Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > HAVAS İLMİ > Rızık Ve Bereket Duaları

Rızık Ve Bereket Duaları iş bulma ve rızık için dualar

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 08-09-12, 19:01   #1 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart Altın Mucize Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt)

medyum hakan
Altın Mucize Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt)Şeyh Abdülkadir Geylani Hz. yazmıştır.yaklaşık .Doğru kalp ve saf bir niyetle okunduğundan bütün dilekler yerine gelir.Şeyh Abdülkadir Geylani Hz (büyük manevi yardımcı) dünya çapında milyonlarca kişi onu saygıyla anar.Ruhsal Öğretmen türbesi Irak Bağdatdadır.O Adem soyunun lideri Dünyanın Kralı Işık yansıyan bir kalem Salavat-ı Kibrit-i Ahmer bolluk bereket ilahi ve ruhsal zenginlikle doludur.Kırmızı tasavvufun rengidir.Bu yüzden eskiden İslamiyetde kırmızı gelinler vardır.Evliliğin kalıcı olması olacağı düşünülmüştür.Bu salavat-ı okuyan çok şanslıdır.

Abdul kadir Geylani Hz.Bu 3 önemli salavatı iyi belgelemiştir.Bunlar şunlardır.

Bolluk Taşan Salavatlar

1-Salat- Suğra:küçük salavat kısa bir salavat olmasına rağmen dünya çapında ün yapmıştır.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik*


2-Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt) orta salavat Felsefe taşı anlamınada gelmektedir.Maddi manevi ilerlemek için güçlü bir araçtır.

3-Salavat-ı Kübra (büyük salavat) yaklaşık 20 sayfalık bir bir salavatdır.33 salavatın manevi birleşimi ve Kuran-ı Kerimin zengin ayetlerinden oluşmaktadır.

Kibrit-i Ahmer Kırmızı Kükürt

Bismillahirrahmannirrrahim
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).33 / AHZÂB - 56


Onun En iyi Bilinen Salavatları
• Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)
• Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)
• Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat)
• Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine)
• Hurûfu Mukatta
• Sevgili Peygamberimiz hakkında Selam
• Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu

Onun En iyi Bilinen Salavatları
• Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)
• Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)
• Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat)
• Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine)
• Hurûfu Mukatta
• Sevgili Peygamberimiz hakkında Selam
• Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu

Onun En iyi Bilinen Salavatları
• Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)
• Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)
• Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat)
• Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine)
• Hurûfu Mukatta
• Sevgili Peygamberimiz hakkında Selam
• Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:

Konu mesut85 tarafından (08-09-12 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard Arda Mesaj Yazılması
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Okunmamış 09-09-12, 15:33   #2 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

Salavat yanında (nimetler), Şeyh Abdul Kadir Geylani Onun Büyük Manevi Eserleri Şunlardır.
1. Sırr'ül Esrar (Gizli Sırlar)
2. FÜTÛH ÜL - GAYB (Gaybın Anahtarları)
3. GUNYET'ÜT TALİBİN (Arayanlar İçin Zenginlik)
4. El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı)
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 14-09-12, 11:56   #3 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

[SIZE="3"]Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine)


Salavat-ı kibrit-Ahmer ,Salavat-ı kübra iki salavatda olduğu gibi Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine) olarak adlandırılan bu salavat bir tür mücheverdir.manevi bilgi açısından da yüksek düzeydedir.Bu olağnüstü salavat-ı mutlaka okuyun.

“Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym
Elhamdulillahi rabbil alemin* errahmanirrahiym* maliki yevmid-diyn* iyya kena’budu ve iyya kenestaiyn* ihdinas sıratal müstagıym* sıratalleziyne en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin* amin ya muin*innallâhe vemelâ iketehû yusallûne alennebiyyi yâ eyyuhelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimen*Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn* subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ ye’sifûne ve selâmun alel mürseliyne velhamdu lillâhi rabbil alemiyn*
Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resulallâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ habiyballâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ haliylallâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nebiyyallâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ safiyyallâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hayra halgillâh * Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nûri arşillêh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ emiyne vahyillêh * Essalâtü vesselâmu aleyke yâ menzey-yenehullâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men şerrefe hullâh * Essa-lâtü vesselâmu aleyke yâ men kerreme hullâh * Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men azzeme hullâh* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men alleme hullâh * Essalâtü vesselâmu aleyke yâ seyyidel mürseliyn* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ imâmel müttagiyn* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hâtemennebiyyin* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ rahmeten lil alemiyn* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ şefial müznibiyn* Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resûle rabbil alemiyn* salavatullâhi vemelâ-iketihi ve enbiyâihi ve rüsulihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halgıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn* Allâhümme salli alâ seyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habiybike ve resulikennebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn*


Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini-n-nebiyyil meliyhi sâhibil mekâmil a’lâ vellisânil fesiyh* Allâhümmec’al efdale salavatike ebeden * ve ennema bereketike sermeden ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeden * alâ eşrefil halâigıl insâniyyeti * ve mecmail hakâigıl iy-âiyyeh * ve tûrittecelliyetil ihsâniyyeti * ve mehbitıl esrârı-r-Rah-niyyeti * ve arûsil memleketi-r-Rabbâniyyeti * vevâsıtati
ıgdi-n-Nebiy-yine ve mukaddemi ceyşil mürseliyn* ve gâidi râkbil enbiyâil mü-kerremiyn *ve efdalil halgi ecmaiyn * Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ * şâhidi esrârıl ezel * Ve müşâhidi envâri-s-Se-vâ bigıl üvel* ve tercumâni lisânil gıdem * ve men beil ilmi ve hılmi vel hikemi mazhari sırril cûdil cüz-i vel külli * ve insâni aynil vücûdil ulvi ve sûfli rûhi cesedil kevneyn*
(3 defa )

Ve ayni hayâti-d-dâreynil mütehaggı bia’lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütehalligı bi ahlâkıl mekâmetil astıfa iyyetil hâlilil a’zâmi vel habiybil ekrem* Seyyidina ve Mevlana ve Habibina
Muhammedibni abdillâh ibni abdilmuttalib ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseliyne* ve ala melaiketikel mugarrebiyn* ve alâ ibadillâhi-s-Sâlihiyn * min ehli-s-Semâvâti ve ehlil erdiyna kül-lemâ
zekereke-z-zakirûn * ve ğafele anzikrikel ğâfilûn* ve sellim ve radiyallâhu an eshâbi resulillâhi ecmaiyn* Amin 3 defa
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:

Konu mesut85 tarafından (14-09-12 Saat 12:06 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard Arda Mesaj Yazılması
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 14-09-12, 13:01   #4 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 19-01-12
Mesajlar: 336
Konular: 0
Tecrübe Puanı: 0
mahsun is an unknown quantity at this point
Standart

emeginize saglık kardeşim
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mahsun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 14-09-12, 15:32   #5 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 16-03-11
Mesajlar: 71
Konular: 1
Tecrübe Puanı: 0
berrak is an unknown quantity at this point
Standart

emeğine sağlık çok güzel paylaşımda bulunmuşsun kibriti ahmer kırmızı kükürt duasının arapçanı okuyamadım rica etsem latincesinide ekleyebilirmisin.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
berrak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 14-09-12, 16:26   #6 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

Gavsul Azam Muhyiddin Şeyh Abdul Kadir Geylani Hz.ve Salavat
Manevi ustanın belgelediği üç salavat
1-Salavat-ı suğra (küçük salavat) Dünya çapında ün yapmıştır.
2-Salavat-ı Vusta (orta salavat) olarak bilinin kibrit-i ahmer beş salavatdan oluşan manevi bir kombinasyondur.İlginçtir.aynı zamanda salavat-ı suğranında kendisidir.Kibrit-i Ahmer kırmızı kükürt ve "felsefe taşı " anlamınada gelmektedir.Maddi manevi ilerlemek için okunur.
3-Salavat-ı kübra (büyük salavat) 33 salavat ve kuran-ı kerimin zengin ayetlerinden oluşmaktadır.
Delailül Hayrat (iyilik kanıtları) İmam Muhammed Süleyman Cezûli, Hizbul Azam (Büyük Dua) Hazreti Molla Ali el- Kâri
Hayrat arasında Mecmuah salavat-ı resul Şeyh Abdur Rahman tarfından,(Efendimiz s.a.v hakkında derleme)
Mecmuatül ahzab derlemeleri Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi'nin üç ciltlik bir dua mecmuası.İmam Yusuf Bin İsmail in salavat-ı el efdal seyyidi es sadet (En büyük nimet)
Muhammed Salim Bevvab tarafından derlenen Evrad-ı Kadiriyyeh (Gönüllü Dualar) Nithar Ahmed tarafından salavat-ı şerif (yüce nimet)
El-Allâme Habibul Beşar Kadiri tarafından Faziletli salavat-ı şerif (yüce nimetin faydaları) Bunlar aynı zamanda yazılmıştır.

