Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > HAVAS İLMİ > Rızık Ve Bereket Duaları

Rızık Ve Bereket Duaları iş bulma ve rızık için dualar

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 07-02-13, 11:40   #1 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart Hizbul Muğni (Zenginlik,Servet Duası)

medyum hakan
Hizbul Muğni (Zenginlik,Servet Duası)

Hizbul Mûğni (Servet Duası)"Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke gıtaeke fe-basarükel yevme hadid," ayet Hizib (Dua) Allahü Teâlâ'ya yalvarışların en kıymetlisini ifâde etmekle mugarribler geceleri hep bunu okurlar, Allahu Teâlâ'ya yalvararak göz yaşları dökerler. Her Hizbüs seyf-i (Kılıç Duası) Hz Ali (r.a) okuyan mutlaka bunu sonunda okur. Allahu Teâlâ'ya içten gelen bir niyazla duâ eder, göz yaşları döker, biz de bu kıymetli Hizbul Mûğni'yi manâsıyla beraber ümmete sunmakla bahtiyarız. Muvaffakiyet Allah'tandır.

Her imanlı bunu okumalı, Allâhü Teâlâ'ya raptı kalple ömründe bununla şereflerin en yücesine ermelidir. Hakikatte bu yalvarışlar imanlı kalpleri coşturan bir duâ ve niyazdır.

Hizbul Mûğni (Servet Duası)

Bismillâhirrahmânirrahıym
İlâhi bike esteğısü fe ağisnî ve aleyke tevekkeltü fe ekfinî yâ kâfi ekfinil mühimmâti min emriddünyâ vel âhireti yâ rahmâneddünya velâhireti ve rahimehümâ innî abdüke bibâbike zelîlüke bibâbike zelîlüke bibâbike esîruke bibâbike miskînüke bibâbike zaîfüke bibâbike yâ rabbel âlemine ettâliu bibâbike yağıysel müsteğîsîne mehmûmike bibâbike yâ kâşife kerbi külle mekrûbîne.
Ve enâ âsîke yâ tâlibel müsteğfirîne el-mûğırru bibâbike yâ ğâfiral lil müznibîne elmu'terifü bibâbike ya erhamerrâhımîne. Elhâti'ü bibâbike yâ rabbel âlemine ezzâlimü bibâbike elbâisül haşiu bibâbike erhamnî yâ mevlâye. İlâhî entel ğâfiru ve enel mesî'u ve hel yerhamül mesî'e illel ğâfiru mevlâye, mevlâye. İlâhi enterrabbü ve enel abdü ve hel yermahül abde illerabbü mavlâye, mevlâye.
İlâhi entel melikü ve enel memlûke ve hel yerhamül memlûke illel mâlikü mevlâye, mevlâye.
İlâhi entel gâviyyü ve'enezzâ'îfü ve hel yerhamuz-zaîf ve illel gaviyyü mevlâye, mevlâye.
İlâhi entel azîzü ve enezzeliylü ve hel yer-hamuzzeliyle illel aziyzü mevlâye, mevlâye. ilâhi entel kerimü ve enelleimü ve hel yerhamülleime illel kerimü mevlâye, mevlâye. İlâhi enterrazzaku ve enel merzûku ve hel yerhamül merzuka illerrazzaku mevlâye, mevlâye. İlâhi enezza'ifü enezzelîlü enel
Hakiru entel aliyyu entel afüvvu entel gafuru entel gaffâru entel hannânü entel mennânü enel müznlbü enel hâifü enezzaîfü ilâhi el'emânü el emânü. Fîy zulmet il gabri vedıy katihî ilâhi el'emânü inde suali münkerin ve nekirin ve Heyeti hümiâ ilâhi el'emâne el'emâne İnde vahşetil kabri ve şiddetihi ilâhî el'emâne el'emâne. Fi yevmin kâne mıkdâruhü ham siyne elfe senetin ilâhi el'emâne el'emâne yevme yünfehu fissuri fefezia men fissemavâti vemen fil ardı illâ men şâallâhü ilâhi el'emâne el'emâne.
Yevme zülziletil ardu zilzâleha ilâhi elemâne, el'emâne. Yevme teşekka kussemâ-ü bilgamâmi ilâhi el'emâne elemâne yevme netvissemâ'ü ketayyissicil-li lil kütübi ilâhi elemâne, el'emâne. Yevme tübed-delül ardu gayral ardı vessemâvâtü veberazü lillâhil vahıdil kahhârı. İlâhi el'emâne, el'emâne. Yevme yen-zurul mer'ü ma'kaddemet yedâhü veyekulül kâfim yâleyteni küntü türâbâ. İlâhi el'emâne el'emâne. Yevme yünâdi el'münâdi min batnânil arşi eynel âsune ve eynel müznibûne ve eynel hâsirune helüm-mü ilel hısabi. Ve ente talemu sırri ve alâniyyeti fek-bel mazirati. İlâhi âh minkesratizzünubi vel isyâni âh minkesratizzulmi velcefâ'i âh min nefsil matrudeti âh, min'nefsil matbuati bilhavâi âh minel hevâyi (3) agisnî yâ gıyâsel müstegîsîyne agisnî inde teğayyurü hâli... Allâhümme inni abdükel müznibül mücrimüi muhtı'ü. Ecirni minennarı ye'muciru, ecirni minennari ya'müciru, ecirni minennari müciru.
Allâhümme in'terhamni fe'ente ehlün vein tüazzib Ni fen a ehlün ferhamni yaehlettakva veya ehlel mağfireti ve yâ erhamerrahımine ve yâ hayren-nâsırlne veya hayral gâflrlne hasbiyellâhü vahdehü birahmetike ya erhamerrâhımine ve Sallellahü alâ seyyidinâ Muhmmedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne velhamdülillâhi rabbil âlemine...

