3 defa okunur.
* A´LA SURESI
3 defa okuyan seferden selametle evine döner.
´GA$IYE SURESVücuttaki her türlü yelin izalesi icin 3 defa okunur.
* FECIR SURESI
Belanin uzaklastirilmasi icin 7 defa okunur.
* BELED SURESI
Kiyamette hesabin kolay gecmesi icin 7 defa okunur.
* $EMS SURESI
Her türlü beladan korunmak icin 41 defa okunur.
* LEYL SURESI
180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
* DUHA SURESI
Okumaya devam edenler ruhi bunalim ve sikintidan kurtulur.
* IN$IRAH SURESI
Okumaya devam eden kimse kalp sikintisindan kurtulur, bol rizka kavu$ur.
* TIN SURESI
7 ser defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.
* ALAK SURESI
7 ser defa okuyan kimsenin sözü gecerli olur.
* KADIR SURESI
Her müskülün halli icin 21 defa okunur.
* BEYYINE SURESI
Bu sureyi vird edinerek devamli okuyanlar kamil insanlarin makamina erer.
* ZILZAL SURESI
40 bin defa okuyan kimse düsmanini helak eder.
* ADIYAT SURESI
3 defa okuyan nazardan korunur.
* KARIA SURESI
Her isin intizami icin 100 defa okunur.
* TEKASÜR SURESI
Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak icin günde 3 defa okunur.
* ASR SURESI
Ic hastaliklarin tedavisi icin yazilarak suyu icilir,70 defa da okunur.
* HÜMEZE SURESI
Insanlarin zemminden ve iftirasindan kurtulmak icin 21 defa okunur.
* FIL SURESI
Aksamla yatsi arasinda 1000 defa okuyan kimse her türlü muradina nail olur.
* KUREY$ SURESI
Zengin ve güzel ahlaka sahio olmak ve musibetlerden emin olmak icin 7 defa okunur.
* MAUN SURESI
41 defa okuyan kimse Hz. Muhammed`i rüyasinda görür.
* KEVSER SURESI
100 defa okuyan muradina nail olur. Resulü Ekrem´i rüyasinda görür.
* KAFIRUN SURESI
Yatarken okuyan kimse imanini $eytandan korumu$ olur.
* NASR SURESI
Her muradin halli icin 1000 defa okunur.
* TEBBET SURESI
Dü$manin helaki icin 1000 defa okunur.
* IHLAS SURESI
Yüz defa okuyan kamil bir imana erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazilmaz. 1000 defa okuyanin vücudu kabirde cürümez. Onbin defa okuyan her muradina nail olur.
* FELAK SURESI
Sihri tesirsiz hale getirmek ve $eytandan korunmak icin 41 defa okunur.
* NAS SURESI
Cin $errinden ve evhamdan korunmak icin 21 defa okunur.

Kaynak: Resulullahin dilinden surelerin ve dualarin fazileti (pamuk yayincilik)


Bazi sureler diger arkada$lar tarafindan zaten ilave edilmi$, ben yinede bahsedilen 114 sureyi bölmemek icin bu sureleri ayirmadim.

edayener 26-12-10 16:31

emeğinize sağlık faydalı bilgi ve paylaşım ALLAH razı olsun.

Dicle 26-12-10 18:59

Allah razı olsun sevda 99 Allah c.c. ve değerli kuranı kerimizde her süreyi ayrı bir hikmetiyle bizlere hediye etmiş emeğine sağlık çok teşekkürler paylaşımın için.

SOLAK 26-12-10 20:11

Güzel bir konu açmışsın Sevda tşk ler ..

xmerihx 26-12-10 21:03

emeğiniz için teşekkürler

LâL 26-12-10 21:05

çok güzel olmuş cidden emeğinize sağlık

sevda99 26-12-10 22:38

Arkada$lar ben te$ekkür ederim.Rabbim hepimizden razi olur in$allah.

Kocayürek 22-01-11 16:50

Sevda99 kardeşim emeğine ve paylaşımına ALLAH razı olsun.Çok güzel olmuş.

bedevi99 22-01-11 16:58

çok güzel paylaşım olmuş Allah razı olsun emeğine sağlık

levm 22-01-11 19:44

Teşekkür ederim,doğru ve faydalı tespitler..


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:31.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.