Kibrit-i Ahmer gerçekten muhteşem Bu Esma-ün Nebi s.a.v ile birlikte kuran-ı kerim ayetleri ile ünlü efendimizin vasıflık isimleri dua ve beş salavatdan oluşmaktadır.Bu beş salavat şunlardır.
a) Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine) Kibrit-i Ahmer bununla başlar.
b) Salavat- suğra (küçük salavt) işte o kuzey yıldızı gibi parlayan salavat
c) Salavat-ı İn'am Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdalih Kibrit-i Ahmer Kuranı kerim ve aşağıdaki ayetleri ile biter.
37/ Saffat 180-182
Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat) Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavat manevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid Muhammed El Kadiri Seid tarafından
derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye)

Salavat-ı İn'am (Müchever) " Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi " yatmadan önce 313 defa oku ödülü büyüktür.

latince okunuşunu tercüme ettirdikten sonra siteye koyucam.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:

Konu mesut85 tarafından (14-09-12 Saat 17:12 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard Arda Mesaj Yazılması
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 15-09-12, 15:46   #7 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 16-03-11
Mesajlar: 71
Konular: 1
Tecrübe Puanı: 0
berrak is an unknown quantity at this point
Standart

teşekkürler sağolun, değerli paylaşımlarda bulunuyorsunuz.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
berrak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 24-09-12, 12:19   #8 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat) Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavat manevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid Muhammed El Kadiri Seid tarafından
derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye)

Es-Salavatı Kübra Duası (En Büyük Salavat)

Bismillahirrahmanirrahim
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz
aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm.(9 / TEVBE - 128 )

A'büdu'llahe rabbi ve lâ üşrike bihi şey'en
Allahümme inni ed'ûke bismik elhüsna külliha
La ilahe İla ente Sübhaneke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ muhammedin
Kema sallayte 'ala İbrahime ve' ala ali Ibrahim inneke hamidün mecid.


Allahümme Salli 'ala Muhammedi-nin-Nebiyi'l ümmiyyi
Ve 'ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima
Ve sallallahü 'ala ve Muhammed-in' ala ali Muhammed-in Salaten mâ hüve ehlüha

Allahümme Ya Rabbi Muhammed-ve ali Muhammed-in salli alâ Muhammedin
ve alâ ali muhammedin ve eczi muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü


Allahümme rabbis-semavatis seb'i ve Rabbe'l 'arşil azim.rabbenâ ve rabbe küllü şey'in
ve münzilet tevrâti vel incili vez zeburi vel Kur'anil azim.
Allahümme entel evvelü feleyse kableke şey'ün Ve entel âhirü feleyse ba'deke şey'ün
Ve entez zahirü feleyse fevkake şey'ün Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey'ün felekel hamdü
Lâ ilahe İlla ente Sübhaneke İnni küntü minez zalimin
Mâşâallahü kane ve mâ lem yeşa lem yekün lâ kuvvete İlla billah.

Allahümme Salli 'ala Muhammed-in' abdike ve Nebiyyike ve Resulike
Salaten MübâreketenTayyibeten kemâ emerte en nusalliye aleyhi ve selleme teslima

Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâmun,
ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn (10 / YÛNUS - 10 )

Yâ sîn.Vel kur’ânil hakîm.İnneke leminel murselîn.Alâ sırâtın mustekîm.(36 / YÂSÎN 1-4)

Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî
ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete),
ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3 / ÂLİ İMRÂN - 164 )

Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun
limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunnehu,
kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn.(3 / ÂLİ İMRÂN - 81)

Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.(21 / ENBİYÂ - 107)

Allahümme salli ve sellim 'ala' abdike ve nebiyyike ve resûlike
seyyidina ve nebiyyinâ Muhammed ellezine yettebiûner resûlen nebiyyel-ümmiyellezi
ver-râsûlil-arabiyyi ve alâ alihi ve eshâbihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi
Salaten tekûnü leke rıdan ve lehü veli hakkihi eda.

Ve âtihil -vesilete ve'l fazilete
Veş-şerefe ved-derecetel aliyeter-refi'âte Veb'ashül makâmel mahmûdellezi
ve adtehü yâ erhamer rahimin.


Allahümme innâ netevesselü bike ve nes'elüke ve neteveccehü ileyke
bi kitâbikel -azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.