Hizbul Mûğni Türkçe Açıklması

Bismillâhirrahmârirahiym
İlâhi Bike Esteğîsü Fe Egısnî Ve Aleyke Tevekeltü Fe Ekfinî: Manası: Ey Allahım yardımını beklerim bana yardım et sana tevekkül ettim. Yâ kâfi İkfinil Mühimmâti Min Emriddünyâ Vel Âhireti: Allahım dünya ve âhirette bütün umurumda bana kâfisin. Yâ rah-mâniddünyâ Vel Âhireti ve Rahime Hümâ İnni Abdüke Bibâbike Zelilüke Bibâbike Esiruke: Ey rahman olan Allah dünya ve âhirette bize pek rahimsin. Ben kapında esir bir kulunum. Bibâbike miskinuke; kapında miskin bir kulunum. Bibâbike Yârabbel Âlemin: Ey âlemlerin Rabbı. Ettâlihu Bibâbike: Kapında zayıf bir kulunum. Yâğıyâsel Müsteğiysiyne: Ey yardım isteyenlere yardım eden. Mehmumüke Bibâbike: Kapında inleyen bir kulunum. Yâ Kâşife Kerbi Külli Mekrubine: Ey herşeyi bilici kapında inleyici bir kulunum. Ve Enâ Âsıyke: Ben, asiyim. Yâ tâlibel Müsteğfirine: Ey af isteyenleri af eden, El Mukırru Bibâbike: Kapındayım. Yâ Gâfiren Lil Müznibîne: Ey günahları af eden. El mü'terifü Bibâbike: Günahımı itiraf ediyorum. Ya Erhamerrâhımin: Ey erhamerrâhimin olan Allahım. El Hatıü Bibabike: Kapında hatalarımı bilerek bekliyorum
Yârabbel Âlemin: Ey âlemlerin Rabbi olan Allahım. Ezzâlimü Bibâbike: Kapında zulmedici günahkâr inliyo rum. El Bâisülhâşiu Bibâbike: Korku ve yeis içinde kapında inliyorum. Erhamnî Yâmevlâye: Ey mevlâm bana acı. İlâhi Entelgâfiru: Allahım sen afvedicisin. Ve E.ıel Mesîü: Ben suç işleyiciyim. Vehel Yerhamül Mesî'e İlle! Gâfirü: Sen suç işleyenleri afvedicisin. Mevlâye mevlâye: Ey mevlâm bizi afvet. İlâhi Enterrabbü: Ey Allahım sen benim Rabbimsin. Ve Enel Abdü: Ben senin kulunum. Vehel Yerhamül Abde İllerrabbü: Her abdine merhamet eden Rabsın. Mevlâye Mevlâye: Sen bizim Rabbımızsın sen bizim mevlâmızsın. İlâhi Entel Melikü ve Enelmemlüke: Ey Allahım sen mâliksin ben memluküm kulunum. Vehel Yerhamül Memlüke İllel Mâlikü Mevlâye Mevlâye: Her memlükün kölenin bir sahibi olur, sen benim sâhibimsin, sen benim mevlâmsın. İlâhi Entel Gaviyyü: Ey Allahım nihayetsiz kuvvet kudret sahibisin. Ve Enezzaifü Ve Hel Yerhamûzzaîfe İllel Gaviyyü Mevlâye, Mevlâye:
Bende zayıf bir kulunum. Sen benim mevlâmsın. Ve Hel Yerhamüzzelile İllel Azizü: Her zelilin bir büyüğü olur sen benim aziz yüce Rabbimsin. Mevlâye Mevlâye: Sen bana yardım edicisin. İlâhî Enterrazzûku: Allahım sen rızık verensin. Ve Enel Merzuku: Ben de senin verdiğin rızıktan rızıklanan bir kimseyim. Ve Hel Yerhamül Merzuka İllerrazzâku: Rızkı herkese veren dağıtan yardım eden. Mevlâye Mevlâye: Mevlâmızsın. İlâhi Enezzaifü Enezzelilü: Allahım ben zayıf bir kulunum. Zelil bir kulunum. Enel Hakiru: Hakir bir
Kulunum Entel Aliyyu:sen yücelerden yücesin Entel