Ve bi şerefihil-mecidi
Ve ebeveyhi ibrâhime ve ismaile
Ve bi sâhibeyhi Ebi Bekrin ve Umera ve zinnûreyn usmâne
ve âlihi fâtımete ve aliyyin ve veledeyhima el-Haseni vel Hüseyni
ve ammeyhi hamzete vel abbase ve zevceteyhi hadicete ve Âişete.


kaynak:Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ı kübra tercüme ve şehri

gerçek salavatı kübra duası budur.bunun dışında iki salavatı kübra daha var ama gerçeği bu salavatı kübra 33 salavat ve 25 kuranı kerim ayetinden oluşmaktadır.Ben sadece özetini koyabildim.Çok büyük bir dua kitapta tamamı var.Bu salavat en büyük ve en güçlü salavatdır.

Abdülkadir Geylani Hz En İyi Bilinen Salavatları
1-Salavatı suğra Dünya çapında ün yapmış güçlü bir salavatdır.

2-Salavatı kibriti ahmer (kırmzı kükürt) Felsefe taşı anlamınada gelmektedir.

a) Kenzül Azam (Büyük Hazine) kibriti ahmer bu salavatla başlar.
b) salavatı suğra (Küçük Salavat)
c) salavatı İn'am (Müchever)

ve kibriti ahmer kuran-ı kerimin bu ayetleriyle biter. (saffat:180-181-182)

3-Es Salavat-ı Kübra (En büyük salavat) 33 salavat ve 25 adet kuran-ı kerimin zengin ayetlerinden oluşan yaklaşık 20 sayfalık manevi baş yapıt çok güçlü bir duadır.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:

Konu mesut85 tarafından (24-09-12 Saat 18:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ard Arda Mesaj Yazılması
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 08-11-12, 18:31   #9 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) Duası

Bismillahirrahmanirrahim resulih Nehmedü la venus elliyu keriyumi,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat,tegbekü bihadü ala ene allahümme
salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesümeh biha istiğâsetene venide enne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüsellimu biha eyyühenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüfeniyyu biha iyyake nena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tahfiru biha zünubena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.üstür biha uyûbenâ ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tehufzuna biha minkütesebi bi seyyiatı Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüveniguna bihe li ameli sedie ati Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin.salavat.tefdih bihe amme yuridü yuna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküsibü biha mayün ciyune
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.cennibü biha anne şerra küllehü ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
temüsehüne bihe lühayuna külleha Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe ehulegane ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüsidühü bihe ehulena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehusümine bihe anil mehusiyeti veluğveyeti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin.salavat.terusüguna bihe ittibea sünneti ve veli cemiati ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübeiidü nebihe minü igutinani lüefeti
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküleüne bihe anizzelle tivelühefü veti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tühassilü bihe amalena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühallisü bihe leke eumelenne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tecüalü bihe teku vezedene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teziyyüdü bihe füyüdinyünike icutihe dena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin.salavat.teruzi guna bihe ilisütika metefiyuda etike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehine bihe ülünise bi ibadetike
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe niyetine (niyetini söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tecüyurune bihe min şerril insü vel cenni ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyuzune bihe min şerri nefüsi ve şeydani
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufezüne bihe minel zilleti velilülgılleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüiyüzüne bihe mine lügasü veti velü gafülleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehüfezüne bihe amme yeşügalüne anüke
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tuvefifigune bihe lime tügarribüne minüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tecüali bihe seuyena meşüküvvüran ve amalena (haceti söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe izzen ve gubuvulen
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tegudemü bihe ammenü siveke ihüdiye cene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
teküvüni bihe ficemiyümi ümürina ve kiyyulen ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvinü bihe likate leyi haveenni cine kefiyülen
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mim cemiyüini lübeleya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
temünehü bihe cezüyike lüadeya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzüguna bihe ayüşerru gadei ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin.salavat.temünehünne bihe ayüşisüadei tüsehlilü bihe aleyüne cemiyüa lü ümüvüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüdiyümi bihe berrude lüayüsü vessurivüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teberikü bihe fiyüme eudeyütene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin.salavat.temünühünne bihe ride bime eteyütena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüzekkiyü bihe anilühe ve nüfüvüsena
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdehirru bihe ammenü siveke gulüvübena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
yüseğğiru bihe dünüyefiyü uyuvünina ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüazimü bihe celaleke figulubena (hacetini söyle)
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüvüziunen bihe şüküra neumeike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüsehimü bihe tevekkülena veutimedine aleyüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.

Tüha gıy gu bihe vü "sü" (peltek) ğane ve itticâine iyüke allahümme Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.türûdiyüke vetrudiyuhi ve teruda bihe anne
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüciyurû bihe ma feteminne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
tüıyyüzü nebihe minnna lüucübi verriyai Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tükessiru bihe şehavetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tücüziyü bihe adetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesürifü bihe amidü annidünüya velezze tiha gulübena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat..tecümeu bihe fiülüşitiya gıileyke
hümüfümune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfühışune bihe ammenü sinevake Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
Tüfünisüna bihe bigurubi veleike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tügiyru biha fimünecatike (hacetini söyle) uyuvunena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühasinü bihe bike zünuvünena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşurahu bihe bimeuri fetike südüfürana Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdiyümü bihe fizikürike vefikürüke süruvuruna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terüfcu bihe anu gulubena lühücübe velüesute
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehune bihe şühü vedeke ficeiyuli lüeseri Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tegudamü
bihe hadiyüse nüfüvüsina bieula mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübedilü bihe havacise guluvübine biiluhe mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfüyudü bihe aleyune cezebetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşumilüne bihe binefahatike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühuilüne bihe menezile seturiyune ileyke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terufcu bihe menuziletene vemekanetene
lemeyuke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesü hagu bihe fi iradetike amelü Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
Temühagu bihe fi efüalike efüalüna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tefüniyu bihe fi sivatike sivatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temühüvü bihe fi zetike zevatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühagıygu bihe bitevatürienü ve rike savveune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesülüküna bihe mesuleke evüli yenike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türubiyuna bihe min şerrabi
esufiyaike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüvüsilüne bihe İleyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
Türüyimü bihe hudürvürana ileyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühavvinu bihe aleyuna sekerati lümeveüti ve gameratihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüciyüruna bihe minü vehuşeti lügabiüri ve kürübetihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temuleu bihe gubüvunana binüveri
rrahimetti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tecvalü bihe gabürverana rabvudeten minnü riyadi lü cenneti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehuşürüna bihe meannebbiyyüne ve sıddıyugıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tebüasüna bihe meaşsühadei ve
saadilgıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe gurubetüve şeveateü tüfiyüdübiha aleyüna berakatihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehûvezüna bihe min külli süvüin yevüme lügıyyemeti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşümelüne yevümelü cezei birrahümeti
velü kerameti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüşeggılü bihe miyüzenene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
Tüsebitü bihe ala sırati egudemena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.

Tüdehıluna bihe cenneti neiyümü bile hisabin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tübüyühülena bihenne züraila vecühike lükeriyü mimealüle hübebi
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tenühaluna bihe hübbe alihi ve asühabihi ecümeiyune Allahümme inna netaveselü ileyüke bi seyyiri lümüruseliyune
vesefiilümüzüni biyune nebbiyyi rahümeti ve şefiyüi (hasta kullarına şifa iste) lüemmeti Allahümme bihurümetihi inudeke vebi gadürü lileneyüke nesulelüke lefevüze indelugadaei
nenüzüvüke şühedai ve ayüşe süadei vennezura ala üleude ivemüra fekate ülenü biyei venahünü ibadike düafeu lenaubüdü sivakü vela nedülübü iddamessena durru ilaiyyeke feeminü
ravüatina ve ecibü deuvetina (isim söyle kime kavuşmak istiyorsan eşin ailen sevdiğin) vegudihacetina (hacet bildir) fegufiru zünüvübena vesütruuyuvübena ya rahimü ya kerimü ya halimü
ve ruhamüne inneke ala küllü şey'in kadir.Gadiyyürh vebi ülücebeti cediyyür niume mevule veniume nesiyyur ya aliyyu ya aziymu ya aliyyumü ya haliyyumü Allahümme inna abiyüdüke
vecünüdüminnü cünüvüdike mütealligunevüne bicenebi nebiyyike müteşeffiuvüna ileyüke biha biyübike ya rabbe lü alemiyyuna veyâ eruhamerra rahimiune Ve salllallahü ala seyyidina
ve nebiyyina Muhammedin hâtemin nebbiyyiyüna ve imami lümürû seliyuna verude anu elihi ve sahibü ecümeiyün (ellerini kaldır dua et) sübühane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifuvüne
ve selamün alâl mürseliyûne velhamdülillahi rabbil alemiyyün.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 02-01-13, 00:23   #10 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-01-11
Mesajlar: 3
Konular: 0
Tecrübe Puanı: 0
pole45 is an unknown quantity at this point
Standart

ALLAH Senden razı olsun emeğine sağlık çok güzel paylaşımda bulunmuşsun
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
pole45 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:55.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.