Afüvvü: Sen af sahibisin. Entel Ğaffâru: Sen gaffarsın. Entel Hannânü: Sen harmansın. Entel Mennânü: Sen mennansın. Enel Müznibü: Ben zayıfım. Enel hflifü Enezzaîfü İlâhi El Emanül El Emanü Fi Zulmetil Kabri: Vedıkatihi: Yarabbi zulmeti kebirden, kabrin sıkmasından sana sağınının. Dâima el açıp amanlar yardım beklerim. İlâhi El Emanül El Emanü: İnde Sualin Münkirin Ve Nekirin. Veheyeti Hüma: Yârabbi kabirde münkir ve nekirin şiddetli bağırışından dâima sana sığınırım dâima senden yardım beklerim. İlâhi El Emanül El Emanül: İnde Vahşetil Kabri Ve Şiddetihi: Kabrin şiddetli sıkıştırmasından yârab sana sığınırım senden yardım beklerim. İlâhî El Emanül El Emanü R Yevmî Kâne Mıkdârü Hamsine Elfenesetin: 50 bin sene mikdârı sıkıntılar içinde bildirilen âhirette günah içinde yaşayıştan aman yârabbi sana sığınırım. (Bu âyeti Kerime Meâric Sûresinin 4 üncü âyeti Kerimesinde) beyan edildiğine göre 50 bin sene sıkıntı içinde yaşarlar. İlâhi El Eman El Eman Yevme Yünfehu Fissuri Fefezia Men Fissemâvâti Vemen Filardı İllâ Men Şâ Allahü: Yarabbi Surun üfürüldüğü günde yerde gökte olanların cümlesi boyun eğer, zelil olarak sana gelirler. O müthiş anlarda sana sığınırım. (Bu âyeti kerîme Sûrei Neml'in 87nci âyeti kerimesidir). Allahü Teâlâ'nın yüce beyanlarıyla o günleri bildirir.
İlahi El Emanül Emanü Yevme Zülziletil Ardu Zilzâlehâ: Yeryüzünde şiddetli bir zelzeleye duçar olup parça parça olduğu zaman, İlâhi El eman: Yârab o gün emânına sığınırım. İlâhi El eman El eman Yevme
Teşekkagussemaü Bil ğamami: Yârab o gün (ü kıyamet günü) gök bulutlarla beraber yarıldığında emânına sığınırım. Bu âyeti kerime Furkan sûresinde bildirilmiş o günkü kıyametin dehşetli hali duyurulmuştur. İlâhi El eman El eman Yevme Natvissemâü Ketayyissicilli Lilkütübi: Yârab o gün semâyı bir kitap gibi dürersin. Bu dehşetli anlarda senin emânına sığınırım. Bu âyeti kerime Enbiyâ Sûresinin 103 ncü âyeti kerimesinde bildirilmiş kıyametin bu dehşetli anı duyurulmuştur.
İlâhi El Eman El Eman Yevme Tübeddelül Ardu Gayral Ardı Vessemâvâti Veberazü Lilâhil Vâhidil Kehhar: O gün arz başka bir arza gök başka bir göğe tebdil olduğu günde onlar kahhar ve bir olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Yarab o günden senin emânına sağınının. Bu âyeti Kerime Sûrei İbrahim 48 inci âyetinde buyurulmuş hakikatlar duyurulmuştur.
Yevme Yenzurul Merü Mâ Kaddemet Yedâhü Veyekûlül Kâfiru Yâleytenî Küntü Türâbâ: O gün herkes önden gönderdiği amelini görür, hayvanlar da insanlardan hakkını aldıktan sonra toprak olurlar. Kâfirler de keşke bizde hayvan gibi toprak olsaydık bu azabı görmeseydik derler. İlâhi El Eman El Eman Yevme Yünâdil Münâdi Min Batnânil Arşı Eynel Âsune Ve Eynel Müznibüne Ve Eynel Hâsirüne Helümmü İlel Hısâbi Ve Ente Tâlemu Sirri Ve Alâniyyeti Fakbel Mâziratiy: Yarabbi o gün arşın altında bir münâdi nerede o asiler nerde o günahkarlar nerede o haşirler haydin hesaba gizlide aşikârda işlediğiniz günahlarınızla hesap vereceksiniz diye bağırdığı gün. Yârab emânına sığınırım beni koru. İlahi ah Min Kesratizzünübi Vel isyâni: Ey Allahım ben çok bilir bilmez günah işledim ve isyanda bulundum senin emânına sığınırım. Ah Mln Kesrafizzulmi Vel Cefâi: Allahım günahımın çokluğun-dan isyanımdan dolayı sana sığınırım. Allahım yaptığım zulümlerden dolayı ve cefalardan dolayı ah ederek sana sığınırım. Ah Minnefsil Matrudeti Ah Minnefsil Matbuati Bil Havâi Ah Minel Havâi: Yarab kötü nef-simin halinden havaya dalmış yollarda yürümesinden ah ederim sana sığınırım. Agisni Yagıyâsel Müsteğiysine Ağisni İnde Tegayyürü Hâli: Yardım isteyenlere yardımını esirgemiyen Allahım bana yardım et halimin değişmesi kötü hale dönmesi dolayısıyle yardımını istiyo-rum. Allahümme İnni Abdükelmüznibül Mücrimül Mu'tiu Ecirni Minennâr Yâmüciru Yâmüciru Yâmuciru: Ey Allahım ben günahkar mücrim kulunum cehennem azabından kurtar. Sen mücrim olan yalvaranları koruyucusun inananları af edicisin. Allahım bizi koru. Allahümme İnterhamni Fe Ente Ehlün Ve İn Tüazzibni Fe Enâ Ehlün Ferhamni Ya Ehlettakva Veya Ehlel Mağfireti Veya Erhamerrahimine: Ey Allahım sen azimüşşan merhamet ehlisin ve azabına gideceklerini koruyucusun ben senden afvı mağfiret, takva yoluyla mağfiretini bekliyorum. Sen erhamer-rahiminsin. Veya Hayrunnâsırine: Allahım sen yardım edicilerin en hayırlısısın. Veyâhayrel Ğâfirine: Yarab sen gafirlerin afvedicilerin en hayırlısısın. Hasbiyellahü Vahdehü Birahmetike Ya Erhamerrahimine: Allahım sen bir olan, bize kafi olan, rahmetini esirgemiyen, rahmet sahibisin. Ve Sallellahü Ala Seyyidinâ
*
Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbini Ecmeiyne Vesselim Teslimen. Ve Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselâm üzerine ve âli ve ashabının cemisi üzerine salatı selamlar ederim. Vel Hamdülillahi Rabbil Alemine: Alemlerin Rabbı olan Allahım, hamd ancak sana mahsustur. (Ezelden ebede) kadar hamd ederim...


Hizbul Muğni Duası Hz Ali Hizbul Seyfü (Kılıç Duası) okuduktan sonra okunur ve birkaç damla gözyaşı akıtılır.Allahu Tealaya yalvarışların en kıymetlisidir.

Her Hizbül Seyfü duasının arkasından mutlaka bu dua okunmalıdır.Her imanlı bu duayı okumalı samimi bir kalple okunduğu zaman duası mutlaka kabul olur.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:42.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.